24—25 sierpnia 2020R., SZKOLENIE ON-LINE

Dokumentacja biura zarządu od A do Z

Tworzenie, uaktualnianie, udostępnianie, archiwizowanie, obieg dokumentów spółki

Pobierz Broszurę ZAREZERWUJ MIEJSCE w niższej cenie do 04.08.2020

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Znajomość regulacji prawnych i sprawdzonych praktyk rynkowych połączona z umiejętnością zarządzania obiegiem dokumentów stanowi gwarancję sprawnego zarządzania biurem zarządu i rady nadzorczej oraz zabezpieczania interesów spółki.

Zapraszamy na warsztaty rozwijające wiedzę w obszarze tworzenia i aktualizowania kluczowej dokumentacji spółki oraz dobrych praktyk implementowania wysokich standardów w zakresie dokumentacyjnej obsługi organów spółki.

Korzyści

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak i kiedy wprowadzać zmiany w dokumentacji spółki
 • Jak prawidłowo przeprowadzać aktualizację danych rejestrowych
 • Jakie są obligatoryjne elementy umowy i statutu spółki, a jakie zapisy można wprowadzać fakultatywnie
 • Kiedy, komu i na jakich zasadach można wydawać dokumenty spółki
 • W jaki sposób przygotowywać pełnomocnictwa w spółce
 • Jak wprowadzać zmiany i aktualizować regulaminy w spółce
 • W jaki sposób przechowywać protokoły z posiedzeń i komu można je udostępniać
 • Jak zadbać o bezpieczeństwo treści dokumentów kontraktowych
 • W jaki sposób archiwizować dokumentację

Uczestnicy

 • Kierownicy Biura Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • koordynatorzy ds. organizacyjno-prawnych,
 • specjaliści ds. korporacyjnych,
 • asystenci Zarządów i Rad Nadzorczych

Program

DZIEŃ 1 / 24 SIERPNIA 2020

9.30           logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00        rozpoczęcie szkolenia

REGULAMINY ORGANIZACYJNE I REGULAMIN ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ

 • Wymogi formalne, prawne i obligatoryjne w tworzeniu regulaminów organizacyjnych
 • Jakie elementy opisujące działanie wewnętrzne spółki powinien zawierać regulamin?
 • Wprowadzanie zmian do regulaminów
 • Przygotowanie i uchwalanie regulaminów zarządu i rady nadzorczej – jakie zapisy warto wprowadzać, aby usprawnić/przyspieszyć pracę?
 • W jaki sposób zatwierdzana jest treść i zmiany w regulaminach?

REGULAMIN I STATUT WALNYCH ZGROMADZEŃ AKCJONARIUSZY/ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW

 • Regulamin WZ/ZW – konieczność czy przydatność?
 • Przygotowanie i uchwalenie regulaminu
 • Regulamin a statut/umowa spółki
 • Jakie zapisy upraszczają pracę spółki?
 • Jakie zapisy w regulaminie/statucie ułatwiają proces przebiegu/zwołania?

SPRAWY WYMAGAJĄCE UCHWAŁ, TRYBY PODEJMOWANIA, UCHYBIENIA, WAŻNOŚĆ

 • Jakich spraw mogą dotyczyć uchwały podejmowane przez zarząd, radę nadzorczą, zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenia?
 • Uchwały podejmowane w sytuacjach wykraczających poza zwykłe czynności?
 • Jakie są tryby podejmowania uchwał?
 • Co grozi w przypadku braku uchwały w wymaganej sprawie?

TWORZENIE UCHWAŁ OD A DO Z

 • Jak napisać projekt uchwały i jak go przedstawić podczas posiedzeń?
 • Kiedy uchwała jest uważana za przyjętą?

DOBRE PRAKTYKI PROTOKOŁOWANIA, TWORZENIA I OBIEGU PROTOKOŁÓW

 • Jak tworzyć protokół z obrad Zarządu lub Rady Nadzorczej?
 • Co musi zawierać protokół?
 • Jak dokładnie protokołować posiedzenie/zebranie?
 • Tworzenie projektu protokołu
 • Protokołowanie nadzwyczajnych posiedzeń/zebrań
 • Prowadzenie Księgi Protokołów Zgromadzenia wspólników, Księgi Protokołów posiedzeń Zarządu/Rady Nadzorczej

15.00 – Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 25 SIERPNIA 2020

08.30        logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

09.00        rozpoczęcie szkolenia

KLUCZOWE ASPEKTY STATUTU, UMOWY SPÓŁKI

 • Akt założycielski, oświadczenie woli założyciela spółki
 • Umowa spółki z o.o./statut spółki akcyjnej
 • Obligatoryjne elementy dokumentów założycielskich
 • Zapisy w umowie/ statucie ułatwiające pracę z dokumentacją?
 • Znaczenie umowy/statutu w dokumentacji korporacyjnej

OBSŁUGA DOKUMENTACJI REJESTROWEJ

 • Kluczowe dane zawarte w KRS
 • Wprowadzanie zmian dotyczących spółki i ich rejestracja
 • Elektroniczny katalog dokumentów
 • Sankcje w przypadku braku złożenia wymaganych dokumentów
  Case study: Zasada jawności, a informacje w umowie spółki –
  jak rozwiązać problem: konieczność regulacji a ochrona tajemnicy

„OBIEG” WEWNĘTRZNY DOKUMENTACJI KORPORACYJNEJ

 • Nadzór nad dokumentacja korporacyjną
 • Dostęp instytucji zewnętrznych do poufnych dokumentów przedsiębiorstwa
 • Dostęp pracownika do poufnych dokumentów
 • Dokumentacja objęta klauzulą niejawności – zapewnienie standardów ochrony wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PEŁNOMOCNICTWAMI

 • Prawidłowa reprezentacja
 • Kto podpisuje dokumenty spółki?
 • Reprezentacja, rola członków Zarządu w reprezentacji spółki
 • Kto i na jakiej zasadzie może reprezentować spółkę?

DOKUMENTACJA KONTRAKTOWA

 • Zapytanie ofertowe – stosowanie i odpowiedzi na zapytania
 • Sprawdzenie kontrahenta
 • Rodzaje umów i ich zastosowanie
 • Zapisy w dokumentacji kontraktowej
 • Formy elektroniczne umów

ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW

 • Czynności związane z archiwum oraz warunki techniczne przechowywania, opisywanie materiałów archiwalnych
 • Digitalizacja dokumentów na elektroniczne nośniki danych
 • Jakie dokumenty powinny ulegać niszczeniu?
 • Ważność dokumentów spółki do celów dowodowych;
 • Okres przechowywania dokumentacji
 • Niszczenie przedawnionych dokumentów a działanie na szkodę spółki

15.00 – Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie on-line

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Wiedza przekazana w bardzo zrozumiały sposób. Rewelacyjna Pani Romana, ogromne zaangażowanie i pełen profesjonalizm.

Kamila Dubowska

Specjalista ds. Obsługi Zarządu, PUHP LECH Sp. z o.o.

Rzetelna, solidna wiedza, przekazana jasnym i zrozumiałym językiem. Wspaniałe przykłady „z życia”.

Sylwia Borysiak

Specjalista-Koordynator ds. Sekretariatów, MEGASERWIS sp. z o.o.

Zdobądź know-how, które poznało już 220+ firm:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

24—25 sierpnia 2020R.

Sprawdź inne terminy szkolenia

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 04/08/2020: 1 370 PLN - Obniżasz koszt o 23%
Zgłoszenie do 05/08/2020: 1 770 PLN

Cena zawiera:
udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe, certyfikat


Uwagi:
Szkolenie prowadzone jest na platformie zoom lub eduklik

1. Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:
● Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka była aktualizowana przez ostatnie 2 lata)
● Przeglądarki: Safari, IE, Edge powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie. W takim wypadku należy skorzystać z Chrome lub Firefox.

2. Wymagania w telefonie/tablecie:
● Telefon z Androidem 6.0+ i korzystający z przeglądarki Chrome (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem Android)
● Telefon z system iOS 12.2+(iPhone) i przeglądarką Safari Mobile (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem iOS).
● Telefony ze starszymi systemami operacyjnymi na telefonach powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie.
● Podczas dołączania do pokoju, należy pozwolić aplikacji (będzie komunikat systemowy) na dostęp do mikrofonu.

3. Wymagania sieciowe:
● Dla uczestnika szkolenia: min. 2 Mbits/sek pobieranie (download) oraz 1 Mbits/sek wysyłanie (upload)
● Dla prezentującego wartość wysyłania(upload) min. 1 Mbits/sek , im większa wartość tym lepsza jakość prezentowanego obrazu/dźwięku.
● Można korzystać z Internetu w telefonie tzw. LTE
● W sieciach firmowych należy sprawdzić firewall i skontaktować się ze swoim działem IT i przekazać im następującą informację: “Aplikacja do webinarów korzysta z portów TCP 80/443(HTTP/HTTPS) UDP 16384-32767 do WebRTC audio”

4. Wymagania fizyczne:
● Do słuchania webinaru potrzebny jest tylko głośnik/słuchawki w komputerze
● Do przesyłania dźwięku potrzebny jest mikrofon (polecamy zestaw słuchawki z mikrofon, które zapewniają lepszą jakość niż wbudowany mikrofon w komputerze)
● Kamera wbudowana w laptopa/telefon jest wystarczająca


ZAREZERWUJ MIEJSCE w niższej cenie do 04.08.2020
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 22

Cena: 1 770 PLN
Aktualna cena udziału:
1 370 PLN
do zmiany ceny zostało 30 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Certyfikowany AML Oficer poziom1
Certyfikowany AML Oficer poziom1
więcej
On-line Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej
On-line Specjalistyczny certyfikat w zakresie budowania compliance
Specjalistyczny certyfikat w zakresie budowania compliance
więcej
On-line Od sprzedaży transakcyjnej do sprzedaży doradczej
Od sprzedaży transakcyjnej do sprzedaży doradczej
więcej
On-line Nowelizacje prawne dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Nowelizacje prawne dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej

ZAUFAŁO NAM JUŻ 5000+ FIRM

OPINIE O NASZYCH SZKOLENIACH

Bardzo przydatne z punktu widzenia praktyki w działaniach organów spółek, zmian w przepisach i działalności Biura Zarządów.
Bogusław Bujak, PGE Elektrownia Opole S.A.

Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo dużo case’ów.
Wioletta Bień, Boryszew ERG S.A.

Wysoki poziom wiedzy wykładowców, organizacja i obsługa na wysokim poziomie.,
Violetta Zydlewska, BUDOPOL S.A.