23 sierpnia 2022R., SZKOLENIE ON-LINE

Przeciwdziałanie dyskryminacji płacowej i mobbingowi w firmie

Jak zabezpieczyć firmę przed gigantycznymi odszkodowaniami?

Pobierz Broszurę

Zastanawiasz się jak należy kształtować w spółce relacje, aby wyeliminować albo zminimalizować możliwość wystąpienia mobbingu, dyskryminacji oraz nierównego traktowania w wynagrodzeniach?

Jakie wdrożyć zabezpieczenia dla firmy przed roszczeniami pracowników w przedmiotowym zakresie?

Weź udział w praktycznym szkoleniu opartym na analizie licznych case studies oraz  bogatym orzecznictwie sądowym. Zabezpiecz swoją firmę przed gigantycznymi odszkodowaniami.

Kodeks pracy przewiduje dwa rodzaje roszczeń, z którymi może wystąpić do sądu pracownik, doznający mobbingu:

 • roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, jeżeli mobbing wywołał u pracownika rozstrój zdrowia oraz
 • roszczenie o odszkodowanie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, jeżeli mobbing stał się przyczyną rozwiązania umowy o pracę (art. 94[3] § 3 – 4 k.p.).

Co ważne, stroną pozwaną zawsze będzie pracodawca, niezależnie od tego czy sam dopuszczał się mobbingu. Odpowiedzialność pracodawcy jest skutkiem naruszenia obowiązku jaki stanowi przeciwdziałanie mobbingowi (art. 94[3] § 1 k.p.). Odpowiedzialność pracodawcy jest odpowiedzialnością gwarancyjną, co również podkreślił Sąd Najwyższy (III PK 2/09, LEX nr 510981) wskazując, że:

„prawne konsekwencje mobbingu ponosi wyłącznie pracodawca i to zarówno wtedy, gdy sam dopuścił się zabronionych działań i zachowań względem pracownika, jak i wtedy, gdy tolerował tego typu działania i zachowania pracowników względem siebie, bądź ich w ogólne nie dostrzegał. Pracodawca odpowiada zatem zarówno za czynne znęcanie się nad pracownikami, jak i za niewywiązanie się z obowiązku przeciwdziałania występowaniu zachowań mobbingowych innych osób”

Pracodawca ponosi zatem odpowiedzialność niezależnie od tego kto będzie sprawą mobbingu – współpracownik, przełożony czy też osoby trzecie.

Jeżeli nie jesteś pewien w jaki sposób uchronić swoją firmę przed taką odpowiedzialnością – to szkolenie jest przeznaczone właśnie dla Ciebie.

Korzyści:

 • Dowiesz się jak zidentyfikować zachowania niepożądane takie jak mobbing oraz dyskryminację płacową
 • Dowiesz się co zrobić, gdy przychodzi pracownik i mówi, że jest mobbowany
 • Wyjaśnimy co grozi firmie i jak ją zabezpieczyć przed roszczeniami pracowników
 • Zdobędziesz praktyczne wskazówki, jakie warunki wynagradzania ipremiowania wprowadzić, aby było bezpiecznie
 • Dowiesz się, co zrobić, gdy chcemy, aby pracownicy na tych samych stanowiskach otrzymywali różne wynagrodzenie
 • Dowiesz się czy i jak można zróżnicować premię dla pracowników opodobnych kwalifikacjach
 • Poznasz najczęstsze błędy HR w kształtowaniu zasad wynagradzania wfirmach

Uczestnicy

 • Kierownicy działów,
 • Dyrektorzy,
 • Prezesi,
 • Menedżerowie działów personalnych,
 • Osoby odpowiedzialne za politykę personalną firmy,
 • Liderzy zespołów.

Program:

23 SIERPNIA 2022

9.45 – Logowanie na platformę i sprawdzenie ustawień
10.00 – Rozpoczęcie szkolenia

CZYM JEST MOBBING?

 • przykłady z orzecznictwa i praktyki
 • cechy charakterystyczne mobbingu, w tym  45 cech mobbingu wg Heinza Leymana

IDENTYFIKOWANIE I ROZPOZNAWANIE MOBBINGU

 • mobber i ofiara – cechy charakterystyczne
 • zachowania wskazujące na istnienie zjawiska

DZIAŁANIA PRAKTYCZNE ZAPOBIEGAJĄCE ZJAWISKU

 • z zakresu codziennego zarządzania
 • komunikacja w zespole
 • zasady dotyczące kultury pracy
 • jak wydawać polecenie, nadzorować, kontrolować, aby pracownik nie zarzucił mobbingu?

REAGOWANIE NA MOBBING

 • z punktu widzenia przełożonego
 • z punktu widzenia obserwatora
 • z punktu widzenia ofiary
 • reagowanie na różne zachowania osoby przejawiającej tendencje do bycia mobberem

PRZEPISY KODEKSU PRACY DOTYCZĄCE MOBBINGU

 • prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników
 • możliwe roszczenia i odszkodowania za mobbingu

PRZECIWDZIAŁANIE  MOBBINGOWI W MIEJSCU PRACY

 • procedura antymobbingowa – zakres, stosowanie, wzory regulacji
 • komisje antymobbingowe – zasady działania

NOWELIZACJA PRZEPISÓW O MOBBINGU

 • jak wpływa na sytuację firmy?

