14 czerwca 2024R., SZKOLENIE ON-LINE

Certyfikowany KYC Officer

Jak przeciwdziałać nadużyciom finansowym i wdrażać procedury antykorupcyjne poprzez praktyczne stosowanie Know Your Customer?

ZAREZERWUJ MIEJSCE

COMPLIANCE, AML

Zapraszamy do udział w szkoleniu, którego celem jest omówienie praktycznych aspektów programu KYC (Know Your Customer) oraz stosowania środków należytej staranności w świetle przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która implementuje do porządku prawnego przepisy IV Dyrektywy AML oraz rekomendacje grupy FATF.

Program KYC/CDD jest elementem polityki bezpieczeństwa w obszarze zapobiegania praniu pieniędzy jak również wszelkiego rodzaju fałszerstw i oszustw. Program określa standardy postępowania instytucji w zakresie due deligence, w tym kwestie związane z identyfikacją klientów (tzn. dążenie instytucji obowiązanej do ustalenia prawdziwej tożsamości klienta), ustaleniem charakteru nawiązywanej relacji oraz monitoringiem transakcji.

Głównym celem programu KYC/CDD jest zapobieganie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przestępstwom finansowym, czy też kradzieży tożsamości. Dzięki starannie prowadzonej polityce KYC instytucje mogą mieć pewność, że znają tożsamość swoich klientów, a ich produktu i usługi przeprowadzane są w sposób bezpieczny.

Dobrze przygotowany program KYC to elementem polityki bezpieczeństwa każdej instytucji w obszarze zapobiegania procederowi prania pieniędzy jak również wszelkiego rodzaju fałszerstw. Program to inaczej zbiór zasad i standardów postępowania po stronie instytucji. Określa kwestie związane z akceptacją klienta, identyfikacją i weryfikacją tożsamości klientów, ustaleniem charakteru relacji, przygotowaniem podstaw do monitoringu transakcji oraz zasady postępowania pracowników w przypadku pojawienia się wątpliwości co do właściwości osób dokonujących transakcji, ich zasadności, źródła pochodzenia środków, jak również powiązania ich z procederem prania pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

Korzyści:

 • Szkolenie jest uzupełnieniem programu Certyfikowany AML Oficer,
 • Po ukończeniu szkolenia otrzymacie Państwo Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę,
 • Zakres szkolenia został zaakceptowany przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska

Główne zagadnienia omawiane podczas szkolenia:

 • Najważniejsze zmiany w ustawie po implementacji IV Dyrektywy AML
 • Cel i zakres czynności sprawdzających
 • Przebieg czynności sprawdzających, w tym źródła wiedzy o kliencie i jego transakcjach
 • Zasady nawiązywania relacji, w tym relacji non-face-to-face
 • Wady programu KYC
 • Grupy podwyższonego ryzyka
 • Zasady stosowania środków należytej staranności
 • Klasyfikacja klienta z uwzględnieniem czynników ryzyka
 • Relacje z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne (PEP)
 • Praktyczne zmiany w zakresie ustalenia beneficjenta rzeczywistego
 • Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę potwierdzoną certyfikatem, która pozwoli zrealizować Twoje plany zawodowe.
 • O randze certyfikatu świadczy potwierdzenie zdanego egzaminu sygnowanego przez Stowarzyszenie Compliance Polska.

Uczestnicy

 • Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów, w szczególności Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek:
 • przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 • przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
 • compliance,
 • prawnych,
 • nadzoru i kontroli,
 • bezpieczeństwa,
 • oceny ryzyka,
 • analiz i audytu wewnętrznego.
 • Notariusze, Biegli Rewidenci, Doradcy Podatkowi, Prawnicy, Adwokaci, Radcy Prawni, Prokurenci, Audytorzy.
 • W szczególności zapraszamy osoby, które ukończyły szkolenie Certyfikowany AML Oficer lub Certyfikowany Compliance Oficer.

Program:

14 CZERWCA 2024 R.

8.45 – rejestracja i sprawdzenie ustawień on-line
9.00 – rozpoczęcie szkolenia

Program KYC oraz środki należytej staranności w świetle przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.Praktyczne aspekty przeprowadzenia due diligence klienta – czyli jak bezpiecznie nawiązać relację z klientem

1. Najważniejsze zmiany przepisów AML w obszarze KYC / CDD

2. KYC – procedura bezpieczeństwa

 • proces akceptacji i okresowy przegląd relacji z klientami,
 • gromadzenie i weryfikacja wymaganych dokumentów oraz informacji o kliencie
 • relacje z klientami non-face-to-face
 • źródła wiedzy o klientach i transakcjach
 • zapobieganie ryzyku sankcji

3. Ocena klienta i czynniki ryzyka

 • ocena początkowa i bieżąca klienta – jak podejść do tematu?
 • czynniki wpływające na ryzyko
 • monitorowanie i testowanie
 • okresowy przegląd matrycy ryzyka

4. Zasady należytej staranności wobec klienta

 • zastosowanie środków należytej staranności – podejście oparte na ryzyku
 • wzmocnione i uproszczone środki należytej staranności
 • monitoring relacji z klientem, w tym analiza transakcji zrealizowanych w ramach stosunków gospodarczych
 • przesłanki wpływające na wypowiadanie stosunków gospodarczych

5.Wyzwania w zakresie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego

 • obowiązek weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego
 • dlaczego ważne  jest ustalenie beneficjenta rzeczywistego

6. Relacje z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne (PEP)

 • jak poprawnie ustalić status PEP klienta i beneficjenta rzeczywistego
 • badanie transakcji PEP’a – jak praktycznie podejść do tematu?

15.00 – zakończenie szkolenia

 

Absolwenci szkolenia, w ramach ceny kursu, mają możliwość wzięcia udziału w egzaminie certyfikacyjnym.Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę potwierdzoną certyfikatem, która pozwoli zrealizować Twoje plany zawodowe.O randze certyfikatu świadczy potwierdzenie zdanego egzaminu sygnowanego przez Stowarzyszenie Compliance Polska.

Metody:

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie:

 • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych,
 • case study,
 • ćwiczeń w grupach,
 • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień

EGZAMIN

Prosimy o założenie konta na naszej platformie https://langas.pl/egzaminy/ zgodnie z tą instrukcja egzaminu.
Po weryfikacji tożsamości zostaną Państwo przypisani do wybranego przez Państwa egzaminu. Do zdawania egzaminu będzie można przystąpić w dowolnym momencie.
Egzamin składa się z pytań jednokrotnego wyboru. Dla uzyskania certyfikatu niezbędne jest uzyskanie 80% poprawnych odpowiedzi.
Po zdaniu egzaminu certyfikat przesyłany jest w formacie PDF mailem, lub – na życzenie – w wersji papierowej.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Pozytywnie, ponieważ w sposób interesujący zostały przedstawione tematy z zakresu szkolenia.

Marta Boguszewicz

Analityk AML, Cinkciarz

Bardzo duża wiedza Pana Tomasza. Profesjonalne przekazanie wiedzy. Na każde zadane pytanie, otrzymaliśmy wyczerpującą odpowiedź.

Sylwia Faber

Analityk AML, Cinkciarz

Szkolenie przeprowadzone bardzo sprawnie, poruszone są kluczowe aspekty dla KYC. Wrażenia pozytywne.

Rafał Adamczuk

Junior KYC Specialist, ING Bank Śląski S.A.

Szkolenia prowadzone przez Pana Tomasza Wojtaszczyka jak zawsze są super przygotowane. Warsztatowy sposób prowadzenia pozwala na zaangażowanie uczestników i lepsze zrozumienie poruszonego tematu.

Agata Jankowska

AML Oficer, Wonga.pl

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

14 czerwca 2024R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 27/05/2024: 1 670 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 15%

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe
certyfikat


Uwagi:
Szkolenie prowadzone jest na platformie zoom lub clickmeeting

Wymagania sprzętowe:

1. Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:
● Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka była aktualizowana przez ostatnie 2 lata)
● Przeglądarki: Safari, IE, Edge powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie. W takim wypadku należy skorzystać z Chrome lub Firefox.

2. Wymagania w telefonie/tablecie:
● Telefon z Androidem 6.0+ i korzystający z przeglądarki Chrome (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem Android)
● Telefon z system iOS 12.2+(iPhone) i przeglądarką Safari Mobile (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem iOS).
● Telefony ze starszymi systemami operacyjnymi na telefonach powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie.
● Podczas dołączania do pokoju, należy pozwolić aplikacji (będzie komunikat systemowy) na dostęp do mikrofonu.

3. Wymagania sieciowe:
● Dla uczestnika szkolenia: min. 2 Mbits/sek pobieranie (download) oraz 1 Mbits/sek wysyłanie (upload)
● Dla prezentującego wartość wysyłania(upload) min. 1 Mbits/sek , im większa wartość tym lepsza jakość prezentowanego obrazu/dźwięku.
● Można korzystać z Internetu w telefonie tzw. LTE
● W sieciach firmowych należy sprawdzić firewall i skontaktować się ze swoim działem IT i przekazać im następującą informację: “Aplikacja do webinarów korzysta z portów TCP 80/443(HTTP/HTTPS) UDP 16384-32767 do WebRTC audio”

4. Wymagania fizyczne:
● Do słuchania webinaru potrzebny jest tylko głośnik/słuchawki w komputerze
● Do przesyłania dźwięku potrzebny jest mikrofon (polecamy zestaw słuchawki z mikrofon, które zapewniają lepszą jakość niż wbudowany mikrofon w komputerze)
● Kamera wbudowana w laptopa/telefon jest wystarczająca


ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

Cena: 1 970 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 670 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 6 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML RODO dla AML
RODO dla AML
więcej
Compliance, AML AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
Compliance, AML Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
Compliance, AML Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Szkolenie online KYC - pełnowartościowy program, który zrealizujesz nawet w domu!

Program KYC/CDD to elementem polityki bezpieczeństwa w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz wszelkiego rodzaju oszustwom. Zawiera i określa wszelkie standardy postępowania instytucji w zakresie należytej staranności. W tym również kwestie takie jak:
 • dążenie instytucji obowiązanej do ustalenia prawdziwej tożsamości klienta,
 • określenie charakteru nawiązywanej relacji,
 • monitorowanie transakcji.
Program szkolenia online został zatwierdzony przez uznanych ekspertów z zakresu AML i Compliance, a także zatwierdzony przez SCP (Stowarzyszenie Compliance Polska). Jest to pełnowartościowy program przygotowujący do pełnienia roli KYC Officera. Szkolenie online ułatwia kwestie organizacyjne związane z wyjazdem i rezerwacją noclegu. Dzięki temu możesz zaoszczędzić sporo czasu i brać udział w szkoleniu KYC Officera z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.

Certyfikowany KYC Officer - szkolenie, które przygotuje do pełnienia funkcji Officera KYC

Udział w certyfikowanym szkoleniu KYC Officer to szansa na zdobycie nowej ścieżki zawodowej lub rozszerzenie obecnej. Natomiast jeśli jesteś osobą, która nie ma podstawowej wiedzy, to zapraszamy na szkolenia, które będę idealnym wporwadzeniem do programu KYC/CDD.
 • Certyfikowany AML Officer
 • Certyfikowany Compliance Officer.

KYC - narzędzie do zwalczania nielegalnych transakcji w dziedzinie finansów międzynarodowych

Przepisy KYC różnią się w zależności od kraju, jednak podstawowe założenie procedur pozostaje niezmienne dla wszystkich. Jako ogólną zasadę przepisów KYC rozumie się zgromadzenie wystarczającej ilości danych, które umożliwią identyfikację osoby. Należy gromadzić je w taki sposób, aby móc zidentyfikować, czy działania tej osoby są zgodne z prawem. Polityki KYC ewoluowały w każdym kraju do tego stopnia, że obecnie stały się narzędziem do zwalczania korupcji, oszustw finansowych i prania brudnych pieniędzy. Ewolucja KYC jest następstwem powszechnego problemu związanego z korupcją, finansowaniem terroryzmu i praniem pieniędzy. Powszechnego, czyli na arenie międzynarodowej.

Procedury KYC w ujęciu międzynarodowym

Wiele instytucji finansowych rozpoczyna swoje procedury KYC od zebrania podstawowych danych i informacji o swoich klientach. W Polsce mamy do dyspozycji np. CRBR. W niektórych krajach z kolei jest to określane jako „program identyfikacji klienta”. Fragmenty informacji, które pomagają w ustaleniu, czy dana osoba jest zamieszana w przestępstwo finansowe.
 • imię i nazwisko,
 • numer ubezpieczenia społecznego,
 • data urodzenia,
 • numer PESEL lub pokrewny dla danego kraju,
 • adres zamieszkania/zameldowania.

Procedury KYC, które przeprowadzisz jako Certyfikowany KYC Officer

Wdrażając procedury KYC należy wykonać kilka kroków, które przedstawiamy poniżej. Kroki te będą również stałym elementem KYC w przedsiębiorstwie i zakresie obowiązków KYC Officera.
 • Potwierdzenie tożsamości (sprawdzenie autentyczności dokumentów tożsamości, daty ważności oraz listy skradzionych/unieważnionych dokumentów).
 • Sprawdzenie i potwierdzenie numerów rejestracyjnych (KRS, REGON, numer VAT itp.) i porównanie ich z danymi osoby/firmy.
 • Sprawdzenie formy prawnej spółki (aktywna, w stanie likwidacji, rozwiązana).
 • Sprawdzenie beneficjenta rzeczywistego w CRBR.
 • Sprawdzenie PEP-ów.
 • Sprawdzenie listy sankcji (osobiste formularze beneficjentów rzeczywistych i osoby prawne).

KYC od strony praktycznej

Wdrażanie procedur w przedsiębiorstwach to ważny element zabezpieczający jednocześnie interesy firmy i klienta. Procedury można podzielić na obowiązkowe i takie, które są dobrymi praktykami i warto je wdrożyć. Czy wiesz czym jest KYC, czy jest Ci potrzebne? Co obejmuje Know Your Customer? Dowiesz się tego z poniższego artykułu. {embed] https://langas.pl/know-your-customer-kyc-w-praktyce/ [/embed]