21-22 maja, 2020, Kraków, Hotel Kossak****

Nowelizacje prawne w przepisach dla biura zarządu i rady nadzorczej

Nowe przepisy istotne dla obsługi organów spółki w roku 2020 i 2021

ZAREZERWUJ MIEJSCE

PRAWO, ZARZĄD

Rok 2020 niesie ze sobą wiele zmian wpływających na obowiązki pracowników biura zarządu.

Jeśli chcesz: poznać nowe regulacje prawne, aby zagwarantować sprawny proces zarządzania spółką, zabezpieczyć interesy firmy zachowując wysokie standardy działania zgodne z kodeksowymi wymogami.

Korzyści:

Dowiesz się:

 • co zmieniło się w KSH w zakresie spółki z o.o i spółki akcyjnej,
 • jakie są nowe zasady składania wniosków do KRS,
 • jakie są obowiązki przedsiębiorców na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • czym jest Prosta Spółka Akcyjna, jak ona funkcjonuje i na jakich zasadach z nią współpracować,
 • jakie znaczenie dla spółek kapitałowych będzie miało nowe postępowanie gospodarcze,
 • jakie terminy płatności w transakcjach handlowych mogą być stosowane na gruncie nowych przepisów,
 • czym jest biała lista i faktura uproszczona.

Uczestnicy

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Dyrektorów i Kierowników Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Specjalistów ds. Obsługi Władz Spółki
 • Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Radców prawnych
 • Pracowników i specjalistów Biura Zarządu

Program:

DZIEŃ 1 / 21 MAJA 2020

9.30 – 10.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
10.00 Rozpoczęcie szkolenia

NOWELIZACJE KSH 2019/ 2020 / 2021 – DOTYCZĄCE SPÓŁKI Z O.O.

 • Dział dywidendy
 • Udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
 • Zmiana w treści protokołu zwołania zgromadzenia wspólników
 • Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
 • Dzień dywidendy – sposób określenia
 • Zwrot zaliczki na poczet przewidywanej
 • W wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony – nowa procedura
 • Odwołanie zgromadzenia wspólników

NOWELIZACJE KSH 2019/ 2020 / 2021 – DOTYCZĄCE SPÓŁKI AKCYJNEJ

 • Rejestr akcjonariuszy
 • Rejestracja akcji w rejestrze akcjonariuszy
 • Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy
 • Dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy
 • Jawność rejestru
 • Świadectwo rejestrowe
 • Utrata ważności świadectwa rejestrowego
 • Nabycie akcji
 • Dematerializacja akcji spółki
 • Wezwanie do spełnienia świadczenia
 • Sprzedaż praw udziałowych
 • Wstąpienie do spółki akcyjnej współmałżonka
 • Określenie terminu wypłaty dywidendy
 • Stały termin prawa poboru
 • Dematerializacja akcji spółki niebędącej spółką publiczną
 • Pozbawienie akcjonariusza praw udziałowych
 • Zmiany w zakresie wypłaty dywidendy
 • Żądanie z uprawnionego z akcji spółki publicznej
 • Nowe przepisy karne

NOWELIZACJA USTAWY O KRS

 • Od dnia 1.03.2020 – system teleinformatyczny służący do prowadzenia Rejestru
 • Zasady składnia wniosków do KRS
 • Zmiany w zakresie dotychczasowych akt rejestrowych
 • Zbiór dokumentów a dokumenty wytworzone w postaci papierowej
 • Akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym
 • Elektroniczne wypisy lub wyciągi z aktów notarialnych
 • Przekazanie wypisu lub wyciągu aktu notarialnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium
 • Informacje o obwieszczeniach

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU – ISTOTNE ASPEKTY W CODZIENNEJ PRACY BIURA ZARZĄDU

 • Obowiązki przedsiębiorców na gruncie w/w ustawy
 • Zgłaszanie informacji o rzeczywistych beneficjentach
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 • Termin 6-miesięcy na przekazanie informacji
 • Kto jest beneficjentem rzeczywistym?
 • Identyfikacja klienta, beneficjenta rzeczywistego lub osoby działającej w imieniu klienta
 • Procedura zgłaszania nieprawidłowości

16.00 Zakończenie I dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 22 MAJA 2020

8.30 – 9.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

TRZECIA SPÓŁKA KAPITAŁOWA – PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA – NAJWAŻNIEJSZE ZASADY FUNKCJONOWANIA

 • Powstanie spółki
 • Akcje i kapitał akcyjny
 • Prawa i obowiązki akcjonariuszy, forma akcji i rozporządzanie akcjami
 • Organy spółki – zarząd / rada dyrektorów / rada nadzorcza / walne zgromadzenie
 • Zmiana umowy spółki
 • Rozwiązanie i likwidacja spółki

POWRÓT POSTĘPOWANIA GOSPODARCZEGO

 • Jakie znaczenie dla spółek kapitałowych będzie miało nowe postępowanie gospodarcze?
 • Katalog spraw gospodarczych, a praktyka spółek kapitałowych
 • Doręczenia na adres poczty elektronicznej spółki
 • Co może stanowić dowód? Jak rozumiane jest pojęcie „dokument”?
 • Roszczenia w toku postępowania i umowa dowodowa
 • Obciążenie kosztami procesu, a próba ugodowa

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NADMIERNYM OPÓŹNIENIOM W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

 • Jakie terminy płatności mogą być stosowane na gruncie nowych przepisów?
 • Nowe wysokości odsetek ustawowych i wyłączność stosowania
 • Nowe obowiązki dużych przedsiębiorców i nowe konieczne zapisy w umowach
 • Było 40 euro – teraz nawet 100 euro rekompensaty!
 • Nowy obowiązek sporządzenia i zgłoszenia sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty
 • Nowe postępowanie prowadzone przez UOKiK  w sprawie nadmiernego opóźniania się w płatnościach
 • Administracyjne kary pieniężne za nadmierne opóźnianie się w płatnościach

INNE NOWELIZACJE MAJĄCE ZNACZENIE DLA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

 • Rejestr Dokumentów Publicznych
 • Zajęcie praw majątkowych w rejestrze akcjonariuszy – nowelizacja KPC
 • Nowelizacja ustawy o egzekucji w administracji, a rejestr akcjonariuszy
 • Umowa o rejestracji praw do akcji – nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 • Krajowy Depozyt – nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
 • RODO – podsumowanie najważniejszych praktyk w aspekcie funkcjonowania biura zarządu
 • Najważniejsze nowelizacje w zakresie umów cywilnoprawnych (m.in. biała lista, faktura uproszczona, itd.)

16.00 Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów i dyskusji grupowych, analiz wybranych aktów prawnych oraz kazusów i orzecznictwa. Aktualna analiza zapisów prawa  w oparciu o praktykę rynkową i tzw. case study ma zobrazować dynamikę zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, która wpływa na prawno-organizacyjne rozwiązania wewnątrz firm oraz  pokazać ma metody reagowania oraz sposoby rozwiązywania różnorodnych sytuacji.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Dobrze wykorzystany czas. Dużo nowych informacji, przekazanych w przystępny sposób. Wykładowca – bardzo duży plus, zresztą nie po raz pierwszy.

Agnieszka Bargieł

Kierownik Biura Zarządu, Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Pani Romana is the best 🙂

Andrzej Dudczak

Starszy Specjalista ds. Obsługi Biura Zarządu, ECO S.A. Opole

Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i merytorycznym.

Karolina Nowak

POSTDATA S.A., Kierownik Działu Organizacji

Bardzo profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, starannie wyselekcjonowane i przekazane informacje.

Anna Osiecka

Specjalista, TFI Energia S.A.

Szkolenie bardzo merytoryczne i doskonale przygotowane. Zdobyte informacje będą mim bardzo pomocne w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Joanna Skóra

Koordynator, DB Cargo Polska S.A.

Szkolenie bardzo przydatne, podzielone na zrozumiałe sekcje. Prowadząca Pani Mecenas bardzo kompetentna, praktyk – co z mojego punktu widzenia jest dużym atutem.

Monika Lumek - Malinowska

Radca Prawny, Idea Getin Leasing S.A.

Kolejne spotkanie szkoleniowe z Panią Mecenas i jak zwykle klarowne i proste przekazanie wiedzy, wyjaśnienie wszelkich wątpliwości.

Ewa Bednarzak - Żesławska

Kierownik Biura Zarządu Spółki, WZZ "Herbapol" S.A.

Zdobądź know-how, które poznało już 250+ firm:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

21-22 maja, 2020

MIEJSCE SZKOLENIA:

Kraków

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 30/04/2020: 1870 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw


Cena nie zawiera:
noclegu

ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 22

Aktualna cena udziału:
1870 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 61 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Prawo, Zarząd Biuro Zarządu od A do Z
Biuro Zarządu od A do Z
więcej
Prawo, Zarząd Członek Zarządu i Rady Nadzorczej
Członek Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Zarząd Finanse dla niefinansistów
Finanse dla niefinansistów
więcej
Prawo, Zarząd Forum HR Future Trends
Forum HR Future Trends
więcej
Prawo, Zarząd Akademia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Akademia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej

ZAUFAŁO NAM JUŻ 5000+ FIRM

OPINIE O NASZYCH SZKOLENIACH

Bardzo przydatne z punktu widzenia praktyki w działaniach organów spółek, zmian w przepisach i działalności Biura Zarządów.
Bogusław Bujak, PGE Elektrownia Opole S.A.

Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo dużo case’ów.
Wioletta Bień, Boryszew ERG S.A.

Wysoki poziom wiedzy wykładowców, organizacja i obsługa na wysokim poziomie.,
Violetta Zydlewska, BUDOPOL S.A.