9 lutego 2023R., SZKOLENIE ON-LINE

Nowe prawo holdingowe

Prawo grup kapitałowych wg nowego KSH

Pobierz Broszurę

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Spółki działające w ramach grup kapitałowych mają ogromne możliwości, jeśli ich najważniejsze atuty zostaną wykorzystane, a kwestie prawne i zarządcze zintegrowane tak, by działały na korzyść spółek w grupie.

Nowe KSH wprowadza do polskiego systemu prawnego regulację prawa holdingowego, która ma normować funkcjonowanie grup kapitałowych.

Te przepisy mają na celu wzmocnienie roli spółek dominujących w grupach spółek oraz zabezpieczenie zarządów spółek zależnych przed odpowiedzialnością za wykonywane przez nich polecenia spółki dominującej.

Jak to robią?

Korzyści

 • poznaj formalności, jakich należy dopełnić, aby dołączyć do grupy kapitałowej
 • naucz się prawidłowo wydać polecenie spółce zależnej, aby było to skuteczne i bezpieczne
 • dowiedz się kiedy spółka zależna może odmówić wykonania polecenia
 • oceń kto ponosi odpowiedzialność za szkodę na skutek wykonania wiążącego polecenia
 • poznaj rozszerzone uprawnienia Rady Nadzorczej spółki dominującej

Uczestnicy

 • Członkowie zarządu,
 • Członkowie rad nadzorczych
 • Kierownicy i Menedżerowie Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Kierownicy działów organizacyjno-prawnych i korporacyjnych
 • Specjaliści ds. obsługi organów spółki

Program:

9 LUTEGO 2023 R.

9.45      logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
10.00   
rozpoczęcie szkolenia

Wprowadzenie do nowych uregulowań dla spółek w grupie kapitałowej

 • Spółka dominująca i spółki powiązane
 • Strategia grupy
 • Jednolite kierownictwo
 • Interes grupy spółek

Obieg informacji w „grupie spółek” oraz grupie kapitałowej niestanowiącej „grupy spółek”

 • Dostęp do bieżących informacji o spółkach zależnych w grupie spółek i poza nią
 • Szczególny reżim spółek publicznych
 • Obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady w sprawach grupy,
 • Kary grzywny za niedopilnowanie obowiązku
 • Skutki odmowy udzielenia informacji

Uprawnienia i obowiązki rady nadzorczej w kontekście nadzoru w spółce dominującej i w „grupie spółek”

 • Rozszerzone uprawnienia Rady Nadzorczej spółki dominującej
 • Jakich informacji może żądać RN spółki dominującej?
 • Kiedy zarząd może odmówić udzielenia informacji?
 • Tajemnica handlowa w kontekście przynależności do grupy kapitałowej
 • Doradca Rady Nadzorczej i jego odpowiedzialność
 • Powiązania osobowe w Zarządach i Radach Nadzorczych w grupie spółek

Proces wchodzenia do grupy spółek i wychodzenia z grupy

 • Jakich formalności należy dopełnić/ jakie warunki spełniać, aby dołączyć do grupy kapitałowej?
 • Jak skutecznie zrezygnować z uczestnictwa w grupie kapitałowej?
 • Jak dokonać obowiązkowego zgłoszenia faktu pozostawania w grupie kapitałowej?
 • Przypadek spółek zagranicznych w grupie

Wydawanie poleceń w grupie kapitałowej

 • Kiedy spółka dominującą uzyskuje prawo do wydawania wiążących poleceń spółce zależnej?
 • Jak prawidłowo wydać polecenie spółce zależnej, aby było skuteczne?
 • Kiedy spółka zależna musi wykonać polecenie?
 • Swoboda ekonomiczna spółek
 • Uzasadnienie polecenia

Decyzje spółki dominującej wyrządzające szkodę spółce zależnej

 • Kiedy decyzja spółki dominującej wyrządza szkodę spółce zależnej?
 • Interes grupy spółek w zakresie decyzji
 • Uzasadnienie decyzji wyrządzającej krzywdę
 • Uchwały zarządu w zakresie decyzji

Odmowa wykonywania wiążącego polecenia

 • Kiedy spółka zależna może odmówić wykonania polecenia?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za szkodę na skutek wykonania wiążącego polecenia?
 • Zwolnienie z odpowiedzialności w ramach interesu grupy spółek
 • Częściowa odpowiedzialność karna i odszkodowawcza
 • Odpowiedzialność wobec US i ZUS
 • Odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki zależnej

Sprawozdanie o powiązaniach w ramach grupy

 • Kto sporządza sprawozdania?
 • Termin sporządzenia sprawozdania
 • Zakres merytoryczny sprawozdania
 • Niebezpieczeństwa dla spółki ujawniania strategii grupy kapitałowej

Odpowiedzialność w kontekście naruszenia interesu grupy spółek

 • Niewypłacalność jednoosobowej spółki zależnej
 • Roszczenia wierzycieli spółki zależnej w stosunku do spółki dominującej
 • Odpowiedzialność spółki dominującej i członków zarządu za zobowiązania spółki zależnej
 • Skutki prawne zgłoszenia przez spółkę dominującą upadłości spółki zależnej

16.00   Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie on-line

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Merytoryczne, ciekawe przykłady, wskazówki, głębsze spojrzenie na temat.

