KONTRAKTY ZAKUPOWE, BADANIE KONDYCJI DOSTAWCY, GWARANCJE, CENA, ODSZKODOWANIA, ZABEZPIECZANIE TRANSAKCJI, RENEGOCJACJE UMÓW Z DOSTAWCĄ

Jedną z kluczowych kompetencji działów zakupów jest znajomość prawa i praktyk rynkowych, które dają przewagę w procuremencie. Dlaczego?

Dział zakupów odpowiada za dobrze wynegocjowaną umowę, czyli m.in. gwarantującą bezpieczeństwo dostaw i warunków transakcji. Z praktyki (także sądowej) wynika, że większość kontraktów nie chroni dobrze interesów stron oraz wykonania i rozliczenia umowy.

Nasi eksperci – prawnicy z wieloletnim doświadczeniem w krajowych i międzynarodowych transakcjach zakupowych – pokażą najskuteczniejsze rozwiązania prawne dla procurementu: zasady ustalania warunków umów, klauzul, rozliczania i odstępowania od umów, gwarancji i skutecznego oddziaływania na dostawcę podczas prowadzenia rozmów negocjacyjnych.

Korzyści:

Uczestnicząc w szkoleniu nauczysz się:

 • Jak przygotować niezbędną dokumentację kontraktową?
 • Kto podpisuje umowę i jak rozwiązać kwestię reprezentacji?
 • Jak negocjować warunki umowy i jak ją renegocjować?
 • Jakie umowy stosować i jak je przygotować?
 • Jak zawierać bezpieczne e-umowy?
 • Jakie zabezpieczenia wprowadzać w umowach?
 • Jak formułować i interpretować klauzule zabezpieczające wykonanie i rozliczanie umowy?
 • Jakie są skutki prawne konkretnych zapisów zabezpieczających?
 • Jak rozwiązywać umowy i dochodzić swoich praw?
 • Jakich zapisów w umowach wystrzegać się?
 • Dlaczego i jak „uzdrawiać” umowy?
 • Jak dochodzić swoich praw w trudnej sytuacji kontraktowej?

Uczestnicy

Podczas szkolenia spotkasz
− Dyrektorów, kierowników, menedżerów zakupów
− Menedżerów ds. zarządzania łańcuchem dostaw
− Kierowników zaopatrzenia
− Kierowników organizacji i logistyki
− Kierowników działów logistyki
− Kierowników produkcji chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie procesu zakupów

Program:

DZIEŃ 1 / 24 LUTEGO 2020

9.30 – 10.00 – Rejestracja i powitalna kawa i herbata

Kluczowe aspekty prawne w zakupach, konstruowanie umowy, dokumentacja kontraktowa, renegocjacje warunków umów
Odpowiedzialność kontraktowa, reprezentacja w umowie, badanie sytuacji kontrahenta

 • Dokumenty od dostawcy i ich wiarygodność
 • Należyta staranność przy badaniu kontrahenta
 • Reprezentacja, a zakres odpowiedzialności dostawcy
 • Prawidłowa reprezentacja stron w umowie handlowej
 • Odpowiedzialność osób podpisujących kontrakty
 • Jaki sformułować pełnomocnictwo?
 • Jakie prawa i obowiązki mają strony negocjacji?
 • Jak zabezpieczać własne interesy w negocjacjach z dostawcą?
 • Konsekwencje niezachowania lojalności przy negocjacjach
 • Udostępnianie informacji przyszłemu dostawcy, NDA
 • Umowa przedwstępna i LOI

Konstruowanie umowy zakupowej, dokumentacja kontraktowa, interpretacja zapisów proponowanych przez kontrahenta
Jakie warunki powinna spełniać umowa handlowa?

 • Czynności prawne w kontraktowaniu
 • Zapytanie ofertowe. Jakie są stałe elementy umów?
 • Oferta – treść, zapisy, skutki
 • Ogólne warunki zakupów/sprzedaży – co wiąże?
 • Co pojawia się w dobrych umowach?
 • Język umów, formy zawierania umów
 • Określanie obowiązków i uprawnień stron
 • Jakie błędy najczęściej zawierają umowy?
 • Od kiedy umowa jest ważna i kiedy wchodzi w życie?
 • Załączniki w umowach
 • Case study: Skutki zawarcia umowy. Jakie rozwiązania stosować?

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
Konstruowanie umowy zakupowej, dokumentacja kontraktowa, interpretacja zapisów proponowanych przez kontrahenta

 • Zmiany w przepisach i kluczowy wpływ na zakupy
 • Jakie terminy płatności mogą być stosowane?
 • Nowe wysokości odsetek ustawowych i wyłączność stosowania
 • Nowe obowiązki dużych przedsiębiorców i nowe konieczne zapisy w umowach
 • Nowy obowiązek sporządzenia i zgłoszenia sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty
 • Nowe postępowanie prowadzone przez UOKiK w sprawie nadmiernego opóźniania się w płatnościach
 • Kary administracyjne za nadmierne opóźnianie się w płatnościach

Wprowadzanie zmian do umów wykonywanych, renegocjacje
Jak przeprowadzić skutecznie zmianę w umowie?

 • W jaki sposób przebiega tzw. uzdrawianie umowy?
 • Kiedy przeprowadza się uzdrawianie umów?
 • Jak przeprowadzić uzdrawianie umowy od strony formalnej? Wprowadzanie zmian do wykonywanej umowy – aneksowanie, klauzule
 • Jak renegocjować warunki kontraktu?

Forma dokumentowa i elektroniczna czynności prawny
Jakie obowiązują formy czynności prawnych?

 • Czym jest dokument? Czy forma elektroniczna to dokument?
 • Oświadczenie woli w postaci dokumentu
 • Zastrzeganie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej
 • Umowa pomiędzy przedsiębiorcami bez formy pisemnej
 • Uzupełnienie lub zmiana umowy
 • Kiedy czynność prawna jest nieważna?

16.00 – Zakończenie pierwszego dnia zajęć

DZIEŃ 2 / 25 LUTEGO 2020

8.30 – 9.00 – Rejestracja i powitalna kawa i herbata

Ceny, odszkodowania, gwarancje, odbiór wykonanej umowy
Cena w kontraktach zakupowych
Prawne aspekty zarządzania ceną w kontraktach zakupowych

 • Wartość przedmiotu umowy
 • Wpływ warunków handlowych na cenę
 • Elementy nie będące kosztami produkcji, a wpływające na ceny: termin realizacji umowy, opcje terminowe, termin płatności, forma płatności, gwarancje dobrego wykonania, kary, odszkodowania, czas gwarancji

Sposoby zabezpieczania kontraktów zakupowych
Jak tworzyć zapisy zabezpieczające wykonanie umowy?

 • Zabezpieczenie płatności: zaliczka, zadatek, przedpłata
 • Zabezpieczenie wykonania umowy – zasady ogólne
 • Sposoby zabezpieczania: odsetki, kary umowne, zaliczka, zadatek
 • Szczególne formy „rozliczenia” umowy: potrącenie, cesja wierzytelności
 • Gwarancja i rękojmia w umowach handlowych

Wykonanie umowy przez dostawcę
Odpowiedzialność dostawcy, nowelizacja przepisów w zakresie gwarancji, wady towaru, kary i odszkodowania

 • Tryb odbioru wykonania umowy
 • Jakie są konsekwencje zachowania dostawcy i kupca podczas odbioru wykonania umowy?
 • Ograniczenia dowodowe w zakresie stwierdzenia wykonania umowy dozwolone przez prawo
 • Kary i odszkodowania w umowach
 • Czy naliczanie kar i odszkodowań może być oparte na innych podstawach, niż postanowienia umowy?
 • Możliwości zwiększenia i zmniejszenia odpowiedzialności dostawcy
 • Nowa definicja pojęcia „wady fizycznej”
 • Modyfikacja uprawnień kupującego do żądania obniżenia ceny
 • W jakich sytuacjach i w jaki sposób kupujący będzie mógł dokonać jednostronnego obniżenia ceny?
 • Zmiana przepisów o gwarancji przy sprzedaży

Klauzule bezpieczeństwa w kontraktach handlowych
Jakie rodzaje zabezpieczania umów stosować i kiedy?

 • Klauzule zabezpieczające wykonanie umowy – ryzyko w zastosowaniu, preferowana treść
 • Klauzule bezpieczeństwa – ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności, wyłączność, kontrola zakładu kontrahenta
 • Klauzule poufności

16.00 – Zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów

Metody:

Metoda szkolenia:

 • wykład
 • warsztat, praca na case studies,
 • analizy przykładów biznesowych, analizy narzędzi zakupowych

Zdobądź know-how, które poznało już XX firm:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

24-25 lutego, 2020

Sprawdź inne terminy szkolenia

MIEJSCE SZKOLENIA:

Warszawa, Golden Floor Plaza, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 02/02/2020: 1870 PLN + 23% VAT
Zgłoszenie do 03/02/2020: 2170 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:
uczestnictwo w jednodniowym szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe
certyfikat
obiad, poczęstunek podczas przerw


Cena nie zawiera:
noclegu

ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 22

Aktualna cena udziału:
2170 PLN + 23% VAT

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Sprzedaż, Zakupy Negocjacje z zawodowym negocjatorem
Negocjacje z zawodowym negocjatorem
więcej
Sprzedaż, Zakupy Szkoła Copywritingu z Pawłem Tkaczykiem
Szkoła Copywritingu z Pawłem Tkaczykiem
więcej
Sprzedaż, Zakupy V Forum Działów Zakupów
V Forum Działów Zakupów
więcej
Sprzedaż, Zakupy Umowy w handlu zagranicznym z uwzględnieniem międzynarodowych reguł handlu
Umowy w handlu zagranicznym z uwzględnieniem międzynarodowych reguł handlu
więcej
Sprzedaż, Zakupy Agile w zakupach
Agile w zakupach
więcej

ZAUFAŁO NAM JUŻ 5000+ FIRM

OPINIE O NASZYCH SZKOLENIACH

Bardzo przydatne z punktu widzenia praktyki w działaniach organów spółek, zmian w przepisach i działalności Biura Zarządów.
Bogusław Bujak, PGE Elektrownia Opole S.A.

Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo dużo case’ów.
Wioletta Bień, Boryszew ERG S.A.

Wysoki poziom wiedzy wykładowców, organizacja i obsługa na wysokim poziomie.,
Violetta Zydlewska, BUDOPOL S.A.