3 grudnia 2020R., SZKOLENIE ON-LINE

Obowiązki instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Praktyczne aspekty realizacji obowiązków wynikających z IV i V Dyrektywy AML

Pobierz Broszurę

COMPLIANCE, AML

Ustawa z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje obowiązane czyli min. banki, firmy inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, biura rachunkowe, pośredników nieruchomości, kantory, domy maklerskie, a także firmy zajmujące się tworzeniem spółek, obrotem walutami wirtualnymi, czy prowadzące wirtualne biura, obowiązek wdrożenia procedur oraz stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Ustawa wprowadza nakaz powołania Oficera MLRO (Money Laundering Reporting Officer), przyjęcia procedury whistleblowingu polegającej na stworzeniu mechanizmu anonimowego zgłaszania naruszeń z zakresu AML, dokonania analizy ryzyka, identyfikacji klientów, stosowanych środków bezpieczeństwa, a także wdrożenia procedur nawiązywania stosunków gospodarczych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne oraz zgłaszania informacji o beneficjentach do Centralnego Rejestru Beneficjentów = Rzeczywistych.

Mając na uwadze przedmiotowy zakres ww przepisów ustawy proponujemy Państwu udział w praktycznym szkoleniu, którego celem jest omówienie najistotniejszych obowiązków w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Korzyści:

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Po ukończeniu szkolenia otrzymacie Państwo Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę
 • Zakres szkolenia został zaakceptowany przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska
 • Szkolenie jest uzupełnieniem programu Certyfikowany AML Oficer

Główne zagadnienia omawiane podczas szkolenia:

 • Najważniejsze zmiany w ustawie po implementacji IV Dyrektywy AML,
 • V dyrektywa AML – kolejny krok w do przodu w obszarze AML
 • Podejście oparte na ocenie ryzyka AML – nowa strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy (wymóg prawny sporządzenia dokumentu opisowej oceny ryzyka)
 • Omówienie środków bezpieczeństwa finansowego,
 • Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego, PEP, kraje wysokiego ryzyka,
 • Nowe zasady gromadzenia i przekazywania informacji do GIIF,
 • Istotne zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku,
 • Sankcje wynikające z przepisów nowej ustawy.
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – wpływ na działalność instytucji

Uczestnicy

Kogo spotkasz podczas szkolenia?

 • Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów, w szczególności Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek:
 • przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 • przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
 • compliance,
 • prawnych,
 • nadzoru i kontroli,
 • bezpieczeństwa,
 • oceny ryzyka,
 • analiz i audytu wewnętrznego.
 • Notariusze, Biegli Rewidenci, Doradcy Podatkowi, Prawnicy, Adwokaci, Radcy Prawni, Prokurenci, Audytorzy.

Program:

3 GRUDNIA 2020

9.30 – 10.00   Rejestracja

10.00   Rozpoczęcie szkolenia

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY PO IMPLEMENTACJI IV DYREKTYWY AML

 • zagadnienia ogólne i definicje
 • krajowe zmiany legislacyjno – prawne

V DYREKTYWA AML – KOLEJNY KROK W DO PRZODU?

 • rozszerzenie w katalogu instytucji obowiązanych
 • zmiany w zakresie środków należytej staranności
 • relacje z klientami z krajów trzecich wysokiego ryzyka, PEP
 • rejestracja krajowych rachunków

PODEJŚCIE OPARTE NA OCENIE RYZYKA – WYMÓG POSIADANIA OPISOWEJ OCENY RYZYKA PRZEZ INSTYTUCJĘ OBOWIĄZANĄ

 • jak praktycznie przygotować ocenę ryzyka?
 • wpływ krajowej i ponadnarodowej oceny ryzyka na ocenę wydaną przez instytucję obowiązaną.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO – PODEJŚCIE OPARTE NA OCENIE RYZYKA

 • identyfikacja i weryfikacja klienta, beneficjenta rzeczywistego
 • rozpoznanie i ocena ryzyka klienta, w tym czynniki ryzyka
 • beneficjenta rzeczywisty a PEP
 • ocena i monitorowanie stosunków gospodarczych z klientem
 • zapobieganie ryzyku sankcji

WZMOŻONE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

 • obowiązki instytucji związane z nawiązaniem współpracy z klientem o strusie PEP
 • relacje z klientami z krajów wysokiego ryzyka
 • analiza transakcji nietypowych

RAPORTOWANIE INFORMACJI O TRANSAKCJACH

 • obowiązek przekazania zawiadomienia o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
 • procedura wstrzymania transakcji lub blokady rachunku,
 • zasady wymiany i ochrony informacji przekazywanych na potrzeby wykonywania obowiązków  pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład grupy

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH (CRBR) – WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH

 • weryfikacja struktury własnościowej
 • zgłaszanie i udostępnianie informacji o beneficjenta rzeczywistych
 • praktyczne aspekty korzystania z CRRB

16.30 Zakończenie szkolenia

 

 

Metody:

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie:

 • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych,
 • case study,
 • ćwiczeń w grupach,
 • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Szkolenia prowadzone przez Pana Tomasza Wojtaszczyka jak zawsze są super przygotowane. Warsztatowy sposób prowadzenia pozwala na zaangażowanie uczestników i lepsze zrozumienie poruszonego tematu.

