DIALOG LIDERÓW 2020

Rok 2020, a wg licznych prognoz także kolejne lata, to ciekawy, przełomowy ale i wyjątkowo trudny okres dla gospodarki oraz jej decydentów.
Dokonuje się rewizja łańcucha dostaw, na naszych oczach zmienia się pejzaż konkurencyjny, struktura konsumpcji oraz zamożność odbiorców, a także potrzeby klienta…

Weszliśmy w czas kryzysu oraz korekty. Okres ten dla większości właścicieli i zarządów oznacza dużo cięższą pracę.

To czas na szczere podsumowanie ostatnich lat, przejmowanie, zamykanie nierentownych projektów,  czas „wywracania stolika” – strategii dysrupcyjnych, ale i biznesowych innowacji.

Tegoroczny Dialog Liderów poświęcony będzie właśnie tym trudnym decyzjom strategicznym, które będzie trzeba podjąć w najbliższych latach.

Sprowokujemy Cię do dużo głębszych wniosków, niż wynika to z tradycyjnego kształcenia liderów. Do tego chcemy zbudować świadomość nieoczywistych strategicznych szczegółów, bo zgodnie z zaleceniem prof. Włodzimierza Sedlaka: Ilość danych lub cech nie rodzi świadomości…

Do Dialogu zaprosiliśmy wybitnych decydentów, praktyków i rzeczoznawców. Całość wydarzenia moderuje Robert Krool z wybranymi Gośćmi oraz Członkami Rady Programowej Dialogu Liderów.

Korzyści

Podczas 3-dniowego spotkania w gronie właścicieli firm, managerów i ekspertów:

 • Przeanalizujemy pierwsze dane oraz doświadczenia rynkowe pod kątem scenariuszy rozwoju rynku.
 • Praktycy i eksperci spróbują nakreślić możliwe zmiany w branżach, w trakcie oraz po zakończeniu kryzysu.
 • Porozmawiamy o możliwych efektach, nowych modelach biznesowych i strategiach stosowanych podczas poprzednich kryzysów, które pomogły przetrwać firmom.

Uczestnicy

 • Właściciele przedsiębiorstw,
 • Członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych.

Podczas Dialogu Liderów 2020, ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz możliwość efektywnej pracy i networking w kuluarach, liczbę uczestników ograniczamy do 50 osób.

Program

DZIEŃ 1 / 26 sierpnia 2020
Decyzje i strategie po pandemii

od 9.00 rejestracja

10.00   rozpoczęcie

Wprowadzenie do sytuacji strategicznej, prawnej oraz finansowej i kadrowej przedsiębiorstw i gospodarki na progu kryzysu.
Robert Krool, Rafał Olesiński, Ewa Sowińska

10.20   „Potem, czyli świat po pandemii”, prof. Grzegorz W. Kołodko

10.50   Rozmowa z prof. Grzegorz W. Kołodką prowadzona przez Roberta Kroola, red. Marzenę Mazur i red. Krystynę Romanowską.

11.30   „Perspektywa zmian rynkowych”, Paweł Ciacek, KANTAR

12.00   Dialog „Decyzje i strategie po pandemii” z panelistami: prof. Grzegorzem W. Kołodką, Pawłem Ciackiem i uczestnikami Dialogu Liderów,
moderacja Robert Krool, red. Marzena Mazur, red. Krystyna Romanowska.

12.45   Podsumowanie: Rafał Olesiński, Ewa Sowińska

13.00   lunch

Rozmowy z CEO prowadzone przez Roberta Kroola, red. Marzenę Mazur oraz red. Krystynę Romanowską.

14.00   Rozmowa z Marcinem Rosatim, CEO InPost

14.30   Rozmowa z Adamem Mokryszem, CEO Mokate

15.00   Rozmowa z Agnieszką Servaas, CEO VIVE Management

15.30   Dialog „Perspektywa CEO – decyzje i strategie po pandemii” z panelistami: Marcinem Rosatim, Adamem Mokryszem, Agnieszką Servaas oraz uczestnikami Dialogu Liderów,
moderacja: Robert Krool, red. Marzena Mazur, red. Krystyna Romanowska

16.15   Podsumowanie: Ewa Sowińska, Rafał Olesiński

16.30   Zakończenie 1. dnia  

DZIEŃ 2 / 27 sierpnia 2020
Strategiczne szczegóły w projektowaniu przyszłości

10.00   Otwarcie, Robert Krool

Projektowanie przyszłości – produktów i usług”, Zuzanna Skalska, założycielka 360Inspiration

Rozmowa z Zuzanną Skalską prowadzona przez Roberta Kroola, red. Marzenę Mazur oraz red. Krystynę Romanowską.

11.00   Rozmowa z Sylwią Hałas – Dej, Dyrektorką Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów Akademii Leona Koźmińskiego, prowadzona przez Roberta Kroola, red. Marzenę Mazur oraz red. Krystynę Romanowską.

11.30   Dialog „Projekt Przyszłość” z panelistami: Zuzanną Skalską, Rafałem Olesińskim oraz uczestnikami Dialogu Liderów,
moderacja: Robert Krool, red. Marzena Mazur, red. Krystyna Romanowska

12.00    Ewolucja prawa jako jedno z kluczowych zagadnień rozwojowych dotyczące każdego z nas i każdego biznesu.”, Rafał Olesiński

12.30   Podsumowanie: Agnieszka Servaas, Rafał Olesiński

13.00   lunch

14.00   „Fuzje, rynek przejęć jako rynek strategiczny – istotne zmiany i przykłady”, dr Radosław L. Kwaśnicki, partner w kancelarii RKKW

14:30  Raportowanie niefinansowe – przyszłość jaka już nadeszła”, Ewa Sowińska, Partner ESO Audit, biegły rewident

15.00   Dialog „Zderzenie twardych procedur z przyszłością – istotne zmiany i przykłady” z panelistami: Ewą Sowińską, dr. Radosławem L. Kwaśnickim oraz uczestnikami Dialogu Liderów,
moderacja: Robert Krool, red. Marzena Mazur, red. Krystyna Romanowska

16.15   Podsumowanie: Agnieszka Servaas, Rafał Olesiński

16.30   Zakończenie 2. dnia

 

DZIEŃ 3 / 28 sierpnia 2020
Nowa codzienność – technologie a zmiany w strategiach

10.00   Otwarcie, Robert Krool

Rozwój firmy w dobie kryzysu – pozyskiwanie kapitału z Venture Capital i globalizacja działania?”, Paweł Kuskowski, CEO & współzałożyciel Coinfirm Ltd.

10:45     Rozwój firmy, narzędzi i szans w dobie kryzysu – mec. Rafał Olesiński

11.15   Dialog „Szanse strategiczne, a nowe technologie” z panelistami: Pawłem Kuskowskim, Rafałem Olesińskim oraz uczestnikami Dialogu Liderów,
moderacja: Robert Krool, red. Marzena Mazur, red. Krystyna Romanowska

11.45   Rozmowa z Krzysztofem Czubą, CCO/Head of Corporate and X-Boder w AION Banku, prowadzona przez Roberta Kroola, red. Marzenę Mazur oraz red. Krystynę Romanowską.

12.15   Rozmowa z Jackiem Palcem, CEO Frisco.pl

12.45   Dialog „Szanse Strategiczne, a nowe technologie” z panelistami: Krzysztofem Czubą, Jackiem Palcem oraz uczestnikami Dialogu Liderów,
moderacja: Robert Krool, red. Marzena Mazur, red. Krystyna Romanowska

Podsumowanie: red. Marzena Mazur i red. Krystyna Romanowska

13.00   Zamknięcie Dialogu Liderów 2020, Robert Krool

wspólne zdjęcie

13.30   lunch kończący Dialog Liderów 2020

Ponadto podczas DIALOGU LIDERÓW 2020 porozmawiamy na następujące tematy:

