PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Spółki działające w ramach grup kapitałowych mają ogromne możliwości, jeśli ich najważniejsze atuty zostaną wykorzystane, a kwestie prawne i zarządcze zintegrowane tak, by działały na korzyść spółek w grupie.

Nowe KSH wprowadza do polskiego systemu prawnego regulację prawa holdingowego, która ma normować funkcjonowanie grup kapitałowych.

Te przepisy mają na celu wzmocnienie roli spółek dominujących w grupach spółek oraz zabezpieczenie zarządów spółek zależnych przed odpowiedzialnością za wykonywane przez nich polecenia spółki dominującej.

Jak to robią?

Korzyści

 • poznaj formalności, jakich należy dopełnić, aby dołączyć do grupy kapitałowej
 • naucz się prawidłowo wydać polecenie spółce zależnej, aby było to skuteczne i bezpieczne
 • dowiedz się kiedy spółka zależna może odmówić wykonania polecenia
 • oceń kto ponosi odpowiedzialność za szkodę na skutek wykonania wiążącego polecenia
 • poznaj rozszerzone uprawnienia Rady Nadzorczej spółki dominującej

Uczestnicy

 • Członkowie zarządu,
 • Członkowie rad nadzorczych
 • Kierownicy i Menedżerowie Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Kierownicy działów organizacyjno-prawnych i korporacyjnych
 • Specjaliści ds. obsługi organów spółki

Program:

30 LISTOPADA 2022 R.

9.45      logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
10.00   
rozpoczęcie szkolenia

Wprowadzenie do nowych uregulowań dla spółek w grupie kapitałowej

 • Spółka dominująca i spółki powiązane
 • Strategia grupy
 • Jednolite kierownictwo
 • Interes grupy spółek

Obieg informacji w „grupie spółek” oraz grupie kapitałowej niestanowiącej „grupy spółek”

 • Dostęp do bieżących informacji o spółkach zależnych w grupie spółek i poza nią
 • Szczególny reżim spółek publicznych
 • Obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady w sprawach grupy,
 • Kary grzywny za niedopilnowanie obowiązku
 • Skutki odmowy udzielenia informacji

Uprawnienia i obowiązki rady nadzorczej w kontekście nadzoru w spółce dominującej i w „grupie spółek”

 • Rozszerzone uprawnienia Rady Nadzorczej spółki dominującej
 • Jakich informacji może żądać RN spółki dominującej?
 • Kiedy zarząd może odmówić udzielenia informacji?
 • Tajemnica handlowa w kontekście przynależności do grupy kapitałowej
 • Doradca Rady Nadzorczej i jego odpowiedzialność
 • Powiązania osobowe w Zarządach i Radach Nadzorczych w grupie spółek

Proces wchodzenia do grupy spółek i wychodzenia z grupy

 • Jakich formalności należy dopełnić/ jakie warunki spełniać, aby dołączyć do grupy kapitałowej?
 • Jak skutecznie zrezygnować z uczestnictwa w grupie kapitałowej?
 • Jak dokonać obowiązkowego zgłoszenia faktu pozostawania w grupie kapitałowej?
 • Przypadek spółek zagranicznych w grupie

Wydawanie poleceń w grupie kapitałowej

 • Kiedy spółka dominującą uzyskuje prawo do wydawania wiążących poleceń spółce zależnej?
 • Jak prawidłowo wydać polecenie spółce zależnej, aby było skuteczne?
 • Kiedy spółka zależna musi wykonać polecenie?
 • Swoboda ekonomiczna spółek
 • Uzasadnienie polecenia

Decyzje spółki dominującej wyrządzające szkodę spółce zależnej

 • Kiedy decyzja spółki dominującej wyrządza szkodę spółce zależnej?
 • Interes grupy spółek w zakresie decyzji
 • Uzasadnienie decyzji wyrządzającej krzywdę
 • Uchwały zarządu w zakresie decyzji

