30-31 marca, 2020, Warszawa, MsMermaid - Conference Center

Kaizen & Lean Management

Zaawansowane narzędzia - kontrola i utrzymanie systemu

ZAREZERWUJ MIEJSCE

ZARZĄDZANIE, PRODUKCJA

Jak współpracują Kaizen i Lean Manufacturing?

Zastanów się nad trudnością dokonania dużej zmiany, być może zmiany stylu życia, takiej jak utrata wagi lub przebudowa domu. W środowisku biznesowym dużą zmianą może być fuzja lub uruchomienie nowej linii produktów. W każdym z tych przypadków projekt może wydawać się przytłaczający. Łatwiejszym sposobem radzenia sobie z dużymi zmianami jest praca nad podziałem projektów na małe części. Wprowadzanie wielu małych zmian, które łącznie mogą mieć duży wpływ. Zasadniczo jest to koncepcja KAIZEN.

Bez Kaizen nie ma transformacji Lean, dlaczego?

Jedną z podstawowych koncepcji Lean jest ciągłe doskonalenie i to jest dokładnie to, co odzwierciedlają zasady Kaizen. Transformacja organizacyjna zachodzi, gdy metodologia Lean spotyka się z Kaizen. Lean koncentruje się na eliminowaniu marnotrawstwa oraz zwiększaniu wydajności i wartości dodanej dla konsumenta, podczas gdy Kaizen koncentruje się na ciągłym doskonaleniu.

Pamiętaj, że chociaż narzędzia i techniki LEAN mogą być wdrażane przez menedżerów, każdy jest odpowiedzialny za KAIZEN.

Korzyści:

Uczestnicząc w szkoleniu

 • Dowiesz się jakie są metody rozwiązywania problemów w duchu Kaizen i Lean,
 • Zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu standaryzacji pracy,
 • Zobaczysz w jaki sposób przygotować mapę stanu przyszłego – wizję idealnego procesu,
 • Zyskasz niezbędne umiejętności w zakresie przygotowania operacyjnego systemu kontrolnego,
 • Zainspirujesz się do poszukiwania i wypracowania własnych rozwiązań dotyczących ciągłego doskonalenia

Uczestnicy

Jeśli odpowiadasz za procesy podnoszenia jakości oraz wdrażanie Lean Management & Kaizen w przedsiębiorstwie to szkolenie jest właśnie dla Ciebie.

Program:

DZIEŃ 1 / 30 MARCA 2020

9.30 Rozpoczęcie szkolenia

1. Metody rozwiązywania problemów – Problem Solving

 • Dlaczego ważne jest kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów?
  • Podstawowe narzędzia do rozwiązywania problemów
  • Zastosowanie PDCA,
  • Zasada SMART przy ustalaniu celów.
  • Metoda 5 WHY, 5W1H
  • Wykres przyczynowo – skutkowy Ishikawy
  • OGSM
  • Burza mózgów
  • Diagram Pareto,
  • A3
 • Elementy metody i raportu A3 – metoda A3:
  • Zidentyfikowanie problemu,
  • Zrozumienie obecnej sytuacji,
  • Cel – określenie stanu docelowego,
  • Analiza przyczynowo – skutkowa
  • Określenie środków zaradczych,
  • Plan działań,
  • Sprawdzanie rezultatów i potwierdzenie wyników,
  • Dalsze działania – standaryzacja,
 • Zarządzanie zmianą

2. Metodologia rozwiązywania problemów (warsztat praktyczny):

 • Definicja Problemu
  • Identyfikacja problemu
  • Opis problemu i definicja celu
 • Zrozumienie Procesu i Poszukiwanie Przyczyn Pierwotnych
  • Zrozumienie procesu
  • Zbieranie i analiza danych
  • Identyfikacja potencjalnych przyczyn
  • Poszukiwanie i weryfikacja przyczyn pierwotnych
 • Wdrażanie Rozwiązań i Sprawdzenie Wyników
  • Wdrażanie Rozwiązań
  • Sprawdzenie Wyników
 • Standaryzacja i Szkolenie
  • Standaryzacja Rozwiązań

3. VSM – VALUE STREAM MAPPING – Jak poprawić efektywność poprzez mapowanie strumieni wartości w przedsiębiorstwie

 • Rodzaje przepływów w firmie
 • Wartość dodana co to jest i czemu służy?
 • Proces, operacja – różnice – przepływ wartości w procesie
 • Dane do uwzględnienia na mapach
 • Metodyka mapowania
 • Identyfikacja potencjalnych usprawnień na podstawie mapy.
 • Przygotowanie mapy stanu przyszłego – wizja idealnego procesu.
 • Ustalenie planu działań doskonalących

16.00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 31 MARCA 2020

9.30 Rozpoczęcie szkolenia

1. Standaryzacja pracy – TWI

 • Czynności dodające wartość (VA) oraz czynności pozbawione wartości dodanej (NVA)
 • Omówienie metody pracy standaryzowanej
 • Warunki przeprowadzenia standaryzacji pracy
 • Elementy pracy standaryzowanej
 • Etapy wdrożenia pracy standaryzowanej
 • Obliczanie TAKT TIME
 • Proces wdrażania standaryzacji pracy na stanowisku:
 • Balansowanie pracy
 • Przykłady wdrożeń SWS (ang. Standar Work Sheet)
 • Problemy podczas procesu tworzenia standardów – jak sobie z nimi radzić?
 • Po co nam standardy? czyli jak przekonać ludzi?

