27—28 lipca 2022R., KRAKÓW HOTEL POLONIA ***

Nowelizacje prawne w przepisach dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Nowe przepisy istotne dla obsługi organów spółki w roku 2022

Pobierz Broszurę ZAREZERWUJ MIEJSCE

PRAWO, ZARZĄD

Rok 2022 niesie ze sobą wiele zasadniczych zmian wpływających na obowiązki pracowników biura zarządu i rady nadzorczej.

Jeśli chcesz:
– poznać nowe regulacje prawne, aby zagwarantować sprawny proces zarządzania spółką,
– zabezpieczyć interesy firmy zachowując wysokie standardy działania zgodne z kodeksowymi wymogami,
weź udział w szkoleniu z naszą ekspertką mec. Romaną Pietruk.

Szczegółowo omówimy nie tylko 5 głównych zmian zawartych w wielkiej październikowej nowelizacji KSH, ale także zmiany w innych ustawach o kluczowym znaczeniu dla prawidłowego i skutecznego funkcjonowania organów korporacyjnych.

„Punkt po punkcie” przejdziemy przez:

 • KSH – nowe regulacje w prawie spółek
 • Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości z punktu widzenia biura zarządu
 • Elektroniczny KRS – praktyka i pierwsze doświadczenia
 • Nowelizację ustawy o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.
 • Regulacje poświęconą sygnalistom
 • najczęstsze problemy w funkcjonowaniu systemu dematerializacji akcji
 • zmiany KPC i KPA w zakresie zasad doręczeń przesyłek administracyjnych i sądowych
 • projekt ustawy o fundacji rodzinnej (prawo holdingowe – zmiany dla firm rodzinnych)
 • ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
 • nowe zasady prowadzenia Rejestru Dokumentów Publicznych
 • inne wybrane nowelizacje.

W prawie dzieje się dużo – dzięki nam nadążysz za zmianami!

Korzyści:

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego dowiesz się

  • jakie nowe obowiązki i uprawnienia ma rada nadzorcza spółki dominującej,
  • jakie są nowe możliwe zapisy w umowie lub statucie spółki,
  • jakie są nowe zasady podpisywania sprawozdań finansowych,
  • jakie są nowe zasady składania wniosków do KRS,
  • jak realizować nowe obowiązki w zakresie CRBR,
  • jakie są obowiązki pracodawców związane z procedurą wdrożenia dyrektywy o ochronie sygnalistów,
  • czym jest Prosta Spółka Akcyjna, jak ona funkcjonuje i na jakich zasadach z nią współpracować,
  • jak rozwiązać najczęstsze problemy w funkcjonowaniu systemu obsługującego dematerializację akcji. 

Uczestnicy

 • Dyrektorów i Kierowników Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Specjalistów ds. Obsługi Władz Spółki
 • Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Radców prawnych
 • Pracowników i specjalistów Biura Zarządu

Program:

DZIEŃ 1 / 27 LIPCA 2022

9.30 – rejestracja, powitalna kawa i herbata
10.00 – rozpoczęcie szkolenia

KSH – NOWE REGULACJE – PRAWO SPÓŁEK

 • cel nowelizacji KSH
 • grupa spółek – nowa definicja
 • spółka dominująca oraz spółka zależna
 • wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki wydawane przez spółkę dominującą
 • uprawnienia spółki dominującej
 • rada nadzorcza spółki dominującej – nowe obowiązki i uprawnienia
 • nowe sprawozdanie o powiązaniach tej spółki ze spółką dominującą
 • wspólnik albo akcjonariusz mniejszościowy spółki zależnej – uprawnienia
 • odkupienia udziałów albo akcji przez spółkę dominującą
 • odpowiedzialność – obniżenie wartości udziału albo akcji spółki zależnej
 • odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki zależnej

NOWELIZACJA KSH A FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH – SP. Z O.O. I S.A.

 • kto nie może pełnić funkcji w spółce kapitałowej?
 • postępowanie kwalifikacyjne – korzystanie z usług profesjonalnego doradcy
 • zmiana sposobu liczenia kadencji
 • były członek zarządu – uprawnienia i obowiązki
 • spółka z o.o. – nowy obowiązek protokołowania uchwał zarządu
 • podwyższona staranność i lojalność członka zarządu i rady nadzorczej wobec spółki
 • tajemnica spółki – nowy obowiązek członka zarządu
 • uprawnienia rady nadzorczej – zmiana zakresu
 • doraźne lub stałe komitety rady nadzorczej
 • doradca rady nadzorczej
 • zgoda rady nadzorczej – nowy zakres
 • przewodniczący rady nadzorczej – pozycja ustrojowa
 • posiedzenia rady nadzorczej i porządek obrad
 • głosowanie rady nadzorczej – tajne czy jawne?
 • działanie rady nadzorczej – kolegialne czy indywidualne?
 • delegowanie członka rady nadzorczej
 • nowy obowiązek zawiadomienie zarządu o posiedzeniu rady nadzorczej
 • żądanie wspólnika – obowiązek wydania dokumentów
 • postępowanie w sposób lojalny wobec spółki
 • obowiązek zarządu udzielania radzie nadzorczej szczegółowych informacji
 • nowe możliwe zapisy w umowie lub statucie spółki
 • nowe przepisy karne – grzywna do 50 000 zł
 • zmiany w ustawie KRS
 • zmiany w ustawie prawo upadłościowe
 • zmiany w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym

16.00 – Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 28 LIPCA 2022

08.30 – rejestracja, powitalna kawa i herbata
09.00 – rozpoczęcie szkolenia

Nowelizacja ustawy o rachunkowości – projekt

 • podpisywanie sprawozdań finansowych według nowych zasad
 • ujednolicenie przepisów w zakresie stosowania jednego formatu elektronicznego przy sporządzaniu sprawozdań finansowych
 • nowelizacja przepisów w zakresie sprawozdania z badania sprawozdań finansowych

Elektroniczny KRS – praktyka i pierwsze doświadczenia

 • od dnia 1.07.2021 – system teleinformatyczny służący do prowadzenia Rejestru
 • zasady składania wniosków do KRS
 • zmiany w zakresie dotychczasowych akt rejestrowych
 • zbiór dokumentów a dokumenty wytworzone w postaci papierowej
 • akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym
 • elektroniczne wypisy lub wyciągi z aktów notarialnych
 • przekazanie wypisu lub wyciągu aktu notarialnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium
 • informacje o obwieszczeniach

Nowelizacja Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych od 21.10.2021 r.

 • podmioty zobowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji
 • zakres informacji podlegających zgłoszeniu
 • bieg terminów na zgłoszenie informacji – nowelizacja
 • nowe obowiązki beneficjenta rzeczywistego
 • procedura zgłoszenia danych do CRBR
 • informacja o rozbieżnościach i postępowanie wyjaśniające
 • odpowiedzialność za brak zgłoszenia lub aktualizacji danych

Sygnaliści – obowiązki pracodawcy i uprawnienia sygnalistów

 • zakres Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii
 • kto może zostać sygnalistą?
 • gwarancja poufności, gwarancja anonimowości
 • obowiązki pracodawców związane z procedurą wdrożenia przepisów
 • informacje kierowane do pracowników oraz osób wykonujących pracę na podstawie innych stosunków prawnych
 • wyznaczenie bezstronnej osoby
 • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
 • zakaz działań odwetowych, jak należy rozumieć pojęcie odwetu?

Przegląd zmian prawa istotnych dla funkcjonowania spółek kapitałowych

 • dematerializacja akcji – najczęstsze problemy w funkcjonowaniu systemu
 • zmiana zasad doręczeń przesyłek administracyjnych
 • zmiana zasad doręczeń przesyłek sądowych
 • projekt ustawy o fundacji rodzinnej (prawo holdingowe – zmiany dla firm rodzinnych)
 • ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
 • rejestr Dokumentów Publicznych
 • inne wybrane nowelizacje

Trzecia spółka kapitałowa – Prosta Spółka Akcyjna – od 1.07.2021

 • powstanie spółki
 • akcje i kapitał akcyjny
 • prawa i obowiązku akcjonariuszy, forma akcji i rozporządzanie akcjami
 • organy spółki – zarząd / rada dyrektorów / rada nadzorcza / walne zgromadzenie
 • zmiana umowy spółki
 • rozwiązanie i likwidacja spółki

15.00 – Zakończenie szkolenia

Metody:

 • Wykłady i dyskusje grupowe
 • Analizy wybranych aktów prawnych
 • Analizy kazusów i orzecznictwa

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Dobrze wykorzystany czas. Dużo nowych informacji, przekazanych w przystępny sposób. Wykładowca – bardzo duży plus, zresztą nie po raz pierwszy.

Agnieszka Bargieł

Kierownik Biura Zarządu, Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Pani Romana is the best 🙂

Andrzej Dudczak

Starszy Specjalista ds. Obsługi Biura Zarządu, ECO S.A. Opole

Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie dla biura zarządu, zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i merytorycznym.

Karolina Nowak

POSTDATA S.A., Kierownik Działu Organizacji

Bardzo profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, starannie wyselekcjonowane i przekazane informacje.

Anna Osiecka

Specjalista, TFI Energia S.A.

Szkolenie bardzo merytoryczne i doskonale przygotowane. Zdobyte informacje będą mim bardzo pomocne w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Joanna Skóra

Koordynator, DB Cargo Polska S.A.

Szkolenie bardzo przydatne, podzielone na zrozumiałe sekcje. Prowadząca Pani Mecenas bardzo kompetentna, praktyk – co z mojego punktu widzenia jest dużym atutem.

Monika Lumek - Malinowska

Radca Prawny, Idea Getin Leasing S.A.

Kolejne spotkanie szkoleniowe z Panią Mecenas i jak zwykle klarowne i proste przekazanie wiedzy, wyjaśnienie wszelkich wątpliwości.

Ewa Bednarzak - Żesławska

Kierownik Biura Zarządu Spółki, WZZ "Herbapol" S.A.

Zdobądź know-how, które poznało już 250+ firm:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

27—28 lipca 2022R.

Sprawdź inne terminy szkolenia

MIEJSCE SZKOLENIA:

Hotel Polonia***, Kraków ul.Basztowa 25

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 29/06/2022: 1 970 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 9%

Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
- materiały szkoleniowe,
- certyfikat
- lunch
- przerwy kawowe


Cena nie zawiera:
Noclegu w Hotel Polonia***
Cena za pokój za dobę ze śniadaniem
pokój 1 osobowy - 240 zł
pokój 2 osobowy - 270 zł

ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

Aktualna cena udziału:
2 170 PLN + 23% VAT

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Prawo, Biuro Zarządu Nowe Prawo Zamówień Publicznych dla wykonawców
Nowe Prawo Zamówień Publicznych dla wykonawców
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Zmiany w KSH dla Biura Zarządu
Zmiany w KSH dla Biura Zarządu
więcej
Prawo, Biuro Zarządu XVI Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
XVI Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Certyfikowany specjalista ds. dokumentacji Biura Zarządu
Certyfikowany specjalista ds. dokumentacji Biura Zarządu
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Prawne aspekty negocjacji ze związkami zawodowymi
Prawne aspekty negocjacji ze związkami zawodowymi
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU