21 listopada 2022R., SZKOLENIE ON-LINE

Nowe technologie w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Wykorzystanie nowych rozwiązań w obszarze AML

COMPLIANCE, AML

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego którego przedstawimy w jaki sposób można wykorzystać nową technologię zarówno do poprawy efektywności procesów w zakresie AML/CFT oraz zrozumieć zagadnienia związane m.in. z decentralizacją finansów, które mają znaczenie z perspektywy AML/CFT.

Pierwszy dzień szkolenia jest poświęcony monitoringowi i analizie transakcji w aspekcie kryminalistycznym, zagrożeniom związanym z wykorzystywaniem instytucji obowiązanych do prania pieniędzy, problematyce transakcji podejrzanych oraz prowadzeniu dochodzeń przez instytucje obowiązane i właściwe organy ścigania.

Drugi dzień szkolenia jest poświęcony procesowi monitorowania i analizy transakcji na podstawie case study, realizacji obowiązku przekazania informacji o transakcjach podejrzanych w oparciu o praktyczne przykłady, blokadzie rachunku / wstrzymaniu transakcji oraz sankcjom związanym z zaniechaniem monitorowania i analizy transakcji.

Korzyści

Zrozumienie wpływu nowych technologii na procesy AML, w tym w kontekście wyzwań i ryzyk związanych z nowymi zjawiskami na rynku finansowym, w tym w obszarze kryptoaktywów. Podstawy tworzenia ai & data governance w organizacji.

Uczestnicy

 • inspektorzy compliance
 • przedstawiciele banków
 • prawnicy
 • członkowie zarządów
 • osoby na pierwszej linii obrony w instytucji finansowej
 • pracownicy działów R&D oraz IT

Program

21 LISTOPADA 2022 R

8.45 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00 Rozpoczęcie szkolenia

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

 • AML – nowy paradygmat?
 • Istniejące i przygotowywane zmiany w zakresie AML
 • Szczególne ryzyka dla AML/CFT z perspektywy nowych technologii
 • Rola człowieka, w tym inspektora nadzoru

 Wykorzystanie nowych technologii w AML

 • Sztuczna inteligencja
 • Blockchain i technologia rozproszonego rejestru
 • Biometria (behawioralna)
 • Chmura obliczeniowa
 • Inne

Waluty cyfrowe a AML – pozorna decentralizacja?

 • Perspektywa ustawy o AML
 • Perspektywa projektowanych unijnych rozporządzeń: MICA, Rozporządzenie zmieniające 2015/847
 • Regulacje: FATF, BIS, EBA
 • Szczególny przypadek walut cyfrowych banków centralnych (CBDC)

Wideoweryfikacja z użyciem kanałów zdalnych:

 • Perspektywa KNF
 • Perspektywa projektowanych wytycznych EBA

Wdrażanie nowych technologii w AML na przykładzie „sztucznej inteligencji”

 • Rola i znaczenie AI & Data Governance
 • Wyzwania w obszarze RegTech oraz SupTech
 • Jak efektywnie wdrażać nowe rozwiązania w obszarze AML?

14:00 zakończenie szkolenia

Metody:

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo lub poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
223552400

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
223552400


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Certyfikowany KYC Officer
Certyfikowany KYC Officer
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej
Compliance, AML AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
Compliance, AML Kontrola wewnętrzna w spółce
Kontrola wewnętrzna w spółce
więcej
Compliance, AML Certyfikowany specjalista ds. raportowania ESG
Certyfikowany specjalista ds. raportowania ESG
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

AML szkolenie - przeciwdziałanie praniu pieniędzy i zwalczanie przestępstw finansowych

W obrocie finansami niezwykle istotne znaczenie z punktu widzenia efektywnego prowadzenia biznesu odgrywa przejrzystość. W interesie wszystkich uczestników zawieranych transakcji leży bowiem to, by nie występowały jakiekolwiek niejasności. Z tego też względu regulatorzy coraz większą uwagę przykładają do kwestii przeciwdziałania przestępczości finansowej, praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Od podmiotów gospodarczych coraz częściej wymagane są konkretne działania mające wspomóc zwalczanie przestępstw o charakterze finansowym.

Warto pamiętać jednak, że pranie pieniędzy może odbywać się poprzez wykorzystanie wielu różnych technik. Jest to kolejny czynnik utrudniający prowadzenie skutecznych działań ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości finansowej. Mnogość niewiadomych i zagrożeń w tym zakresie sprawia, że funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz wszelkich innych organizacji we współczesnej rzeczywistości gospodarczej staje się dużo bardziej skomplikowane.

Jak zatem uporać się z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie przeciwdziałania przestępczości finansowej na poziomie prowadzonej organizacji? Doskonałym rozwiązaniem będzie szkolenie certyfikowane Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji. Jest to, obejmujące tematykę AML, szkolenie online, na którym uczestnicy będą mieli szansę zdobyć niezbędną wiedzę oraz kompetencje i umiejętności kluczowe dla sprawnego i skutecznego identyfikowania i zwalczania niekorzystnych zachowań.

Szkolenia Compliance

Dla kogo jest przeznaczone AML szkolenie online?

Szkolenie AML Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji to kompleksowe szkolenie online o charakterze praktycznym, poświęcone istocie i roli weryfikacji i analizy transakcji w zwalczaniu przestępstw finansowych. Jest to szkolenie certyfikowane dedykowane osobom pełniącym funkcje:

 • przedstawicieli banków, spółek ubezpieczeniowych, domów maklerskich, towarzystw inwestycyjnych oraz SKOK-ów,
 • dyrektorów, kierowników oraz specjalistów jednostek ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom, compliance, prawnych, nadzoru i kontroli, bezpieczeństwa, oceny ryzyka, analiz i audytu wewnętrznego,
 • notariuszy, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, prawników, adwokatów, radców prawnych, prokurentów oraz audytorów.

Przeciwdziałanie przestępczości finansowej - korzyści ze szkolenia AML

Zastanawiasz się co możesz zyskać decydując się na udział w tym szkoleniu AML? Spieszymy z wyjaśnieniem. Otóż, szkolenie przeciwdziałanie praniu pieniędzy pozwoli Ci poznać kryminologiczną charakterystykę tego przestępstwa finansowego. Dowiesz się jak prowadzić dochodzenia w sprawie prania pieniędzy oraz, jak prawidłowo monitorować transakcje w ramach stosunków gospodarczych z Klientem.

Co więcej, poznasz specyfikę działań organów ścigania oraz istotę i zakres odpowiedzialność cywilnej instytucji obowiązanych. Nauczysz się również zasad postępowania z alertami dotyczącymi niepożądanych zjawisk z zakresu przestępczości finansowej na podstawie praktycznych przypadków, a także poznasz sankcje oraz inne konsekwencje związane z zaniechaniem monitorowania i analizy realizowanych transakcji.

AML szkolenie online pozwoli Ci również, bez wychodzenia z domu, nauczyć się właściwie realizować obowiązek bieżącego monitorowania transakcji oraz rozpoznawać najważniejsze sygnały ostrzegawcze (red flags) dotyczące klienta i jego transakcji, które mogą wskazywać na podejrzenie przestępstwa.

Na szkoleniu AML dowiesz się również, jak raportować informacje o prowadzonych transakcjach oraz kiedy i jak raportować transakcje podejrzane do GIIF. Ponadto poznasz także sprawdzone techniki analizy transakcji w celu wykrywania i zapobiegania prania pieniędzy

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - jaki ma cel?

Zagadnienia omawiane na szkoleniu AML

Przeciwdziałanie przestępczości finansowej to szkolenie certyfikowane, którego program obejmuje najistotniejsze kwestie odnoszące się do prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz innych przestępstw o charakterze finansowym

Na szkoleniu poruszone zostaną takie zagadnienia, jak:

 • charakterystyka procederu prania pieniędzy,
 • monitorowanie transakcji,
 • prowadzenie dochodzeń w sprawie prania pieniędzy przez instytucję obowiązaną z uwzględnieniem niezbędnych czynności,
 • postępowania wszczęte przez organy ścigania oraz odpowiedzialność cywilna instytucji obowiązanych,
 • monitorowanie transakcji w ramach stosunków gospodarczych z klientem oraz w zakresie sankcji,
 • zasady postępowania z alertami,
 • kontrola jakości danych i postępowanie w sytuacji wykrycia braków,
 • monitorowanie i analiza a wewnętrzne procedury organizacji,
 • przekazywanie informacji o transakcjach w świetle ustawy AML,
 • sankcje oraz inne konsekwencje związane z niedopełnieniem obowiązku monitorowania i analizy realizowanych transakcji.

Program szkolenia obejmuje zatem wszystkie kluczowe kwestie z zakresu zwalczania przestępczości finansowej, dzięki czemu uczestnicy decydujący się na to certyfikowane szkolenie online mają szansę w łatwy sposób poznać efektywne techniki przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy czy finansowaniu terroryzmu.

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia:

Szkolenia i konferecje - Langas Group