13 lipca 2020R., SZKOLENIE ON-LINE

Nowelizacje prawne dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Nowe przepisy istotne dla obsługi organów spółek w 2020 i 2021 roku

Pobierz Broszurę

SZKOLENIE ON-LINE

Rok 2020 jest wyjątkowo trudny dla biura zarządu, ponieważ obfituje w wiele nowelizacji prawnych. Dodatkowo sytuacja stanu epidemii wymusza na pracownikach biura zarządu zmianę dotychczasowych działań i zastosowanie odpowiednich „kryzysowych” procedur.

Jeśli chcesz poznać nowe regulacje prawne, aby zagwarantować sprawny proces zarządzania spółką oraz zabezpieczyć interesy firmy zachowując wysokie standardy działania zgodne z kodeksowymi wymogami, zapraszamy na szkolenie.

Korzyści

Korzyści

Korzyści

Korzyści

 • Dowiesz się jak zmienić statut lub umowę spółki, aby ograniczyć wpływ stanu epidemicznego lub podobnych stanów na funkcjonowanie organów spółek kapitałowych
 • Poznasz nowe obowiązki wynikające z nowelizacji KSH w zakresie dematerializacji akcji
 • Kto jest beneficjentem rzeczywistym i jakie są nowe terminy na przekazanie informacji do CRBR?
 • Poznasz nowe zasady składania wniosków do KRS
 • Potwierdzisz najważniejsze terminy, jakie pomimo epidemii obowiązują spółkę
 • Poznasz nowe zasady rezygnacji członka zarządu, gdy żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony

Uczestnicy

 • Dyrektorzy i Kierownicy Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Specjaliści ds. Obsługi Władz Spółki
 • Radcowie prawni, pracownicy i specjaliści Biura Zarządu

Program

13 lipca 2020

8.30 – 9.00 logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – rozpoczęcie szkolenia

 

SPÓŁKI KAPITAŁOWE W OBLICZU EPIDEMII

 • Praca zdalna biura zarządu i rady nadzorczej – czy to możliwe?
 • Podejmowanie uchwał na odległość – czy KSH dopuszcza taką możliwość?
 • Jak zmienić statut lub umowę spółki, aby w przyszłość ograniczyć wpływ stanu epidemicznego lub podobnych stanów na funkcjonowanie organów spółek kapitałowych?
 • Wprowadzenie przez zarząd wewnętrznych procedur związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych lub przeciwdziałanie innym stanom nadzwyczajnym – zakres, tryb, od kiedy obowiązują, skutki naruszenia
 • Najważniejsze terminy jakie pomimo epidemii obowiązują spółkę

NOWELIZACJA – DEMATERIALIZACJA AKCJI I POZBAWIENIA AKCJONARIUSZA PRAW UDZIAŁOWYCH

 • Rejestr akcjonariuszy
 • Rejestracja akcji w rejestrze akcjonariuszy
 • Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy
 • Dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy
 • Jawność rejestru
 • Świadectwo rejestrowe
 • Utrata ważności świadectwa rejestrowego
 • Nabycie akcji
 • Dematerializacja akcji spółki
 • Wezwanie do spełnienia świadczenia
 • Sprzedaż praw udziałowych
 • Wstąpienie do spółki akcyjnej współmałżonka
 • Określenie terminu wypłaty dywidendy
 • Stały termin prawa poboru
 • Dematerializacja akcji spółki niebędącej spółką publiczną
 • Pozbawienie akcjonariusza praw udziałowych
 • Zmiany w zakresie wypłaty dywidendy
 • Żądanie z uprawnionego z akcji spółki publicznej
 • Nowe przepisy karne

CENTRALNY REJESTR BENEFICJANTÓW RZECZYWISTYCH – NOWE TERMINY

 • Obowiązki przedsiębiorców wobec CRBR
 • Zgłaszanie informacji o rzeczywistych beneficjentach
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 • Termin 6-miesięcy na przekazanie informacji
 • Kto jest beneficjentem rzeczywistym?
 • Identyfikacja klienta, beneficjenta rzeczywistego lub osoby działającej w imieniu klienta
 • Procedura zgłaszania nieprawidłowości

NOWELIZACJA USTAWY O KRS

 • Od 1.03.2021 – system teleinformatyczny służący do prowadzenia Rejestru
 • Zasady składnia wniosków do KRS
 • Zmiany w zakresie dotychczasowych akt rejestrowych
 • Zbiór dokumentów a dokumenty wytworzone w postaci papierowej
 • Akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym
 • Elektroniczne wypisy lub wyciągi z aktów notarialnych
 • Przekazanie wypisu lub wyciągu aktu notarialnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium
 • Informacje o obwieszczeniach

INNE ISTOTNE NOWELIZACJE I ORZECZNICTWO DLA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

 • Nowe zasady rezygnacji członka zarządu, gdy żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony
 • Odwołanie Zgromadzenia Wspólników
 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
 • Wniosek o upadłość – przesłanki i obowiązki
 • RODO – podsumowanie najważniejszych praktyk w aspekcie funkcjonowania biura zarządu
 • RODO a epidemia

15.00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Zastrzeżenie prawne

Odpowiedzi na pytania nie mogą być traktowane jako udzielenie porady prawnej. Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

 

Metody

SZKOLENIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i merytorycznym.