Agata Jankowska

AML Oficer, Wonga.pl

Bardzo duża wiedza Pana Tomasza. Profesjonalne przekazanie wiedzy. Na każde zadane pytanie, otrzymaliśmy wyczerpującą odpowiedź.

Sylwia Faber

Analityk AML, Cinkciarz

Zdobądź know-how, które poznało już 250+ firm:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej
Compliance, AML AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
Compliance, AML Kontrola wewnętrzna w spółce
Kontrola wewnętrzna w spółce
więcej
Compliance, AML Certyfikowany specjalista ds. raportowania ESG
Certyfikowany specjalista ds. raportowania ESG
więcej
Compliance, AML Letnia Szkoła Compliance Oficera
Letnia Szkoła Compliance Oficera
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - zmiany regulacyjne

Zapisy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada obowiązek wdrożenia procedur i stosowania środków bezpieczeństwa finansowego na instytucje obowiązane. Jakie podmioty zaliczają się do tej grupy? Są to m.in. banki, firmy i fundusze inwestycyjne, biura rachunkowe, pośrednicy nieruchomości, kantory, domy maklerskie, czy firmy wyspecjalizowane w tworzeniu spółek, obrocie walutami wirtualnymi lub prowadzące biura wirtualne.

Co więcej, Ustawa zakłada również nakaz:

 • powołania Oficera MLRO (Money Laundering Reporting Oficer),
 • przyjęcia procedury whistleblowingu polegającej na stworzeniu mechanizmu anonimowego zgłaszania naruszeń z zakresu AML,
 • dokonania analizy ryzyka,
 • identyfikacji klientów,
 • stosowanych środków bezpieczeństwa,
 • wdrożenia procedur nawiązywania stosunków gospodarczych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne,
 • zgłaszania informacji o beneficjentach do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla wielu instytucji i osób sprawujących w nich stanowiska powiązane w tym obszarem może stanowić ogromne wyzwanie, a zarazem wiązać się może z ryzykiem naruszeń czy zaniedbań. Aby uchronić przed tym swoją organizację, zapisz się na szkolenie Compliance, którego celem jest wyjaśnienie najważniejszych zmian wynikających z projektu ustawy wprowadzającej zapisy V Dyrektywy AML. Omówione zostaną również nadchodzące zmiany w sposobie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, wynikające z VI Dyrektywy AML.

Jest to szkolenie online, na którym bez wychodzenia z domu możesz poznać praktyczne aspekty realizacji nowych obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także podejście organów nadzoru.

Szkolenie Compliance - korzyści dla uczestników

Biorąc udział w szkoleniu Compliance możesz mieć pewność, że w końcu zrozumiesz z czego wynika i na czym polega zmiana podejścia w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Na szkoleniu online zapoznasz się z nowymi ryzykami i wyzwaniami w obszarze AML / CFT, a także zmianami wynikającymi z V Dyrektywy AML. Co więcej, na szkoleniu Compliance szczegółowo omówione zostaną stanowiska organów nadzoru w zakresie identyfikacji i weryfikacji klienta. Dowiesz się również, jak mogą wyglądać nadchodzące zmiany w sposobie walki z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, wynikające z VI Dyrektywy AML.

Pamiętaj również, że ukończenie szkolenia online uprawnia Cię do otrzymania certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę. Program szkolenia został zatwierdzony przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska i stanowi on zarazem uzupełnienie szkolenia Certyfikowany AML Oficer

Kto może wziąć udział w szkoleniu AML?

Interesujesz się zagadnieniami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez instytucje? Zastanawiasz się czy nasze szkolenie Compliance jest właśnie dla Ciebie? Już wyjaśniamy!

Szkolenie AML, które prowadzimy w formie online, adresowane jest przede wszystkim do:

 • przedstawicieli banków,
 • spółek ubezpieczeniowych,
 • domów maklerskich i towarzystw inwestycyjnych,
 • SKOK-ów,
 • notariuszy,
 • biegłych rewidentów,
 • doradców podatkowych,
 • prawników,
 • adwokatów,
 • radców prawnych,
 • prokurentów,
 • audytorów.

Dowiedz się również w jaki sposób można wykorzystać nową technologię zarówno do poprawy efektywności procesów w zakresie AML/CFT. Zapisz się na szkolenie:

Nowe technologie w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Program szkolenia online

Szkolenie AML opracowane zostało w taki sposób, aby ukazać uczestnikom teoretyczne i praktyczne aspekty kwestii przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez instytucje. Program szkolenia podzielony został na kilka segmentów:

 • Nowe ryzyka i wyzwania w obszarze AML / CFT
 • Nowy pakiet regulacyjny KE dotyczący przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Wytyczne EBA w odniesieniu do roli i zadań oficera odpowiedzialnego za AML / CFT
 • Nowe technologie – przegląd i omówienie najnowszych regulacji mających istotne znaczenia dla instytucji obowiązanych

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia:

Szkolenia i konferecje - Langas Group