3 grudnia 2020R., SZKOLENIE ON-LINE

Obowiązki instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Praktyczne aspekty realizacji obowiązków wynikających z IV i V Dyrektywy AML

Pobierz Broszurę ZAREZERWUJ MIEJSCE w niższej cenie do 19.11.2020

COMPLIANCE, AML

Ustawa z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje obowiązane czyli min. banki, firmy inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, biura rachunkowe, pośredników nieruchomości, kantory, domy maklerskie, a także firmy zajmujące się tworzeniem spółek, obrotem walutami wirtualnymi, czy prowadzące wirtualne biura, obowiązek wdrożenia procedur oraz stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Ustawa wprowadza nakaz powołania Oficera MLRO (Money Laundering Reporting Officer), przyjęcia procedury whistleblowingu polegającej na stworzeniu mechanizmu anonimowego zgłaszania naruszeń z zakresu AML, dokonania analizy ryzyka, identyfikacji klientów, stosowanych środków bezpieczeństwa, a także wdrożenia procedur nawiązywania stosunków gospodarczych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne oraz zgłaszania informacji o beneficjentach do Centralnego Rejestru Beneficjentów = Rzeczywistych.

Mając na uwadze przedmiotowy zakres ww przepisów ustawy proponujemy Państwu udział w praktycznym szkoleniu, którego celem jest omówienie najistotniejszych obowiązków w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Korzyści:

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Po ukończeniu szkolenia otrzymacie Państwo Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę
 • Zakres szkolenia został zaakceptowany przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska
 • Szkolenie jest uzupełnieniem programu Certyfikowany AML Oficer

Główne zagadnienia omawiane podczas szkolenia:

 • Najważniejsze zmiany w ustawie po implementacji IV Dyrektywy AML,
 • V dyrektywa AML – kolejny krok w do przodu w obszarze AML
 • Podejście oparte na ocenie ryzyka AML – nowa strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy (wymóg prawny sporządzenia dokumentu opisowej oceny ryzyka)
 • Omówienie środków bezpieczeństwa finansowego,
 • Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego, PEP, kraje wysokiego ryzyka,
 • Nowe zasady gromadzenia i przekazywania informacji do GIIF,
 • Istotne zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku,
 • Sankcje wynikające z przepisów nowej ustawy.
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – wpływ na działalność instytucji

Uczestnicy

Kogo spotkasz podczas szkolenia?

 • Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów, w szczególności Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek:
 • przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 • przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
 • compliance,
 • prawnych,
 • nadzoru i kontroli,
 • bezpieczeństwa,
 • oceny ryzyka,
 • analiz i audytu wewnętrznego.
 • Notariusze, Biegli Rewidenci, Doradcy Podatkowi, Prawnicy, Adwokaci, Radcy Prawni, Prokurenci, Audytorzy.

Program:

3 GRUDNIA 2020

9.30 – 10.00   Rejestracja

10.00   Rozpoczęcie szkolenia

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY PO IMPLEMENTACJI IV DYREKTYWY AML

 • zagadnienia ogólne i definicje
 • krajowe zmiany legislacyjno – prawne

V DYREKTYWA AML – KOLEJNY KROK W DO PRZODU?

 • rozszerzenie w katalogu instytucji obowiązanych
 • zmiany w zakresie środków należytej staranności
 • relacje z klientami z krajów trzecich wysokiego ryzyka, PEP
 • rejestracja krajowych rachunków

PODEJŚCIE OPARTE NA OCENIE RYZYKA – WYMÓG POSIADANIA OPISOWEJ OCENY RYZYKA PRZEZ INSTYTUCJĘ OBOWIĄZANĄ

 • jak praktycznie przygotować ocenę ryzyka?
 • wpływ krajowej i ponadnarodowej oceny ryzyka na ocenę wydaną przez instytucję obowiązaną.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO – PODEJŚCIE OPARTE NA OCENIE RYZYKA

 • identyfikacja i weryfikacja klienta, beneficjenta rzeczywistego
 • rozpoznanie i ocena ryzyka klienta, w tym czynniki ryzyka
 • beneficjenta rzeczywisty a PEP
 • ocena i monitorowanie stosunków gospodarczych z klientem
 • zapobieganie ryzyku sankcji

WZMOŻONE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

 • obowiązki instytucji związane z nawiązaniem współpracy z klientem o strusie PEP
 • relacje z klientami z krajów wysokiego ryzyka
 • analiza transakcji nietypowych

