12 wrzesnia 2024R., SZKOLENIE ON-LINE

Corporate Governance Manager

Jak prawidłowo wprowadzać i stosować zasady ładu korporacyjnego z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego?

Pobierz Broszurę ZAREZERWUJ MIEJSCE

Przejrzyste reguły działania oznaczają lepsze i sprawniejsze procesy, większe bezpieczeństwo i szansę na minimalizowanie ryzyka gospodarczego.

Jaki model organizacji i nadzorowania zapewnia optymalne, klarowne i stabilne działanie spółki? Jaki wpływ mają akcjonariusze, rady nadzorcze, zarządy na kształt organizacji? Jakie rozwiązania prawne i formalne stosować, aby prowadzić spółkę zgodnie z Dobrymi Praktykami i aby zapobiegać nadużyciom i przekraczaniu uprawnień?

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pogłębiającym wiedzę w obszarze najlepszych praktyk organizacyjnych i formalno-prawnych odnoszących się do reguł corporate governance czyli wdrażających ład korporacyjny.

 

Ład korporacyjny to zestaw głównych zasad, praktyk i procesów (opisanych niekiedy w formie modelu operacyjnego), które realizuje firma w swojej działalności. Wyznacza ramy dla działalności zarówno całej organizacji jak i jej poszczególnych struktur i służy jej prawidłowemu (w tym przede wszystkim zgodnego ze strategią i zgodnego z prawem) rozwojowi.

 • W wąskim, prawniczym rozumieniu jest to opis rozkładu kompetencji i wzajemnych relacji między organami spółki kapitałowej. Warto przy tym zwrócić uwagę, że np. ostatnia zmiana KSH wiele zmieniła właśnie w tym aspekcie ładu korporacyjnego, wzmacniając pozycję i kompetencje Rady Nadzorczej. OECD w 2015 r. wskazało, że „corporate governance wiąże się z istnieniem sieci relacji między kadrą zarządzającą spółek, ich organami zarządzająco-nadzorczymi, udziałowcami /akcjonariuszami i innymi interesariuszami. Zasady Ładu Korporacyjnego G20/OECD to międzynarodowy standard ładu korporacyjnego. Po raz pierwszy wydane w 1999 r. i zatwierdzone przez przywódców G20 w 2015 r., Zasady są obecnie poddawane przeglądowi, a zaktualizowane Zasady zostaną wydane w 2023 r.;
 • W najszerszym ujęciu jest to system powiązanych ze sobą instytucji prawnych i ekonomicznych, mających na celu zapewnienie prawidłowego i efektywnego funkcjonowania spółek kapitałowych oraz rozwiązywanie lub przynajmniej łagodzenie konfliktów interesów osób zaangażowanych w spółce.

Przeczytaj więcej na temat ładu korporacyjnego tu: >>>

Korzyści:

POZNAJ I WDRAŻAJ:

 • Standardy ładu korporacyjnego i organizacyjnego
 • Metody pracy organów spółki i kontrolowania funkcjonowania spółki oparte na Dobrych Praktykach spółek
 • Narzędzia prawne, regulacje i rekomendacje wzmacniające skuteczność prawno-formalnego funkcjonowania spółki
 • Metody ładu korporacyjnego wytyczające prawidłowości procesów dokumentacyjnych i organizacyjnych w spółce

Uczestnicy

 • członkowie zarządu,
 • członkowie rad nadzorczych,
 • menedżerowie zarządzający,
 • kierownicy działów prawnych, organizacyjnych,
 • dyrektorzy nadzoru korporacyjnego,
 • dyrektorzy biura zarządu,
 • dyrektorzy departamentów organizacyjnych,
 • specjaliści w działach prawnych i organizacyjnych odpowiedzialnych za obsługę władz spółki,
 • akcjonariuszy/udziałowców

Program:

12 WRZEŚNIA 2024 R.

9.15       Rejestracja, sprawdzenie ustawień
9.30       
Rozpoczęcie szkolenia

ŁAD KORPORACYJNY – STANDARDY W REGULACJACH WEWNĘTRZNYCH

 • Forma i treść obligatoryjna statutu spółki, a swoboda w wewnętrznych regulacjach
 • Przepisy KSH, innych ustaw,  rekomendacji Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych, dyrektyw na kształtowanie treści regulacji wewnętrznych, czyli jak praktycznie zastosować reguły Corporate Governance
 • Czym są reguły Corporate Governance – ich zakres przedmiotowy i znaczenie w praktyce funkcjonowania spółek
 • STUDY: Regulacje Corporate Governance, a zindywidualizowane zasady funkcjonowania spółki
 • Zapisy usprawniające funkcjonowanie spółki
 • Przygotowanie zmian w statucie
 • Wdrożenie zmian w statucie
 • Problem reguł Corporate dla podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
 • CASE STUDY: Nieprawidłowości w statucie spółki, a reguły Corporate Governance

ŁAD DOKUMENTACYJNY – ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ SPÓŁKI POD KĄTEM CORPORATE GOVERNANCE

 • Wymagania ustawowe dotyczące prowadzenia dokumentacji korporacyjnej
 • Sankcje w przypadku nieprowadzenia różnego rodzaju dokumentów
 • Odpowiedzialność za wadliwość dokumentacji w spółce
 • Regulacje w zakresie obiegu dokumentów
 • Regulacje w zakresie systemu sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej
 • CASE STUDY: Udostępnianie dokumentów, zakres swobody

ŁAD KORPORACYJNY A REGULOWANIE ZADAŃ, OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZARZĄDU

 • Powoływanie członków zarządu według reguł KSH, a wewnętrzne regulacje spółki – jakie błędy mogą się pojawić na tym etapie?
 • Jakie są obowiązki członków zarządu? Jakie obowiązki można regulować wewnętrznymi uchwałami?
 • Specyfika funkcjonowania zarządu w świetle kodeksu Corporate Governance
 • Szczególne obowiązki członków zarządu według reguł Corporate Governance
 • Wewnętrzny podział obowiązków między członkami zarządu
 • Delegowanie uprawnień na niższe szczeble zarządzania
 • Rozliczanie z zadań, a ich niedopełnienie?
 • Kadencje i wygaśnięcie mandatów
 • Kiedy członek zarządu narusza uprawnienia?
 • Procedura odwoływania członków zarządu, a rezygnacja z funkcji
 • Odpowiedzialność “wewnętrzna” i “zewnętrzna” w spółce
 • Odpowiedzialność członków zarządu za szkodę na rzecz spółki
 • Odpowiedzialność za działania sprzeczne z umową/statusem spółki
 • Problem samodzielnej odpowiedzialności członka zarządu za naruszenie reguł Corporate Governance

REGULACJE W ZAKRESIE PRAWIDŁOWYCH RELACJI NA LINII ZARZĄD-RADA NADZORCZA

 • Jakie uprawnienia rady nadzorczej wpływają na funkcjonowanie zarządu?
 • W jakich okolicznościach rada nadzorcza może zawiesić w czynnościach członka zarządu?
 • Regulowanie współpracy rady nadzorczej i zarządu
 • Wprowadzanie zasad ograniczania konfliktów interesów
 • Konflikt na linii: zarząd –rada nadzorcza-skutki praktyczne
 • CASE STUDY: sporne sytuacje wśród władz spółki,
  a praktyczne rozwiązania regulujące stosunki

ŁAD KORPORACYJNY A REGULAMIN ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 

 • Standardy tworzenia zapisów w regulaminach – wymogi obligatoryjne, a swoboda regulacji
 • Regulaminy, a statut spółki
 • Jakie zapisy warto wprowadzać?
 • Sposoby zwoływania posiedzeń i odbywania obrad
 • Podejmowanie uchwał  i kontrola wykonania uchwał
 • Wdrażanie regulaminów

STANDARDY DORBYCH PRAKTYK W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA ORGANU NADZORU

 • Nadzór indywidualny vs nadzór instytucjonalny
 • Jakie rozwiązania są lepsze?
 • Co jest możliwe na polskich rynku?
 • Zasady funkcjonowania organu nadzoru
 • Procedury wyłaniania kandydatów na członków organu nadzoru, czyli kto wpływa na obsadę ten kontroluje spółkę
 • Mandat i kadencja jako metoda wpływania na funkcjonowanie  organu nadzoru
 • Nadzór indywidualny, a nadzór kolegialny – co jest zasadą a co wyjątkiem?
 • Zasady funkcjonowania rady, czyli kiedy i jak podejmuje się uchwały?
 • Szczególne obowiązki członków  organu nadzoru według reguł Corporate Governance
 • Wpływ mniejszości na obsadę rady, czyli głosowanie grupami
 • Zasady wykonywania nadzoru przez osoby reprezentujące poszczególne grupy akcjonariuszy
 • Odpowiedzialność za sprawowanie nadzoru
 • Problem samodzielnej odpowiedzialności członka RN za naruszenie reguł Corporate Governance
 • Zasady nadzoru w świetle reguł Corporate Governance w tym problem komitetów audytu
 • Funkcjonowanie rady nadzorczej zgodnie z Corporate Governance
 • Szczególne obowiązki członków rady spółki giełdowej


15.00      
Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie nastawione jest na zagadnienia praktyczne.

Ekspert poprzez wykłady, dyskusje, analizy zapisów prawnych, case studies będzie szczegółowo pogłębiać tematy związane z najbardziej wrażliwymi aspektami sprawności i efektywności działań pod kątem Corporate Governance.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Pozytywne wrażenia, profesjonalnie przygotowany prowadzącym interesujące tematy.

Marta Cebulska

Koordynator ds. Windykacji, DUON Dystrybucja S.A.

Każde szkolenie prowadzone przez Panią Romanę jest perfekcyjne!

opinia anonimowa

Tematyka niezwykle ciężka, ponieważ opiera się na zagadnieniach prawa gospodarczego i cywilnego, dlatego prowadząca , która potrafi zainteresować i zaangażować publikę to strzał w dziesiątkę!

Marlena Banaś

Specjalista ds. biura zarządu, LS- TECH-HOMES S.A.

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

12 wrzesnia 2024R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 22/08/2024: 1 370 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 18%

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat


ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
+48 22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
+48 22 355 24 00

Cena: 1 670 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 370 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 93 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Umowy Zakupowe
Umowy Zakupowe
więcej
On-line Walne Zgromadzenie i Zgromadzenie Wspólników
Walne Zgromadzenie i Zgromadzenie Wspólników
więcej
On-line RODO dla AML
RODO dla AML
więcej
On-line Neuromarketing w sieci
Neuromarketing w sieci
więcej
On-line AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Ład korporacyjny w ujęciu szkolenia dla biura zarządu

Szkolenie dla biura zarządu jest elementem wręcz obowiązkowym, aby sprawnie minimalizować ryzyko gospodarcze w firmie. Akademia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej to kompendium przejrzystych reguły i działań, które oznaczają lepsze i sprawniejsze procesy, większe bezpieczeństwo i szansę na zminimalizowanie ryzyka gospodarczego.

Szkolenie online odpowie między innymi na takie zagadnienia: Jaki model organizacji i nadzoru zapewnia optymalne, przejrzyste i stabilne działanie firmy? Jaki wpływ na kształt organizacji mają udziałowcy, rady nadzorcze i zarządy? Jakie rozwiązania prawne i formalne należy zastosować, aby prowadzić firmę zgodnie z Dobrymi Praktykami oraz zapobiegać nadużyciom i przekroczeniu praw?

Szkolenie stacjonarne w Warszawie Akademia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej - dlaczego musisz tam być?

Szkolenie stacjonarne to szansa na ustandaryzowanie wiedzy i przełożenie jej na procesy w firmie. Ład korporacyjny musi być zgodny z KSH. Szkolenie stacjonarne w Warszawie umożliwi ci poznanie metod i narzędzi pracy, które wzmocnią skuteczność funkcjonowania spółki na szczeblu prawno-formalnym. Ponadto poznasz standardy ładu korporacyjnego i organizacyjnego, metody pracy organów spółki i kontrolowania funkcjonowania spółki oparte na Dobrych Praktykach spółek. Dowiesz się również, jakie metody ładu korporacyjnego wytyczają prawidłowości procesów dokumentacyjnych i organizacyjnych w spółce.

Akademia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej szkolenie stacjonarne - dla kogo dedykujemy?

Na szkolenie stacjonarne dla biura zarządu, które odbędzie się w Warszawie zapraszamy przede wszystkim członków zarządu i rad nadzorczych, menedżerów zarządzających, kierowników działów prawnych i organizacyjnych. Ponadto z obecności na szkoleniu skorzystają również: dyrektorzy nadzoru korporacyjnego, dyrektorzy biura zarządu, dyrektorzy departamentów organizacyjnych, a także specjaliści w działach prawnych i organizacyjnych odpowiedzialnych za obsługę władz spółki. Zapraszamy również akcjonariuszy i udziałowców

Ład korporacyjny w rozumieniu KSH

Ład korporacyjny to zbiór głównych zasad, praktyk i procesów (czasami opisanych w formie modelu operacyjnego), którymi kieruje się firma w swojej działalności. Wyznacza ramy dla działań zarówno całej organizacji, jak i poszczególnych jej struktur oraz służy jej właściwemu (w tym przede wszystkim zgodnemu ze strategią i zgodnemu z prawem rozwojowi).

W wąskim, prawnym znaczeniu jest to opis podziału kompetencji i wzajemnych relacji pomiędzy organami spółki kapitałowej. Warto zauważyć, że niedawna zmiana Kodeksu Spółek Handlowych bardzo wiele zmieniła w aspekcie ładu korporacyjnego, wzmacniając pozycję i kompetencje Rady Nadzorczej.

W 2015 roku OECD wskazała, że ​​ład korporacyjny obejmuje istnienie sieci powiązań pomiędzy zarządami spółek, ich organami zarządzającymi i nadzorczymi, udziałowcami i innymi interesariuszami. Zasady Ładu Korporacyjnego G20 / OECD to międzynarodowy standard ładu korporacyjnego. Po raz pierwszy wydane w 1999 r. i zatwierdzone przez przywódców G20 w 2015 r., Zasady są obecnie poddawane przeglądowi, a zaktualizowane Zasady zostaną opublikowane w 2023 r.

Czym jest ład korporacyjny?