2. Opomiarowanie procesów podstawowe miary KPI i ich wizualizacja VM

 • Zastosowanie KPI w systemach premiowych
 • Wyznaczanie celów SMART
 • Wizualizacja i uzupełnianie danych
 • Operacyjny system kontrolny – systematyka spotkań, analiza danych i podejmowanie decyzji.

3. FMEA Procesu (PFMEA) analiza potencjalnych wad i ich skutków w procesie

 • Idea FMEA – wpływ FMEA na redukcję kosztów, zapobieganie a reagowanie
 • Historia i rozwój metodyki FMEA
 • Cele FMEA. FMEA jako metoda ciągłej poprawy jakości oraz jako metoda analizy lub zarządzania ryzykiem.
 • Podstawowe rodzaje analiz FMEA i różnice między nimi – analiza koncepcji (CFMEA), systemu (SFMEA), projektu (DFMEA), procesu (PFMEA) i maszyny
 • Organizacja analizy FMEA, niezbędne zasoby, rola i skład zespołu.
 • Przygotowanie do analizy PFMEA
  • Zasady doboru współczynników oceny ryzyka i wyznaczanie wskaźnika RPN
  • Podejmowanie działań zapobiegawczych i ocena ich skuteczności
  • Struktura i zasady wypełniania formularzy
 • Plan kontroli
  • Opracowanie planu kontroli dla wybranej operacji
  • Powiązanie PFMEA z planem kontroli

4. Podsumowanie i zakończenie warsztatów – pytania do eksperta

16.00
Zakończenie szkolenia.

Metody:

Warsztaty mają charakter interaktywny z wykorzystaniem m.in. pracy w grupach, dyskusji moderowanych, mini-wykładów, prezentacji, zdjęć, krótkich filmików. Zaprezentowane będą przykłady z rzeczywistych firm funkcjonujących na rynku polskim.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Świetna okazja do wymiany praktyk i doświadczeń pomiędzy uczestnikami konferencji z zakresu lean oraz do podejrzenia jak to robią najlepsi na rynku

Grzegorz Stojanowski

Kierownik Produkcji, KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o.

Bardzo inspirujące spotkanie, podsuwające wiele praktycznych rozwiązań

Zbigniew Ciepluch

Kierownik wydziału produkcji, JKT Sp. z o. o.

Doskonała możliwość nawiązania współpracy doskonalącej działalność każdej firmy, powiązana z praktyczną dyskusją o sposobach, narzędziach i rozwiązaniach z zakresu LEAN MANUFACTURING.

Przemysław Zwoliński

Dyrektor Operacyjny, Arcelor Mittal

Zdobądź know-how, które poznało już 250+ firm:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

30-31 marca, 2020

MIEJSCE SZKOLENIA:

Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 16/03/2020: 1670 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiad, poczęstunek podczas przerw

Cena nie zawiera:
* cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Zdzisław Kolmaga
project manager
z.kolmaga@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Zdzisław Kolmaga
project manager
z.kolmaga@langas.pl
22 696 80 22

Aktualna cena udziału:
1670 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 16 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Zarządzanie, Produkcja Finanse dla niefinansistów
Finanse dla niefinansistów
więcej
Zarządzanie, Produkcja Agile w administracji
Agile w administracji
więcej
Zarządzanie, Produkcja 7 kompetencji zarządzania zespołem
7 kompetencji zarządzania zespołem
więcej
Zarządzanie, Produkcja Audyt wewnętrzny 5S
Audyt wewnętrzny 5S
więcej

ZAUFAŁO NAM JUŻ 5000+ FIRM

OPINIE O NASZYCH SZKOLENIACH

Bardzo przydatne z punktu widzenia praktyki w działaniach organów spółek, zmian w przepisach i działalności Biura Zarządów.
Bogusław Bujak, PGE Elektrownia Opole S.A.

Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo dużo case’ów.
Wioletta Bień, Boryszew ERG S.A.

Wysoki poziom wiedzy wykładowców, organizacja i obsługa na wysokim poziomie.,
Violetta Zydlewska, BUDOPOL S.A.