23 sierpnia 2022R., SZKOLENIE ON-LINE

Przeciwdziałanie dyskryminacji płacowej i mobbingowi w firmie

Jak zabezpieczyć firmę przed gigantycznymi odszkodowaniami?

Pobierz Broszurę

Zastanawiasz się jak należy kształtować w spółce relacje, aby wyeliminować albo zminimalizować możliwość wystąpienia mobbingu, dyskryminacji oraz nierównego traktowania w wynagrodzeniach?

Jakie wdrożyć zabezpieczenia dla firmy przed roszczeniami pracowników w przedmiotowym zakresie?

Weź udział w praktycznym szkoleniu opartym na analizie licznych case studies oraz  bogatym orzecznictwie sądowym. Zabezpiecz swoją firmę przed gigantycznymi odszkodowaniami.

Kodeks pracy przewiduje dwa rodzaje roszczeń, z którymi może wystąpić do sądu pracownik, doznający mobbingu:

 • roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, jeżeli mobbing wywołał u pracownika rozstrój zdrowia oraz
 • roszczenie o odszkodowanie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, jeżeli mobbing stał się przyczyną rozwiązania umowy o pracę (art. 94[3] § 3 – 4 k.p.).

Co ważne, stroną pozwaną zawsze będzie pracodawca, niezależnie od tego czy sam dopuszczał się mobbingu. Odpowiedzialność pracodawcy jest skutkiem naruszenia obowiązku jaki stanowi przeciwdziałanie mobbingowi (art. 94[3] § 1 k.p.). Odpowiedzialność pracodawcy jest odpowiedzialnością gwarancyjną, co również podkreślił Sąd Najwyższy (III PK 2/09, LEX nr 510981) wskazując, że:

„prawne konsekwencje mobbingu ponosi wyłącznie pracodawca i to zarówno wtedy, gdy sam dopuścił się zabronionych działań i zachowań względem pracownika, jak i wtedy, gdy tolerował tego typu działania i zachowania pracowników względem siebie, bądź ich w ogólne nie dostrzegał. Pracodawca odpowiada zatem zarówno za czynne znęcanie się nad pracownikami, jak i za niewywiązanie się z obowiązku przeciwdziałania występowaniu zachowań mobbingowych innych osób”

Pracodawca ponosi zatem odpowiedzialność niezależnie od tego kto będzie sprawą mobbingu – współpracownik, przełożony czy też osoby trzecie.

Jeżeli nie jesteś pewien w jaki sposób uchronić swoją firmę przed taką odpowiedzialnością – to szkolenie jest przeznaczone właśnie dla Ciebie.

Korzyści:

 • Dowiesz się jak zidentyfikować zachowania niepożądane takie jak mobbing oraz dyskryminację płacową
 • Dowiesz się co zrobić, gdy przychodzi pracownik i mówi, że jest mobbowany
 • Wyjaśnimy co grozi firmie i jak ją zabezpieczyć przed roszczeniami pracowników
 • Zdobędziesz praktyczne wskazówki, jakie warunki wynagradzania ipremiowania wprowadzić, aby było bezpiecznie
 • Dowiesz się, co zrobić, gdy chcemy, aby pracownicy na tych samych stanowiskach otrzymywali różne wynagrodzenie
 • Dowiesz się czy i jak można zróżnicować premię dla pracowników opodobnych kwalifikacjach
 • Poznasz najczęstsze błędy HR w kształtowaniu zasad wynagradzania wfirmach

Uczestnicy

 • Kierownicy działów,
 • Dyrektorzy,
 • Prezesi,
 • Menedżerowie działów personalnych,
 • Osoby odpowiedzialne za politykę personalną firmy,
 • Liderzy zespołów.

Program:

23 SIERPNIA 2022

9.45 – Logowanie na platformę i sprawdzenie ustawień
10.00 – Rozpoczęcie szkolenia

CZYM JEST MOBBING?

 • przykłady z orzecznictwa i praktyki
 • cechy charakterystyczne mobbingu, w tym  45 cech mobbingu wg Heinza Leymana

IDENTYFIKOWANIE I ROZPOZNAWANIE MOBBINGU

 • mobber i ofiara – cechy charakterystyczne
 • zachowania wskazujące na istnienie zjawiska

DZIAŁANIA PRAKTYCZNE ZAPOBIEGAJĄCE ZJAWISKU

 • z zakresu codziennego zarządzania
 • komunikacja w zespole
 • zasady dotyczące kultury pracy
 • jak wydawać polecenie, nadzorować, kontrolować, aby pracownik nie zarzucił mobbingu?

REAGOWANIE NA MOBBING

 • z punktu widzenia przełożonego
 • z punktu widzenia obserwatora
 • z punktu widzenia ofiary
 • reagowanie na różne zachowania osoby przejawiającej tendencje do bycia mobberem

PRZEPISY KODEKSU PRACY DOTYCZĄCE MOBBINGU

 • prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników
 • możliwe roszczenia i odszkodowania za mobbingu

PRZECIWDZIAŁANIE  MOBBINGOWI W MIEJSCU PRACY

 • procedura antymobbingowa – zakres, stosowanie, wzory regulacji
 • komisje antymobbingowe – zasady działania

NOWELIZACJA PRZEPISÓW O MOBBINGU

 • jak wpływa na sytuację firmy?

MOBBING PODCZAS PRACY ZDALNEJ

 • poznaj przykłady zachowań – naucz się zabezpieczać firmę

DYSKRYMINACJA PŁACOWA

 • które zapisy w regulaminach wynagrodzeń firm są ryzykowane z punktu widzenia zarzutu o nierówne traktowanie w zakresie wynagrodzeń?
 • okresowe oceny pracowników źródłem nierównego traktowania w premiowaniu
 • różne wynagrodzenia w firmach dla osób o podobnych kwalifikacjach – codzienność a prawo
 • jak stworzyć idealne zasady wynagradzania w firmie?
 • odpowiedzialność HR

ILE FIRMA MOZE PRZEGRAĆ W SĄDZIE, GDY PRACOWNIK WYGRA SPRAWĘ O MOBBING LUB DYSKRYMINACJĘ PŁACOWĄ

 • jak pracownik wyliczy odszkodowanie a jak zadośćuczynienie?
 • przykłady kwot z rozstrzygnięć sądowych
 • zbuduj skuteczny system zabezpieczeń

CASE STUDIES. KONSULTACJE INDYWIDUALNE

15.00 – Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie on-line

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Merytoryczne, ekscytujące, ciekawe, prowadzący – klasa sama w sobie. Dziękuję☺

Cezary Szyjka

Doradca handlowo-techniczny, SOPREMA POLSKA S.A.

Bardzo interesujące, wciągające, dużo wiedzy praktycznej, bardzo dobrze przekazane, świetny kontakt prowadzących z uczestnikami, ogólnie super!

Tomasz Sobolewski

Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu, MOKOTOWSKA FUNDACJA WARSZAWIANKA - WODNY PARK

Merytorycznie, profesjonalnie, skutecznie przekazywana wiedza

Krzysztof Pabisz

Kupiec, BWI POLAND TECHNOLOGIES SP. Z O.O.

Zdobądź know-how, które poznało już 250+ firm:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
On-line Forum nowego KSH
Forum nowego KSH
więcej
On-line Rewolucyjna nowelizacja prawa pracy 2022
Rewolucyjna nowelizacja prawa pracy 2022
więcej
On-line Office Manager Nowej Dekady
Office Manager Nowej Dekady
więcej
On-line Sankcje międzynarodowe
Sankcje międzynarodowe
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU