21 marca 2024R., SZKOLENIE ON-LINE

Pełnomocnictwa i Prokura

Jak stworzyć bezpieczny system pełnomocnictw w spółce, tworzyć dokumenty, nadawać i nadzorować uprawnienia?

Pobierz Broszurę

PRAWO

Pełnomocnik spółki to zbyt wąskie określenie, by opisać uprawnienia i odpowiedzialność, jaka spoczywa na osobie reprezentującej interesy spółki.

Możliwości wykorzystywania szeregu rodzaju pełnomocnictw na różnych szczeblach firmy, czy to w czynnościach zwykłych, handlowych, procesowych, czy administracyjnych, nie tylko mogą generować większe ryzyko błędów, czy przekraczania uprawnień, ale przy ugruntowanej wiedzy i świadomym zarządzaniu nimi stają się narzędziem optymalizującym funkcjonowanie firmy w otoczeniu biznesowym.
Sprawny system pełnomocnictw, zgodny z przepisami prawa, zapewnia zwiększone bezpieczeństwo finansowe firmy, mniejsze ryzyko zawierania kontraktów handlowych, mniejszą liczbę błędów w treści pełnomocnictw, lepsze wykorzystanie narzędzia, jakim jest pełnomocnictwo w praktyce i funkcjonowaniu firm.

Zapraszamy do udziału w zajęciach, których tematyka, metodologia, analizy przypadków, liczba ćwiczeń i czas trwania  zostały tak dobrane, aby zagwarantować Państwu zdobycie umiejętności zarządzania pełnomocnictwami w firmie.

Korzyści:

 • Omówimy, jakie są metody i  sposoby tworzenia efektywnych systemów pełnomocnictw, bezpiecznych dla spółki.
 • Dowiesz się, jakie są oczywiste i nieoczywiste obowiązki, uprawnienia i kompetencje pełnomocników i prokurentów.
 • Omówimy case study dotyczące nadawania uprawnień, odpowiedzialności i ochrony interesów spółki.
 • Dowiesz się, jak radzić sobie w szczególnych przypadkach takich jak: przekraczanie uprawnień,  działanie prokury w kontaktach międzynarodowych, naruszenia bezpieczeństwa spółki.
 • Dowiesz się, jaka jest praktyka zawierania kontraktów w Polsce i zagranicą przy uwzględnieniu udziału pełnomocników.

Uczestnicy

 • Członkowie zarządu, rady nadzorczej,
 • osoby odpowiedzialne za nadawanie uprawnień
 • Prokurenci,
 • pełnomocnicy
 • Pracownicy działów prawnych

Program

21 MARCA 2024 R.

09.15 Rejestracja uczestników
09.30
Rozpoczęcie szkolenia

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE PEŁNOMOCNICTW

 • Kodeks cywilny podstawowym źródłem w zakresie uregulowania instytucji pełnomocnika.
 • Wewnętrzne regulacje w firmie dot. zasad udzielania / odwoływania pełnomocnictw.
 • Case study: procedura wewnętrzna dotycząca udzielania/odwoływania pełnomocnictw – czy potrzebna, czy pomocna a może to zbędny dokument?
 • Treść regulacji wewnętrznej  – co powinna zawierać procedura aby skutecznie mogła być wykorzystana w firmie?
 • Czy warto stworzyć wzory pełnomocnictwa funkcjonujących w przedsiębiorstwie?

PO CO FIRMIE PEŁNOMOCNIK?

 • Kiedy firma powinna skorzystać z instytucji pełnomocnika?
 • Czym jest pełnomocnictwo? Różnice w formach działania w imieniu i na rzecz spółek – członkowie Zarządu, pracownicy, pełnomocnicy.
 • Czy pełnomocnik to zawód – świadczenie usług czy funkcja w firmie.
 • Case study: pełnomocnik chce wynagrodzenia, czy należy wynagradzać pracownika za dodatkową funkcję?
 • Różnice między pełnomocnictwem a upoważnieniem.
 • Definicja czynności prawnej a czynności faktycznej – do których czynności konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa?
 • Rodzaje pełnomocnictw: pełnomocnictwo ogólne, rodzajowe czy szczególne. Jak prawidłowo wybrać rodzaj?

SKUTECZNE UDZIELENIE I ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA

 • Prawidłowa reprezentacja spółek kluczowa dla ważności dokumentu.
 • Case study: dane Zarządu w KRS są niezgodne ze stanem faktycznym (odwołanie poszczególnych członków) – czy ma to wpływ i ewentualnie jaki na ważność udzielonego pełnomocnictwa?
 • Udzielanie pełnomocnictw. Kto może skutecznie udzielić pełnomocnictwa w firmie?
 • Forma pełnomocnictwa – kiedy jest ważne, czy zawsze musi być na piśmie?
 • Reprezentacja firmy w zakresie obowiązków na stanowisku. Czy to wystarczy, aby móc np. złożyć wiążącą ofertę klientowi spółki?
 • Czy pełnomocnictwo udzielone ustnie jest ważne? Jak udowodnić treść ustnego pełnomocnictwa?
 • Case study: Jakie akty staranności firma powinna podjąć, aby z właściwymi osobami ze strony kontrahenta mogła zawrzeć umowę?
 • Case study: Jak powinno wyglądać pełnomocnictwo do zawarcia w imieniu spółki umowy sprzedaży towarów/ usług dla dyrektora Finansowego? Czy i jaką ponosi on odpowiedzialność z tytułu zawartej umowy w imieniu firmy?
 • Case study: Czy można skutecznie ograniczyć prokurenta do zawierania w imieniu firmy jedynie umów na kwotę nie przekraczającą 100.000 Euro?
 • Skuteczne odwołanie pełnomocnictwa  udzielonego w formie aktu notarialnego.
 • Case study: Śmierć mocodawcy podczas postępowania cywilnego: obowiązki pełnomocnika, losy postępowania
 • Case study: Pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego. Czy taka forma jest wymagana do jego skutecznego odwołania?
 • Case study: Odwołanie pełnomocnictwa poprzez utrwalenie oświadczenia o odwołaniu na poczcie głosowej w telefonie – orzecznictwo sądów, praktyka, ryzyka.

OGRANICZENIA PEŁNOMOCNIKA W DZIAŁANIU

 • Ograniczenia co do zakresu
 • Ograniczenia kwotowe
 • Ograniczenia czasowe

SZCZEGÓLNE RODZAJE PEŁNOMOCNICTW

 • Prokura  – jakie są różnice? Kompetencje prokurenta a pełnomocnika. Ich obowiązki oraz odpowiedzialność.
 • Czase study: problemy z prokurą łączną niewłaściwą „mieszaną” – stanowisko Sądu Najwyższego, praktyka w innych firmach, rekomendacja.
 • Członek Zarządu pełnomocnikiem spółki. Czy to rozwiązanie warte jest wdrożenia w firmie?
 • Case study: czy prokurent może być pełnomocnikiem do zawierania umów z członkami zarządu? Sprzeczne stanowiska sądów w tym zakresie.
 • Pełnomocnictwo udzielone na czas nieokreślony – czy warto ponosić ryzyko?
 • Falsus procurator – skutki działania rzekomego pełnomocnika dla spółki

TREŚĆ PEŁNOMOCNICTWA ZAPEWNIAJĄCA BEZPIECZEŃSTWO FIRMY – WARSZTATY I PRACA NAD DOKUMENTEM

 • Gdy w obiegu jest kilka egzemplarzy takiego samego pełnomocnictwa – na co zwracać uwagę? – konieczne zapisy w treści pełnomocnictwa.

PROWADZENIE REJESTRU PEŁNOMOCNICTW – OBOWIĄZEK CZY MOŻLIWOŚĆ

 • Zakres i forma rejestru prowadzonego w firmie.
 • Po co nam ten rejestr?

ZAKOŃCZENIE PEŁNOMOCNICTWA / PROKURY

 • Wygaśnięcie pełnomocnictwa – czy zawsze należy wpisać ważność pełnomocnictwa  datą kalendarzową?
 • Case study: udzielenie pełnomocnictwa na czas trwania stosunku pracy – rekomendacja w zakresie zastosowania takiej formy. Co gdy taki pracownik / pełnomocnik jest  w okresie wypowiedzenia? rozwiązanie stosunku pracy  a wpływ na udzielone pełnomocnictwo – analiza przypadków praktycznych.
 • Niebezpieczne zapisy art. 105 k.c. – jak uniknąć wpadki?
 • Odwołanie pełnomocnictwa / prokury – skuteczna forma.
 • Jak powiadomić kontrahentów o odwołaniu pełnomocnictwa / prokury?
 • Rezygnacja pełnomocnika / prokurenta – kiedy jest skuteczna?

ODPOWIEDZIALNOŚĆ INDYWIDUALNA OSÓB PODPISUJĄCYCH KONTRAKTY (CZŁONKOWIE ZARZĄDU FIRMY, PEŁNOMOCNICY, PROKURENCI)

 • Case study: pełnomocnik jednocześnie pracownikiem spółki – jakie konsekwencje można przewidzieć, gdy dokona czynności prawnej na szkodę spółki?

15.00 Zakończenie szkolenia

Metody:

SZKOLENIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

„Dobrze wykorzystany czas. Dużo nowych informacji, przekazanych w przystępny sposób. Wykładowca – bardzo duży plus, zresztą nie po raz pierwszy.”
Agnieszka Bargieł

Kierownik Biura Zarządu, Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

„Szkolenie bardzo merytoryczne i doskonale przygotowane. Zdobyte informacje będą mim bardzo pomocne w wykonywaniu obowiązków służbowych.”
Joanna Skóra

Koordynator, DB Cargo Polska S.A.

Zdobądź know-how, które poznało już XX firm:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Certyfikowany specjalista ds. dokumentacji Biura Zarządu
Certyfikowany specjalista ds. dokumentacji Biura Zarządu
więcej
On-line Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw
Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw
więcej
On-line Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
On-line Reklamacje, rękojmie i gwarancje
Reklamacje, rękojmie i gwarancje
więcej
On-line Prawne aspekty negocjacji ze związkami zawodowymi
Prawne aspekty negocjacji ze związkami zawodowymi
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Szkolenie prawne Pełnomocnictwa i Prokura w firmie

Szkolenie prawne przygotuje do sprawowania prokury i przygotowywania pełnomocnictw w firmie zgodnie z przyjętymi normami prawnymi. Należy mieć na względzie, że sprawny i zgodny z prawem system pełnomocnictw zapewnia zwiększone bezpieczeństwo finansowe firmy, mniejsze ryzyko umów handlowych, mniej błędów w treści pełnomocnictw i lepsze wykorzystanie pełnomocnictwa w praktyce, które wpływa na funkcjonowanie firmy.

Z myślą o korzyściach dla uczestników, opracowaliśmy program szkolenia online, którego tematyka, zakładane metody nauczania, w tym praktyczne analizy przypadków, a także czas trwania szkolenia, zostały dobrane tak, aby umożliwić Państwu zdobycie pełnej gamy niezbędnych umiejętności w zakresie zarządzania pełnomocnictwami w firmie.

Szkolenie biura zarządu dla pełnomocników, czyli po co Ci prokurent?

Pełnomocnik, prokurent reprezentuje interesy firmy. To zbyt wąskie pojęcie, aby opisać uprawnienia i obowiązki osoby reprezentującej interesy firmy. Jest personą, która ma możliwość skorzystania z szeregu pełnomocnictw na różnych szczeblach firmy, czy to w czynnościach zwykłych, handlowych, procesowych czy administracyjnych.

Kto skorzysta najbardziej, biorąc udział w szkoleniu biura zarządu?

Udział w naszym szkoleniu online z pewnością jest przydatnym narzędziem rozwijającym w kierunku prawnej strony pełnomocnictw i prokury dla wszystkich członków rady nadzorczej i zarządu. Co oczywiste, szkolenie prawne kierowane jest do prokurentów, pełnomocników i w firmie. Na szkolenie zapraszamy także osoby, które zajmują się i są odpowiedzialne za nadawanie uprawnień w przedsiębiorstwie.

Kto może zostać prokurentem?

Samo określenie prokurent kojarzy się bardzo doniośle i ma wydźwięk stanowiący o wykształceniu wyższym i wiedzy w obrębie prawa. Jest to jednak mylne skojarzenie, które zostało wykreowane na podstawie dźwięczności samego słowa. Pierwszą rzeczą, którą należy wyjaśnić, jest to, że przepisy kodeksu cywilnego wskazują, że prokurentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych. Co ważniejsze dla objęcia funkcji prokurenta nie ma wymogów związanych z poziomem wykształcenie. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, że prokurentem nie może być osoba, która jest członkiem rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce kapitałowej. Prokura, czyli pełnomocnictwo może zostać udzielone kilku osobom jednocześnie.

Kim jest prokurent i kto go powołuje?

Wygaśnięcie prokury

Współpraca prokurenta z przedsiębiorcą może zostać odwołana przez przedsiębiorcę. Przedsiębiorca (mocodawca) może odwołać prokurenta bez podawania przyczyn na mocy jednostronnej czynności prawnej. Ponadto pełnomocnik handlowy traci swoje pełnomocnictwo na wskutek wygaśnięcia prokury.

Odpowiedzialność prokurenta i wygaśnięcie prokury

Program szkolenia online

W programie szkolenia dla Biura Zarządu poruszone zostaną takie kwestie, jak:

 • regulacje prawne dotyczące pełnomocnictw,
 • znaczenie osoby pełnomocnika w firmie,
 • skuteczne udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa,
 • ograniczenia pełnomocnika w działaniu,
 • szczególne rodzaje pełnomocnictw,
 • treść pełnomocnictwa,
 • rejestr pełnomocnictw,
 • zakończenie pełnomocnictwa (prokury),
 • odpowiedzialność indywidualna osób podpisujących kontrakty.

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia i konferencje:

Szkolenia i konferencje - Langas Group