6—7 lipca 2021R., SZKOLENIE ON-LINE

Controlling kosztów produkcji i tworzenie planu produkcji

Jak wykorzystując nowoczesne narzędzia controllingu efektywnie optymalizować procesy produkcyjne

Pobierz Broszurę

ZARZĄDZANIE, PRODUKCJA

W Japońskich zakładach produkcyjnych 80% wysiłku jest skierowane w stronę efektywnego planu i ciągłej optymalizacji kosztów. Elementem, który kompleksowo wspiera te procesy jest controlling produkcji. Usystematyzowany, ujednolicony, umożliwiający bieżące wyciąganie wniosków i ciągłe wdrażanie zmian.

Jak zaplanować, wdrożyć i korzystać z takiego systemu?

Zapraszamy na szkolenie “Controlling kosztów produkcji i tworzenie planu produkcji” składające się dwóch części: podczas których zdobędziesz niezbędne umiejętności aby zaprojektować, wdrożyć system controllingu kosztów produkcji oraz tworzenia planu produkcji, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi. Działania te pozwolą zoptymalizować procesy produkcyjne, eliminować wąskie gardła i obniżyć koszty produkcji.

Korzyści:

Podczas szkolenia z controllingu dowiesz się m.in.:

 • W jaki sposób identyfikować obszary, które wymagają optymalizacji?
 • Jak zidentyfikować obszary o dużym potencjale optymalizacyjnym?
 • W jaki sposób zidentyfikować sprzętowe centra kosztów?
 • Jak w praktyce rozliczać koszty pomocnicze?
 • Za pomocą jakich wskaźników określić stopień wykorzystania potencjału?
 • Według jakich zasad właściwie przeprowadzić kalkulację fazową?
 • Jak prawidłowo rozliczać koszty według metody ABC?
 • W jaki sposób osoby zarządzające kosztami powinny konstruować tabele budżetowe MPK?
 • Jak określić zdolności produkcyjne zasobów w  jednostkach czasu?
 • Jak opracować zbiorczy plan produkcji?
 • Jak opracować bilans wykorzystania mocy produkcji?

OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

 • Dowiesz się jak skutecznie wykorzystywać metody i narzędzia controllingu do optymalizacji procesów produkcyjnych. Przedstawimy też jaka jest rola kierowników centrów i controllerów w zakresie optymalizacji procesów.

ROZLICZENIE DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ

 • Omówimy w jaki sposób przebiega identyfikacja centrów kosztów dla działalności pomocniczej, jak ustalać kolejność etapów rozliczania oraz jakie są praktyczne metody rozliczania tych kosztów.

KALKULACJA FAZOWA

 • Przedstawimy w praktyczny sposób jakie są metody przeprowadzenia kalkulacji fazowej, jakie są metody rozliczeń kosztów kolejnych faz i poziomów produkcji oraz jakie są reguły ustalania kosztów wyrobów gotowych i produkcji w toku.

CASE STUDIES

 • Omówimy liczne case studies w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi controllingu w praktyce zawodowej.

RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ ABC

 • Otrzymasz wiele wskazówek od eksperta na temat rozliczeń kosztów metodą ABC, wad i zalet stosowania tej metody jak również wyznaczania optymalnego zakresu jej stosowania. Dowiesz się również jakie są wady stosowania tradycyjnego rachunku kosztów działań.

TWORZENIE PLANU PRODUKCJI

 • Przedstawimy jak tworzyć kolejne etapy planu produkcji. Od planowania przychodów przez ilościowy plan produkcji do planu zaopatrzenia. Jak należy planować wykorzystanie zdolności produkcyjnych i uwzględniać je w planowaniu budżetu. Przedstawimy planowane ilościowe przepływów materiałowych. Przedstawimy również sposoby planowania przepływów finansowych metodą kasową.

Uczestnicy

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • kontrolerów finansowych
 • pracowników odpowiedzialnych za lean management w firmach
 • specjalistów ds. controllingu
 • pracowników pionów finansowych
 • osoby zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym podejściem do idei controllingu

Program:

DZIEŃ 1 / 6 LIPCA 2021

od 9.30 logowanie na platformie
10.00     rozpoczęcie szkolenia

JAK SKUTECZNIE WYKORZYSTYWAĆ METODY I NARZĘDZIA CONTROLLINGU W OPTYMALIZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH?

 • W jaki sposób identyfikować obszary które wymagają optymalizacji?
 • W jaki sposób Kaizen i TQM zwiększają efektywność optymalizacji procesów produkcyjnych?
 • Jakie są zadania controllerów i kierowników centrów odpowiedzialności w zakresie optymalizacji procesów?

JAKIE SĄ METODY IDENTYFIKACJI MIEJSC POWSTAWANIA KOSZTÓW (MPK) I JAKIE SĄ METODY ICH ROZLICZEŃ?

 • Jakie są zasady identyfikacji centrów kosztów osobowych?
 • W jaki sposób zidentyfikować sprzętowe centra kosztów?
 • Jakie są praktyczne i przydatne metody rozliczeń kosztów?
 • Jak skutecznie i szybko zidentyfikować miejsce powstawania kosztów zgodnie z wymogami procesowego i zasobowego rachunku kosztów, zakresów odpowiedzialności, działań optymalizacyjnych?

JAK WŁAŚCIWIE ROZLICZAĆ DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA?

 • Jak skutecznie identyfikować miejsca powstawania kosztów dla działalności pomocniczej?
 • Jak właściwie ustalić kolejność etapów rozliczania działalności pomocniczej?
 • Jak w praktyce rozliczać koszty pomocnicze?

KOSZTY NIEWYKORZYSTANEGO POTENCJAŁU

 • Jak właściwie zidentyfikować koszty niewykorzystanego potencjału według reguł rachunkowości finansowej i zarządczej?
 • Praktyczne metody identyfikacji kosztów niewykorzystanego potencjału.
 • Jak dokonać klasyfikacji kosztów niewykorzystanego potencjału biorąc pod ciągłą zmienność procesów produkcyjnych?
 • Jak stosując metody rachunkowości finansowej i zarządczej skutecznie zidentyfikować koszty niewykorzystanego potencjału na kontach księgowych?
 • Jak właściwie prezentować koszty niewykorzystanego potencjału w rachunku zysków i strat według zasad rachunkowości zarządczej?
 • Za pomocą jakich wskaźników określić stopień wykorzystania potencjału?

KALKULACJA FAZOWA JAKO ISTOTNY ELEMENT KALKULACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM

 • Według jakich zasad właściwie przeprowadzić kalkulację fazową?
 • Jak w praktyce dokonać rozliczenia kosztów kolejnych faz i poziomów produkcji?
 • Jak wykorzystać reguły normalnej zdolności produkcyjnej do rozliczania kosztów zmiennych i stałych?
 • Jak przedsiębiorstwo produkcyjne powinno ustalać koszty wyrobów gotowych i produkcji w toku?

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW PRODUKCJI PRZY WYKORZYSTANIU METODOLOGII RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ ABC

 • Tradycyjny rachunek kosztów a rachunek kosztów działań ABC.
 • Jak prawidłowo rozliczać koszty według metody ABC?
 • Jakie sa wady i zalety metody ABC?.
 • W jaki sposób optymalnie zastosować metodę ABC?

JAKIE SĄ ZASADY KONSTRUKCJI STRUKTURY BUDŻETÓW DLA POJEDYNCZYCH CENTRÓW KOSZTOWYCH?

 • Jakie sa wady  klasycznych metod tworzenia struktur budżetowych w układach miejsc powstawania kosztu
 • ( MPK ) – rodzaju kosztu?
 • Zaprojektowanie wielowymiarowej i wielopoziomowej konstrukcji struktury budżetu uwzględniającej: zakres odpowiedzialności za koszty poszczególnych działów, strategie dziedzinowe, realizowane zadania jednostkowych – projektów, rodzaje kosztów.
 • Jak dokonać analizy danych w budżecie komórki organizacyjnej zgodnie z wymogami hurtowni danych i efektywną technologią przetwarzania danych analitycznych (OLAP)?
 • W jaki sposób osoby zarządzające kosztami powinny konstruować tabele budżetowe MPK?

16.30 Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 7 LIPCA 2021

od 8:30 –  logowanie na platformie
09.00
– rozpoczęcie szkolenia

PLANOWANIE ILOŚCIOWE PRODUKCJI METODĄ WYKRESÓW GANTTA – WARSZTATY PRAKTYCZNE

 • Ustalenie kolejności planowania faz procesu gospodarczego i ich wzajemnych relacji w zakresie sprzedaż – produkcja.
 • Przeprowadzenie analizy podziału firmy na centra kosztowe zgodnie z wymogami controllingu finansowego, zasadami planowania ilościowego  oraz  metodą wykresów Gantta.
 • Określenie zdolności produkcyjnych zasobów w jednostkach czasu.
 • Wyznaczenie wskaźników norm wykorzystania zdolności produkcyjnych zasobów na wytwarzane wyroby.
 • Właściwe ustalenie zapotrzebowania zgodnie z ilościowym planem produkcji.
 • Zaplanowanie czasu realizacji planu produkcji w poszczególnych zasobach dla konkretnych zleceń.
 • Ustalenie czasowych okresów tworzenia wykresów Gantta – godziny, dni itp..
 • Prawidłowa identyfikacja wąskich gardeł w procesie produkcyjnym.
 • Opracowanie zbiorczego planu produkcji.
 • Opracowanie bilansu wykorzystania mocy produkcji.

15.30 Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu wspieranego licznymi przykładami z praktyki.

W trakcie zajęć uczestnicy, wspierani przez trenera, będą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, wymiany doświadczeń i dyskusji.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Szkolenie przeprowadzone umiejętnie z dużą wiedzą oraz profesjonalizmem, angażowało oraz rozbudzało zainteresowanie.

Artur Brząkała

CUPROD SP Z O.O.

Ekspert świetnie przygotowany, przystępnie tłumaczył trudne i nowe tematy.

Katarzyna Filipczak

SIMET S.A.

Konkretne przedstawienie informacji zgodne z planem.

Tomasz Radek

DELICPOL SP. Z O.O.

Zdobądź know-how, które poznało już 250+ firm:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
On-line Reklamacje, rękojmie i gwarancje
Reklamacje, rękojmie i gwarancje
więcej
On-line Prawne aspekty negocjacji ze związkami zawodowymi
Prawne aspekty negocjacji ze związkami zawodowymi
więcej
On-line Certyfikowany AML Oficer poziom 1
Certyfikowany AML Oficer poziom 1
więcej
On-line AKADEMIA GRUP KAPITAŁOWYCH
AKADEMIA GRUP KAPITAŁOWYCH
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Controlling kosztów i plan produkcji - kompleksowe szkolenie online

Controlling produkcji stanowi element, który w kompleksowy sposób wspiera procesy efektywnego planowania i nieustannej optymalizacji kosztów produkcji. Obszar działalności, jakim jest właśnie controlling i zarządzanie produkcją to usystematyzowany i ujednolicony zbiór metod i narzędzi, umożliwiający bieżące wyciąganie wniosków i ciągłe wdrażanie koniecznych zmian.

Jeśli chcesz w pełni poznać zasady, jakimi należy kierować się, by właściwie zrealizować proces controllingu produkcji, zapisz się na organizowane przez nas szkolenie online Controlling kosztów produkcji i tworzenie planu produkcji. Składa się ono z dwóch części, podczas których będziesz mieć szansę, by nabyć umiejętności niezbędne do zaprojektowania i wdrożenia systemu controllingu kosztów produkcji oraz tworzenia planu produkcji. Dzięki zdobytym na szkoleniu online kwalifikacjom z powodzeniem zoptymalizujesz procesy produkcyjne w swojej firmie, wyeliminujesz tzw. wąskie gardła i obniżysz koszty wytwarzania.

Szkolenie dla produkcji - na czym polega?

Szkolenie online Controlling kosztów produkcji i tworzenie planu produkcji ma na celu wyjaśnić zasady optymalizacji procesów produkcyjnych. Stąd też na zajęciach uczestnikom zostanie wyjaśnione, w jaki sposób skutecznie i efektywnie wykorzystywać metody oraz narzędzia controllingu do usprawniania procesów produkcyjnych. Przedstawiona zostanie również rola kierowników centrów i controllerów w obszarze optymalizacji procesów.

Co więcej, szkolenie dla kierowników produkcji koncentruje się również na zagadnieniu kalkulacji kosztów, a tym rozliczaniu działalności pomocniczej, kalkulacji fazowej i rachunku kosztów działań (ABC). Omówione zostaną zatem zasady identyfikacji centrów kosztów w przypadku działalności pomocniczej, ustalania kolejności etapów rozliczania i metod rozliczania tych kosztów. Ponadto, w praktycznym ujęciu, przedstawimy metody dokonywania kalkulacji fazowej, rozliczania kosztów poszczególnych faz i poziomów produkcji oraz reguły ustalania kosztów wyrobów gotowych i produkcji w toku. Nasz ekspert udzieli również uczestnikom szeregu wskazówek odnoszących się do rozliczania kosztów metodą ABC.

W praktyczny sposób przedstawimy także wykorzystanie nowoczesnych narzędzi controllingu w zakresie działalności produkcyjnej. W programie szkolenia ujęte zostało ponadto zagadnienie opracowywania planu produkcji. Omówione zostanie więc, jak od planowania przychodów, przez ilościowy plan produkcji, przejść do planu zaopatrzenia. Wspólnie z ekspertem uczestnicy rozmawiać będą o zasadach planowania wykorzystania zdolności produkcyjnych oraz konstruowania budżetu.

Dołącz również do innego naszego szkolenia i dowiedz się, jak skutecznie zarządzać pracownikami hali produkcyjnej.

Zarządzanie pracownikami hali produkcyjnej

Szkolenie dla produkcji - korzyści

Uczestnicząc w naszym szkoleniu dla kierowników produkcji dowiesz się, w jaki sposób identyfikować obszary, które wymagają optymalizacji, a także te odznaczające się dużym potencjałem optymalizacyjnym. Poznasz także metody rozpoznawania sprzętowych centrów kosztów i rozliczania kosztów pomocniczych. Ekspert, który poprowadzi to szkolenie online, wskaże również wskaźniki, za pomocą jakich określić można stopień wykorzystania potencjału.

Udział w szkoleniu dla produkcji pozwoli Ci poznać zasady właściwego przeprowadzania kalkulacji fazowej oraz rozliczania kosztów według metody ABC. Dowiesz się także, w jaki sposób osoby zarządzające kosztami powinny budować tabele budżetowe MPK. Uczestnicy szkolenie zyskają również szansę, by poznać metody i narzędzia służące do określania zdolności produkcyjnych zasobów w jednostkach czasu. Podczas naszego szkolenia online będziesz mieć także okazję zobaczyć w praktyce, jak wygląda opracowanie zbiorczego planu produkcji oraz bilansu wykorzystania mocy produkcji.

Dla kogo jest szkolenie z obszaru zarządzania produkcją

Szkolenie z zarządzania produkcją adresowane jest przede wszystkim do osób sprawujących następujące stanowiska:

 • kontrolerzy finansowi,
 • pracownicy odpowiedzialni za lean management w firmach,
 • specjaliści ds. controllingu,
 • pracownicy pionów finansowych.

Na szkolenie zapraszamy ponadto wszystkie osoby zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym podejściem do idei controllingu w obszarze produkcji.

Program szkolenia online

Biorąc udział w naszym szkoleniu online Controlling kosztów produkcji i tworzenie planu produkcji możesz liczyć na olbrzymią dawkę praktycznej wiedzy, dzięki której z łatwością zoptymalizujesz procesy produkcyjne w Twojej firmie. Osobom, które dołączą do nas na szkoleniu dla produkcji wskażemy, jak identyfikować obszary, które wymagają poprawy oraz, jak właściwie tworzyć plan produkcji. Program szkolenia podzielony jest na bloki tematyczne, wśród których wyróżniono następujące:

 • Skuteczne wykorzystanie metod i narzędzi controllingu w optymalizacji procesów produkcyjnych
 • Metody identyfikacji miejsc powstawania kosztów (MPK) i ich rozliczania
 • Właściwe rozliczanie działalności pomocniczej
 • Koszty niewykorzystanego potencjału
 • Kalkulacja fazowa jako istotny element kalkulacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • Zasady rozliczania kosztów produkcji przy wykorzystaniu metodologii Rachunku Kosztów Działań (ABC)
 • Zasady konstrukcji struktury budżetów dla pojedynczych centrów kosztowych
 • Planowanie ilościowe produkcji metodą wykresów Gantta (warsztaty praktyczne)

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia:

Szkolenia i konferecje - Langas Group