19 stycznia 2021R., SZKOLENIE ON-LINE

Planowane zmiany w KSH dla biura zarządu

Rewolucyjne zmiany wpływające na pracę Biura Zarządu w spółkach kapitałowych

Pobierz Broszurę

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Niedoskonałość obecnych regulacji, rozwój nowych technologii a w szczególności epidemia koronawirusa przyczyniły się do uchwalonych 31 marca 2020 roku zmian w Kodeksie Spółek Handlowych.

Największe zmiany jednak przed nami.

Co zmieni się w najbliższym czasie w funkcjonowaniu spółek kapitałowych?

Przyjdź na szkolenie i dowiedz się jakie usprawnienia mają być wprowadzone.

Korzyści

Dowiesz się m.in.:

 • Jakie nowe obowiązki i uprawnienia ma rada nadzorcza spółki dominującej
 • Jakie uprawnienia ma wspólnik albo akcjonariusz mniejszościowy spółki zależnej
 • Jakie są efektywne narzędzia zarządzania grupą kapitałową
 • Kto nie może pełnić funkcji w spółce kapitałowej
 • Jakie są uprawnienia i obowiązki byłego członka zarządu
 • Jakie są nowe uprawnienia rady nadzorczej
 • Jakie korzyści przyniesie wprowadzenie instytucji doradcy rady nadzorczej

Uczestnicy

 • Kierownicy, Menedżerowie Biura Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Kierownicy działów Organizacyjno-Prawnych,
 • Kierownicy Biur Nadzoru Właścicielskiego,
 • Kierownicy w Biurach Obsługi Organów Spółki,
 • Członkowie Zarządu, Członkowie Rad Nadzorczych,
 • Koordynatorzy ds. organizacyjno-prawnych,
 • Specjaliści ds. korporacyjnych,
 • Asystenci Zarządów i Rad Nadzorczych

Program

19 STYCZNIA 2021

9.30 logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – rozpoczęcie szkolenia


KSH – NOWE REGULACJE – PRAWO SPÓŁEK

 • cel nowelizacji KSH
 • grupa spółek – nowa definicja
 • spółka dominująca oraz spółka zależna
 • wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki wydawane przez spółkę dominującą
 • uprawnienia spółki dominującej
 • rada nadzorcza spółki dominującej – nowe obowiązki i uprawnienia
 • nowe sprawozdanie o powiązaniach tej spółki ze spółką dominującą
 • wspólnik albo akcjonariusz mniejszościowy spółki zależnej – uprawnienia
 • odkupienia udziałów albo akcji przez spółkę dominującą
 • odpowiedzialność – obniżenie wartości udziału albo akcji spółki zależnej
 • odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki zależnej

NOWELIZACJA KSH A FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH – SP. Z O.O. I S.A.

 • kto nie może pełnić funkcji w spółce kapitałowej?
 • postępowanie kwalifikacyjne – korzystanie z usług profesjonalnego doradcy
 • zmiana sposobu liczenia kadencji
 • były członek zarządu – uprawnienia i obowiązki
 • spółka zo.o. – nowy obowiązek protokołowania uchwał zarządu
 • podwyższona staranność i lojalność członka zarządu i rady nadzorczej wobec spółki
 • tajemnica spółki – nowy obowiązek członka zarząd
 • uprawnienia rady nadzorczej – zmian zakresu
 • doraźne lub stałe komitety rady nadzorczej
 • doradca rady nadzorczej
 • zgoda rady nadzorczej – nowy zakres
 • przewodniczący rady nadzorczej – pozycja ustrojowa
 • posiedzenia rady nadzorczej i porządek obrad
 • głosowanie rady nadzorczej – tajne czy jawne?
 • działanie rady nadzorczej – kolegialne czy indywidualne?
 • delegowanie członka rady nadzorczej
 • nowy obowiązek zawiadomienie zarządu o posiedzeniu rady nadzorczej
 • żądanie wspólnika – obowiązek wydania dokumentów
 • postępowanie w sposób lojalny wobec spółki
 • obowiązek zarządu udzielania radzie nadzorczej szczegółowych informacji
 • nowe możliwe zapisy w umowie lub statucie spółki
 • nowe przepisy karne – grzywna do 50 000 zł
 • zmiany w ustawie KRS
 • zmiany w ustawie Prawo upadłościowe
 • zmiany w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym

16.00 – Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie on-line

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

„Dobrze wykorzystany czas. Dużo nowych informacji, przekazanych w przystępny sposób. Wykładowca – bardzo duży plus, zresztą nie po raz pierwszy.”
Agnieszka Bargieł

Kierownik Biura Zarządu, Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

„Szkolenie bardzo merytoryczne i doskonale przygotowane. Zdobyte informacje będą mim bardzo pomocne w wykonywaniu obowiązków służbowych.”
Joanna Skóra Koordynator

DB Cargo Polska S.A.

Zdobądź know-how, które poznało już ponad 250 firm:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
On-line Prawo dla działu HR
Prawo dla działu HR
więcej
On-line Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych z uwzględnieniem nowelizacji
Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych z uwzględnieniem nowelizacji
więcej
On-line Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
On-line Certyfikowany KYC Officer
Certyfikowany KYC Officer
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Szkolenie biura zarządu z nowelizacji KSH 2022

W lutym 2022 roku została uchwalona kolejna nowelizacja KSH. Jest to największa reforma KSH od 20 lat. Szkolenie biura zarządu powinno być zatem obowiązkowym punktem w każdej spółce, aby przygotować się do zmian, które zostały wprowadzone w KSH wraz z uchwałą z dnia 09.02.2022 roku.

Zmiany te mają wpływ na funkcjonowanie spółki, które nakładają na spółkę nowe prawa i obowiązki. Żeby mieć pewność, że spółka spełnia wszystkie punkty uchwały zapraszamy na szkolenie prawne nowelizacja KSH 2022.

Szkolenie biura zarządu, z którego dowiesz się o najważniejszych zmianach, które wprowadziła nowelizacja KSH 2022

Żeby spółka funkcjonowała prawidłowo, należy ją przygotować i wdrożyć zmiany uchwalone w nowelizacji KSH. Zmiany te dotyczą takich obszarów jak obowiązki i uprawnienia rady nadzorczej, uprawnienia wspólników i akcjonariuszy spółki, czy obowiązki i uprawnienia byłego członka zarządu.

Na szkoleniu biura zarządu dowiesz się również, czym jest instytucja doradcy rady nadzorczej i jakie korzyści niesie wprowadzenie jej do spółki. Dodatkowo poruszone zostaną tematy zarządzania grupą kapitałową i przedstawione efektywne narzędzia, które można wykorzystać do tego zarządzania.

Zmiany w KSH 2022 roku, które wpływają na ład korporacyjny? Konieczne szkolenie biura zarządu!

Ład korporacyjny wiąże się zatem z zarządzaniem relacjami pomiędzy kadrą zarządzającą spółek, ich organami, wspólnikami i akcjonariuszami, i innymi interesariuszami, w tym pracownikami i regulatorami.

Ład korporacyjny jest ramą, na podstawie której ustala się cele spółki (strategia), środki realizacji tych celów oraz narzędzia umożliwiające ich monitorowanie. W artykule omówiliśmy dokładnie zagadnienia związane z ładem korporacyjnym, a na szkoleniu biura zarządu dowiesz się, jak zmiany w KSH 2022 wpływają na ład korporacyjny w spółkach.

Czym jest ład korporacyjny?

Nowelizacja KSH 2022 - czym jest business judgement rule?

W art. 2112 §3 według nowelizacji KSH 2022 zostanie wprowadzone do polskiego prawa handlowego zasada oceny biznesowej (business judgement rule) przy ocenie działań członków organów spółek.

Reguła osądu biznesowego, która wywodzi się z doktryny i orzecznictwa prawa spółek, polega na przyznaniu pierwszeństwa biznesowej ocenie sytuacji dokonywanej przez członków organów spółek, którzy odpowiadają za główną działalność operacyjną i decyzyjność w spółce – Zarządów i Rad Nadzorczych. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, w którym omówiliśmy zasadę oceny biznesowej spółek.

Business Judgment Rule w nowym kodeksie spółek handlowych