Ewa Bielawska

Wiceprezes Zarządu, INTERNAS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Pani Mecenas Pietruk to klasa światowa i najwyższej jakości Wykładowca.

Anna Romańczuk

Kierownik Biura Zarządu, MegaSerwis sp. z o.o.

Bardzo przydatne informacje dla członka zarządu, dopiero wchodzącego w skład zarządu spółki.

Joanna Brzezińska-Słonina

Członek Zarządu, INTERNAS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bardzo profesjonalni wykładowcy, ciekawe przykłady, dobre miejsce w centrum miasta.

Dorota Nawrocka

Główna Księgowa, MZZ PAM DG

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Finanse dla zarządzających niefinansistów
Finanse dla zarządzających niefinansistów
więcej
On-line Certyfikowany Specjalista ds. obsługi Zarządu
Certyfikowany Specjalista ds. obsługi Zarządu
więcej
On-line AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
On-line Pełnomocnictwa i Prokura
Pełnomocnictwa i Prokura
więcej
On-line Certyfikowany KYC Officer
Certyfikowany KYC Officer
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Prawo spółek handlowych wg nowego KSH - szkolenie prawne

Pełne wykorzystanie atutów spółek oraz odpowiednia integracja kwestii prawnych i zarządczych, stwarza ogromne możliwości dla grup kapitałowych. Nowe przepisy KSH wprowadzają na grunt polskiego prawa regulację prawa holdingowego, któej celem jest unormowanie zasad funkcjonowania grup kapitałowych.

Nowe prawo holdingowe ukierunkowane jest na wzmocnienie znaczenia spółek dominujących w grupach kapitałowych, a także zabezpieczenie zarządów spółek zależnych przed odpowiedzialnością ponoszoną przez nie wskutek realizacji czynności zleconych przez spółkę matkę.

Dla sprawnego i zgodnego z prawem funkcjonowania grup spółek kapitałowych kluczowe znaczenie ma znajomość regulacji prawnych w tym zakresie. Szkolenie Biura Zarządu prowadzone online pod nazwą Nowe prawo holdingowe pomoże Ci odnaleźć się w gąszczu nowych przepisów i z łatwością dostosować swoją organizację do obowiązujących warunków.

Kto i jak skorzysta na szkoleniu online Nowe prawo holdingowe?

Dla kogo jest szkolenie prawne?

Szkolenie online Nowe prawo holdingowe dedykowane jest przede wszystkim osobom pełniącym funkcję:

 • Członka Zarządu,
 • Członka Rady Nadzorczej,
 • Kierownika lub Menedżera Biura Zarządu lub Rady Nadzorczej,
 • Kierownika działu organizacyjno-prawnego lub korporacyjnego,
 • Specjalisty ds. obsługi organów spółki.

Jeśli zasiadasz w Biurze Zarządu i chcesz poznać bliżej nowe zapisy Kodeksu Spółek Handlowych, to koniecznie zapisz się również na inne nasze szkolenie:

Zmiany w KSH dla Biura Zarządu

Korzyści ze szkolenia Biura Zarządu

Na szkoleniu Biura Zarządu poznasz wszystkie formalności, jakich należy dopełnić, aby dołączyć do grupy spółek kapitałowych. Nauczysz się także prawidłowo wydawać polecenia spółkom zależnym, aby wspólne działania w ramach holdingu przebiegały w sposób skuteczny i bezpieczny. Uczestnictwo w szkoleniu online pomoże Ci również zrozumieć, kiedy spółka zależna może odmówić wykonania zleconej jej czynności. Co więcej, nauczysz się właściwie oceniać, na kogo spada odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku realizacji wydanego polecenia. Nasz ekspert na szkoleniu prawnym wyjaśni także na czym polegają rozszerzone uprawnienia Rady Nadzorczej spółki dominującej.

Chcesz już teraz dowiedzieć się więcej na temat funkcjonowania grup kapitałowych w obliczu nowego prawa holdingowego? Zapoznaj się z naszym artykułem, w którym w na czynniki pierwsze rozłożyliśmy protokół w spółkach kapitałowych.

Protokół w spółkach kapitałowych po nowelizacji KSH

Program szkolenia online Nowe prawo holdingowe

Program szkolenia Biura Zarządu, na którym przedstawione zostanie najnowsze prawo spółek handlowych, a dokładniej nowe prawo holdingowe, to kompleksowy zbiór zagadnień prawnych, których znajomość jest niezwykle istotna dla sprawnego i skutecznego prowadzenia działalności gospodarczej w ramach grupy kapitałowej. Na szkoleniu online uczestnicy zostaną zapoznani z tematyką obejmującą:

 • wprowadzenie do nowych uregulowań dla spółek w grupie kapitałowej,
 • obieg informacji w „grupie spółek” oraz grupie kapitałowej niestanowiącej „grupy spółek”,
 • uprawnienia i obowiązki rady nadzorczej w kontekście nadzoru w spółce dominującej i w „grupie spółek”,
 • proces wchodzenia do grupy spółek i wychodzenia z grupy,
 • wydawanie poleceń w grupie kapitałowej,
 • decyzje spółki dominującej wyrządzające szkodę spółce zależnej,
 • odmowa wykonywania wiążącego polecenia,
 • sprawozdanie o powiązaniach w ramach grupy,
 • odpowiedzialność w kontekście naruszenia interesu grupy spółek.

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia i konferencje:

Szkolenia i konferencje - Langas Group