18 listopada 2022R., SZKOLENIE ON-LINE

Nowy obszar odpowiedzialności Rady Nadzorczej: audyt, kontrola i ocena systemu compliance

Działania Biura Zarządu i Rady Nadzorczej w obszarze audytu systemów compliance oraz zasad ich oceny po nowelizacji KSH

ZAREZERWUJ MIEJSCE

Rada Nadzorcza spółki akcyjnej zobowiązana jest do stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w tym Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu compliance i dokonuje jego oceny.

Po wejściu w życie reformy KSH (od 13.10.2022 r.) rada nadzorcza spółki akcyjnej będzie zobowiązana do przygotowania corocznego sprawozdania rady nadzorczej zawierającego m.in. ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.

Podczas szkolenia wskażemy najlepsze praktyki i modele systemów compliance oraz zasady ich oceny istotne z punktu widzenia przygotowania sprawozdania rady nadzorczej.

 • Jakie nowe obowiązki ciążyć będą, w związku z tą zmianą, na Biurze Zarządu i Rady Nadzorczej spółki akcyjnej?
 • W jaki sposób się do tego przygotować?

Na powyższe pytania odpowie podczas szkolenia ekspert mec. Łukasz Cichy – ekspert GRC, specjalizujący się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu.

Korzyści:

 • dowiesz się jakich informacji potrzebować będzie rada nadzorcza spółki akcyjnej do przygotowania nowego sprawozdania i skąd te informacje pozyskać
 • dowiesz się jak po reformie będzie wyglądać współpraca rady nadzorczej spółki akcyjnej z obszarem audytu i kontroli oraz compliance i jak formalnie zapewnić bezpośredni kontakt z radą nadzorczą osobie kierującej komórką compliance (compliance officerowi)
 • poznasz przykładowe nieprawidłowości w systemie compliance oraz przykładowy zakres audytu i kontroli, który powinien być ujęty w sprawozdaniu rady nadzorczej spółki akcyjnej

Uczestnicy

 • pracownicy biur zarządu i rady nadzorczej spółek akcyjnych
 • pracownicy komórek audytu i kontroli wewnętrznej
 • pracownicy komórek zapewnienia zgodności współpracujący z radą nadzorczą
 • kandydaci na Doradcę Rady Nadzorczej 
 • członkowie komitetów audytu

Program:

18 LISTOPADA 2022 R.

9.15  Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.30  Rozpoczęcie szkolenia

Struktura i zakres informacji w raporcie rady nadzorczej dotyczących oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.

Podstawy systemu zapewnienia zgodności niezbędne do przygotowania raportu z działalności rady nadzorczej

 • Podstawy prawne ustanowienia compliance
 • Compliance universe – zgodność czego z czym
 • Podejście do audytu i kontroli compliance

Compliance jako element systemu kontroli wewnętrznej

 • Modelowe rozwiązania Rekomendacja H, COSO
 • Compliance universe a procesy i obszary
 • Compliance universe a cele systemu kontroli wewnętrznej
 • Mechanizmy kontrolne compliance
 • Niezależne monitorowanie
 • Compliance a kontrola funkcjonalna i instytucjonalna
 • Przykładowe nieprawidłowości
 • Przykładowy zakres audytu i kontroli compliance

Compliance jako zarządzanie ryzykiem

 • Modelowe rozwiązania Rekomendacja H, ISO 19600, COSO-ERM
 • Ryzyko compliance a inne ryzyka
 • Identyfikacja ryzyka compliance
 • Ocena ryzyka compliance
 • Postępowanie z ryzykiem compliance
 • Monitorowanie ryzyka compliance
 • Raportowanie o ryzyku compliance
 • Przykładowe nieprawidłowości
 • Przykładowy zakres audytu i kontroli compliance

Organizacja systemu compliance

 • 3 linie obrony
 • Regulacje wewnętrzne compliance
 • Niezależność compliance
 • Relacje z innymi komórkami
 • Zasoby komórki compliance
 • Zarządzanie jakością komórki compliance
 • Wynagrodzenie pracowników compliance
 • Systemy GRC i ich adekwatność
 • Przykładowe nieprawidłowości
 • Przykładowy zakres audytu i kontroli compliance

Audytowanie, kontrola i ocena systemów compliance

16.00   Zakończenie szkolenia

Metody:

 • wykłady
 • case study
 • dyskusje
 • analiza przepisów

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

18 listopada 2022R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 27/10/2022: 1 970 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 13%

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin.

ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
+ 48 22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
+ 48 22 355 24 00

Cena: 2 270 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 970 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 20 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
Compliance, AML Sankcje międzynarodowe
Sankcje międzynarodowe
więcej
Compliance, AML NFT SUMMIT 2022 <br>PHYSICAL TO DIGITAL
NFT SUMMIT 2022
PHYSICAL TO DIGITAL
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej
Compliance, AML Wyzwania instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Wyzwania instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU