16 maja 2022R., SZKOLENIE ON-LINE

Certyfikowany KYC Officer

Jak przeciwdziałać nadużyciom finansowym i wdrażać procedury antykorupcyjne poprzez praktyczne stosowanie Know Your Customer?

COMPLIANCE, AML

Zapraszamy do udział w szkoleniu, którego celem jest omówienie praktycznych aspektów programu KYC (Know Your Customer) oraz stosowania środków należytej staranności w świetle przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która implementuje do porządku prawnego przepisy IV Dyrektywy AML oraz rekomendacje grupy FATF.

Program KYC/CDD jest elementem polityki bezpieczeństwa w obszarze zapobiegania praniu pieniędzy jak również wszelkiego rodzaju fałszerstw i oszustw. Program określa standardy postępowania instytucji w zakresie due deligence, w tym kwestie związane z identyfikacją klientów (tzn. dążenie instytucji obowiązanej do ustalenia prawdziwej tożsamości klienta), ustaleniem charakteru nawiązywanej relacji oraz monitoringiem transakcji.

Głównym celem programu KYC/CDD jest zapobieganie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przestępstwom finansowym, czy też kradzieży tożsamości. Dzięki starannie prowadzonej polityce KYC instytucje mogą mieć pewność, że znają tożsamość swoich klientów, a ich produktu i usługi przeprowadzane są w sposób bezpieczny.

Dobrze przygotowany program KYC to elementem polityki bezpieczeństwa każdej instytucji w obszarze zapobiegania procederowi prania pieniędzy jak również wszelkiego rodzaju fałszerstw. Program to inaczej zbiór zasad i standardów postępowania po stronie instytucji. Określa kwestie związane z akceptacją klienta, identyfikacją i weryfikacją tożsamości klientów, ustaleniem charakteru relacji, przygotowaniem podstaw do monitoringu transakcji oraz zasady postępowania pracowników w przypadku pojawienia się wątpliwości co do właściwości osób dokonujących transakcji, ich zasadności, źródła pochodzenia środków, jak również powiązania ich z procederem prania pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

Program KYC nabiera znaczenia w czasie pandemii COVID-19, gdy większość przedsiębiorców stopniowo przenosi działalność do Internetu. Już dziś instytucje muszą trafne identyfikować zagrożenia oraz pojawiające się ryzyka w obszarze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Przestępcy wciąż szukają słabych punktów i luk w przepisach prawa oraz systemach instytucji. Nowe technologie wykorzystujące otwartą bankowość, sztuczną inteligencję  czy też biometrię, zapewne pozwolą ograniczyć ryzyko podczas on-boardingu klienta i zwiększyć bezpieczeństwo stosunków gospodarczych z klientem.

Korzyści

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • Szkolenie jest uzupełnieniem programu Certyfikowany AML Oficer
 • Po ukończeniu szkolenia uczestnicy mogą bezpłatnie przystąpić do egzaminu, po zdaniu którego otrzymają Państwo Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę
 • Zakres szkolenia został zaakceptowany przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska

Główne zagadnienia omawiane podczas szkolenia:

 • Najważniejsze zmiany w ustawie po implementacji IV Dyrektywy AML
 • Cel i zakres czynności sprawdzających
 • Przebieg czynności sprawdzających, w tym źródła wiedzy o kliencie i jego transakcjach
 • Zasady nawiązywania relacji, w tym relacji non-face-to-face
 • Wady programu KYC
 • Grupy podwyższonego ryzyka
 • Zasady stosowania środków należytej staranności
 • Klasyfikacja klienta z uwzględnieniem czynników ryzyka
 • Relacje z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne (PEP)
 • Praktyczne zmiany w zakresie ustalenia beneficjenta rzeczywistego

Uczestnicy

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?

 • Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów, w szczególności Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek:
 • przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 • przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
 • compliance,
 • prawnych,
 • nadzoru i kontroli,
 • bezpieczeństwa,
 • oceny ryzyka,
 • analiz i audytu wewnętrznego.
 • Notariusze, Biegli Rewidenci, Doradcy Podatkowi, Prawnicy, Adwokaci, Radcy Prawni, Prokurenci, Audytorzy.
 • W szczególności zapraszamy osoby, które ukończyły szkolenie Certyfikowany AML Oficer lub Certyfikowany Compliance Oficer.

Program

16 MAJA 2022

8.45 – rejestracja i sprawdzenie ustawień on-line
9.00 – rozpoczęcie szkolenia

Program KYC oraz środki należytej staranności w świetle przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Praktyczne aspekty przeprowadzenia due diligence klienta – czyli jak bezpiecznie nawiązać relację z klientem

Najważniejsze zmiany przepisów AML w obszarze KYC / CDD

KYC – procedura bezpieczeństwa

 • proces akceptacji i okresowy przegląd relacji z klientami,
 • gromadzenie i weryfikacja wymaganych dokumentów oraz informacji o kliencie
 • relacje z klientami non-face-to-face
 • źródła wiedzy o klientach i transakcjach
 • zapobieganie ryzyku sankcji

Ocena klienta i czynniki ryzyka

 • ocena początkowa i bieżąca klienta – jak podejść do tematu?
 • czynniki wpływające na ryzyko
 • monitorowanie i testowanie
 • okresowy przegląd matrycy ryzyka

Zasady należytej staranności wobec klienta

 • zastosowanie środków należytej staranności – podejście oparte na ryzyku
 • wzmocnione i uproszczone środki należytej staranności
 • monitoring relacji z klientem, w tym analiza transakcji zrealizowanych w ramach stosunków gospodarczych
 • przesłanki wpływające na wypowiadanie stosunków gospodarczych

Wyzwania w zakresie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego

 • obowiązek weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego
 • dlaczego ważne  jest ustalenie beneficjenta rzeczywistego

Relacje z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne (PEP)

 • jak poprawnie ustalić status PEP klienta i beneficjenta rzeczywistego
 • badanie transakcji PEP’a – jak praktycznie podejść do tematu?

15.00 – zakończenie szkolenia

Metody:

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie:

 • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych,
 • case study,
 • ćwiczeń w grupach,
 • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień.

EGZAMIN

Prosimy o założenie konta na naszej platformie https://langas.pl/egzaminy/ zgodnie z tą instrukcja egzaminu.
Po weryfikacji tożsamości zostaną Państwo przypisani do wybranego przez Państwa egzaminu. Do zdawania egzaminu będzie można przystąpić w dowolnym momencie.
Egzamin składa się z pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Dla uzyskania certyfikatu niezbędne jest uzyskanie 80% poprawnych odpowiedzi.
Po zdaniu egzaminu certyfikat przesyłany jest w formacie PDF mailem, lub – na życzenie – w wersji papierowej.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Pozytywnie, ponieważ w sposób interesujący zostały przedstawione tematy z zakresu szkolenia.

Marta Boguszewicz

Analityk AML, Cinkciarz

Bardzo duża wiedza Pana Tomasza. Profesjonalne przekazanie wiedzy. Na każde zadane pytanie, otrzymaliśmy wyczerpującą odpowiedź.

Sylwia Faber

Analityk AML, Cinkciarz

Szkolenie przeprowadzone bardzo sprawnie, poruszone są kluczowe aspekty dla KYC. Wrażenia pozytywne.

Rafał Adamczuk

Junior KYC Specialist, ING Bank Śląski S.A.

Szkolenia prowadzone przez Pana Tomasza Wojtaszczyka jak zawsze są super przygotowane. Warsztatowy sposób prowadzenia pozwala na zaangażowanie uczestników i lepsze zrozumienie poruszonego tematu.

Agata Jankowska

AML Oficer, Wonga.pl

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
Compliance, AML Certyfikowany KYC Officer
Certyfikowany KYC Officer
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Certyfikowany KYC Officer - szkolenie online z pełnowartościowym programem zatwierdzonym przez SCP.

Program KYC/CDD jest elementem polityki bezpieczeństwa w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz wszelkiego rodzaju oszustwom. Definiuje wszystkie standardy należytej staranności w postępowaniu instytucjonalnym. W tym zagadnienia takie jak:

 • dążenie instytucji obowiązanej do ustalenia prawdziwej tożsamości klienta,
 • określenie charakteru nawiązywanej relacji,
 • monitorowanie transakcji.

Program szkoleń online został zatwierdzony przez specjalistów z zakresu AML i Compliance i akredytowany przez Stowarzyszenie Compliance Polska. Jest to kompleksowy program przygotowujący do pełnienia roli Oficera KYC.

Szkolenie online ułatwia kwestie organizacyjne. Nie musisz planować wyjazdu, rezerwować noclegu i tracić dużo czasu. Dzięki temu, że możesz wziąć udział w szkoleniu KYC Officer z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu, oszczędzam czas i pieniądze, które możesz zainwestować w rozwój osobisty i firmowy.

Certyfikowany KYC Officer - szkolenie, które rozszerza perspektywy zawodowe

Udział w certyfikowanym szkoleniu KYC Officer to możliwość rozszerzenia perspektyw zawodowych lub całkowite przebranżowienie się w instytucji. Jeśli jesteś osobą, która nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu Compliance i AML, to zapraszamy na szkolenia, które będą świetną podstawą wprowadzającą do programu KYC/CDD.

 • Certyfikowany AML Officer
 • Certyfikowany Compliance Officer.

KYC - narzędzie do zwalczania korupcji, oszustw finansowych i nadużyć na arenie międzynarodowej.

Zasady KYC różnią się w zależności od kraju, ale podstawowe założenie procedur jest takie samo dla wszystkich. Ogólną zasadą regulacji KYC jest gromadzenie wystarczającej ilości danych, aby umożliwić identyfikację osoby. Dane powinny być zbierane w taki sposób, aby można było określić, czy działania danej osoby są legalne.

Polityki KYC rozwijały się w każdym kraju do tego stopnia, że ​​stały się teraz narzędziem do walki z korupcją, oszustwami i praniem brudnych pieniędzy. Ewolucja KYC to wynik powszechnych problemów dotyczących korupcji, finansowania terroryzmu i prania pieniędzy. Jako powszechnych rozumie się na arenie międzynarodowej.

Procedury KYC w ujęciu międzynarodowym

Wiele instytucji finansowych rozpoczyna swoje procedury KYC od zebrania podstawowych danych i informacji o swoich klientach. W Polsce częścią takich procedur jest identyfikacja beneficjenta rzeczywistego w CRBR. W niektórych krajach procedury KYC określane są jako „program identyfikacji klienta”.

Informacje, które umożliwiają identyfikację klienta:

 • imię i nazwisko,
 • numer ubezpieczenia społecznego,
 • data urodzenia,
 • numer PESEL lub pokrewny dla danego kraju,
 • adres zamieszkania/zameldowania.

Procedury KYC, które przeprowadzisz jako Certyfikowany KYC Officer

Wdrażając procedury KYC należy wykonać kilka kroków, które przedstawiamy poniżej. Kroki te będą również stałym elementem KYC w przedsiębiorstwie i zakresie obowiązków KYC Officera.

Podczas wdrażania procedur KYC należy wykonać kilka kroków, które są również integralną częścią obowiązków firmy i KYC Officera. Poniżej proces wdrażania KYC na podstawie poszczególnych działań.

 • Potwierdzenie tożsamości (sprawdzenie autentyczności dokumentów tożsamości, daty ważności oraz listy skradzionych/unieważnionych dokumentów).
 • Sprawdzenie i potwierdzenie numerów rejestracyjnych (KRS, REGON, numer VAT itp.) i porównanie ich z danymi osoby/firmy.
 • Sprawdzenie formy prawnej spółki (aktywna, w stanie likwidacji, rozwiązana).
 • Sprawdzenie beneficjenta rzeczywistego w CRBR.
 • Sprawdzenie PEP-ów.
 • Sprawdzenie listy sankcji (osobiste formularze beneficjentów rzeczywistych i osoby prawne).

KYC od strony praktycznej

Wdrażanie procedur w przedsiębiorstwach to ważny element zabezpieczający jednocześnie interesy firmy i klienta. Procedury można podzielić na obowiązkowe i takie, które są dobrymi praktykami i warto je wdrożyć. Czy wiesz czym jest KYC, czy jest Ci potrzebne? Co obejmuje Know Your Customer? Dowiesz się tego z poniższego artykułu.

[embed] https://langas.pl/know-your-customer-kyc-w-praktyce/ [/embed]