6—7 lipca 2023R., SOPOT HOTEL HAFFNER *****

Letnia Akademia AML Officera

Transakcje korespondenckie, identyfikacja beneficjenta, programy przestrzegania sankcji, ryzyka związane z kryptowalutami, korupcja w Polsce

Letnia Akademia AML Oficera w Sopocie to podsumowanie najważniejszych zagadnień dedykowanych osobom na co dzień zajmującym się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

To szkolenie jest pigułką wiedzy dla każdego AML Officera.

Pierwszy dzień szkolenia poświęcony będzie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, korupcji w Polsce oraz programowi przestrzegania sankcji

Drugiego dnia omówione zostaną transakcje korespondenckie, ryzyka związane z kryptowalutami oraz oszustwa w otaczającym nas świecie.

Korzyści:

 • Poznasz sankcje związane z brakiem ustalenia beneficjenta rzeczywistego
 • Dowiesz się jakie są instrumenty walki z korupcją
 • Dowiesz się jakie elementy tworzą solidny i skuteczny program przestrzegania sankcji
 • Poznasz jakie są ryzyka związane z transakcjami korespondenckimi
 • Dowiesz się jakie są ryzyka związane z transakcjami kryptowalutowymi

Uczestnicy

 • Pracownicy Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
 • Szefowie Departamentów Compliance
 • Pracownicy Departamentów Compliance
 • Pracownicy Działów Ryzyka Operacyjnego
 • Osoby, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance

Program:

DZIEŃ 1 / 6  LIPCA 2023

10.00   Rozpoczęcie szkolenia

IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO JAKO ŚRODEK BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

 • Kluczowe czynności w ramach obowiązku identyfikacji beneficjenta rzeczywistego przez instytucje obowiązane – KYC w zakresie BO
 • Due diligence struktury własności i kontroli 
 • Ryzyko związane z beneficjentem rzeczywistym zajmującym eksponowane stanowisko (PEP) 
 • Prowadzenie rejestru utrudnień dot. braku możliwości ustalenia Beneficjenta rzeczywistego 
 • Proces odnotowywania rozbieżności i weryfikacja danych w CRBR
 • Przegląd i omówienie wybranych komunikatów GIIF 

ANTYKORUPCJA I ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

 • Skala korupcji w Polsce i na świecie
 • Instrumenty walki z korupcją 
 • Sposoby ograniczania korupcji i metody jej przeciwdziałania
 • Procesy zgłaszania naruszeń  – whistleblowing i sygnaliści
 • Dyrektywa UE o zgłoszeniu nieprawidłowości oraz krajowe ramy prawne.

PROGRAM PRZESTRZEGANIA SANKCJI

 • Wprowadzenie do sankcji na przykładzie międzynarodowych sankcji związanych z rosyjską agresją  na Ukrainę.
 • „usługi zakazane” na rzecz Rosji 
 • Przegląd polskiej ustawy sankcyjnej, jak zapewnić z nią zgodność -wybrane aspekty.
 • Elementy tworzące skuteczny program przestrzegania sankcji z uwzględnieniem oceny ryzyka. 
 • Zamrożenie i zakaz udostępniania  – stosowanie środków ograniczających
 • Listy sankcyjne obowiązkowe i fakultatywne
 • Weryfikacja i screening klienta i kontrahenta oraz obowiązki z tym związane
 • Odstępstwa w stosowaniu sankcji. 
 • Sankcje za  nieprzestrzegania sankcji.

15:00 Zakończenia 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 7 LIPCA 2023

10.00   rozpoczęcie szkolenia

TRANSAKCJE KORESPONDENCKIE

 • Jakich informacji o kliencie możemy wymagać w procesie transakcji korespondenckich?
 • Ryzyka związane z transakcjami korespondenckimi – FATF, Wolfsberg i EBA
 • Proces zawierania umowy wykorzystania rachunku banku przez KIP – ankieta KNF – dwa lata doświadczeń, dwa komunikaty
 • Przypadki prania pieniędzy w transakcjach korespondenckich
 • Problematyka dostępu bezpośredniego do wybranych systemów płatności z uwzględnieniem projektu rozporządzenia w sprawie natychmiastowych płatności
 • Rozporządzenie 2015/847 – komunikat KNF oraz doświadczenia praktyczne

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU W KONTEKŚCIE NOWYCH TECHNOLOGII

 • Rola analityki i tzw. sztucznej inteligencji w AML
 • Przykład zastosowań nowych technologii w obszarze AML – jak efektywnie wdrożyć?
 • Człowieka a maszyna – jaka rola analityka?
 • Projekt rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji oraz rozporządzenia „danowe”  

RYZYKA ZWIĄZANE Z KRYPTOWALUTAMI

 • Zagadnienia kryptoaktywów, blockchain i technologii rozproszonego rejestru
 • Ryzyko prania pieniędzy i oszustwa związane z transakcjami kryptowalutowymi z uwzględnieniem perspektywy KNF
 • Waluty wirtualne a kryptowaluty – subtelna, ale istotna różnica
 • Waluty cyfrowe banków centralnych a kryptoaktywa
 • Projektowane akty prawne z zakresu AML w kontekście kryptoaktywów, w tym MiCA oraz zmian do Rozporządzenia 2015/847
 • Oszustwa na rynku finansowym – zastosowanie nowych technologii
 • Zagrożenia z zakresu cyberbezpieczeństwa – wybrane przykłady oszustw oraz perspektywa prawna – DORA oraz NIS2.

15:00    zakończenie szkolenia

Metody:

 • wykłady wprowadzające do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
 • case study
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • dyskusje dotyczące poruszanych zagadnień

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Zdobądź know-how, które poznało już 250+ firm:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Sankcje międzynarodowe
Sankcje międzynarodowe
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej
Compliance, AML Skuteczny Compliance Oficer
Skuteczny Compliance Oficer
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej
Compliance, AML Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU