22 listopada 2024R., Hotel REGENT, Warszawa

PRAWO HOLDINGOWE W PRAKTYCE

Prawne aspekty funkcjonowania spółek w grupie kapitałowej

Pobierz Broszurę ZAREZERWUJ MIEJSCE

PRAWO, ZARZĄD

Spółki działające w ramach grup kapitałowych mają ogromne możliwości, jeśli ich najważniejsze atuty zostaną wykorzystane, a kwestie prawne i zarządcze zintegrowane tak, by działały na korzyść spółek w grupie. 

KSH wprowadza do polskiego systemu prawnego regulację prawa holdingowego, która ma normować funkcjonowanie grup kapitałowych.

Przepisy mają na celu wzmocnienie roli spółek dominujących w grupach spółek oraz zabezpieczenie zarządców spółek zależnych przed odpowiedzialnością za wykonywane przez nich polecenia spółki dominującej.

Korzyści:

Dowiesz się m.in.:

 • jakich formalności należy dopełnić, aby dołączyć do grupy kapitałowej
 • jak prawidłowo wydać polecenie spółce zależnej, aby było skuteczne
 • kiedy spółka zależna może odmówić wykonania polecenia
 • kto ponosi odpowiedzialność za szkodę na skutek wykonania wiążącego polecenia
 • jakie rozszerzone uprawnienia ma Rada Nadzorcza spółki dominującej

Uczestnicy

 • Członkowie zarządu, członkowie rad nadzorczych
 • Kierownicy, Menedżerowie Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Kierownicy działów Organizacyjno-Prawnych
 • Specjalistów w biurach obsługi organów spółki

Program:

DZIEŃ 1 / 22 LISTOPADA 2024

9.00 – rejestracja, powitalna kawa i herbata
9.30 – rozpoczęcie szkolenia

Zagadnienia wprowadzające do nowych uregulowań dla spółek w grupie kapitałowej

 • Spółka dominująca i spółki powiązane
 • Strategia grupy
 • Jednolite kierownictwo
 • Interes grupy spółek

Obieg informacji w „grupie spółek” oraz grupie kapitałowej niestanowiącej „grupy spółek”

 • Dostęp do bieżących informacji o spółkach zależnych w grupie spółek i poza nią
 • Szczególny reżim spółek publicznych
 • Obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady w sprawach grupy
 • Kary grzywny za niedopilnowanie obowiązku
 • Skutki odmowy udzielenia informacji

Uprawnienia i obowiązki rady nadzorczej w kontekście nadzoru w spółce dominującej i w „grupie spółek”

 • Rozszerzone uprawnienia Rady Nadzorczej spółki dominującej
 • Jakich informacji może żądać RN spółki dominującej?
 • Kiedy zarząd może odmówić udzielenia informacji?
 • Tajemnica handlowa w kontekście przynależności do grupy kapitałowej
 • Doradca Rady Nadzorczej i jego odpowiedzialność
 • Powiązania osobowe w Zarządach i Radach Nadzorczych w grupie spółek

Proces wchodzenia do grupy spółek i  wychodzenia z grupy

 • Jakich formalności należy dopełnić/ jakie warunki spełniać, aby dołączyć do grupy kapitałowej?
 • Jak skutecznie zrezygnować z uczestnictwa w grupie kapitałowej?
 • Jak dokonać obowiązkowego zgłoszenia faktu pozostawania w grupie kapitałowej?
 • Przypadek spółek zagranicznych w grupie

Wydawanie poleceń w grupie kapitałowej

 • Kiedy spółka dominującą uzyskuje prawo do wydawania wiążących poleceń spółce zależnej?
 • Jak prawidłowo wydać polecenie spółce zależnej, aby było skuteczne?
 • Kiedy spółka zależna musi wykonać polecenie?
 • Swoboda ekonomiczna spółek
 • Uzasadnienie polecenia

Decyzje spółki dominującej wyrządzające szkodę spółce zależnej

 • Kiedy decyzja spółki dominującej wyrządza szkodę spółce zależnej?
 • Interes grupy spółek w zakresie decyzji
 • Uzasadnienie decyzji wyrządzającej krzywdę
 • Uchwały zarządu w zakresie decyzji

Odmowa wykonywania wiążącego polecenia

 • Kiedy spółka zależna może odmówić wykonania polecenia?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za szkodę na skutek wykonania wiążącego polecenia?
 • Zwolnienie z odpowiedzialności w ramach interesu grupy spółek
 • Częściowa odpowiedzialność karna i odszkodowawcza
 • Odpowiedzialność wobec US i ZUS
 • Odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki zależnej

Sprawozdanie o powiązaniach w ramach grupy

 • Kto sporządza sprawozdania?
 • Termin sporządzenia sprawozdania
 • Zakres merytoryczny sprawozdania
 • Niebezpieczeństwa dla spółki ujawniania strategii grupy kapitałowej

