20—21 wrzesnia 2021R., SZKOLENIE ON-LINE

Nowelizacje w przepisach dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Nowe przepisy istotne dla obsługi organów spółki w roku 2021

Pobierz Broszurę

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Praca w Biurze Zarządu wymaga bycia „na bieżąco” z nowymi regulacjami prawnymi. Ich znajomość umożliwia sprawne zarządzanie spółką oraz zabezpieczenia jej interesów przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów działania zgodnego z kodeksowymi wymogami.

Rok 2021 niesie ze sobą wiele zmian wpływających na obowiązki pracowników biura zarządu. Chcesz je poznać? Zapraszamy na szkolenie z nowych przepisów istotnych dla obsługi organów spółki.

Korzyści:

 • Dowiesz się m.in.:
  • jakie nowe obowiązki i uprawnienia ma rada nadzorcza spółki dominującej,
  • jakie są nowe możliwe zapisy w umowie lub statucie spółki,
  • jakie są nowe obowiązki dla spółek w zakresie dematerializacji akcji,
  • jakie są nowe zasady składania wniosków do KRS,
  • czym jest Prosta Spółka Akcyjna, jak ona funkcjonuje i na jakich zasadach z nią współpracować,
  • jak realizować nowe obowiązki w zakresie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
  • jakie są postępowania i decyzje po roku obowiązywania ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Uczestnicy

 • Dyrektorzy i Kierownicy Biur Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Specjaliści ds. Obsługi Władz Spółki
 • Sekretarze Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Radcy prawni
 • Pracownicy i specjaliści Biura Zarządu

Program:

DZIEŃ 1 / 20 września 2021

9.45     logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
10.00   rozpoczęcie szkolenia

NOWE PRAWO SPÓŁEK 2021

 • spółka dominująca oraz spółka zależna
 • wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki wydawane przez spółkę dominującą
 • uprawnienia spółki dominującej
 • rada nadzorcza spółki dominującej – nowe obowiązki i uprawnienia
 • nowe sprawozdanie o powiązaniach tej spółki ze spółką dominującą
 • wspólnik albo akcjonariusz mniejszościowy spółki zależnej – uprawnienia
 • odkupienia udziałów albo akcji przez spółkę dominującą
 • odpowiedzialność – obniżenie wartości udziału albo akcji spółki zależnej
 • odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki zależnej

NOWELIZACJE KSH DOTYCZĄCE SPÓŁKI Z O.O. I S.A. 2021

 • kto nie może pełnić funkcji w spółce kapitałowej?
 • postępowanie kwalifikacyjne – korzystanie z usług profesjonalnego doradcy
 • zmiana sposobu liczenia kadencji
 • były członek zarządu – uprawnienia i obowiązki
 • spółka z o.o. – nowy obowiązek protokołowania uchwał zarządu
 • tajemnica spółki – nowy obowiązek członka zarządu
 • uprawnienia rady nadzorczej – zmian zakresu
 • doradca rady nadzorczej
 • zgoda rady nadzorczej – nowy zakres
 • nowy obowiązek – zawiadomienie zarządu o posiedzeniu rady nadzorczej
 • żądanie wspólnika – obowiązek wydania dokumentów
 • obowiązek zarządu udzielania radzie nadzorczej szczegółowych informacji
 • nowe możliwe zapisy w umowie lub statucie spółki
 • nowe przepisy karne – grzywna do 50 000 zł
 • zmiany w ustawie KRS
 • zmiany w ustawie prawo upadłościowe
 • zmiany w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym

PODSUMOWANIE NOWELIZACJI KSH WPROWADZONYCH W RAMACH TZW. „TARCZY”

 • wypełnianie obowiązków członków zarządu i rady nadzorczej na odległość
 • nowa treść regulaminów zarządu, rady nadzorczej i ZW / WZ
 • wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
 • tryb pisemny i obiegowy
 • oddawanie głosu za pośrednictwem innego członka zarządu lub rady nadzorczej
 • uchylenie tajności głosowania
 • wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w ZW i WZ
 • zmiany w protokołach i zaproszeniach na posiedzenia

15.30 – Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 21 września 2021

09.45 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
10.00 – rozpoczęcie szkolenia

NOWELIZACJE KSH – DEMATERIALIZACJA AKCJI SPÓŁKI – PODSUMOWANIE

 • rejestrze akcjonariuszy
 • rejestracja akcji w rejestrze akcjonariuszy
 • umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy
 • dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy
 • jawność rejestru
 • świadectwo rejestrowe
 • utrata ważności świadectwa rejestrowego
 • nabycie akcji
 • zmiany w zakresie wypłaty dywidendy
 • żądanie z uprawnienia z akcji spółki publicznej
 • nowe przepisy karne

NOWELIZACJA USTAWY O KRS 2021

 • od dnia 1.07.2021 – system teleinformatyczny służący do prowadzenia Rejestru
 • zasady składania wniosków do KRS
 • zmiany w zakresie dotychczasowych akt rejestrowych
 • zbiór dokumentów a dokumenty wytworzone w postaci papierowej
 • akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym
 • elektroniczne wypisy lub wyciągi z aktów notarialnych
 • przekazanie wypisu lub wyciągu aktu notarialnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium
 • informacje o obwieszczeniach

TRZECIA SPÓŁKA KAPITAŁOWA – PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA – LIPIEC 2021

 • powstanie spółki
 • akcje i kapitał akcyjny
 • prawa i obowiązki akcjonariuszy, forma akcji i rozporządzanie akcjami
 • organy spółki – zarząd / rada dyrektorów / rada nadzorcza / walne zgromadzenie
 • zmiana umowy spółki
 • rozwiązanie i likwidacja spółki

INNE NOWELIZACJE MAJĄCE ZNACZENIE DLA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

 • przedsiębiorca jako konsument w obrocie gospodarczym
 • ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – realizacja nowych obowiązków
 • ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – postępowania i decyzje po roku obowiązywania
 • zmiany w KPC
 • rejestr Dokumentów Publicznych
 • inne wybrane nowelizacje

15.30 – Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie on-line
• Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
• W oparciu o naszą platformę
• Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
• Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Dobrze wykorzystany czas. Dużo nowych informacji, przekazanych w przystępny sposób. Wykładowca – bardzo duży plus, zresztą nie po raz pierwszy.

Agnieszka Bargieł

Kierownik Biura Zarządu, Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Pani Romana is the best 🙂

Andrzej Dudczak

Starszy Specjalista ds. Obsługi Biura Zarządu, ECO S.A. Opole

Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie dla biura zarządu, zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i merytorycznym.

Karolina Nowak

POSTDATA S.A., Kierownik Działu Organizacji

Bardzo profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, starannie wyselekcjonowane i przekazane informacje.

Anna Osiecka

Specjalista, TFI Energia S.A.

Szkolenie bardzo merytoryczne i doskonale przygotowane. Zdobyte informacje będą mim bardzo pomocne w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Joanna Skóra

Koordynator, DB Cargo Polska S.A.

Szkolenie bardzo przydatne, podzielone na zrozumiałe sekcje. Prowadząca Pani Mecenas bardzo kompetentna, praktyk – co z mojego punktu widzenia jest dużym atutem.

Monika Lumek - Malinowska

Radca Prawny, Idea Getin Leasing S.A.

Kolejne spotkanie szkoleniowe z Panią Mecenas i jak zwykle klarowne i proste przekazanie wiedzy, wyjaśnienie wszelkich wątpliwości.

Ewa Bednarzak - Żesławska

Kierownik Biura Zarządu Spółki, WZZ "Herbapol" S.A.

Zdobądź know-how, które poznało już 250+ firm:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 08

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 08


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Nowe Prawo Zamówień Publicznych dla wykonawców
Nowe Prawo Zamówień Publicznych dla wykonawców
więcej
On-line Zmiany w KSH dla Biura Zarządu
Zmiany w KSH dla Biura Zarządu
więcej
On-line Marketing relacji wg Pawła Tkaczyka
Marketing relacji wg Pawła Tkaczyka
więcej
On-line Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej
On-line Rekrutacja dla menedżerów
Rekrutacja dla menedżerów
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU