26 lipca 2022R., Regent Warsaw Hotel

Corporate Governance Manager

Jak prawidłowo wprowadzać i stosować zasady ładu korporacyjnego z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego?

Pobierz Broszurę ZAREZERWUJ MIEJSCE

Przejrzyste reguły działania oznaczają lepsze i sprawniejsze procesy, większe bezpieczeństwo i szansę na minimalizowanie ryzyka gospodarczego.

Jaki model organizacji i nadzorowania zapewnia optymalne, klarowne i stabilne działanie spółki? Jaki wpływ mają akcjonariusze, rady nadzorcze, zarządy na kształt organizacji? Jakie rozwiązania prawne i formalne stosować, aby prowadzić spółkę zgodnie z Dobrymi Praktykami i aby zapobiegać nadużyciom i przekraczaniu uprawnień?

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pogłębiającym wiedzę w obszarze najlepszych praktyk organizacyjnych i formalno-prawnych odnoszących się do reguł corporate governance czyli wdrażających ład korporacyjny.

 

Ład korporacyjny to zestaw głównych zasad, praktyk i procesów (opisanych niekiedy w formie modelu operacyjnego), które realizuje firma w swojej działalności. Wyznacza ramy dla działalności zarówno całej organizacji jak i jej poszczególnych struktur i służy jej prawidłowemu (w tym przede wszystkim zgodnego ze strategią i zgodnego z prawem) rozwojowi.

 • W wąskim, prawniczym rozumieniu jest to opis rozkładu kompetencji i wzajemnych relacji między organami spółki kapitałowej. Warto przy tym zwrócić uwagę, że np. ostatnia zmiana KSH wiele zmieniła właśnie w tym aspekcie ładu korporacyjnego, wzmacniając pozycję i kompetencje Rady Nadzorczej. OECD w 2015 r. wskazało, że „corporate governance wiąże się z istnieniem sieci relacji między kadrą zarządzającą spółek, ich organami zarządzająco-nadzorczymi, udziałowcami /akcjonariuszami i innymi interesariuszami. Zasady Ładu Korporacyjnego G20/OECD to międzynarodowy standard ładu korporacyjnego. Po raz pierwszy wydane w 1999 r. i zatwierdzone przez przywódców G20 w 2015 r., Zasady są obecnie poddawane przeglądowi, a zaktualizowane Zasady zostaną wydane w 2023 r.;
 • W najszerszym ujęciu jest to system powiązanych ze sobą instytucji prawnych i ekonomicznych, mających na celu zapewnienie prawidłowego i efektywnego funkcjonowania spółek kapitałowych oraz rozwiązywanie lub przynajmniej łagodzenie konfliktów interesów osób zaangażowanych w spółce.

Przeczytaj więcej na temat ładu korporacyjnego tu: >>>

Korzyści:

POZNAJ I WDRAŻAJ:

 • Standardy ładu korporacyjnego i organizacyjnego
 • Metody pracy organów spółki i kontrolowania funkcjonowania spółki oparte na Dobrych Praktykach spółek
 • Narzędzia prawne, regulacje i rekomendacje wzmacniające skuteczność prawno-formalnego funkcjonowania spółki
 • Metody ładu korporacyjnego wytyczające prawidłowości procesów dokumentacyjnych i organizacyjnych w spółce

Uczestnicy

 • członkowie zarządu,
 • członkowie rad nadzorczych,
 • menedżerowie zarządzający,
 • kierownicy działów prawnych, organizacyjnych,
 • dyrektorzy nadzoru korporacyjnego,
 • dyrektorzy biura zarządu,
 • dyrektorzy departamentów organizacyjnych,
 • specjaliści w działach prawnych i organizacyjnych odpowiedzialnych za obsługę władz spółki,
 • akcjonariuszy/udziałowców

Program:

26 LIPCA 2022

9.00         Rejestracja, powitalna kawa i herbata
9.30        
Rozpoczęcie szkolenia

ŁAD KORPORACYJNY – STANDARDY W REGULACJACH WEWNĘTRZNYCH

 • Forma i treść obligatoryjna statutu spółki, a swoboda w wewnętrznych regulacjach
 • Przepisy KSH, innych ustaw,  rekomendacji Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych, dyrektyw na kształtowanie treści regulacji wewnętrznych, czyli jak praktycznie zastosować reguły Corporate Governance
 • Czym są reguły Corporate Governance – ich zakres przedmiotowy i znaczenie w praktyce funkcjonowania spółek
 • STUDY: Regulacje Corporate Governance, a zindywidualizowane zasady funkcjonowania spółki
 • Zapisy usprawniające funkcjonowanie spółki
 • Przygotowanie zmian w statucie
 • Wdrożenie zmian w statucie
 • Problem reguł Corporate dla podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
 • CASE STUDY: Nieprawidłowości w statucie spółki, a reguły Corporate Governance

ŁAD DOKUMENTACYJNY – ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ SPÓŁKI POD KĄTEM CORPORATE GOVERNANCE

 • Wymagania ustawowe dotyczące prowadzenia dokumentacji korporacyjnej
 • Sankcje w przypadku nieprowadzenia różnego rodzaju dokumentów
 • Odpowiedzialność za wadliwość dokumentacji w spółce
 • Regulacje w zakresie obiegu dokumentów
 • Regulacje w zakresie systemu sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej
 • CASE STUDY: Udostępnianie dokumentów, zakres swobody

ŁAD KORPORACYJNY A REGULOWANIE ZADAŃ, OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZARZĄDU

 • Powoływanie członków zarządu według reguł KSH, a wewnętrzne regulacje spółki – jakie błędy mogą się pojawić na tym etapie?
 • Jakie są obowiązki członków zarządu? Jakie obowiązki można regulować wewnętrznymi uchwałami?
 • Specyfika funkcjonowania zarządu w świetle kodeksu Corporate Governance
 • Szczególne obowiązki członków zarządu według reguł Corporate Governance
 • Wewnętrzny podział obowiązków między członkami zarządu
 • Delegowanie uprawnień na niższe szczeble zarządzania
 • Rozliczanie z zadań, a ich niedopełnienie?
 • Kadencje i wygaśnięcie mandatów
 • Kiedy członek zarządu narusza uprawnienia?
 • Procedura odwoływania członków zarządu, a rezygnacja z funkcji
 • Odpowiedzialność „wewnętrzna” i „zewnętrzna” w spółce
 • Odpowiedzialność członków zarządu za szkodę na rzecz spółki
 • Odpowiedzialność za działania sprzeczne z umową/statusem spółki
 • Problem samodzielnej odpowiedzialności członka zarządu za naruszenie reguł Corporate Governance

REGULACJE W ZAKRESIE PRAWIDŁOWYCH RELACJI NA LINII ZARZĄD-RADA NADZORCZA

 • Jakie uprawnienia rady nadzorczej wpływają na funkcjonowanie zarządu?
 • W jakich okolicznościach rada nadzorcza może zawiesić w czynnościach członka zarządu?
 • Regulowanie współpracy rady nadzorczej i zarządu
 • Wprowadzanie zasad ograniczania konfliktów interesów
 • Konflikt na linii: zarząd –rada nadzorcza-skutki praktyczne
 • CASE STUDY: sporne sytuacje wśród władz spółki,
  a praktyczne rozwiązania regulujące stosunki

ŁAD KORPORACYJNY A REGULAMIN ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 

 • Standardy tworzenia zapisów w regulaminach – wymogi obligatoryjne, a swoboda regulacji
 • Regulaminy, a statut spółki
 • Jakie zapisy warto wprowadzać?
 • Sposoby zwoływania posiedzeń i odbywania obrad
 • Podejmowanie uchwał  i kontrola wykonania uchwał
 • Wdrażanie regulaminów

STANDARDY DORBYCH PRAKTYK W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA ORGANU NADZORU

 • Nadzór indywidualny vs nadzór instytucjonalny
 • Jakie rozwiązania są lepsze?
 • Co jest możliwe na polskich rynku?
 • Zasady funkcjonowania organu nadzoru
 • Procedury wyłaniania kandydatów na członków organu nadzoru, czyli kto wpływa na obsadę ten kontroluje spółkę
 • Mandat i kadencja jako metoda wpływania na funkcjonowanie  organu nadzoru
 • Nadzór indywidualny, a nadzór kolegialny – co jest zasadą a co wyjątkiem?
 • Zasady funkcjonowania rady, czyli kiedy i jak podejmuje się uchwały?
 • Szczególne obowiązki członków  organu nadzoru według reguł Corporate Governance
 • Wpływ mniejszości na obsadę rady, czyli głosowanie grupami
 • Zasady wykonywania nadzoru przez osoby reprezentujące poszczególne grupy akcjonariuszy
 • Odpowiedzialność za sprawowanie nadzoru
 • Problem samodzielnej odpowiedzialności członka RN za naruszenie reguł Corporate Governance
 • Zasady nadzoru w świetle reguł Corporate Governance w tym problem komitetów audytu
 • Funkcjonowanie rady nadzorczej zgodnie z Corporate Governance
 • Szczególne obowiązki członków rady spółki giełdowej


15.00      
Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie nastawione jest na zagadnienia praktyczne.

Ekspert poprzez wykłady, dyskusje, analizy zapisów prawnych, case studies będzie szczegółowo pogłębiać tematy związane z najbardziej wrażliwymi aspektami sprawności i efektywności działań pod kątem Corporate Governance.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Pozytywne wrażenia, profesjonalnie przygotowany prowadzącym interesujące tematy.

Marta Cebulska

Koordynator ds. Windykacji, DUON Dystrybucja S.A.

Każde szkolenie prowadzone przez Panią Romanę jest perfekcyjne!

opinia anonimowa

Tematyka niezwykle ciężka, ponieważ opiera się na zagadnieniach prawa gospodarczego i cywilnego, dlatego prowadząca , która potrafi zainteresować i zaangażować publikę to strzał w dziesiątkę – brawa dla Pani Romany Pietruk.

Marlena Banaś

Specjalista ds. biura zarządu, LS- TECH-HOMES S.A.

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

26 lipca 2022R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Regent Warsaw Hotel ul, Belwederska 23, Warszawa

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 05/07/2022: 1 470 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 17%

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat
lunch
przerwa kawowa


ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
+48 22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
+48 22 355 24 00

Cena: 1 770 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 470 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 4 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Prawo, Biuro Zarządu Nowe Prawo Zamówień Publicznych dla wykonawców
Nowe Prawo Zamówień Publicznych dla wykonawców
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Zmiany w KSH dla Biura Zarządu
Zmiany w KSH dla Biura Zarządu
więcej
Prawo, Biuro Zarządu XVI Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
XVI Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Certyfikowany specjalista ds. dokumentacji Biura Zarządu
Certyfikowany specjalista ds. dokumentacji Biura Zarządu
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Prawne aspekty negocjacji ze związkami zawodowymi
Prawne aspekty negocjacji ze związkami zawodowymi
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU