19 lipca 2021R., SZKOLENIE ON-LINE

Obowiązki instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zmiany przepisów AML/CFT w projekcie ustawy implementującej V Dyrektywę AML oraz VI dyrektywa AML

Pobierz Broszurę

COMPLIANCE, AML

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje obowiązane, czyli min. banki, firmy inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, biura rachunkowe, pośredników nieruchomości, kantory, domy maklerskie, a także firmy zajmujące się tworzeniem spółek, obrotem walutami wirtualnymi czy prowadzące wirtualne biura, obowiązek wdrożenia procedur oraz stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Ustawa wprowadza nakaz powołania Oficera MLRO (Money Laundering Reporting Oficer), przyjęcia procedury whistleblowingu polegającej na stworzeniu mechanizmu anonimowego zgłaszania naruszeń z zakresu AML, dokonania analizy ryzyka, identyfikacji klientów, stosowanych środków bezpieczeństwa, a także wdrożenia procedur nawiązywania stosunków gospodarczych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne oraz zgłaszania informacji o beneficjentach do Centralnego Rejestru Beneficjentów = Rzeczywistych.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przedstawienie najważniejszych zmian wynikających z projektu ustawy implementującej przepisy V Dyrektywy AML oraz nadchodzących zmian w sposobie walki z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, które wynikają z VI Dyrektywy AML.

Podczas szkolenia omówione zostaną praktyczne aspekty realizacji obowiązków wynikających z nowych przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i stanowiska organów nadzoru w przedmiotowym zakresie.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników instytucji obowiązanych na co dzień zaangażowanych w przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz pracowników działów compliance, prawnych i audytu wewnętrznego.

Korzyści:

 • Po ukończeniu szkolenia otrzymacie Państwo Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę
 • Zakres szkolenia został zaakceptowany przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska
 • Szkolenie jest uzupełnieniem programu Certyfikowany AML Oficer

Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione m.in.:

 • Nowe ryzyka i wyzwania w obszarze AML/CFT
 • Zmiany wynikających z V Dyrektywy AML
 • Zmiana podejścia w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
 • Stanowiska organów nadzoru w zakresie identyfikacja i weryfikacja klienta
 • Nadchodzące zmiany w sposobie walki z praniem pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu wynikające z VI Dyrektywy AML

Uczestnicy

przedstawiciele banków, spółek ubezpieczeniowych, domów maklerskich i towarzystw inwestycyjnych, SKOK-ów, notariusze, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, prawnicy, adwokaci, radcy prawni, prokurenci, audytorzy.

Program:

19 LIPCA 2021

8.45    Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00   Rozpoczęcie szkolenia

Nowe ryzyka i wyzwania w obszarze AML/CFT

 • nowe zagrożenia identyfikowane przez organy nadzoru
 • tendencje i zmiany zachowania klientów
 • prawne zagadnienia związane z identyfikacją klienta w trybie on-line
 • nowy rejestr rachunków (System Informacji Finansowej)

Zmiany wynikające z V Dyrektywa AML

 • rozszerzanie katalogu instytucji obowiązanych
 • zdefiniowanie na nowo środków należytej staranności w procesie KYC
 • relacje z klientami z krajów trzecich wysokiego ryzyka
 • nowe wyzwania w zakresie bieżącej analiza transakcji
 • CRBR – nowe kontrowersyjne obowiązki instytucji obowiązanej

Środki bezpieczeństwa finansowego w praktyce

 • praktyczne aspekty identyfikacji i weryfikacji klienta, beneficjenta rzeczywistego,
 • matryca ryzyka klienta – wpływ oceny ryzyka na stosowanie środków bezpieczeństwa finansowanego
 • kopiowanie dokumentów tożsamości
 • zapobieganie ryzyku sankcji

Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego

 • klient wysokiego ryzyka – zmiana kryteriów
 • stosunki gospodarcze z klientem o statusie PEP

VI Dyrektywa AML

 • nadchodzące zmiany w sposobie walki z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu

14.00 Zakończenie szkolenia

Metody:

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie:

 • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych,
 • case study,
 • ćwiczeń w grupach,
 • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Szkolenia prowadzone przez Pana Tomasza Wojtaszczyka jak zawsze są super przygotowane. Warsztatowy sposób prowadzenia pozwala na zaangażowanie uczestników i lepsze zrozumienie poruszonego tematu.

Agata Jankowska

AML Oficer, Wonga.pl

Bardzo duża wiedza Pana Tomasza. Profesjonalne przekazanie wiedzy. Na każde zadane pytanie, otrzymaliśmy wyczerpującą odpowiedź.

Sylwia Faber

Analityk AML, Cinkciarz

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
Compliance, AML Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
więcej
Compliance, AML Skuteczny Compliance Oficer
Skuteczny Compliance Oficer
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Szkolenie AML certyfikowane przez SCP

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy w tematyce obowiązków instytucji organizowane przez Langas Group to szkolenie AML z certyfikatem akredytowanym przez Stowarzyszenie Compliance Polska (SCP). Certyfikat uzyskany po szkoleniu AML jest potwierdzeniem nabytych umiejętności i poznanej wiedzy.

Szkolenie AML - warto wziąć udział i poznać nowe wytyczne i obowiązki dla instytucji

Szkolenie AML w zakresie obowiązków instytucji związanych z przeciwdziałaniem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu obejmuje elementy programów AML i CFT. Są to takie aspekty jak nowe ryzyka i wyzwania w obszarze AML/CFT, V Dyrektywa AML i zmiany, które z niej wynikają, a co najważniejsze nadchodzące zmiany w sposobie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wynikające z VI Dyrektywy AML.

Szkolenie AML online dotyczyć będzie również zagadnień związanych z nowym podejściem i stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego, a także identyfikacją i weryfikacją klienta zgodnie ze stanowiskiem zajmowanym przez organy nadzorcze.

Szkolenie przeciwdziałanie praniu pieniędzy będzie idealnym uzupełnieniem wiedzy dla Officerów Compliance i AML, a także kandydatów na to stanowisko.

Szkolenie przeciwdziałanie praniu pieniędzy, kto powinien wziąć udział?

Zapraszamy absolwentów kursów AML Officer, a także przedstawicieli banków, towarzystw ubezpieczeniowych, domów maklerskich i firm inwestycyjnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Szkolenie AML uzupełni również wiedzę z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy dla notariuszy, doradców podatkowych, adwokatów, prawników i prokurentów. A także ze szkolenia skorzystają audytorzy wewnętrzni i zewnętrzni oraz księgowi.

Szkolenie przeciwdziałanie praniu pieniędzy będzie idealnym uzupełnieniem wiedzy dla osób posiadających certyfikat AML Officer poziom 1 lub poziom 2.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Przejrzystość w obrocie finansami jest szalenie istotna dla prowadzenia biznesu. W interesie wszystkich jest to, aby w tym aspekcie nie było miejsca na niejasności. W tym też celu powstała ustawa mająca na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

Obecnie przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ma nieco szerszy charakter, niż dawna podstawowa definicja, a przepisy ustawy dotyczą w głównej mierze wszelkich instytucji zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także instytucji świadczących usługi ich prowadzenia.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - jaki ma cel?

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a rozszerzona lista PEP-ów dla instytucji obowiązanych

Głównym celem wprowadzenia zmian jest efektywniejsze przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, poprzez ułatwienie instytucjom obowiązanym identyfikacji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne i tym samym realizację ustawowych zadań w związku z AML.

Rozszerzona lista PEP-ów