26 maja, 2020, Warszawa, MsMermaid - Conference Center

Grupy Kapitałowe

Najefektywniejsze praktyki działania spółek w holdingu

ZAREZERWUJ MIEJSCE

PRAWO, ZARZĄD

Spółki działające w ramach grup kapitałowych mają ogromne możliwości, jeśli jej najważniejsze atuty zostaną wykorzystane, a kwestie prawne i   zarządcze zintegrowane tak, by działały na korzyść spółek w grupie.

Szkolenie, które Państwu proponujemy zawiera kluczowe kwestie współdziałania w grupie, przepływu dokumentacji,  informacji zarządczej, wzajemnych relacji i komunikacji w grupie, odpowiedzialności cywilnej i  karnej w grupie kapitałowej oraz działań operacyjnych.

To kompendium najefektywniejszych praktyk działania spółek w holdingu.

Korzyści:

Kluczowe zagadnienia

 • Poznaj rozwiązania rynkowe dotyczące „problematycznych” kwestii funkcjonowania w grupie nie ujęte w przepisach prawnych
 • Dowiedz się, jakie są prawa i obowiązki spółek zależnych i spółki matki
 • Poznaj uprawnienia i obowiązki zarządu i rady nadzorczej w spółkach  z o.o. i akcyjnych
 • Poznaj praktyki rynkowe w zakresie raportowania w grupie, przyjmowania strategii działania i wymiany informacji
 • Poznaj stosowane w praktyce procedury dotyczące narzędzi wspomagających nadzór właścicielski w spółkach zależnych
 • Dowiedz się, jak przeciwdziałać zagrożeniom związanym  z funkcjonowaniem spółek w grupie
 • Dowiedz się, jakie są praktyki formalnego i nieformalnego zarządzania w grupie

Praktyczne rozwiązania w ramach funkcjonowania w Grupie Kapitałowej

 • Jak podnosić efektywność organizacyjną spółek w grupie, jak  regulować stosunki, obowiązki i odpowiedzialności między spółkami dominującymi i zależnymi?
 • Jak wdrażać, aktualizować i regulować zasady działania w grupie, jakie są odpowiedzialności i uprawnienia spółek w grupie?
 • Jak nadzorować obieg dokumentacji w holdingu oraz jak tworzyć dobre porozumienia między spółkami, czyli skuteczne zapisy w umowach holdingowych?
 • Jak zarządzać i tworzyć przejrzystą politykę informacyjną holdingu?

Uczestnicy

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Członków zarządu, członków rad nadzorczych
 • Kierowników Działów Zarządzania i Nadzoru Korporacyjnego
 • Dyrektorów Departamentów Nadzoru Właścicielskiego
 • Kierowników, Menedżerów Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Kierowników działów Organizacyjno-Prawnych
 • Dyrektorów ds. relacji inwestorskich
 • Specjalistów w biurach obsługi organów spółki

Program:

26 MAJA 2020

09.00 – 9.30  rejestracja i powitalna kawa
09.30 rozpoczęcie szkolenia

RELACJE, HIERARCHIA ORGANIZACYJNA, KOMPETENCJE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Uprawnienia – odpowiedzialność – hierarchia  – funkcje

 • Reprezentacja w grupie kapitałowej  – zależności  i autonomia
 • Uprawnienia wspólników w spółkach z o.o. i akcjonariuszy w spółkach akcyjnych
 • Akcjonariusze większościowi i mniejszościowi – sporne kwestie
 • Uprawnienia i obowiązki zarządu i rady nadzorczej w spółkach z o.o. i akcyjnych
 • Kto przed kim odpowiada i w jakim stopniu?
 • Wydawanie wiążących poleceń w grupie kapitałowej
 • Zakaz łączenia funkcji w grupie kapitałowej

KOMUNIKACJA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ  – ZAKRES DOSTĘPU A PRAKTYKA DZIAŁANIA – INFORMACJE POUFNE W GRUPIE
Przepływ informacji w grupie kapitałowej

 • Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstw
 • Wykorzystywanie informacji w celach sprzecznych z interesem danej spółki
 • Odmowa udzielenia informacji
 • Wprowadzanie ograniczeń w zakresie dostępu do informacji
 • Osobiste uprawnienia akcjonariuszy
 • Informacje poufne w spółce, a dostęp spółki dominującej

ZAPISY W UMOWIE HOLDINGOWEJ – WARUNKI UMOWY – RYZYKA
Jak konstruować i korzystać z umowy holdingowej?

 • Przekazanie zarządzania spółką spółce dominującej
 • Uchwały w sprawie stworzenia umowy holdingowej
 • Ustalanie warunków umownych – kiedy umowa spełnia warunki umowy holdingowej?
 • Wprowadzanie wspólnych regulacji w zakresie realizowania np. polityki  zakupowej, zarządzania zasobami
 • Przekazywanie zysków w ramach umowy holdingowej
 • Zgłoszenie umowy holdingowej
 • Ryzyko naruszenia uprawnień
 • Odpowiedzialność spółki dominującej względem spółki zależnej
 • Postanowienia ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność spółki dominującej

RAPORTOWANIE I DOKUMENTACJA  W GRUPIE  –  EFEKTYWNE PRAKTYKI RYNKOWE
W jaki sposób organizować obieg, nadzorować i zarządzać kluczową dokumentacją w spółkach zależnych i dominujących?

 • Jak stworzyć sprawny, prosty i klarowny system raportowania w grupie zgodnie z przepisami prawa, wspierający rozwój grupy?
 • Jakie są zasady raportowania w grupie?
 • Jakie raporty mogą krążyć między spółkami?
 • Jakich raportów może wymagać  zarząd/właściciele/inwestorzy / akcjonariusze spółek zależnych i nadzorowanych?
 • Raport spółka córka – spółka matka
 • Jakich informacji nie można przekazywać spółkom w grupie? –działanie na szkodę spółki
 • Specyfika obiegu dokumentacji w grupie kapitałowej – czyli co można ujawnić?

EFEKTYWNE PRAKTYKI RYNKOWE W ZAKRESIE ORGANIZACJI NADZORU  W  GRUPIE – ROZWIĄZANIA NIEUJĘTE W KODEKSIE
Kontrola i  nadzór w grupie kapitałowej między spółkami

 • Na  podstawie których regulacji spółka matka sprawuje kontrolę, a spółki zależne są zobowiązane do umożliwienia nadzoru – regulacje wewnątrz-organizacyjne i ustalenia w grupie
 • Kiedy spółki córki powinny poddać się kontroli i nadzorowi?
 • Kiedy spółka matka nie musi pytać o zgodę?
 • Jakie są sposoby wywierania wpływu na spółki grupy kapitałowej  ze strony spółki nadzorującej?
 • Jak zorganizować  zapisy w statucie spółki matki i córki aby sprzyjały realizacji strategii grupy kapitałowej?
 • Niepisane „prawa”, funkcjonujące na rynku, wbrew prawu
 • Upraszczanie i delegowanie nadzoru właścicielskiego
 • Szczególna sytuacja spółek publicznych
 • Korzyści „właścicieli” spółek a korzyści grupy
 • Możliwości współdziałania spółek należących do grupy

16.30 Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie wykładów, dyskusji oraz analizy kazusów, przepisów prawa, najnowszego orzecznictwa, rozwiązań stosowanych we współpracy pomiędzy spółkami dominującymi i zależnymi.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Możliwość wymiany doświadczeń, interesujący sposób przedstawienia tematu.

Jolanta Jarmakowska

Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego, ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A.

Szkolenie przygotowane profesjonalnie. Wykładowca odznacza się bardzo wysokimi kompetencjami i wiedzą. Materiał przekazany w sposób jasny i zrozumiały. Szkolenie polecę znajomym.

Beata Wilczewska

Specjalista ds. Organizacyjnych, PGNIG TERMIKA S.A.

Szkolenie przeprowadzone merytorycznie, konkretnie i sprawnie.

Marta Sokołowska

Starszy Specjalista ds. Korporacyjnych, VEOLIA ENERGIA POLSKA S.A.

Zdobądź know-how, które poznało już XX firm:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

26 maja, 2020

MIEJSCE SZKOLENIA:

Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 05/05/2020: 1170 PLN

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw


Cena nie zawiera:
noclegu

ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 22

Aktualna cena udziału:
1170 PLN
do zmiany ceny zostało 77 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Prawo, Zarząd Umowy i kontrakty handlowe po nowelizacjach 2020
Umowy i kontrakty handlowe po nowelizacjach 2020
więcej
Prawo, Zarząd Prawo Pracy 2020 w praktyce i orzecznictwie
Prawo Pracy 2020 w praktyce i orzecznictwie
więcej
Prawo, Zarząd Biuro Zarządu od A do Z
Biuro Zarządu od A do Z
więcej
Prawo, Zarząd Członek Zarządu i Rady Nadzorczej
Członek Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Zarząd Finanse dla niefinansistów
Finanse dla niefinansistów
więcej

ZAUFAŁO NAM JUŻ 5000+ FIRM

OPINIE O NASZYCH SZKOLENIACH

Bardzo przydatne z punktu widzenia praktyki w działaniach organów spółek, zmian w przepisach i działalności Biura Zarządów.
Bogusław Bujak, PGE Elektrownia Opole S.A.

Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo dużo case’ów.
Wioletta Bień, Boryszew ERG S.A.

Wysoki poziom wiedzy wykładowców, organizacja i obsługa na wysokim poziomie.,
Violetta Zydlewska, BUDOPOL S.A.