Odpowiedzialność w kontekście naruszenia interesu grupy spółek

 • Niewypłacalność jednoosobowej spółki zależnej
 • Roszczenia wierzycieli spółki zależnej w stosunku do spółki dominującej
 • Odpowiedzialność spółki dominującej i członków zarządu za zobowiązania spółki zależnej
 • Skutki prawne zgłoszenia przez spółkę dominującą upadłości spółki zależnej

15.30 – Zakończenie szkolenia

Metody:

 • Szkolenie prowadzone w formie wykładowo-dyskusyjnej z wykorzystaniem case studies.
 • Ekspert będzie szczegółowo pogłębiać tematy związane z najbardziej wrażliwymi aspektami zabezpieczeń i regulacji prawnych.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Dobrze wykorzystany czas. Dużo nowych informacji, przekazanych w przystępny sposób. Wykładowca – bardzo duży plus, zresztą nie po raz pierwszy.

Agnieszka Bargieł

Kierownik Biura Zarządu, Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Pani Romana is the best 🙂

Andrzej Dudczak

Starszy Specjalista ds. Obsługi Biura Zarządu, ECO S.A. Opole

Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie dla biura zarządu, zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i merytorycznym.

Karolina Nowak

POSTDATA S.A., Kierownik Działu Organizacji

Bardzo profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, starannie wyselekcjonowane i przekazane informacje.

Anna Osiecka

Specjalista, TFI Energia S.A.

Szkolenie bardzo merytoryczne i doskonale przygotowane. Zdobyte informacje będą mim bardzo pomocne w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Joanna Skóra

Koordynator, DB Cargo Polska S.A.

Szkolenie bardzo przydatne, podzielone na zrozumiałe sekcje. Prowadząca Pani Mecenas bardzo kompetentna, praktyk – co z mojego punktu widzenia jest dużym atutem.

Monika Lumek - Malinowska

Radca Prawny, Idea Getin Leasing S.A.

Kolejne spotkanie szkoleniowe z Panią Mecenas i jak zwykle klarowne i proste przekazanie wiedzy, wyjaśnienie wszelkich wątpliwości.

Ewa Bednarzak - Żesławska

Kierownik Biura Zarządu Spółki, WZZ "Herbapol" S.A.

Zdobądź know-how, które poznało już 250+ firm:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

22 listopada 2024R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Hotel Regent, ul. Belwederska 23, Warszawa

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 04/11/2024: 1 770 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 22%

Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
- materiały szkoleniowe,
- certyfikat
- lunch
- przerwy kawowe


ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 08

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 08

Cena: 2 270 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 770 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 103 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Prawo, Biuro Zarządu Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Prawo dla działu HR
Prawo dla działu HR
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych z uwzględnieniem nowelizacji
Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych z uwzględnieniem nowelizacji
więcej
Prawo, Biuro Zarządu XVII LETNIA SZKOŁA ASYSTENTÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
XVII LETNIA SZKOŁA ASYSTENTÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Letnia Szkoła Członka Zarządu i Rady Nadzorczej
Letnia Szkoła Członka Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

PRAWO HOLDINGOWE W PRAKTYCE Prawne aspekty funkcjonowania spółek w grupie kapitałowej Spółki działające w ramach grup kapitałowych mają ogromne możliwości, jeśli ich najważniejsze atuty zostaną wykorzystane, a kwestie prawne i zarządcze zintegrowane tak, by działały na korzyść spółek w grupie. KSH wprowadza do polskiego systemu prawnego regulację prawa holdingowego, która ma normować funkcjonowanie grup kapitałowych. Przepisy mają na celu wzmocnienie roli spółek dominujących w grupach spółek oraz zabezpieczenie zarządców spółek zależnych przed odpowiedzialnością za wykonywane przez nich polecenia spółki dominującej. jakich formalności należy dopełnić, aby dołączyć do grupy kapitałowej jak prawidłowo wydać polecenie spółce zależnej, aby było skuteczne kiedy spółka zależna może odmówić wykonania polecenia kto ponosi odpowiedzialność za szkodę na skutek wykonania wiążącego polecenia jakie rozszerzone uprawnienia ma Rada Nadzorcza spółki dominującej Członkowie zarządu, członkowie rad nadzorczych Kierownicy, Menedżerowie Biura Zarządu i Rady Nadzorczej Kierownicy działów Organizacyjno-Prawnych Specjalistów w biurach obsługi organów spółki Zagadnienia wprowadzające do nowych uregulowań dla spółek w grupie kapitałowej Obieg informacji w „grupie spółek” oraz grupie kapitałowej niestanowiącej grupy spółek Uprawnienia i obowiązki rady nadzorczej w kontekście nadzoru w spółce dominującej i w grupie spółek Wydawanie poleceń w grupie kapitałowej Decyzje spółki dominującej wyrządzające szkodę spółce zależnej Odmowa wykonywania wiążącego polecenia Sprawozdanie o powiązaniach w ramach grupy Odpowiedzialność w kontekście naruszenia interesu grupy spółek PRAWO HOLDINGOWE W PRAKTYCE Prawne aspekty funkcjonowania spółek w grupie kapitałowej