30 lipca 2021R., SZKOLENIE ON-LINE

Obowiązki instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zmiany przepisów AML/CFT w projekcie ustawy implementującej V Dyrektywę AML oraz VI dyrektywa AML

COMPLIANCE, AML

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje obowiązane, czyli min. banki, firmy inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, biura rachunkowe, pośredników nieruchomości, kantory, domy maklerskie, a także firmy zajmujące się tworzeniem spółek, obrotem walutami wirtualnymi czy prowadzące wirtualne biura, obowiązek wdrożenia procedur oraz stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Ustawa wprowadza nakaz powołania Oficera MLRO (Money Laundering Reporting Oficer), przyjęcia procedury whistleblowingu polegającej na stworzeniu mechanizmu anonimowego zgłaszania naruszeń z zakresu AML, dokonania analizy ryzyka, identyfikacji klientów, stosowanych środków bezpieczeństwa, a także wdrożenia procedur nawiązywania stosunków gospodarczych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne oraz zgłaszania informacji o beneficjentach do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przedstawienie najważniejszych zmian wynikających z projektu ustawy implementującej przepisy V Dyrektywy AML oraz nadchodzących zmian w sposobie walki z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, które wynikają z VI Dyrektywy AML.

Podczas szkolenia omówione zostaną praktyczne aspekty realizacji obowiązków wynikających z nowych przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i stanowiska organów nadzoru w przedmiotowym zakresie.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników instytucji obowiązanych na co dzień zaangażowanych w przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz pracowników działów compliance, prawnych i audytu wewnętrznego.

Korzyści:

 • Po ukończeniu szkolenia otrzymacie Państwo Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę
 • Zakres szkolenia został zaakceptowany przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska
 • Szkolenie jest uzupełnieniem programu Certyfikowany AML Oficer

Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione m.in.:

 • Nowe ryzyka i wyzwania w obszarze AML/CFT
 • Zmiany wynikających z V Dyrektywy AML
 • Zmiana podejścia w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
 • Stanowiska organów nadzoru w zakresie identyfikacja i weryfikacja klienta
 • Nadchodzące zmiany w sposobie walki z praniem pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu wynikające z VI Dyrektywy AML

Uczestnicy

przedstawiciele banków, spółek ubezpieczeniowych, domów maklerskich i towarzystw inwestycyjnych, SKOK-ów, notariusze, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, prawnicy, adwokaci, radcy prawni, prokurenci, audytorzy.

Program:

30 lipca 2021

8.45    Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00   Rozpoczęcie szkolenia

Nowe ryzyka i wyzwania w obszarze AML/CFT

 • nowe zagrożenia identyfikowane przez organy nadzoru
 • tendencje i zmiany zachowania klientów
 • prawne zagadnienia związane z identyfikacją klienta w trybie on-line
 • nowy rejestr rachunków (System Informacji Finansowej)

Zmiany wynikające z V Dyrektywa AML

 • rozszerzanie katalogu instytucji obowiązanych
 • zdefiniowanie na nowo środków należytej staranności w procesie KYC
 • relacje z klientami z krajów trzecich wysokiego ryzyka
 • nowe wyzwania w zakresie bieżącej analiza transakcji
 • CRBR – nowe kontrowersyjne obowiązki instytucji obowiązanej

Środki bezpieczeństwa finansowego w praktyce

 • praktyczne aspekty identyfikacji i weryfikacji klienta, beneficjenta rzeczywistego,
 • matryca ryzyka klienta – wpływ oceny ryzyka na stosowanie środków bezpieczeństwa finansowanego
 • kopiowanie dokumentów tożsamości
 • zapobieganie ryzyku sankcji

Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego

 • klient wysokiego ryzyka – zmiana kryteriów
 • stosunki gospodarcze z klientem o statusie PEP

VI Dyrektywa AML

 • nadchodzące zmiany w sposobie walki z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu

14.00 Zakończenie szkolenia

Metody:

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie:

 • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych,
 • case study,
 • ćwiczeń w grupach,
 • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Szkolenia prowadzone przez Pana Tomasza Wojtaszczyka jak zawsze są super przygotowane. Warsztatowy sposób prowadzenia pozwala na zaangażowanie uczestników i lepsze zrozumienie poruszonego tematu.

Agata Jankowska

AML Oficer, Wonga.pl

Bardzo duża wiedza Pana Tomasza. Profesjonalne przekazanie wiedzy. Na każde zadane pytanie, otrzymaliśmy wyczerpującą odpowiedź.

Sylwia Faber

Analityk AML, Cinkciarz

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
Compliance, AML Certyfikowany KYC Officer
Certyfikowany KYC Officer
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej
Compliance, AML Sankcje międzynarodowe
Sankcje międzynarodowe
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - zmiany regulacyjne

Zapisy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada obowiązek wdrożenia procedur i stosowania środków bezpieczeństwa finansowego na instytucje obowiązane. Jakie podmioty zaliczają się do tej grupy? Są to m.in. banki, firmy i fundusze inwestycyjne, biura rachunkowe, pośrednicy nieruchomości, kantory, domy maklerskie, czy firmy wyspecjalizowane w tworzeniu spółek, obrocie walutami wirtualnymi lub prowadzące biura wirtualne.

Co więcej, Ustawa zakłada również nakaz:

 • powołania Oficera MLRO (Money Laundering Reporting Oficer),
 • przyjęcia procedury whistleblowingu polegającej na stworzeniu mechanizmu anonimowego zgłaszania naruszeń z zakresu AML,
 • dokonania analizy ryzyka,
 • identyfikacji klientów,
 • stosowanych środków bezpieczeństwa,
 • wdrożenia procedur nawiązywania stosunków gospodarczych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne,
 • zgłaszania informacji o beneficjentach do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla wielu instytucji i osób sprawujących w nich stanowiska powiązane w tym obszarem może stanowić ogromne wyzwanie, a zarazem wiązać się może z ryzykiem naruszeń czy zaniedbań. Aby uchronić przed tym swoją organizację, zapisz się na szkolenie Compliance, którego celem jest wyjaśnienie najważniejszych zmian wynikających z projektu ustawy wprowadzającej zapisy V Dyrektywy AML. Omówione zostaną również nadchodzące zmiany w sposobie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, wynikające z VI Dyrektywy AML.

Jest to szkolenie online, na którym bez wychodzenia z domu możesz poznać praktyczne aspekty realizacji nowych obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także podejście organów nadzoru.

Szkolenie Compliance - korzyści dla uczestników

Biorąc udział w szkoleniu Compliance możesz mieć pewność, że w końcu zrozumiesz z czego wynika i na czym polega zmiana podejścia w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Na szkoleniu online zapoznasz się z nowymi ryzykami i wyzwaniami w obszarze AML / CFT, a także zmianami wynikającymi z V Dyrektywy AML. Co więcej, na szkoleniu Compliance szczegółowo omówione zostaną stanowiska organów nadzoru w zakresie identyfikacji i weryfikacji klienta. Dowiesz się również, jak mogą wyglądać nadchodzące zmiany w sposobie walki z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, wynikające z VI Dyrektywy AML.

Pamiętaj również, że ukończenie szkolenia online uprawnia Cię do otrzymania certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę. Program szkolenia został zatwierdzony przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska i stanowi on zarazem uzupełnienie szkolenia Certyfikowany AML Oficer

Kto może wziąć udział w szkoleniu AML?

Interesujesz się zagadnieniami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez instytucje? Zastanawiasz się czy nasze szkolenie Compliance jest właśnie dla Ciebie? Już wyjaśniamy!

Szkolenie AML, które prowadzimy w formie online, adresowane jest przede wszystkim do:

 • przedstawicieli banków,
 • spółek ubezpieczeniowych,
 • domów maklerskich i towarzystw inwestycyjnych,
 • SKOK-ów,
 • notariuszy,
 • biegłych rewidentów,
 • doradców podatkowych,
 • prawników,
 • adwokatów,
 • radców prawnych,
 • prokurentów,
 • audytorów.

Dowiedz się również w jaki sposób można wykorzystać nową technologię zarówno do poprawy efektywności procesów w zakresie AML/CFT. Zapisz się na szkolenie:

Nowe technologie w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Program szkolenia online

Szkolenie AML opracowane zostało w taki sposób, aby ukazać uczestnikom teoretyczne i praktyczne aspekty kwestii przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez instytucje. Program szkolenia podzielony został na kilka segmentów:

 • Nowe ryzyka i wyzwania w obszarze AML / CFT
 • Nowy pakiet regulacyjny KE dotyczący przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Wytyczne EBA w odniesieniu do roli i zadań oficera odpowiedzialnego za AML / CFT
 • Nowe technologie – przegląd i omówienie najnowszych regulacji mających istotne znaczenia dla instytucji obowiązanych

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia:

Szkolenia i konferecje - Langas Group