 • Rynek w ujęciu przed pandemią, w trakcie oraz po pandemii – „prawdy i mity”.
 • Fuzje i przejęcia – co znaczy „warto”? Kryteria wyceny przedsiębiorstw, ocena atrakcyjności ekonomicznej przedsiębiorstw w kontekście zmiany, która nastąpi, a której kierunku do końca nie znamy.
 • Życie i biznes na kredyt?
 • Regionalizacja w ramach zmian ekonomicznych – nowe łańcuchy dostaw.
 • Samotność lidera w kryzysie – doświadczenia właścicieli firm.
 • Przywilej i prawo „właścicielstwa”.
 • „Dream Team” – czy w tym temacie także konieczna jest korekta pojęcia i postaw?
 • Rezerwy i „luzy” strategiczne – ich rola w kryzysie i nie tylko (też w rozwoju przedsiębiorstw).
 • Jak zmienia się wartość polskich firm – nowe kryteria i parametry wyceny (i oceny) wartości przedsiębiorstw.
 • Realne kierunki zmian w obszarze ekologicznych rozwiązań w biznesie.
 • Nowe technologie w biznesie – co się zmieni?
 • Korekta przekazywanych prawd i przekonań w procesie edukacji liderów.
 • Kierunki zmian i ich skutki dla polskich przedsiębiorstw w zakresie rewolucji prawnej i podatkowej.
 • Czy pandemia będzie dla społeczeństwa traumą, z której trudno wyjść, czy nowym otwarciem, gdzie przemyślimy no nowo nasz sposób życia i działania i zbudujemy nowy, lepszy świat?
 • Regionalizacja, home office – jakie zachowania społeczne, biznesowe i konsumenckie zostaną po pandemii?
 • Strategia długofalowa oparta o człowieka – relacje, zespoły, współpraca, synergia, budowanie zwinnych i efektywnych zespołów dedykowanych określonym projektom.
 • Zdrowe role właściciela przedsiębiorstwa oraz liderów zespołów – korekty i nowe definicje.
 • Odpowiedzialność elit intelektualnych i biznesowych za tworzenie nowego świata, w tym postaw, zachowań, działań, elementów edukacji.
 • Mega-trendy rynkowe 2020 – 2025.

Metody

 • Dialog Liderów to cykl rozmów – warsztatów i paneli dyskusyjnych – włączających uczestników do przemyśleń nad ich własnymi strategiami na lata 2020 – 2025;
 • Dialog Liderów to najważniejsze wydarzenie biznesowe tego szczególnego lata. Tworzą je nie tylko prelegenci, ale przede wszystkim dobrani uczestnicy, dzięki czemu networking staje się realną wartością.

Biura Zarządu

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

26—28 sierpnia 2020R.

Sprawdź inne terminy szkolenia

MIEJSCE SZKOLENIA:

Sopot, Hotel Haffner, Jana Jerzego Haffnera 59, 81-715 Sopot

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 10/07/2020: 4 970 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 17%
Zgłoszenie do 11/07/2020: 5 970 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:
uczestnictwo w pracach Dialogu Liderów - seminariach, warsztatach strategicznych i prelekcjach


Cena nie zawiera:
noclegu (koszt noclegu wyszczególniono osobno)