MOBBING PODCZAS PRACY ZDALNEJ

 • poznaj przykłady zachowań – naucz się zabezpieczać firmę

DYSKRYMINACJA PŁACOWA

 • które zapisy w regulaminach wynagrodzeń firm są ryzykowane z punktu widzenia zarzutu o nierówne traktowanie w zakresie wynagrodzeń?
 • okresowe oceny pracowników źródłem nierównego traktowania w premiowaniu
 • różne wynagrodzenia w firmach dla osób o podobnych kwalifikacjach – codzienność a prawo
 • jak stworzyć idealne zasady wynagradzania w firmie?
 • odpowiedzialność HR

ILE FIRMA MOZE PRZEGRAĆ W SĄDZIE, GDY PRACOWNIK WYGRA SPRAWĘ O MOBBING LUB DYSKRYMINACJĘ PŁACOWĄ

 • jak pracownik wyliczy odszkodowanie a jak zadośćuczynienie?
 • przykłady kwot z rozstrzygnięć sądowych
 • zbuduj skuteczny system zabezpieczeń

CASE STUDIES. KONSULTACJE INDYWIDUALNE

15.00 – Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie on-line

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Merytoryczne, ekscytujące, ciekawe, prowadzący – klasa sama w sobie. Dziękuję☺

Cezary Szyjka

Doradca handlowo-techniczny, SOPREMA POLSKA S.A.

Bardzo interesujące, wciągające, dużo wiedzy praktycznej, bardzo dobrze przekazane, świetny kontakt prowadzących z uczestnikami, ogólnie super!

Tomasz Sobolewski

Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu, MOKOTOWSKA FUNDACJA WARSZAWIANKA - WODNY PARK

Merytorycznie, profesjonalnie, skutecznie przekazywana wiedza

Krzysztof Pabisz

Kupiec, BWI POLAND TECHNOLOGIES SP. Z O.O.

Zdobądź know-how, które poznało już 250+ firm:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
On-line Prawo dla działu HR
Prawo dla działu HR
więcej
On-line Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych z uwzględnieniem nowelizacji
Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych z uwzględnieniem nowelizacji
więcej
On-line Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
On-line Certyfikowany KYC Officer
Certyfikowany KYC Officer
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Mobbing i dyskryminacja płacowa - przeciwdziałaj im w swojej firmie

Zbudowanie dobrego, skutecznego oraz zgranego zespołu jest wyjątkowo trudnym zadaniem niemal dla każdego menedżera. W procesie jego tworzenia kluczowa jest umiejętność dopasowania do siebie niekiedy zupełnie różnych charakterów i stylów pracy poszczególnych członków. Ogromu zaangażowania i licznych kompetencji wymaga także zarządzanie zbudowanym już zespołem. Warto bowiem, aby lider posiadał umiejętności, które usprawnią wspólną pracę oraz wpłyną na sprawną i efektywną komunikację oraz przyjazne relacje między pracownikami.

Niekiedy dochodzi do sytuacji, kiedy zarządzający zespołem - czy to całą firmą czy też wybraną grupą pracowników - nadużywa przysługujących mu przywilejów do wywierania nadmiernego nacisku na podwładnych. Zjawisko takie określa się mianem mobbingu, a polega ono na długotrwałym i celowym znęcaniu się nad pracownikami.

Kolejnym niekorzystnym zjawiskiem, jakie do tej pory można zaobserwować w niektórych organizacjach, jest dyskryminacja płacowa. Określenie to odnosi się do sytuacji, w której pracodawca uzależnia wysokość płac od osobistych sympatii i uprzedzeń wobec swoich pracowników.

Jak rozpoznać czy w Twojej firmie dochodzi do mobbingu lub dyskryminacji płacowej? Jakie sygnały powinny Cię zaniepokoić? Czy można skutecznie przeciwdziałać tym zjawiskom? A jeśli tak, to w jakie działania należy podjąć?

Wyjaśnieniu wszystkich powyższych kwestii służy szkolenie prawne Przeciwdziałanie dyskryminacji płacowej i mobbingowi w firmie. Dołącz do szkolenia online i dowiedz się, jak tłumić niepożądane zachowania w swojej firmie i uniknąć gigantycznych odszkodowań, które mogą być ich skutkiem.

Dyskryminacja płacowa i mobbing w firmie - aspekty prawne

W myśl zapisów Kodeksu pracy, wyróżnia się dwa rodzaje roszczeń, z którymi może wystąpić do sądu pracownik doznający mobbingu w miejscu zatrudnienia. Pierwszym z nich jest pieniężne zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (jeżeli mobbing wywołał u pracownika rozstrój zdrowia). Drugim jest zaś roszczenie o odszkodowanie w kwocie nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (jeżeli mobbing stanowił przyczynę rozwiązania umowy o pracę).

