23—24 czerwca 2020R., Warszawa, MsMermaid - Conference Center

Prawno – finansowe aspekty pracy działu administracji

Jak podnieść efektywność finansową działu administracyjnego?

ZAREZERWUJ MIEJSCE w niższej cenie do 02.06.2020

PRAWO, ZARZĄD

Opracowując budżet w dziale administracji należy wziąć pod uwagę zarówno planowanie i kontrolę finansową jak również zapewnienie odpowiednich warunków w kontaktach z dostawcami produktów i usług.

Wybór odpowiedniego podejścia do zarządzania wydatkami gwarantuje nie tylko lepsze podejmowanie decyzji finansowych i organizacyjnych, ale również sprzyja długofalowym procesom mającym na celu wdrożenie oszczędności.

Zapraszamy do udziału w 2-dniowym warsztacie podczas którego:

 • poszerzysz umiejętności organizowania i gospodarowania budżetem swojego działu,
 • zwiększysz kontrolę nad wydatkami,
 • poznasz metody optymalizacji poszczególnych pozycji kosztowych,
 • zdobędziesz wskazówki, w jaki sposób uzyskać oszczędności poprzez zapewnienie odpowiednich warunków kontraktowych.

Korzyści:

Podczas szkolenia poruszone zostaną m.in. poniższe zagadnienia:

 • jak planować i prowadzić budżet działu administracji?
 • jak radzić sobie z błędami w analizowaniu danych finansowych?
 • jak koszty wpływają na podejmowanie decyzji?
 • jak rozliczać budżet administracji?
 • jak ograniczać wydatki działu?
 • jak negocjować warunki umów z dostawcami, aby optymalizować koszty?
 • jak wytyczać warunki finansowe w umowach?
 • jak zabezpieczyć wykonanie umowy?

Uczestnicy

Kogo spotkasz podczas szkolenia:

 • Dyrektorów i Kierowników Administracyjnych
 • Specjalistów i pracowników działów administracji i organizacji
 • Osoby odpowiedzialne za koordynowanie biura administracji

Program:

DZIEŃ 1 /23 CZERWCA 2020

OPTYMALIZACJA FINANSOWA W UMOWACH DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI

9.30 – 10.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

Ekspert: mec. Romana Pietruk

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

 • Jakie terminy płatności mogą być stosowane na gruncie nowych przepisów?
 • Nowe wysokości odsetek ustawowych i wyłączność stosowania
 • Nowe obowiązki dużych przedsiębiorców i nowe konieczne zapisy w umowach
 • Było 40 euro – teraz nawet 100 euro rekompensaty!
 • Nowy obowiązek sporządzenia i zgłoszenia sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty
 • Nowe postępowanie prowadzone przez UOKiK w sprawie nadmiernego opóźniania się w płatnościach
 • Administracyjne kary pieniężne za nadmierne opóźnianie się w płatnościach

Negocjacje warunków umów z dostawcami. Zabezpieczenie umowy.

 • Uregulowania Kodeksu Cywilnego w zakresie kontraktowania, a specyficzne uregulowania w umowach
 • Tajemnica przedsiębiorstwa
 • Negocjowanie zapisów umownych, negocjowanie ogólnych warunków zakupowych
 • Dokumentacja przedkontraktowa
 • Zapytanie ofertowe, oferta, umowa przedwstępna, umowa stateczna
 • Umowy zawierane w formie elektronicznej
 • Kary umowne
 • Weksel, gwarancja
 • Inne formy zabezpieczenia płatności w umowie
 • Określenie ceny w umowie
 • Podatki – zapis w umowie
 • Rabaty posprzedażowe

Warunki finansowe w umowie. Wykonanie umowy.

 • Umowa sprzedaży i dostawy – istotne zapisy, określenie ceny sprzedaży
 • Umowa najmu – istotne zapisy
 • Określenie zdarzenia powodującego wymagalność płatności, protokół
 • Limity okresu płatności
 • Zadatek i zaliczka
 • Przyspieszenie płatności
 • Zmiana ceny po zawarciu umowy
 • Szkoda i określanie jej wysokości
 • Zwolnienie z odpowiedzialności uzasadnionej okolicznościami

16.00 – zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 24 CZERWCA 2020

POLITYKA KOSZTÓW I PLANOWANIE BUDŻETU DZIAŁU ADMINISTRACJI

8.30 – 9.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

Ekspert: Aleksandra Tarasek

Kategorie kosztów i wydatków – wyjaśnienie zasad klasyfikacji

 • Koszty w systemie podejmowania decyzji
 • Co tworzy koszty, a co wydatki czyli co wiedzieć należy
 • Stosowane zasady podziału kosztów; użyteczność stosowanych metod
 • Modele controllingowe analizy kosztów, czyli jak należy prawidłowo klasyfikować koszty w swojej firmie
 • Polityka redukcji – czy koszty mogą maleć?
 • Jak mierzyć rentowność? Czym się różni rentowność firmy od rentowności produktów, obszarów i działań?
 • Wykorzystanie dźwigni operacyjnej w zarządzaniu kosztami działu
 • Wydatki firmy, kosztochłonność, rentowność

Gospodarowanie kosztami działu

 • Koszty stałe i zmienne działu administracji
 • Inwentaryzacja umów kosztowych
 • Błędy w interpretacji pozycji kosztowych
 • Polityka zapasów i inwestycji – koszty a wydatki
 • Znaczenie amortyzacji w polityce finansowej podmiotu
 • Czas w zarządzaniu kosztami
 • Efektywność zarządzania zasobami obrotowymi

Planowanie budżetu działu administracji

 • Znaczenie planowania w polityce controllingowej, czyli o co chodzi w controllingu
 • Powiązanie budżetowania wydatków administracji ze strategią firmy
 • Opracowanie założeń do prognoz finansowych
 • Planowanie budżetu długookresowe

Rozliczanie budżetu

 • Zasady analizy odchyleń od planu
 • Odsetki i zasady ich rozliczania
 • Dokumentacja dla potrzeb rozliczenia wydatków
 • Sprawozdawczość budżetowa i finansowa
 • Raport kontrolno-wynikowy – sporządzanie

Ograniczenia wydatków

 • Podnoszenie efektywności finansowej działu
 • Proces controllingu w dziale kosztochłonnym
 • Możliwości wdrożenia oszczędności w dziale administracji

16.00 – zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie ma formułę warsztatu. Zajęcia stanowią połączenie mini-wykładów, analiz oraz ćwiczeń, które pozwalają pogłębić zdobywaną wiedzę.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Profesjonalne – jasno i rzeczowo prowadzone wykłady. Wiele cennych informacji i sugestii do wykorzystania.

Barbara Janczak

Energa Elektrownie Straszyn Sp. z o.o.

Szkolenie przeprowadzone merytorycznie zgodnie  z moim oczekiwaniem.

Zbigniew Skoczylas

KORONA S.A.

Interesujący program szkolenia. Bardzo merytoryczne.

Dominika Ciara

DSSE Sp. z o.o.

Zdobądź know-how, które poznało już XX firm:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

23—24 czerwca 2020R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 02/06/2020: 1 870 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 14%
Zgłoszenie do 03/06/2020: 2 170 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:
•uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
•materiały szkoleniowe, certyfikat
•obiady, poczęstunek podczas przerw


Cena nie zawiera:
noclegu

ZAREZERWUJ MIEJSCE w niższej cenie do 02.06.2020
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 22

Cena: 2 170 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 870 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 64 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Prawo, Zarząd Prawo pracy i umowy cywilno-prawne w stanie epidemii
Prawo pracy i umowy cywilno-prawne w stanie epidemii
więcej
Prawo, Zarząd Umowy B2B w stanie epidemii
Umowy B2B w stanie epidemii
więcej
Prawo, Zarząd Prawo pracy i umowy cywilno-prawne w stanie epidemii
Prawo pracy i umowy cywilno-prawne w stanie epidemii
więcej
Prawo, Zarząd Nowelizacje prawne dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Nowelizacje prawne dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Zarząd Funkcjonowanie Biura Zarządu w stanie epidemii
Funkcjonowanie Biura Zarządu w stanie epidemii
więcej

ZAUFAŁO NAM JUŻ 5000+ FIRM

OPINIE O NASZYCH SZKOLENIACH

Bardzo przydatne z punktu widzenia praktyki w działaniach organów spółek, zmian w przepisach i działalności Biura Zarządów.
Bogusław Bujak, PGE Elektrownia Opole S.A.

Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo dużo case’ów.
Wioletta Bień, Boryszew ERG S.A.

Wysoki poziom wiedzy wykładowców, organizacja i obsługa na wysokim poziomie.,
Violetta Zydlewska, BUDOPOL S.A.