11 wrzesnia 2024R., SZKOLENIE ON-LINE

Najefektywniejsze praktyki fukcjonowania spółek w holdingu

Akademia grup kapitałowych

Pobierz Broszurę ZAREZERWUJ MIEJSCE

PRAWO, ZARZĄD

Spółki działające w ramach grup kapitałowych mają ogromne możliwości, jeśli ich najważniejsze atuty zostaną wykorzystane, a kwestie prawne
i zarządcze zintegrowane tak, by działały na korzyść spółek w grupie.

Nowe KSH wprowadza do polskiego systemu prawnego regulację prawa holdingowego, która ma normować funkcjonowanie grup kapitałowych.

Przepisy mają na celu wzmocnienie roli spółek dominujących w grupach spółek oraz zabezpieczenie zarządców spółek zależnych przed odpowiedzialnością za wykonywane przez nich polecenia spółki dominującej.

Korzyści:

Dowiesz się m.in.:

 • jaka jest odpowiedzialność członków organów spółek w świetle reformy KSH
 • jakich formalności należy dopełnić, aby dołączyć do grupy kapitałowej
 • jak prawidłowo wydać polecenie spółce zależnej, aby było skuteczne
 • kiedy spółka zależna może odmówić wykonania polecenia
 • jakie rozszerzone uprawnienia ma Rada Nadzorcza spółki dominującej

Uczestnicy

 • Członkowie zarządu, członkowie rad nadzorczych
 • Kierownicy, Menedżerowie Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Kierownicy działów Organizacyjno-Prawnych
 • Specjalistów w biurach obsługi organów spółki

Program:

11 WRZEŚNIA 2024

9.15 – Logowanie na platformę i sprawdzenie ustawień
9.30
– Rozpoczęcie szkolenia

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK W ŚWIETLE REFORMY KSH

 • szczególne rodzaje odpowiedzialności członków zarządu
 • szczególne rodzaje odpowiedzialności członków rady nadzorczej
 • odpowiedzialność członków organów za szkodę wynikającą z deliktu
 • podstawy odpowiedzialności karnej członków organów
 • definicja szkody wyrządzonej spółce
 • zasada business judgement rule i zakres, w jakim nowelizacja modyfikuje zasady odpowiedzialności członków organów.

NOWELIZACJA K.S.H. W KONTEKŚCIE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

 • prawo grup spółek
 • zmiany w przepisach dotyczących rad nadzorczych spółek kapitałowych
 • wprowadzenie przepisów dotyczących organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej na wzór przepisów dotyczących organów prostej spółki akcyjnej
 • zmiany w przepisach dotyczących zarządów spółek kapitałowych

WZMOCNIENIE ROLI SPÓŁEK DOMINUJĄCYCH

 • prawo dostępu spółki dominującej do dokumentów spółki zależnej
 • prawo wspólników mniejszościowych spółki zależnej do złożenia wniosku do sądu o wyznaczenie biegłego celem badania działalności grupy spółek
 • odpowiedzialność spółki dominującej wobec spółki zależnej za szkodę związaną z wykonaniem wiążącego polecenia
 • odpowiedzialność spółki dominującej wobec wspólników lub akcjonariuszy spółki zależnej za obniżenie wartości udziału albo akcji takiego wspólnika lub akcjonariusza na skutek wykonania przez spółkę zależną wiążącego polecenia

JESTEŚMY W GRUPIE SPÓŁEK I CO DALEJ (WIĄŻĄCE POLECENIA SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ)

 • odpowiedzialność spółki dominującej za wykonanie wiążącego polecenia
 • nadzór w grupie spółek
 • zmiany w funkcjonowaniu organów spółek kapitałowych bez względu na to czy uczestniczą w grupie spółek czy nie
 • zwiększenie efektywności nadzoru w ramach grup kapitałowych, w tym tworzonych przez spółki publiczne

15.00 – Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie wykładów, dyskusji oraz analizy kazusów, przepisów prawa, najnowszego orzecznictwa, rozwiązań stosowanych we współpracy pomiędzy spółkami dominującymi i zależnymi.

SZKOLENIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Możliwość wymiany doświadczeń, interesujący sposób przedstawienia tematu. Ważne szkolenie spółki giełdowe dla grupy kapitałowej.

Jolanta Jarmakowska

Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego, ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A.

Szkolenie przygotowane profesjonalnie. Wykładowca odznacza się bardzo wysokimi kompetencjami i wiedzą. Materiał przekazany w sposób jasny i zrozumiały. Szkolenie polecę znajomym.

Beata Wilczewska

Specjalista ds. Organizacyjnych, PGNIG TERMIKA S.A.

Szkolenie przeprowadzone merytorycznie, konkretnie i sprawnie. Świetne szkolenie dla spółki giełdowe działającej w grupie kapitałowej.

Marta Sokołowska

Starszy Specjalista ds. Korporacyjnych, VEOLIA ENERGIA POLSKA S.A.

Zdobądź know-how, które poznało już XX firm:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

11 wrzesnia 2024R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 21/08/2024: 1 270 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 14%

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe
certyfikat


Uwagi:
Szkolenie prowadzone jest na platformie zoom lub clickmeeting

Wymagania sprzętowe:

1. Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:

● Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka była aktualizowana przez ostatnie 2 lata)
● Przeglądarki: Safari, IE, Edge powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie. W takim wypadku należy skorzystać z Chrome lub Firefox.

2. Wymagania w telefonie/tablecie:
● Telefon z Androidem 6.0+ i korzystający z przeglądarki Chrome (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem Android)
● Telefon z system iOS 12.2+(iPhone) i przeglądarką Safari Mobile (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem iOS).
● Telefony ze starszymi systemami operacyjnymi na telefonach powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie.
● Podczas dołączania do pokoju, należy pozwolić aplikacji (będzie komunikat systemowy) na dostęp do mikrofonu.

3. Wymagania sieciowe:
● Dla uczestnika szkolenia: min. 2 Mbits/sek pobieranie (download) oraz 1 Mbits/sek wysyłanie (upload)
● Dla prezentującego wartość wysyłania(upload) min. 1 Mbits/sek , im większa wartość tym lepsza jakość prezentowanego obrazu/dźwięku.
● Można korzystać z Internetu w telefonie tzw. LTE
● W sieciach firmowych należy sprawdzić firewall i skontaktować się ze swoim działem IT i przekazać im następującą informację: “Aplikacja do webinarów korzysta z portów TCP 80/443(HTTP/HTTPS) UDP 16384-32767 do WebRTC audio”


4. Wymagania fizyczne:
● Do słuchania webinaru potrzebny jest tylko głośnik/słuchawki w komputerze
● Do przesyłania dźwięku potrzebny jest mikrofon (polecamy zestaw słuchawki z mikrofon, które zapewniają lepszą jakość niż wbudowany mikrofon w komputerze)
● Kamera wbudowana w laptopa/telefon jest wystarczająca


ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

Cena: 1 470 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 270 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 92 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Umowy Zakupowe
Umowy Zakupowe
więcej
On-line Walne Zgromadzenie i Zgromadzenie Wspólników
Walne Zgromadzenie i Zgromadzenie Wspólników
więcej
On-line RODO dla AML
RODO dla AML
więcej
On-line Neuromarketing w sieci
Neuromarketing w sieci
więcej
On-line AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU