29—30 maja 2023R., SZKOLENIE ON-LINE

Nowelizacje w przepisach dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Nowe przepisy istotne dla obsługi organów spółki w roku 2023

Pobierz Broszurę

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Rok 2023 niesie ze sobą wiele zasadniczych zmian wpływających na obowiązki pracowników biura zarządu i rady nadzorczej.

Jeśli chcesz:

– poznać nowe regulacje prawne, aby zagwarantować sprawny proces zarządzania spółką,
– zabezpieczyć interesy firmy zachowując wysokie standardy działania zgodne z kodeksowymi wymogami,
weź udział w szkoleniu z naszą ekspertką mec. Romaną Pietruk.

Szczegółowo omówimy nie tylko 5 głównych zmian zawartych w wielkiej nowelizacji KSH, ale także zmiany w innych ustawach o kluczowym znaczeniu dla prawidłowego i skutecznego funkcjonowania organów korporacyjnych.

„Punkt po punkcie” przejdziemy przez:

 • KSH – nowe regulacje w prawie spółek
 • Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości z punktu widzenia biura zarządu
 • Elektroniczny KRS – praktyka i pierwsze doświadczenia
 • Nowelizację ustawy o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.
 • Regulacje poświęconą sygnalistom
 • najczęstsze problemy w funkcjonowaniu systemu dematerializacji akcji
 • zmiany KPC i KPA w zakresie zasad doręczeń przesyłek administracyjnych i sądowych
 • projekt ustawy o fundacji rodzinnej (prawo holdingowe – zmiany dla firm rodzinnych)
 • ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
 • nowe zasady prowadzenia Rejestru Dokumentów Publicznych
 • inne wybrane nowelizacje.


W prawie dzieje się dużo – dzięki nam nadążysz za zmianami!

Korzyści:

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego dowiesz się: 

 • jakie nowe obowiązki i uprawnienia ma rada nadzorcza spółki dominującej,
 • jakie są nowe możliwe zapisy w umowie lub statucie spółki,
 • jakie są nowe zasady podpisywania sprawozdań finansowych,
 • jakie są nowe zasady składania wniosków do KRS,
 • jak realizować nowe obowiązki w zakresie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
 • jakie są obowiązki pracodawców związane z procedurą wdrożenia dyrektywy o ochronie sygnalistów,
 • czym jest Prosta Spółka Akcyjna, jak ona funkcjonuje i na jakich zasadach z nią współpracować,
 • jak rozwiązać najczęstsze problemy w funkcjonowaniu systemu obsługującego dematerializację akcji.

Uczestnicy

 • Dyrektorzy i Kierownicy Biur Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Specjaliści ds. Obsługi Władz Spółki
 • Sekretarze Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Radcy prawni
 • Pracownicy i specjaliści Biura Zarządu

Program:

DZIEŃ 1 / 29 MAJA 2023

9.45 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
10.00 – rozpoczęcie szkolenia


KSH – NOWE REGULACJE – PRAWO SPÓŁEK

 • cel nowelizacji KSH
 • grupa spółek – nowa definicja
 • spółka dominująca oraz spółka zależna
 • wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki wydawane przez spółkę dominującą
 • uprawnienia spółki dominującej
 • rada nadzorcza spółki dominującej – nowe obowiązki i uprawnienia
 • nowe sprawozdanie o powiązaniach tej spółki ze spółką dominującą
 • wspólnik albo akcjonariusz mniejszościowy spółki zależnej – uprawnienia
 • odkupienia udziałów albo akcji przez spółkę dominującą
 • odpowiedzialność – obniżenie wartości udziału albo akcji spółki zależnej
 • odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki zależnej

NOWELIZACJA KSH A FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH – SP. Z O.O. I S.A.

 • kto nie może pełnić funkcji w spółce kapitałowej?
 • postępowanie kwalifikacyjne – korzystanie z usług profesjonalnego doradcy
 • zmiana sposobu liczenia kadencji
 • były członek zarządu – uprawnienia i obowiązki
 • spółka z o.o. – nowy obowiązek protokołowania uchwał zarządu
 • podwyższona staranność i lojalność członka zarządu i rady nadzorczej wobec spółki
 • tajemnica spółki – nowy obowiązek członka zarządu
 • uprawnienia rady nadzorczej – zmiana zakresu
 • doraźne lub stałe komitety rady nadzorczej
 • doradca rady nadzorczej
 • zgoda rady nadzorczej – nowy zakres
 • przewodniczący rady nadzorczej – pozycja ustrojowa
 • posiedzenia rady nadzorczej i porządek obrad
 • głosowanie rady nadzorczej – tajne czy jawne?
 • działanie rady nadzorczej – kolegialne czy indywidualne?
 • delegowanie członka rady nadzorczej
 • nowy obowiązek zawiadomienie zarządu o posiedzeniu rady nadzorczej
 • żądanie wspólnika – obowiązek wydania dokumentów
 • postępowanie w sposób lojalny wobec spółki
 • obowiązek zarządu udzielania radzie nadzorczej szczegółowych informacji
 • nowe możliwe zapisy w umowie lub statucie spółki
 • nowe przepisy karne – grzywna do 50 000 zł
 • zmiany w ustawie KRS
 • zmiany w ustawie prawo upadłościowe
 • zmiany w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym

 15.30 – Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 30 MAJA 2023

09.45 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
10.00
– rozpoczęcie szkolenia

Nowelizacja ustawy o rachunkowości – projekt

 • podpisywanie sprawozdań finansowych według nowych zasad
 • ujednolicenie przepisów w zakresie stosowania jednego formatu elektronicznego przy sporządzaniu sprawozdań finansowych
 • nowelizacja przepisów w zakresie sprawozdania z badania sprawozdań finansowych

Elektroniczny KRS – praktyka i pierwsze doświadczenia

 • od dnia 1.07.2021 – system teleinformatyczny służący do prowadzenia Rejestru
 • zasady składania wniosków do KRS
 • zmiany w zakresie dotychczasowych akt rejestrowych
 • zbiór dokumentów a dokumenty wytworzone w postaci papierowej
 • akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym
 • elektroniczne wypisy lub wyciągi z aktów notarialnych
 • przekazanie wypisu lub wyciągu aktu notarialnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium
 • informacje o obwieszczeniach

Nowelizacja Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych od 21.10.2021 r.

 • podmioty zobowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji
 • zakres informacji podlegających zgłoszeniu
 • bieg terminów na zgłoszenie informacji – nowelizacja
 • nowe obowiązki beneficjenta rzeczywistego
 • procedura zgłoszenia danych do CRBR
 • informacja o rozbieżnościach i postępowanie wyjaśniające
 • odpowiedzialność za brak zgłoszenia lub aktualizacji danych

Sygnaliści – obowiązki pracodawcy i uprawnienia sygnalistów

 • zakres Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii
 • kto może zostać sygnalistą?
 • gwarancja poufności, gwarancja anonimowości
 • obowiązki pracodawców związane z procedurą wdrożenia przepisów
 • informacje kierowane do pracowników oraz osób wykonujących pracę na podstawie innych stosunków prawnych
 • wyznaczenie bezstronnej osoby
 • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
 • zakaz działań odwetowych, jak należy rozumieć pojęcie odwetu?

Przegląd zmian prawa istotnych dla funkcjonowania spółek kapitałowych

 • dematerializacja akcji – najczęstsze problemy w funkcjonowaniu systemu
 • zmiana zasad doręczeń przesyłek administracyjnych
 • zmiana zasad doręczeń przesyłek sądowych
 • projekt ustawy o fundacji rodzinnej (prawo holdingowe – zmiany dla firm rodzinnych)
 • ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
 • rejestr Dokumentów Publicznych
 • inne wybrane nowelizacje

Trzecia spółka kapitałowa – Prosta Spółka Akcyjna – od 1.07.2021

 • powstanie spółki
 • akcje i kapitał akcyjny
 • prawa i obowiązku akcjonariuszy, forma akcji i rozporządzanie akcjami
 • organy spółki – zarząd / rada dyrektorów / rada nadzorcza / walne zgromadzenie
 • zmiana umowy spółki
 • rozwiązanie i likwidacja spółki

15.30 – Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie on-line

• Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
• W oparciu o naszą platformę
• Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
• Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Dobrze wykorzystany czas. Dużo nowych informacji, przekazanych w przystępny sposób. Wykładowca – bardzo duży plus, zresztą nie po raz pierwszy.

Agnieszka Bargieł

Kierownik Biura Zarządu, Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Pani Mecenas Pietruk to klasa światowa i najwyższej jakości Wykładowca.

Anna Romańczuk

Kierownik Biura Zarządu, MegaSerwis sp. z o.o.

Pani Romana is the best 🙂

Andrzej Dudczak

Starszy Specjalista ds. Obsługi Biura Zarządu, ECO S.A. Opole

Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie dla biura zarządu, zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i merytorycznym.

Karolina Nowak

POSTDATA S.A., Kierownik Działu Organizacji

Bardzo profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, starannie wyselekcjonowane i przekazane informacje.

Anna Osiecka

Specjalista, TFI Energia S.A.

