20—21 maja 2021R., SZKOLENIE ON-LINE

Nowelizacje prawne w przepisach dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Nowe przepisy istotne dla obsługi organów spółki w roku 2021

Pobierz Broszurę ZAREZERWUJ MIEJSCE

PRAWO, ZARZĄD

Rok 2021 niesie ze sobą wiele zmian wpływających na obowiązki pracowników biura zarządu. Jeśli chcesz:

 • poznać nowe regulacje prawne, aby zagwarantować sprawny proces zarządzania spółką,
 • zabezpieczyć interesy firmy zachowując wysokie standardy działania zgodne z kodeksowymi wymogami,

Korzyści:

zapraszamy na szkolenie, podczas którego dowiesz się:

 • jakie nowe obowiązki i uprawnienia ma rada nadzorcza spółki dominującej,
 • jakie są nowe możliwe zapisy w umowie lub statucie spółki,
 • jakie są nowe obowiązki dla spółek w zakresie dematerializacji akcji,
 • jakie są nowe zasady składania wniosków do KRS,
 • czym jest Prosta Spółka Akcyjna, jak ona funkcjonuje i na jakich zasadach z nią współpracować,
 • jak realizować nowe obowiązki w zakresie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
 • jakie są postępowania i decyzje po roku obowiązywania ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 •  

Uczestnicy

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Dyrektorów i Kierowników Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Specjalistów ds. Obsługi Władz Spółki
 • Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Radców prawnych
 • Pracowników i specjalistów Biura Zarządu

Program:

DZIEŃ 1 / 20 MAJA 2021

9.45     logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
10.00   rozpoczęcie szkolenia

NOWE PRAWO SPÓŁEK – 2021

 • cel nowelizacji KSH
 • grupa spółek – nowa definicja
 • spółka dominująca oraz spółka zależna
 • wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki wydawane przez spółkę dominującą
 • uprawnienia spółki dominującej
 • rada nadzorcza spółki dominującej – nowe obowiązki i uprawnienia
 • nowe sprawozdanie o powiązaniach tej spółki ze spółką dominującą
 • wspólnik albo akcjonariusz mniejszościowy spółki zależnej – uprawnienia
 • odkupienia udziałów albo akcji przez spółkę dominującą
 • odpowiedzialność – obniżenie wartości udziału albo akcji spółki zależnej
 • odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki zależnej

NOWELIZACJE KSH DOTYCZĄCE SPÓŁKI Z O.O. I S.A. – 2021

 • kto nie może pełnić funkcji w spółce kapitałowej?
 • postępowanie kwalifikacyjne – korzystanie z usług profesjonalnego doradcy
 • zmiana sposobu liczenia kadencji
 • były członek zarządu – uprawnienia i obowiązki
 • spółka z o.o. – nowy obowiązek protokołowania uchwał zarządu
 • podwyższona staranność i lojalność członka zarządu i rady nadzorczej wobec spółki
 • tajemnica spółki – nowy obowiązek członka zarządu
 • uprawnienia rady nadzorczej – zmian zakresu
 • doraźne lub stałe komitety rady nadzorczej
 • doradca rady nadzorczej
 • zgoda rady nadzorczej – nowy zakres
 • przewodniczący rady nadzorczej – pozycja ustrojowa
 • posiedzenia rady nadzorczej i porządek obrad
 • głosowanie rady nadzorczej – tajne czy jawne?
 • działanie rady nadzorczej – kolegialne czy indywidualne?
 • delegowanie członka rady nadzorczej
 • nowy obowiązek – zawiadomienie zarządu o posiedzeniu rady nadzorczej
 • żądanie wspólnika – obowiązek wydania dokumentów
 • postępowanie w sposób lojalny wobec spółki
 • obowiązek zarządu udzielania radzie nadzorczej szczegółowych informacji
 • nowe możliwe zapisy w umowie lub statucie spółki
 • nowe przepisy karne – grzywna do 50 000 zł
 • zmiany w ustawie KRS
 • zmiany w ustawie prawo upadłościowe
 • zmiany w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym

PODSUMOWANIE NOWELIZACJI KSH WPROWADZONYCH W RAMACH TZW. „TARCZY”

 • wypełnianie obowiązków członków zarządu i rady nadzorczej na odległość
 • nowa treść regulaminów zarządu, rady nadzorczej i ZW / WZ
 • wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
 • tryb pisemny i obiegowy
 • oddawanie głosu za pośrednictwem innego członka zarządu lub rady nadzorczej
 • uchylenie tajności głosowania
 • wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w ZW i WZ
 • zmiany w protokołach i zaproszeniach na posiedzenia

15.30 – Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 21 MAJA 2021

09.45 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
10.00 – rozpoczęcie szkolenia

NOWELIZACJE KSH – DEMATERIALIZACJA AKCJI SPÓŁKI – PODSUMOWANIE

 • rejestrze akcjonariuszy
 • rejestracja akcji w rejestrze akcjonariuszy
 • umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy
 • dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy
 • jawność rejestru
 • świadectwo rejestrowe
 • utrata ważności świadectwa rejestrowego
 • nabycie akcji
 • zmiany w zakresie wypłaty dywidendy
 • żądanie z uprawnienia z akcji spółki publicznej
 • nowe przepisy karne

NOWELIZACJA USTAWY O KRS 2021

 • od dnia 1.07.2021 – system teleinformatyczny służący do prowadzenia Rejestru
 • zasady składania wniosków do KRS
 • zmiany w zakresie dotychczasowych akt rejestrowych
 • zbiór dokumentów a dokumenty wytworzone w postaci papierowej
 • akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym
 • elektroniczne wypisy lub wyciągi z aktów notarialnych
 • przekazanie wypisu lub wyciągu aktu notarialnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium
 • informacje o obwieszczeniach

TRZECIA SPÓŁKA KAPITAŁOWA – PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA – LIPIEC 2021

 • powstanie spółki
 • akcje i kapitał akcyjny
 • prawa i obowiązki akcjonariuszy, forma akcji i rozporządzanie akcjami
 • organy spółki – zarząd / rada dyrektorów / rada nadzorcza / walne zgromadzenie
 • zmiana umowy spółki
 • rozwiązanie i likwidacja spółki

INNE NOWELIZACJE MAJĄCE ZNACZENIE DLA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

 • przedsiębiorca jako konsument w obrocie gospodarczym
 • ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – realizacja nowych obowiązków
 • ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – postępowania i decyzje po roku obowiązywania
 • zmiany w KPC
 • rejestr Dokumentów Publicznych
 • inne wybrane nowelizacje

15.30 – Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie on-line
• Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
• W oparciu o naszą platformę
• Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
• Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Dobrze wykorzystany czas. Dużo nowych informacji, przekazanych w przystępny sposób. Wykładowca – bardzo duży plus, zresztą nie po raz pierwszy.

Agnieszka Bargieł

Kierownik Biura Zarządu, Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Pani Romana is the best 🙂

Andrzej Dudczak

Starszy Specjalista ds. Obsługi Biura Zarządu, ECO S.A. Opole

Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie dla biura zarządu, zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i merytorycznym.

Karolina Nowak

POSTDATA S.A., Kierownik Działu Organizacji

Bardzo profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, starannie wyselekcjonowane i przekazane informacje.

Anna Osiecka

Specjalista, TFI Energia S.A.

Szkolenie bardzo merytoryczne i doskonale przygotowane. Zdobyte informacje będą mim bardzo pomocne w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Joanna Skóra

Koordynator, DB Cargo Polska S.A.

Szkolenie bardzo przydatne, podzielone na zrozumiałe sekcje. Prowadząca Pani Mecenas bardzo kompetentna, praktyk – co z mojego punktu widzenia jest dużym atutem.

Monika Lumek - Malinowska

Radca Prawny, Idea Getin Leasing S.A.

Kolejne spotkanie szkoleniowe z Panią Mecenas i jak zwykle klarowne i proste przekazanie wiedzy, wyjaśnienie wszelkich wątpliwości.

Ewa Bednarzak - Żesławska

Kierownik Biura Zarządu Spółki, WZZ "Herbapol" S.A.

Zdobądź know-how, które poznało już 250+ firm:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

20—21 maja 2021R.

Sprawdź inne terminy szkolenia

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 29/04/2021: 1 570 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 16%

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat


ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 08

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 08

Cena: 1 870 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 570 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 13 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Nowe prawo zamówień publicznych dla wykonawców
Nowe prawo zamówień publicznych dla wykonawców
więcej
On-line e-POWER MANAGER z dr Pawłem Fortuną
e-POWER MANAGER z dr Pawłem Fortuną
więcej
On-line VII Ogólnopolska Konferencja Compliance & AML
VII Ogólnopolska Konferencja Compliance & AML
więcej
On-line Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych (z uwzględnieniem nowelizacji 2021)
Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych (z uwzględnieniem nowelizacji 2021)
więcej
On-line Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej

PARTNERZY KONFERENCJI