18—19 lipca 2024R., SZKOLENIE ON-LINE

Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego

UBO - PROCEDURA USTALANIA, WERYFIKACJA, REJESTRACJA

ZAREZERWUJ MIEJSCE

Zapraszamy do udział w szkoleniu, którego celem jest omówienie praktycznych aspektów właściwej identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego w świetle najlepszych standardów międzynarodowych i najnowszych krajowych wytycznych.

Podczas szkolenia omówimy kwestie związane ze zgłoszeniem informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR).

Przedmiotowe zagadnienia omówione zostaną w kontekście obowiązujących przepisów prawa oraz najlepszych standardów i praktyk obowiązujących na rynku krajowym i międzynarodowym.

Korzyści:

 • Zdobędziesz praktyczną wiedzę w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
 • Dowiesz się jak właściwe realizować obowiązek zgłoszenia spółek prawa handlowego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”);
 • Poznasz najmowe praktyki i standardy oraz zmiany wynikające z implementacji V Dyrektywy AML
 • Po ukończeniu szkolenia otrzymasz Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę,
 • Szkolenie poprowadzą trenerzy posiadający praktyczną wiedze z zakresu AML/CFT
 • Program szkolenia został zaakceptowany przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska

GŁÓWNE ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA:

 • Definicja beneficjenta rzeczywistego w kontekście przepisów,
 • Dlaczego ważna jest identyfikacji beneficjenta rzeczywistego ?
 • Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego – jak właściwie przeprowadzić proces due diligence struktury własnościowej
 • Charakterystyka spółek obowiązanych do zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR
 • Praktyczne zmiany w zakresie ustalenia beneficjenta rzeczywistego w ustawie implementującej V Dyrektywę AML
 • CRBR – jak działa i do czego służy
 • Najważniejsze zmiany

Uczestnicy

Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów, w szczególności Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek:

 • Przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 • Przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
 • Compliance,
 • Prawnych,
 • Nadzoru i kontroli,
 • Bezpieczeństwa,
 • Analiz i audytu wewnętrznego.
 • Notariusze, Biegli Rewidenci, Doradcy Podatkowi, Prawnicy, Adwokaci, Radcy Prawni, Prokurenci, Audytorzy.
 • Przedstawiciele podmiotów zobowiązanych do ustalenia beneficjenta rzeczywistego i zgłoszenia informacji do CRBR

W szczególności zapraszamy osoby, które ukończyły szkolenie Certyfikowany AML Oficer lub Certyfikowany Compliance Oficer.

Program:

Dzień 1 / 18 LIPCA 2024 R.

8.45       Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00       Rozpoczęcie szkolenia

Ekspert: Tomasz Wojtaszczyk

BENEFICJENT RZECZYWISTY

 • Regulacja na gruncie przepisów IV i V Dyrektywy AML
 • Regulacja na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Struktury jednopłaszczyznowe i wielopłaszczyznowe
 • Dlaczego ważna jest identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego?

IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO JAKO ŚRODEK BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

 • Środki bezpieczeństwa w działalności instytucji obowiązanej
 • „Podejmowanie uzasadnionych czynności” w czynnościach instytucji
 • Ustalenie beneficjenta w kontekście onboardingu i bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych
 • Prowadzenie rejestru utrudnień dot. braku możliwości ustalenia lub weryfikacji tożsamości beneficja rzeczywistego
 • Beneficjent Rzeczywisty jako PEP – jakie mamy obowiązki
 • Sankcje związane z brakiem ustalenia beneficjenta rzeczywistego
 • Stanowisko GIIF w zakresie identyfikacji UBO

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH (CRBR)

 • CRBR w świetle prawa UE oraz prawa polskiego
 • Obowiązki związane z procedurą rejestracji
 • Rejestracja w praktyce – praktyczne informacje
 • Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych a ujawnienie w KRS
 • Sankcje związane z naruszeniem lub niedopełnieniem obowiązku rejestracji w CRBR
 • Błędy w CRBR

15.00    zakończenie 1. dnia szkolenia

Dzień 2 / 19 LIPCA 2024 R.

8.45       Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00       Rozpoczęcie szkolenia

Ekspert: Ewelina Bogiel

ANALIZY STRUKTUR WŁASNOŚCIOWYCH W OPARCIU O PRAKTYCZNE PRZYKŁADY

 • Ustalenie beneficjenta rzeczywistego – czyli jak właściwie przeprowadzić proces due diligence struktury własnościowej
 • Zasady kumulatywnego liczenia udziałów/akcji ?
 • Wybrane aspekty identyfikacji beneficjenta rzeczywistego w podmiotach zagranicznych
 • Podmiot zagraniczny w strukturze własności – jak rozpoczynać ryzyko?
 • Standardy identyfikacji UBO na przykładzie krajów UE
 • Najlepsze praktyki w zakresie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.

CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK – USTALENIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W OPARCIU O NAJLEPSZE STANDARDY

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółka akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Beneficjent rzeczywisty w trust, stowarzyszeniu, fundacji, spółdzielni.
 • Beneficjent rzeczywisty w międzynarodowych strukturach własnościowych: podmioty z wybranych krajów europejskich w strukturze własnościowej (Cypr, Wielka Brytania, Szwajcaria), struktura własnościowa z udziałem podmiotów amerykańskich.

WARSZTAT W ZAKRESIE IDENTYFIKACJI BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO – PRACA NA PRZYKŁADACH

DOKUMENTOWANIE INFORMACJI O BENEFICJENCIE RZECZYWISTYM

 • Dokumenty służące do weryfikacji tożsamości i badania struktury własnościowej,
 • Rejestry zagraniczne pomocne w identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego – gdzie szukać informacji?

15.00    Zakończenie szkolenia

Metody:

ZAJĘCIA ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE W FORMIE:

 • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
 • case study
 • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Fantastyczna atmosfera. Doskonała lokalizacja na konferencję Świetna okazja na wymianę doświadczeń. Poruszane tematy otwierają oczy na nowe technologie, ich zalety i potencjalne problemy.

Lech Wilczyński

Opengrid

Bardzo dobra możliwość poznania opinii i wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych instytucji.

Patrycja Bryl-Weiss

Dom Maklerski BZWBK S.A.

Szkolenie bardzo profesjonalne, ciekawe, przydatne informacje i interesujące przykłady.

Jolanta Wilomska

Główny Specjalista, Instytut Ochrony Środowiska - PIB

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

18—19 lipca 2024R.

Sprawdź inne terminy szkolenia

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 27/06/2024: 1 970 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 13%

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe
certyfikat
egzamin


Uwagi:
Egzamin certyfikujący prowadzony jest na platformie langas.pl. Uczestnicy szkolenia mogą do niego przystąpić nieodpłatnie w dowolnym terminie w ciągu roku od zakończenia szkolenia.

ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

Cena: 2 270 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 970 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 37 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML RODO dla AML
RODO dla AML
więcej
Compliance, AML AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
Compliance, AML Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
Compliance, AML Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego - szkolenie compliance

Sytuacja na rynkach finansowych oraz w realnej gospodarce na całym świecie podlega nieustannym przeobrażeniom co dla wielu przedsiębiorstw i instytucji może stanowić niemałe wyzwanie. Koniecznym działaniem staje się zatem specjalizacja w coraz to nowych dziedzinach. Z tego też względu wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom opracowaliśmy unikatowy program szkolenia online Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego.

Zachęcamy do udziału w szkoleniu AML, którego celem jest wyjaśnienie praktycznych aspektów właściwej identyfikacji oraz weryfikacji beneficjenta rzeczywistego w oparciu o najlepsze standardy i najnowsze krajowe wytyczne. Na szkoleniu online omówione zostaną kwestie związane chociażby ze zgłaszaniem informacji na temat beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

AML i Compliance - co to jest i jakie ma znaczenie?

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, z angielskiego Anti Money Laundering (AML), jest jednym z wymogów obowiązującego prawa odnoszącego się do prowadzenia działalności gospodarczej w większości krajów na świecie, w tym także w Polsce. Jeśli chodzi o zapisy funkcjonujących obecnie aktów prawnych dotyczących AML w Polsce, to kwestie te opisuje ustawa AML, czyli Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Regulacje prawne w polskim prawodawstwie oparte są na Dyrektywach Unii Europejskiej w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do celów związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

W myśl zapisów polskiego prawa na przedsiębiorców oraz instytucje nałożonych zostało wiele obowiązków odnoszących się do AML. Przestrzeganie wypracowanych na przestrzeni lat zasad i standardów działania ma z jednej strony pomóc zwiększyć bezpieczeństwo finansowe oraz obniżyć ryzyko wynikające z ewentualnych oszustw, z drugiej zaś - powinno wspierać ochronę firmy przed posądzeniem jej o branie udziału w nielegalnym procederze.

Jeśli chodzi natomiast o Compliance, to termin ten oznacza zapewnienie zgodności prowadzonej działalności gospodarczej z obowiązującymi normami, zaleceniami i dopuszczonymi prawem praktykami. System Compliance ma więc na celu zapewnienie zgodność działania danej organizacji z obowiązującym prawem oraz przyjętymi wewnętrznymi normami postępowania. Sprawne funkcjonowanie systemu Compliance powinno pomóc zapobiegać stratom finansowym lub utracie reputacji.

Koniecznie zapoznaj się również z poniższym artykułem, by dowiedzieć się wszystkiego na temat znaczenia systemu Compliance w firmie:

Compliance w firmie - podstawowe funkcje

Dla kogo jest szkolenie Compliance

Interesujesz się zagadnieniami z zakresu Compliance i AML, ale nie jesteś pewien czy szkolenie Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego będzie dla Ciebie odpowiednie? Dla kogo jest więc przeznaczone to szkolenie online? Otóż nasze szkolenie AML dedykujemy przedstawicielom Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich, Towarzystw Inwestycyjnych oraz SKOK-ów. Szkolenie online z zakresu Compliance i AML przeznaczone jest przede wszystkim dla osób pełniących funkcje takie, jak Dyrektorzy, Kierownicy i Specjaliści jednostek:

 • przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 • przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
 • Compliance,
 • prawnych,
 • nadzoru i kontroli,
 • bezpieczeństwa,
 • analiz i audytu wewnętrznego.

Na szkolenie serdecznie zapraszamy również notariuszy, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, prawników, adwokatów, radców prawnych, prokurentów, audytorów oraz przedstawicieli podmiotów zobowiązanych do ustalenia beneficjenta rzeczywistego i zgłoszenia informacji do CRBR.

Udział w szkoleniu Compliance, certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego ogrom korzyści przyniesie zaś w szczególności osobom, które ukończyły szkolenie Certyfikowany AML Oficer lub Certyfikowany Compliance Oficer.

Jakie są korzyści ze szkolenia AML

Udział w certyfikowanym szkoleniu Compliance pozwoli Ci zdobyć specjalistyczną praktyczną wiedzę w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego, dzięki której zrealizujesz swoje plany zawodowe. Dowiesz się jak właściwie realizować obowiązek zgłoszenia spółek prawa handlowego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”). Ponadto uczestnicząc w naszym szkoleniu online, możesz bez wychodzenia z domu, uzyskać kwalifikacje uznawane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych.

Program szkolenia Compliance został stworzony przez najlepszych praktyków w kraju, dzięki czemu cały materiał szkoleniowy zawiera dokładnie to czego potrzebuje osoba zajmująca się na co dzień takimi zagadnieniami, jak Compliance i AML. Poznasz najmowe praktyki i standardy oraz zmiany wynikające z implementacji V Dyrektywy AML.

W trakcie szkolenia zyskać również szansę na poznanie wielu osób z działów Compliance w różnych instytucjach, a spotkania takie z pewnością mogą posłużyć za cenne źródło wymiany doświadczeń. Na koniec szkolenia online masz także możliwość otrzymania certyfikatu, potwierdzającego zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną, w skład której wchodzą eksperci Compliance. Certyfikat zatwierdzony jest przez Stowarzyszenie Compliance Polska i stanowić będzie gwarancję nabytej przez Ciebie specjalistycznej wiedzy i umiejętności praktycznych potrzebnych do pracy w obszarach związanych z Compliance i AML.

Więcej na temat tego, jakie znaczenie mają procedury AML dowiesz się z tego artykułu:

AML6 - kolejny krok przeciwko praniu pieniędzy

Program szkolenia online Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego

Program certyfikowanego szkolenia Compliance to kompleksowy zbiór wiedzy opracowany w taki sposób, by uczestnicy mogli w pełni przygotować się do pracy w obszarach związanych z zagadnieniami Compliance i AML, w tym w szczególności z osobą beneficjenta rzeczywistego. Program szkolenia online podzielony został na kilka bloków tematycznych, do których należą:

 • Beneficjent rzeczywisty,
 • Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego jako środek bezpieczeństwa finansowego,
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR),
 • Analizy struktur własnościowych w oparciu o praktyczne przykłady,
 • Charakterystyka spółek - ustalenie beneficjenta rzeczywistego w oparciu o najlepsze standardy,
 • Warsztat w zakresie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego - praca na przykładach dokumentowanie informacji o beneficjencie rzeczywistym.

Program szkolenia online Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego obejmuje również egzamin końcowy, po zdaniu którego uczestnicy uzyskają certyfikat, zatwierdzony przez Stowarzyszenie Compliance Polska.

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia:

Szkolenia i konferecje - Langas Group