RAPORTOWANIE INFORMACJI O TRANSAKCJACH

 • obowiązek przekazania zawiadomienia o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
 • procedura wstrzymania transakcji lub blokady rachunku,
 • zasady wymiany i ochrony informacji przekazywanych na potrzeby wykonywania obowiązków  pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład grupy

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH (CRBR) – WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH

 • weryfikacja struktury własnościowej
 • zgłaszanie i udostępnianie informacji o beneficjenta rzeczywistych
 • praktyczne aspekty korzystania z CRRB

16.30 Zakończenie szkolenia

 

 

Metody:

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie:

 • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych,
 • case study,
 • ćwiczeń w grupach,
 • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Szkolenia prowadzone przez Pana Tomasza Wojtaszczyka jak zawsze są super przygotowane. Warsztatowy sposób prowadzenia pozwala na zaangażowanie uczestników i lepsze zrozumienie poruszonego tematu.

Agata Jankowska

AML Oficer, Wonga.pl

Bardzo duża wiedza Pana Tomasza. Profesjonalne przekazanie wiedzy. Na każde zadane pytanie, otrzymaliśmy wyczerpującą odpowiedź.

Sylwia Faber

Analityk AML, Cinkciarz

Zdobądź know-how, które poznało już 250+ firm:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

3 grudnia 2020R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 19/11/2020: 1 270 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 19%
Zgłoszenie do 20/11/2020: 1 570 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiad, poczęstunek podczas przerw


Cena nie zawiera:
noclegu

Uwagi:
Szkolenie prowadzone jest na platformie zoom lub eduklik
Wymagania sprzętowe: 1. Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym: ● Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka była aktualizowana przez ostatnie 2 lata) ● Przeglądarki: Safari, IE, Edge powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie. W takim wypadku należy skorzystać z Chrome lub Firefox.
2. Wymagania w telefonie/tablecie: ● Telefon z Androidem 6.0+ i korzystający z przeglądarki Chrome (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem Android) ● Telefon z system iOS 12.2+(iPhone) i przeglądarką Safari Mobile (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem iOS). ● Telefony ze starszymi systemami operacyjnymi na telefonach powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie. ● Podczas dołączania do pokoju, należy pozwolić aplikacji (będzie komunikat systemowy) na dostęp do mikrofonu.
3. Wymagania sieciowe: ● Dla uczestnika szkolenia: min. 2 Mbits/sek pobieranie (download) oraz 1 Mbits/sek wysyłanie (upload) ● Dla prezentującego wartość wysyłania(upload) min. 1 Mbits/sek , im większa wartość tym lepsza jakość prezentowanego obrazu/dźwięku. ● Można korzystać z Internetu w telefonie tzw. LTE ● W sieciach firmowych należy sprawdzić firewall i skontaktować się ze swoim działem IT i przekazać im następującą informację: “Aplikacja do webinarów korzysta z portów TCP 80/443(HTTP/HTTPS) UDP 16384-32767 do WebRTC audio”
4. Wymagania fizyczne: ● Do słuchania webinaru potrzebny jest tylko głośnik/słuchawki w komputerze ● Do przesyłania dźwięku potrzebny jest mikrofon (polecamy zestaw słuchawki z mikrofon, które zapewniają lepszą jakość niż wbudowany mikrofon w komputerze) ● Kamera wbudowana w laptopa/telefon jest wystarczająca

ZAREZERWUJ MIEJSCE w niższej cenie do 19.11.2020
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22

Cena: 1 570 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 270 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 26 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Praktyczne aspekty przeprowadzenia due diligence klienta (KYC)
Praktyczne aspekty przeprowadzenia due diligence klienta (KYC)
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer poziom 1
Certyfikowany AML Oficer poziom 1
więcej
Compliance, AML Specjalistyczny certyfikat w zakresie budowania compliance
Specjalistyczny certyfikat w zakresie budowania compliance
więcej
Compliance, AML Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO 2
Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO 2
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej

ZAUFAŁO NAM JUŻ 5000+ FIRM

OPINIE O NASZYCH SZKOLENIACH

Bardzo przydatne z punktu widzenia praktyki w działaniach organów spółek, zmian w przepisach i działalności Biura Zarządów.
Bogusław Bujak, PGE Elektrownia Opole S.A.

Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo dużo case’ów.
Wioletta Bień, Boryszew ERG S.A.

Wysoki poziom wiedzy wykładowców, organizacja i obsługa na wysokim poziomie.,
Violetta Zydlewska, BUDOPOL S.A.