Odmowa wykonywania wiążącego polecenia

 • Kiedy spółka zależna może odmówić wykonania polecenia?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za szkodę na skutek wykonania wiążącego polecenia?
 • Zwolnienie z odpowiedzialności w ramach interesu grupy spółek
 • Częściowa odpowiedzialność karna i odszkodowawcza
 • Odpowiedzialność wobec US i ZUS
 • Odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki zależnej

Sprawozdanie o powiązaniach w ramach grupy

 • Kto sporządza sprawozdania?
 • Termin sporządzenia sprawozdania
 • Zakres merytoryczny sprawozdania
 • Niebezpieczeństwa dla spółki ujawniania strategii grupy kapitałowej

Odpowiedzialność w kontekście naruszenia interesu grupy spółek

 • Niewypłacalność jednoosobowej spółki zależnej
 • Roszczenia wierzycieli spółki zależnej w stosunku do spółki dominującej
 • Odpowiedzialność spółki dominującej i członków zarządu za zobowiązania spółki zależnej
 • Skutki prawne zgłoszenia przez spółkę dominującą upadłości spółki zależnej

16.00   Zakończenie szkolenia

 

 

Metody:

Szkolenie on-line

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Merytoryczne, ciekawe przykłady, wskazówki, głębsze spojrzenie na temat.

Ewa Bielawska

Wiceprezes Zarządu, INTERNAS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bardzo przydatne informacje dla członka zarządu, dopiero wchodzącego w skład zarządu spółki.

Joanna Brzezińska-Słonina

Członek Zarządu, INTERNAS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bardzo profesjonalni wykładowcy, ciekawe przykłady, dobre miejsce w centrum miasta.

Dorota Nawrocka

Główna Księgowa, MZZ PAM DG

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

30 listopada 2022R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 09/11/2022: 1 270 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 14%

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe
certyfikat


Uwagi:

Szkolenie prowadzone jest na platformie clickmeeting

Wymagania sprzętowe:

1. Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:

● Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka była aktualizowana przez ostatnie 2 lata)
● Przeglądarki: Safari, IE, Edge powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie. W takim wypadku należy skorzystać z Chrome lub Firefox.

2. Wymagania w telefonie/tablecie:
● Telefon z Androidem 6.0+ i korzystający z przeglądarki Chrome (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem Android)
● Telefon z system iOS 12.2+(iPhone) i przeglądarką Safari Mobile (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem iOS).
● Telefony ze starszymi systemami operacyjnymi na telefonach powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie.
● Podczas dołączania do pokoju, należy pozwolić aplikacji (będzie komunikat systemowy) na dostęp do mikrofonu.

3. Wymagania sieciowe:
● Dla uczestnika szkolenia: min. 2 Mbits/sek pobieranie (download) oraz 1 Mbits/sek wysyłanie (upload)
● Dla prezentującego wartość wysyłania(upload) min. 1 Mbits/sek , im większa wartość tym lepsza jakość prezentowanego obrazu/dźwięku.
● Można korzystać z Internetu w telefonie tzw. LTE
● W sieciach firmowych należy sprawdzić firewall i skontaktować się ze swoim działem IT i przekazać im następującą informację: “Aplikacja do webinarów korzysta z portów TCP 80/443(HTTP/HTTPS) UDP 16384-32767 do WebRTC audio”


4. Wymagania fizyczne:
● Do słuchania webinaru potrzebny jest tylko głośnik/słuchawki w komputerze
● Do przesyłania dźwięku potrzebny jest mikrofon (polecamy zestaw słuchawki z mikrofon, które zapewniają lepszą jakość niż wbudowany mikrofon w komputerze)
● Kamera wbudowana w laptopa/telefon jest wystarczająca


ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

Cena: 1 470 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 270 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 33 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
On-line Forum nowego KSH
Forum nowego KSH
więcej
On-line Rewolucyjna nowelizacja prawa pracy 2022
Rewolucyjna nowelizacja prawa pracy 2022
więcej
On-line Office Manager Nowej Dekady
Office Manager Nowej Dekady
więcej
On-line Sankcje międzynarodowe
Sankcje międzynarodowe
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU