PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Spółki działające w ramach grup kapitałowych mają ogromne możliwości, jeśli ich najważniejsze atuty zostaną wykorzystane, a kwestie prawne i zarządcze zintegrowane tak, by działały na korzyść spółek w grupie.

Nowe KSH wprowadza do polskiego systemu prawnego regulację prawa holdingowego, która ma normować funkcjonowanie grup kapitałowych.

Te przepisy mają na celu wzmocnienie roli spółek dominujących w grupach spółek oraz zabezpieczenie zarządów spółek zależnych przed odpowiedzialnością za wykonywane przez nich polecenia spółki dominującej.

Jak to robią?

Korzyści

 • poznaj formalności, jakich należy dopełnić, aby dołączyć do grupy kapitałowej
 • naucz się prawidłowo wydać polecenie spółce zależnej, aby było to skuteczne i bezpieczne
 • dowiedz się kiedy spółka zależna może odmówić wykonania polecenia
 • oceń kto ponosi odpowiedzialność za szkodę na skutek wykonania wiążącego polecenia
 • poznaj rozszerzone uprawnienia Rady Nadzorczej spółki dominującej
  •  

Uczestnicy

 • Członkowie zarządu,
 • Członkowie rad nadzorczych
 • Kierownicy i Menedżerowie Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Kierownicy działów organizacyjno-prawnych i korporacyjnych
 • Specjaliści ds. obsługi organów spółki
 •  

Program:

15 WRZEŚNIA 2022 R.

9.45    logowanie do platformy i sprawdzenie ustawień
10.00   rozpoczęcie szkolenia

Wprowadzenie do nowych uregulowań dla spółek w grupie kapitałowej

 • Spółka dominująca i spółki powiązane
 • Strategia grupy
 • Jednolite kierownictwo
 • Interes grupy spółek

Obieg informacji w „grupie spółek” oraz grupie kapitałowej niestanowiącej „grupy spółek”

 • Dostęp do bieżących informacji o spółkach zależnych w grupie spółek i poza nią
 • Szczególny reżim spółek publicznych
 • Obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady w sprawach grupy,
 • Kary grzywny za niedopilnowanie obowiązku
 • Skutki odmowy udzielenia informacji

Uprawnienia i obowiązki rady nadzorczej w kontekście nadzoru w spółce dominującej i w „grupie spółek”

 • Rozszerzone uprawnienia Rady Nadzorczej spółki dominującej
 • Jakich informacji może żądać RN spółki dominującej?
 • Kiedy zarząd może odmówić udzielenia informacji?
 • Tajemnica handlowa w kontekście przynależności do grupy kapitałowej
 • Doradca Rady Nadzorczej i jego odpowiedzialność
 • Powiązania osobowe w Zarządach i Radach Nadzorczych w grupie spółek

Proces wchodzenia do grupy spółek i wychodzenia z grupy

 • Jakich formalności należy dopełnić/ jakie warunki spełniać, aby dołączyć do grupy kapitałowej?
 • Jak skutecznie zrezygnować z uczestnictwa w grupie kapitałowej?
 • Jak dokonać obowiązkowego zgłoszenia faktu pozostawania w grupie kapitałowej?
 • Przypadek spółek zagranicznych w grupie

Wydawanie poleceń w grupie kapitałowej

 • Kiedy spółka dominującą uzyskuje prawo do wydawania wiążących poleceń spółce zależnej?
 • Jak prawidłowo wydać polecenie spółce zależnej, aby było skuteczne?
 • Kiedy spółka zależna musi wykonać polecenie?
 • Swoboda ekonomiczna spółek
 • Uzasadnienie polecenia

Decyzje spółki dominującej wyrządzające szkodę spółce zależnej

 • Kiedy decyzja spółki dominującej wyrządza szkodę spółce zależnej?
 • Interes grupy spółek w zakresie decyzji
 • Uzasadnienie decyzji wyrządzającej krzywdę
 • Uchwały zarządu w zakresie decyzji

Odmowa wykonywania wiążącego polecenia

 • Kiedy spółka zależna może odmówić wykonania polecenia?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za szkodę na skutek wykonania wiążącego polecenia?
 • Zwolnienie z odpowiedzialności w ramach interesu grupy spółek
 • Częściowa odpowiedzialność karna i odszkodowawcza
 • Odpowiedzialność wobec US i ZUS
 • Odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki zależnej

Sprawozdanie o powiązaniach w ramach grupy

 • Kto sporządza sprawozdania?
 • Termin sporządzenia sprawozdania
 • Zakres merytoryczny sprawozdania
 • Niebezpieczeństwa dla spółki ujawniania strategii grupy kapitałowej

Odpowiedzialność w kontekście naruszenia interesu grupy spółek

 • Niewypłacalność jednoosobowej spółki zależnej
 • Roszczenia wierzycieli spółki zależnej w stosunku do spółki dominującej
 • Odpowiedzialność spółki dominującej i członków zarządu za zobowiązania spółki zależnej
 • Skutki prawne zgłoszenia przez spółkę dominującą upadłości spółki zależnej

16.00   Zakończenie szkolenia

Metody:

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat
 •  

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Merytoryczne, ciekawe przykłady, wskazówki, głębsze spojrzenie na temat.

Ewa Bielawska

Wiceprezes Zarządu, INTERNAS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bardzo przydatne informacje dla członka zarządu, dopiero wchodzącego w skład zarządu spółki.

Joanna Brzezińska-Słonina

Członek Zarządu, INTERNAS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bardzo profesjonalni wykładowcy, ciekawe przykłady, dobre miejsce w centrum miasta.

Dorota Nawrocka

Główna Księgowa, MZZ PAM DG

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej
On-line AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
On-line Sankcje międzynarodowe
Sankcje międzynarodowe
więcej
On-line Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
On-line Wyzwania instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Wyzwania instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Kodeks spółek handlowych według nowych regulacji - szkolenie biura zarządu

KSH w nowej formule wprowadza do polskiego porządku prawnego regulację prawa holdingowego, która ma służyć unormowaniu funkcjonowania grup kapitałowych. Postanowienia te mają na celu wzmocnienie roli spółek-matek w spółkach holdingowych oraz pomóc w zabezpieczeniu interesów zarządów spółek, wykonujących polecenia spółek dominujących.

Wśród podstawowych założeń nowelizacji KSH należy wymienić z pewnością zdefiniowanie grupy spółek jako spółki dominującej oraz spółek zależnych, które mają kierować się wspólną strategią. Kodeks w nowej formule określa ponadto szereg narzędzi, które mają pomóc kierownictwu spółek-córek i spółki-matki w podejmowaniu strategicznych decyzji, a tym samym realizacji przyjętego przez nie wspólnego planu.

Dla pełnego poznania nowych przepisów zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniu online Nowe prawo holdingowe. To szkolenie prawne pozwoli przygotować się członkom zarządu, kierownictwu, menedżerom, a także specjalistom ds. prawa i obsługi organów spółki do wdrożenia odpowiednich działań w celu przystosowania grupy holdingowej do nowych warunków prawno-gospodarczych.

Kodeks spółek handlowych według nowych regulacji - szkolenie, z którego powinieneś skorzystać

Szkolenie prawne Nowe prawo holdingowe pozwoli Ci poznać wszelkie formalności, jakich należy dopełnić, by bez przeszkód dołączyć do grupy kapitałowej. Uczestnictwo w zajęciach pomoże Ci również nauczyć się prawidłowego wydawania poleceń spółce zależnej tak, aby w skuteczny i bezpieczny sposób osiągać oczekiwane rezultaty wzajemnej komunikacji.

Na szkoleniu dowiesz się ponadto, kiedy spółka zależna może odmówić realizacji otrzymanego polecenia, a także nauczysz się poprawnie oceniać, kto ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek wykonania polecenia wiążącego. Co więcej, uczestnicząc w szkoleniu poznasz uprawnienia Rady Nadzorczej spółki dominującej, czyli jedno z kluczowych zagadnień dla sprawnego funkcjonowania całej grupy kapitałowej.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie Nowe prawo holdingowe?

Program szkolenia został opracowany w taki sposób, że z pewnością skorzysta na nim każdy, kto z różnych względów, w nawet najmniejszym stopniu zainteresowany jest problematyką nowych regulacji prawnych odnoszących się do spółek holdingowych. Kto jednak w szczególności powinien wziąć pod uwagę uczestnictwo w szkoleniu?

Szkolenie w dużej mierze adresowane jest do członków zarządu i rad nadzorczych, kierowników i menedżerów biura zarządu i rady nadzorczej, kierowników działów organizacyjno-prawnych i korporacyjnych oraz specjalistów ds. obsługi organów spółki.

Jakie zagadnienia porusza program szkolenia?

Szkolenie online z zakresu nowych regulacji, jakie wprowadza Kodeks spółek handlowych, obejmuje kilka obszarów tematycznych ujętych w następujące bloki:

 • wprowadzenie do nowych uregulowań dla spółek w grupie kapitałowej,
 • zasady obiegu informacji w ,,grupie spółek” oraz w grupie kapitałowej niestanowiącej ,,grupy spółek”,
 • uprawnienia i obowiązki rady nadzorczej w zakresie nadzoru w spółce dominującej i w „grupie spółek”,
 • proces wchodzenia do grupy spółek i wychodzenia z niej,
 • wydawanie poleceń w grupie kapitałowej,
 • decyzje spółki dominującej wyrządzające szkodę spółce zależnej,
 • odmowa wykonywania wiążącego polecenia przez spółkę zależną,
 • zasady, zakres i odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań o powiązaniach w ramach grupy,
 • odpowiedzialność w kontekście naruszenia interesu grupy spółek.

Na szkoleniu będzie również możliwość zadawania pytań ekspertowi, który postara się rozwiać wszelkie wątpliwości odnośnie nie tylko wspomnianych wyżej zagadnień, ale również innych kwestii, które dla uczestników mogą okazać się trudnościami w procesie przystosowania spółki do nowej rzeczywistości prawnej.

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia:

Szkolenia i konferecje - Langas Group