Podkreślić należy, że stroną pozwaną zawsze będzie pracodawca, niezależnie od tego czy to on sam dopuszczał się stosowania praktyk uznawanych za te z kategorii mobbingu. Odpowiedzialność, jaką ponosi pracodawca wynika z naruszenia obowiązku przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. Odpowiedzialność ta ma charakter gwarancyjny, co zostało podkreślone również przez Sąd Najwyższy.

Sąd Najwyższy wskazał bowiem, że konsekwencje prawne mobbingu spoczywają wyłącznie na pracodawcy - zarówno wówczas, gdy sam stosuje nielegalne praktyki, jak i wtedy, gdy ignorował zabronione działania i zachowania pracowników względem siebie nawzajem, bądź też poprzez własne zaniedbanie w ogóle ich nie dostrzegł. Odpowiedzialność pracodawcy dotyczy zatem czynnego znęcania się nad podwładnymi, a także niewywiązania się z obowiązku przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy.

Aspekty odnoszące się do dyskryminacji płacowej również określa Kodeks pracy. Jedną z kluczowych zasad prawa pracy stanowi zasada równego traktowania. Nie można więc uzależniać wysokości płacy od czynników takich, jak np. płeć, wiek czy przynależność narodowa bądź rasowa. Poziom wynagrodzeń może być determinowany wyłącznie takimi czynnikami, jak chociażby ilość czy jakość wykonywanej przez zatrudnionych pracy.

Kto może zostać uczestnikiem szkolenia?

Zastanawiasz się czy szkolenie biznesowe Przeciwdziałanie dyskryminacji płacowej i mobbingowi w firmie jest dla Ciebie? Spieszymy z wyjaśnieniem. Otóż, program szkolenia został opracowany w taki sposób, aby był w pełni dostosowany do potrzeb i oczekiwań przede wszystkim osób na stanowiskach kierowniczych i pracowników HR, odpowiedzialnych za wszelkie działania z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji płacowej w organizacji. Będą to więc osoby, takie jak:

 • kierownicy działów,
 • dyrektorzy,
 • prezesi,
 • menedżerowie działów personalnych,
 • osoby odpowiedzialne za politykę personalną firmy,
 • liderzy zespołów.

Czy to oznacza, że osoby niepełniące wyżej żadnego z wymienionych stanowisk nie mogą wziąć udziału w tym szkoleniu prawnym? Niezupełnie. Jeśli jesteś zainteresowany zagadnieniami mobbingu i dyskryminacji płacowej w firmie, to szkolenie online z tego zakresu powinno przynieść Ci ogrom korzyści.

Jakie są korzyści z uczestnictwa w szkoleniu?

Uczestnictwo w tym szkoleniu prawnym przyniesie Ci szereg korzyści. Dowiesz się na nim, jak poprawnie identyfikować zachowania niepożądane takie jak mobbing czy dyskryminacja płacowa oraz, co zrobić, gdy pracownik zgłasza wystąpienie takich zachowań. Na szkoleniu wyjaśnimy również, jakie zagrożenia dla firmy wynikają z mobbingu i dyskryminacji płacowej oraz, w jaki sposób zabezpieczyć się przed roszczeniami pracowników.

Prowadzone przez nas szkolenie online pozwoli Ci również zdobyć praktyczne wskazówki odnośnie warunków wynagradzania i premiowania podwładnych, które warto wprowadzić w organizacji. Wskażemy ponadto, jak bezpiecznie, a zarazem korzystnie różnicować wynagrodzenia otrzymywane przez pracowników pełniących te same stanowiska, a także tych odznaczających się podobnymi kwalifikacjami. Biorąc udział w szkoleniu biznesowym poznasz również najczęstsze błędy popełniane w działach HR podczas kształtowania zasad wynagradzania w firmach.

Przeciwdziałanie dyskryminacji płacowej i mobbingowi w firmie - program szkolenia

Program szkolenia podzielony jest na bloki tematyczne, wśród których wyróżniono następujące:

 • Czym jest mobbing?
 • Identyfikowanie i rozpoznawanie mobbingu
 • Działania praktyczne zapobieganiu zjawisku
 • Reagowanie na mobbing
 • Przepisy Kodeksu pracy dotyczące mobbingu
 • Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy
 • Nowelizacja przepisów o mobbingu
 • Mobbing podczas pracy zdalnej
 • Dyskryminacja płacowa
 • Ile firma może przegrać w sądzie, gdy pracownik wygra sprawę o mobbing lub dyskryminację płacową?
 • Case studies i konsultacje indywidualne

Jak więc widzisz, na naszym szkoleniu online możesz bez wychodzenia z domu dowiedzieć się, jak wdrożyć do Twojej firmy odpowiednie metody przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji płacowej. Poznasz również skuteczne zabezpieczenia przed roszczeniami pracowników, w przypadku zgłoszenia przez nich pojawienia się niepożądanych zachowań w miejscu pracy, których Ty sam być może nie dostrzegasz.

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia:

Szkolenia i konferecje - Langas Group