9 lutego 2021R., SZKOLENIE ON-LINE

Certyfikowany Audytor Lean w Magazynie i Intralogistyce

Szkolenie certyfikujące

ZARZĄDZANIE, PRODUKCJA

Szkolenie Certyfikowany Audytor Lean w Magazynie i Intralogistyce oparte jest na najlepszych biznesowych praktykach. Podczas jego trwania poznają Państwo nowoczesne narzędzia zarządzania zapasami oraz optymalizacją kosztów.

Optymalne koszty, zwiększanie wydajności procesów oraz ścieżka ciągłej poprawy w przedsiębiorstwie wymagają reakcji również ze strony procesów magazynowo-logistycznych. Niezbędne jest stosowanie sprawdzonych metod pracy. Zarządzanie procesami przepływu materiałów i gospodarowanie zapasami wiąże się z w wielu przypadkach z zastosowaniem narzędzi lean management w logistyce wewnętrznej.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia audytu Lean oraz stosowania narzędzi ciągłego doskonalenia wraz z pomiarem efektywności procesów.

Audytor Lean ma zademonstrować poziom best in class analizowanego obszaru – w tym przypadku logistyczny/magazynowy.

Usystematyzowane podejście do audytu sprawdza wszechstronnie stan obecny – począwszy od 5S, poprzez procedury pracy standardowej, ocenę stanu wyposażenia, po kompetencje personelu. Audytor ocenia również poziom kluczowych wskaźników oraz realizowane projekty. Podsumowaniem jest radarowy wykres wszystkich bloków audytu, pokazujący ocenę każdego aspektu wraz i obszary z możliwością poprawy.

Korzyści

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną przygotowani do pracy w następujących obszarach:

 • Lean Management w procesach logistycznych/magazynowych
 • Narzędzia i metody Lean dla intralogistyki
 • Audytor jako Lider Kaizen
 • Pomiar efektywności / przebieg audytu
 • Skuteczne podsumowanie audytu

Szkolenie kończy się egzaminem certyfikującym. Wynik pozytywny uprawnia do otrzymania Certyfikatu Audytora Wewnętrznego Procesów Logistycznych i Magazynowych.

Uczestnicy

Warsztaty są skierowane do:

 • pełnomocników ds. SZJ
 • menedżerów ds. lean 
 • menadżerów logistyki
 • kierowników magazynów
 • pracowników działu zarządzania jakością i komórek lean 
 • managerów odpowiedzialnych za wprowadzanie i weryfikacje standardów jakościowych w przedsiębiorstwie
 • wszystkich osób, które chcą nabyć i potwierdzić certyfikatem umiejętności skutecznego audytowania doskonałości procesów logistycznych i magazynowych w swoim miejscu pracy.

Program

9 lutego 2020

8.30  logowanie do platformy, sprawdzenie ustawień
9.00 rozpoczęcie szkolenia

 • Grupy marnotrawstwa – muda, muri, mura – oraz 3 rodzaje muda
 • Zdefiniowanie Wartości Dodanej oraz czynności Bez Wartości Dodanej – różnice pomiędzy Wartością Dodaną w produkcji i logistyce.
 • Benefity z wdrożenia szczupłego zarządzania w łańcuchu dostaw.
 • Cykl PDCA w doskonaleniu szczupłego łańcucha dostaw.
 • Zasady audytowania w łańcuchu dostaw.
 • Tworzenie struktury audytowej w kwestionariuszu oceny łańcuchu dostaw.
 • Proces rozładunku: 7 kluczowych pytań w kwestionariuszu, poszukiwanie stanów zgodnych i niezgodnych.
 • 2 ćwiczenia z pomiaru procesu, identyfikowania strat oraz definiowania Wartości Dodanej oraz czynności Bez Wartości Dodanej.
 • Proces sprawdzania: 13 kluczowych pytań w kwestionariuszu, poszukiwanie stanów zgodnych i niezgodnych.
 • Proces lokowania: 9 kluczowych pytań w kwestionariuszu, poszukiwanie stanów zgodnych i niezgodnych.
 • Proces składowania: 14 kluczowych pytań w kwestionariuszu, poszukiwanie stanów zgodnych i niezgodnych. Strategie w łańcuchu dostaw – horyzontalna, wertykalna – layoutowa i w strukturze systemu składowania.
 • Proces pobrania: 15 kluczowych pytań w kwestionariuszu, poszukiwanie stanów zgodnych i niezgodnych.
 • 2 ćwiczenia z realizacji strategii S w modelu logistycznym.
 • Proces transferu do punktu użycia (w wypadku firm produkcyjnych): 15 kluczowych pytań w kwestionariuszu, poszukiwanie stanów zgodnych i niezgodnych.
 • Proces załadunku (w wypadku operatorów logistycznych): 7 kluczowych pytań w kwestionariuszu poszukiwanie, stanów zgodnych i niezgodnych.
 • Prezentacja wyniku audytu przed kierownictwem. Przeprowadzanie Acitivity Based Costing parowane z wynikiem audytu.
 • Wskaźniki w szczupłym łańcuchu dostaw.

17.00    podsumowanie i zakończenie szkolenia

egzamin certyfikacyjny on-line w ciągu 2 tygodni od zakończenia szkolenia

Metody:

Szkolenie „Certyfikowany Audytor Lean w Magazynie i Intralogistyce” ma wymiar praktyczny, a jego celem jest nie tylko przekazanie Ci konkretnego know-how, ale również wzmocnienie Twoich umiejętności przez zastosowanie różnych metod szkoleniowych:

Prelekcja – poznasz skuteczne strategie, rozwiązania i metody zarządzania audytem,
Warsztaty – przećwiczysz świeżo poznane narzędzia i techniki planowania oraz wdrażania audytu,
Dyskusje – poznasz doświadczenia innych logistyków, szanse, bariery, ryzyka i wyzwania związane z audytem w magazynie,
Analiza – dowiesz się, jakie scenariusze mogą najlepiej sprawdzić się w procesie audytu,
Symulacja – podczas odgrywania ról nauczysz się, jak efektywnie komunikować się z pracownikami i klientami,
Studium przypadku – wyciągniesz praktyczne wnioski z analizy sytuacji związanej z wprowadzaniem zmiany.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Facere ipsam temporibus nesciunt. Nam autem doloremque quasi minus ab atque modi a porro. Culpa et alias. Expedita nemo es. Facere ipsam temporibus nesciunt. Nam autem doloremque quasi minus ab atque modi a porro. Culpa et alias. Expedita nemo es

Voluptatem Forere

FACERE IPSAM TEMPORIBUS NESCIUNT

Voluptas voluptatem dicta voluptates reiciendis consectetur ex animi non id. At ex deleniti atque. Necessitatibus unde deserunt delectus. Voluptas voluptatem dicta voluptates reiciendis consectetur ex animi non id. At ex deleniti atque. Necessitatibus unde deserunt delectus. Voluptas voluptatem dicta voluptates reiciendis consectetur ex animi non id. At ex deleniti atque. Necessitatibus unde deserunt delectus. Voluptas voluptatem dicta voluptates reiciendis consectetur ex animi non id. At ex deleniti atque. Necessitatibus unde deserunt delectus.

Nihil Necessitab

ET CUPIDITATE

Lntium accusantium qui voluptatum. Facilis sapiente voluptatem quam simiest eum laudantium accusantium qui voluptatum. Facilis sapiente voluptatem quam simiest eum laudantium accusantium qui voluptatum. Facilis sapiente voluptatem quam simiest eum laudantium accusantium qui voluptatum. Facilis sapiente voluptatem quam simiest eum laudantium accusantium qui voluptatum. Facilis sapiente voluptatem quam simi

Excepturi Rem

REM REPELLAT INVENTORE

Zdobądź know-how, które poznało już ponad 80 firm

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Magadalena Kaczmarczyk
Project Director
m.kaczmarczyk@langas.pl
226968022

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Magadalena Kaczmarczyk
Project Director
m.kaczmarczyk@langas.pl
226968022


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
On-line Prawo dla działu HR
Prawo dla działu HR
więcej
On-line Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych z uwzględnieniem nowelizacji
Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych z uwzględnieniem nowelizacji
więcej
On-line Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
On-line Certyfikowany KYC Officer
Certyfikowany KYC Officer
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Audytor Lean w logistyce - certyfikowane szkolenie online

Optymalizacja kosztów, zwiększanie efektywności i wydajności procesów oraz nieustanna poprawa skuteczności działań w przedsiębiorstwie wymagają podejmowania aktywności nie tylko z zakresu zarządzania, ale również na poziomie procesów magazynowo-logistycznych. Niezbędne jest tutaj wykorzystanie sprawdzonych metod pracy i narzędzi. Kierowanie procesami przepływu towarów i materiałów oraz właściwe gospodarowanie posiadanymi zapasami w wielu przypadkach wiąże się z koniecznością zastosowania narzędzi lean management w logistyce.

Dla poprawy i utrzymania wysokiej efektywności działalności przedsiębiorstwa kluczowe znaczenie ma Audytor Lean, który dzięki odpowiedniemu przygotowaniu jest w stanie szybko zidentyfikować nieprawidłowości w procesach logistycznych i magazynowych oraz zaproponować działania, które będą skutecznie przeciwdziałać takim zaburzeniom.

Szkolenie online Certyfikowany Audytor Lean w Magazynie i Intralogistyce to pełnowartościowy zbiór informacji i najlepszych praktyk stosowanych w procesie pomiaru efektywności procesów logistyczno-magazynowych w przedsiębiorstwie. Na tym szkoleniu Lean uczestnicy będą mieli szansę poznać nowoczesne narzędzia zarządzania zapasami i przepływem towarów i materiałów oraz optymalizacji kosztów. Szkolenie online oparte jest na sprawdzonych praktykach biznesowych.

Kto może być uczestnikiem szkolenia Lean?

Szkolenie Lean w logistyce adresowane jest przede wszystkim do osób sprawujących w przedsiębiorstwie funkcje:

 • pełnomocników ds. Systemów zarządzania jakością,
 • menedżerów ds. Lean,
 • menedżerów logistyki,
 • kierowników magazynów,
 • pracowników działu zarządzania jakością i komórek Lean,
 • managerów odpowiedzialnych za wprowadzanie i weryfikację standardów jakościowych w przedsiębiorstwie

Co więcej, uczestnikami szkolenia mogą zostać także wszystkie osoby, które chcą nabyć i potwierdzić certyfikatem umiejętności skutecznego audytowania procesów logistycznych i magazynowych w swoim miejscu pracy.

Szkolenie Lean w magazynie i intralogistyce - jakie są korzyści?

Biorąc udział w szkoleniu online, możesz bez wychodzenia z domu przygotować się do pracy w takich obszarach działalności jak Lean Management w procesach logistycznych i magazynowych.

Na szkoleniu Lean poznasz narzędzia i metody Lean dla intralogistyki. Dowiesz się także, jakimi cechami powinien charakteryzować się Lider Kaizen i jaka jest jego rola. Ponadto, poznasz zasady pomiaru efektywności, czyli audytu w organizacji oraz skutecznego podsumowania tego procesu.

Program szkolenia online Audytor Lean w magazynie i intralogistyce

Program szkolenia logistyka Audytor Lean obejmuje najważniejsze zagadnienia, z jakimi powinna zapoznać się każda osoba nadzorująca efektywność procesów logistycznych i magazynowych w przedsiębiorstwie.

W programie szkolenia online Certyfikowany Audytor Lean w Magazynie i Intralogistyce znajdziesz m.in. następujące tematy:

 • grupy marnotrawstwa (muda, muri, mura) oraz 3 rodzaje muda,
 • wartość dodana, czynności bez wartości dodanej oraz różnice pomiędzy wartością dodaną w produkcji i logistyce,
 • benefity wdrożenia szczupłego zarządzania w łańcuchu dostaw,
 • cykl PDCA w doskonaleniu szczupłego łańcucha dostaw,
 • zasady audytowania w łańcuchu dostaw,
 • tworzenie struktury audytowej w oparciu o kwestionariusz oceny łańcucha dostaw,
 • procesy: rozładunku, sprawdzania, lokowania, składowania, pobrania, transferu do punktu użycia oraz załadunku,
 • kluczowe wskaźniki w szczupłym łańcuchu dostaw,
 • prezentacja wyników audytu przed kierownictwem.

Program szkolenia Lean zakłada również egzamin certyfikacyjny online, który umożliwia uzyskanie Certyfikatu Audytora Lean w magazynie i intralogistyce. Certyfikat jest potwierdzeniem nabytych podczas szkolenia kompetencji niezbędnych do właściwego przeprowadzania pomiaru efektywności procesów logistycznych i magazynowych.

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia:

Szkolenia i konferecje - Langas Group