Karolina Nowak

Kierownik Działu Organizacji, POSTDATA S.A.

Kolejne spotkanie szkoleniowe z Panią Mecenas i jak zwykle klarowne i proste przekazanie wiedzy, wyjaśnienie wszelkich wątpliwości.

Ewa Bednarzak - Żesławska

Kierownik Biura Zarządu Spółki, WZZ "Herbapol" S.A.

Pani Romana is the best 🙂

Andrzej Dudczak

Starszy Specjalista ds. Obsługi Biura Zarządu, ECO S.A. Opole

Zdobądź know-how, które poznało już XX firm:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 22


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej
On-line AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
On-line Kontrola wewnętrzna w spółce
Kontrola wewnętrzna w spółce
więcej
On-line Certyfikowany specjalista ds. raportowania ESG
Certyfikowany specjalista ds. raportowania ESG
więcej
On-line Prawne aspekty organizacji firmy z perspektywy sekretariatu
Prawne aspekty organizacji firmy z perspektywy sekretariatu
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Nowe przepisy dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej - szkolenie prawne online

Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w 2020 roku okazało się nie lada wyzwaniem dla kierownictwa - Biura Zarządu i Rady Nadzorczej. Rok ten obfitował w wiele nieoczekiwanych wydarzeń oraz związanych z nimi nowelizacji prawnych. Stan epidemii w całym kraju wymuszał ponadto na pracownikach Biura Zarządu, członkach Rady Nadzorczej i Specjalistach z zakresu prawa zmianę dotychczasowych działań i włączenie odpowiednich procedur ,,kryzysowych”.

Dla łatwiejszego zrozumienia nowych regulacji prawnych, zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniu online Nowelizacje prawne dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej. Dowiesz się wszystkiego co potrzebne, by sprawnie zarządzać spółką oraz zabezpieczyć interesy swojej firmy, zachowując zarazem wysokie standardy działania zgodne z wymaganiami Kodeksu Spółek Handlowych.

Dla kogo jest to szkolenie prawne?

Szkolenie online Nowelizacje prawne dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej adresowane jest do osób pełniących następujące funkcje w organizacji:

 • Dyrektorzy i Kierownicy Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Specjaliści ds. Obsługi Władz Spółki
 • Radcy prawni, pracownicy i Specjaliści Biura Zarządu

Co możesz zyskać na szkoleniu z nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych?

Na tym szkoleniu Biura Zarządu dowiesz się, jak prawidłowo zmienić statut lub umowę spółki, by ograniczyć wpływ stanu epidemicznego lub podobnych stanów na funkcjonowanie organów spółek kapitałowych. Zapoznasz się również z nowymi obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie dematerializacji akcji.

Co więcej, na szkoleniu prawnym dowiesz się, kto jest beneficjentem rzeczywistym oraz, jakie są nowe terminy na przekazanie właściwej informacji na ten temat do CRBR. Zapoznasz się również z nowymi zasadami składania wniosków do KRS oraz tymi odnoszącymi się do rezygnacji członka zarządu w momencie, gdy żaden mandat w Zarządzie nie zostałby obsadzony. Ostatecznie poznasz także najważniejsze terminy, jakie obowiązują spółkę pomimo epidemii.

Czego spodziewać się w programie szkolenia online?

Program szkolenia online został opracowany w taki sposób, by w pełni omówiona została problematyka nowych przepisów prawnych dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej. Na szkoleniu dla Biura Zarządu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Spółki kapitałowe w obliczu epidemii
 • Nowelizacja - dematerializacja akcji i pozbawienie akcjonariusza praw udziałowych
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) - nowe terminy
 • Nowelizacja ustawy o KRS
 • Inne istotne nowelizacje i orzecznictwo dla spółek kapitałowych

Uczestnicy szkolenia online Nowelizacje prawne dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej będą mieli również możliwość zadawania pytań. Podkreślamy jednak, że żadna z podanych na szkoleniu informacji oraz odpowiedzi na pytania nie mogą być traktowane jako porada prawna. Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia:

Szkolenia i konferecje - Langas Group