Uwagi:
Oto, w jaki sposób przestrzegamy zasad ochrony przez zakażeniem Covid-19<

HOTEL
1. Przy wejściu do hotelu znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji.
2. Specjalna strefa check in (odpowiednia odległość pomiędzy gośćmi i pracownikiem recepcji, dostępne rękawiczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji, długopisy jednorazowe).
3. W Recepcji wprowadziliśmy strefy bezpieczeństwa po to aby zachować bezpieczny odstęp pomiędzy naszymi Gośćmi i Pracownikami.
4. W Recepcji udostępniamy numer telefonu do Sanepidu oraz najbliższego lekarza.
5. W hotelowych częściach publicznych co 2 godziny przeprowadzana jest dezynfekcja pomieszczeń (klamki, blaty stolików, przyciski w windach.
6. Pracownicy hotelowi maja obowiązek dezynfekcji rąk oraz pomieszczeń służbowych.
7. Każdy pokój po wyjeździe gościa jest ozonowany i ponownie użyty po 72 godzinach.
8. Wszystkie pokoje są regularnie wietrzone.
9. Wszystkie klamki do pokoi zajętych przez gości są dezynfekowane
10. Pościel i ręczniki są pranie w temp. Min 60°C
11. Klucze-karty do pokoi są dezynfekowane codziennie
12. Windą mogą się poruszać jednocześnie 2 osoby
13. Cały personel pracuje w rękawiczkach
14. Przy rozliczeniach sugerujemy płatności karta kredytową lub przelewem
15. Pracownicy, u których stwierdzono objawy przeziębienia nie są dopuszczani do pracy

GASTRONOMIA
1. Wszelkie dostawy do hotelu zostawiane są przed budynkiem w celu zminimalizowania kontaktu personelu z dostawcami
2. Wszystkie posiłki przygotowywane są zgodnie z najwyższymi standardami higienicznymi
3. Kucharze pracują w rękawiczkach oraz maseczkach
4. W punktach gastronomicznych na bieżąco wykonywana jest dezynfekcja powierzchni płaskich
5. Pracownicy z objawami przeziębienia nie są dopuszczani do pracy
6. Przy rozliczeniach sugerujemy płatności kartą kredytową

SPA
1. Przy wejściu do SPA znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji
2. W rejonie Recepcji SPA goście zachowują bezpieczną odległość pomiędzy sobą (zaznaczone linie na podłodze)
3. Pracownicy Instytutu SPA pracują w maseczkach i rękawiczkach
4. Każdy gabinet po opuszczeniu przez gościa jest dezynfekowany i ozonowany, a wszystkie narzędzia sterylizowane
5. Wszystkie gabinety są regularnie wietrzone
6. Pracownicy z objawami przeziębienia nie są dopuszczani do pracy

WE WSZYSTKICH PUNKTACH WITAMY SIĘ I ŻEGNAMY SERDECZNYM UŚMIECHEM :)

ZAREZERWUJ MIEJSCE w niższej cenie do 10.07.2020
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców i Mentorów Fundacja Lifeskills Join Bertus

Masz pytania?

Magadalena Kaczmarczyk
Dyrektor Programowa
m.kaczmarczyk@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Magadalena Kaczmarczyk
Dyrektor Programowa
m.kaczmarczyk@langas.pl
22 696 80 22

Cena: 5 970 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
4 970 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 5 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Strategia, Przywództwo Zarządzanie stresem wg Wojciecha Eichelbergera
Zarządzanie stresem wg Wojciecha Eichelbergera
więcej
Strategia, Przywództwo Forum HR Future Trends
Forum HR Future Trends
więcej
Strategia, Przywództwo Trudne rozmowy menedżerskie w niestabilnych czasach
Trudne rozmowy menedżerskie w niestabilnych czasach
więcej
Strategia, Przywództwo 3rd South Korea & Japan Experience
3rd South Korea & Japan Experience
więcej
Strategia, Przywództwo South Korea & Japan Lean Healthcare Tour
South Korea & Japan Lean Healthcare Tour
więcej

ZAUFAŁO NAM JUŻ 5000+ FIRM

OPINIE O NASZYCH SZKOLENIACH

Bardzo przydatne z punktu widzenia praktyki w działaniach organów spółek, zmian w przepisach i działalności Biura Zarządów.
Bogusław Bujak, PGE Elektrownia Opole S.A.

Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo dużo case’ów.
Wioletta Bień, Boryszew ERG S.A.

Wysoki poziom wiedzy wykładowców, organizacja i obsługa na wysokim poziomie.,
Violetta Zydlewska, BUDOPOL S.A.