Szkolenie bardzo merytoryczne i doskonale przygotowane. Zdobyte informacje będą mim bardzo pomocne w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Joanna Skóra

Koordynator, DB Cargo Polska S.A.

Szkolenie bardzo przydatne, podzielone na zrozumiałe sekcje. Prowadząca Pani Mecenas bardzo kompetentna, praktyk – co z mojego punktu widzenia jest dużym atutem.

Monika Lumek - Malinowska

Radca Prawny, Idea Getin Leasing S.A.

Kolejne spotkanie szkoleniowe z Panią Mecenas i jak zwykle klarowne i proste przekazanie wiedzy, wyjaśnienie wszelkich wątpliwości.

Ewa Bednarzak - Żesławska

Kierownik Biura Zarządu Spółki, WZZ "Herbapol" S.A.

Zdobądź know-how, które poznało już 250+ firm:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 08

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 08


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
On-line Prawo dla działu HR
Prawo dla działu HR
więcej
On-line Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych z uwzględnieniem nowelizacji
Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych z uwzględnieniem nowelizacji
więcej
On-line Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
On-line Certyfikowany KYC Officer
Certyfikowany KYC Officer
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Nowe przepisy dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej - szkolenie prawne online

Nowe zasadnicze zmiany wpływające na obowiązki pracowników Biura Zarządu i Rady Nadzorczej, które przyniósł ze sobą rok 2023 niejednokrotnie stanowią wyzwanie dla kadry zarządzającej. Sprawne zarządzanie spółką wymaga bowiem znajomość obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku tak wielu przeobrażeń, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie, odnalezienie się w regulacjach dotyczących danego biznesu może sprawiać naprawdę sporo trudności.

Dla łatwiejszego zrozumienia nowych regulacji prawnych, zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniu online Nowelizacje prawne dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej. Na tym szkoleniu Biura Zarządu dowiesz się wszystkiego co potrzebne, by sprawnie zarządzać spółką oraz zabezpieczyć interesy swojej firmy, zachowując zarazem wysokie standardy działania zgodne z wymaganiami Kodeksu Spółek Handlowych.

Dla kogo jest to szkolenie prawne?

Szkolenie online Nowelizacje prawne dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej adresowane jest do osób pełniących następujące funkcje w organizacji:

 • Dyrektorzy i Kierownicy Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Specjaliści ds. Obsługi Władz Spółki
 • Sekretarz Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Radcy prawni, pracownicy i Specjaliści Biura Zarządu

Co możesz zyskać na szkoleniu z nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych?

Na tym szkoleniu Biura Zarządu dowiesz się, jakie nowe obowiązki i uprawnienia posiada Rada Nadzorcza spółki dominującej. Zapoznasz się również z nowymi możliwymi zapisami w umowie lub statucie spółki oraz zasadami podpisywania sprawozdań finansowych.

Co więcej, na szkoleniu prawnym dowiesz się, kto jest beneficjentem rzeczywistym oraz, jak realizować nowe obowiązki w zakresie CRBR. Zapoznasz się również z wprowadzonymi jakiś czas temu zasadami składania wniosków do KRS. Ostatecznie poznasz także obowiązki pracodawców związane z procedurą wdrażania dyrektywy o ochronie sygnalistów, dowiesz się wszystkiego na temat Prostej Spółki Akcyjnej i jej funkcjonowania, a ponadto nauczysz się rozwiązywać najczęściej spotykane problemy w funkcjonowaniu systemu służącego dematerializacji akcji.

Czego spodziewać się w programie szkolenia online?

Program szkolenia online został przygotowany tak, by w pełni omówiona została problematyka nowych przepisów prawnych dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej. Na szkoleniu dla Biura Zarządu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Kodeks Spółek Handlowych - nowe regulacje dotyczące prawa spółek
 • Nowelizacja KSH a funkcjonowanie spółek kapitałowych(Sp. z o.o. i S.A.)
 • Nowelizacja Ustawy o rachunkowości
 • Elektroniczny KRS
 • Nowelizacja Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych od 21.10.2021 r.
 • Sygnaliści – obowiązki pracodawcy i uprawnienia sygnalistów
 • Przegląd zmian prawa istotnych dla funkcjonowania spółek kapitałowych
 • Trzecia spółka kapitałowa – Prosta Spółka Akcyjna

Uczestnicy szkolenia online Nowelizacje prawne dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej będą mieli również możliwość zadawania pytań. Podkreślamy jednak, że żadna z podanych na szkoleniu informacji oraz odpowiedzi na pytania nie mogą być traktowane jako porada prawna.

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia i konferencje!

Szkolenia i konferencje - Langas Group!