17 stycznia 2022R., SZKOLENIE ON-LINE

Beneficjent rzeczywisty

Procedura ustalania, weryfikacja, rejestracja

COMPLIANCE, AML

Zapraszamy do udział w szkoleniu, którego celem jest omówienie praktycznych aspektów właściwej identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego w świetle najlepszych standardów międzynarodowych i najnowszych krajowych wytycznych.

Podczas szkolenia omówimy kwestie związane ze zgłoszeniem informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR).

Przedmiotowe zagadnienia omówione zostaną w kontekście przyszłej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementującej wymogi V Dyrektywy AML.

 

Korzyści:

 • Zdobędziesz praktyczną wiedzę w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
 • Dowiesz się jak właściwe realizować obowiązek zgłoszenia spółek prawa handlowego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”);
 • Poznasz najmowe praktyki i standardy oraz zmiany wynikające z implementacji V Dyrektywy AML
 • Po ukończeniu szkolenia otrzymasz Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę,
 • Szkolenie poprowadzą trenerzy posiadający praktyczną wiedze z zakresu AML/CFT
 • Program szkolenia został zaakceptowany przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska

GŁÓWNE ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA:

 • Definicja beneficjenta rzeczywistego w kontekście przepisów,
 • Dlaczego ważna jest identyfikacji beneficjenta rzeczywistego ?
 • Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego – jak właściwie przeprowadzić proces due diligence struktury własnościowej
 • Charakterystyka spółek obowiązanych do zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR
 • Praktyczne zmiany w zakresie ustalenia beneficjenta rzeczywistego w ustawie implementującej V Dyrektywę AML
 • CRBR – jak działa i do czego służy
 • Najważniejsze zmiany

Uczestnicy

 • Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów,
 • Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek: przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom, compliance, prawnych, nadzoru i kontroli, bezpieczeństwa, oceny ryzyka, analiz i audytu wewnętrznego,

Program:

17 stycznia 2022 r.

8.30         Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00         Rozpoczęcie szkolenia


BENEFICJENT RZECZYWISTY

 • Regulacja na gruncie przepisów IV i V Dyrektywy AML
 • Regulacja na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Struktury jednopłaszczyznowe i wielopłaszczyznowe.
 • Dlaczego ważna jest identyfikacji beneficjenta rzeczywistego?

CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK – USTALENIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W OPARCIU O NAJLEPSZE STANDARDY I PRZYKŁADY

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółka akcyjna
 • Spółka kapitałowa i kapitałowo – akcyjna
 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Beneficjent rzeczywisty wśród, trustów, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, spółdzielni oraz innych podmiotów

PODEJMOWANIE ANALIZY STRUKTUR WŁASNOŚCIOWYCH W OPARCIU O PRAKTYCZNE PRZYKŁADY.

 • Jak właściwie identyfikować beneficjenta rzeczywistego
 • Ustalenie beneficjenta rzeczywistego – czyli jak właściwie przeprowadzić proces due diligence struktury własnościowej
 • Dokumenty służące do weryfikacji tożsamości i badania struktury własnościowej

IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO JAKO ŚRODEK BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

 • „Podejmowanie uzasadnionych czynności” w czynnościach instytucji
 • Ustalenie beneficjenta w kontekście bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych
 • Prowadzenie rejestru utrudnień dot. braku możliwości ustalenia lub weryfikacji tożsamości beneficja rzeczywistego
 • Beneficjent rzeczywisty jako PEP – jakie mamy obowiązki
 • Sankcje związane z brakiem ustalenia beneficjenta rzeczywistego

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH (CRBR)

 • CRBR w świetle prawa UE oraz prawa polskiego
 • Obowiązki związane z procedurą rejestracji
 • Rejestracja w praktyce – praktyczne informacje
 • Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
  a ujawnienie w KRS
 • Sankcje związane z naruszeniem lub niedopełnieniem obowiązku rejestracji w CRBR

15.30       Zakończenie szkolenia

Metody:

ZAJĘCIA ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE W FORMIE:

 • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
 • case study
 • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Fantastyczna atmosfera. Doskonała lokalizacja na konferencję Świetna okazja na wymianę doświadczeń. Poruszane tematy otwierają oczy na nowe technologie, ich zalety i potencjalne problemy.

Lech Wilczyński

Opengrid

Bardzo dobra możliwość poznania opinii i wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych instytucji.

Patrycja Bryl-Weiss

Dom Maklerski BZWBK S.A.

Szkolenie bardzo profesjonalne, ciekawe, przydatne informacje i interesujące przykłady.

Jolanta Wilomska

Główny Specjalista, Instytut Ochrony Środowiska - PIB

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
Compliance, AML Certyfikowany KYC Officer
Certyfikowany KYC Officer
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej
Compliance, AML Sankcje międzynarodowe
Sankcje międzynarodowe
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Szkolenia AML - potwierdzenie kwalifikacji w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego

AML, czyli przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i terroryzmowi, to jeden z dwóch elementów, których istotność, a jednocześnie zainteresowanie znacząco wzrosło w ostatnim czasie. Drugim takim zagadnieniem jest compliance. Co oznacza to określenie? Określa się tak całokształt działań podejmowanych przez daną organizację dla zapewnienia, iż prowadzona przez nią działalność jest w pełni zgodna z prawem oraz regulaminami wewnętrznymi.

Wzrost znaczenia tych dwóch elementów coraz silniej wpływa na funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw. Z tego też względu organy zarządzające takimi podmiotami zaczynają poszukiwać najlepszych ścieżek, które pomogą im uporać się z nowymi obowiązkami zaistniałymi w związku z koniecznością udowodnienia zgodności prowadzonej przez nie działalności z prawem.

Jedną z najlepszych dróg do kompleksowego poznania wspomnianych zagadnień jest udział w certyfikowanym szkoleniu AML Beneficjent rzeczywisty. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami właściwej identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego w świetle kluczowych standardów międzynarodowych oraz najnowszych wytycznych ustanowionych na szczeblu krajowym. Jest to szkolenie online kończące się egzaminem weryfikującym zdobytą przez uczestników wiedzę, po którym mogą oni otrzymać certyfikat Stowarzyszenia Compliance Polska.

AML i compliance - dlaczego są tak ważne?

Anti Money Laundering (AML), czyli przeciwdziałanie praniu pieniędzy, stał się w ostatnim czasie jednym z wymogów prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Polskie regulacje prawne z tego zakresu objęte zostały przede wszystkim zapisami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a opierają się na regulacjach Dyrektyw Unijnych w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Na przedsiębiorców i inne instytucje nałożone zostały nowe obowiązki, których przestrzeganie ma z jednej strony zwiększyć bezpieczeństwo finansowe i obniżać ryzyko związane z ewentualnymi oszustwami i wyłudzeniami, a z drugiej zaś - pomóc chronić firmy przed posądzeniem ich o uczestnictwo w zabronionym prawem procederze.

Jeśli chodzi natomiast o compliance, to podstawowym celem tego procesu jest przede wszystkim zapobieganie lub minimalizowanie ryzyka prowadzenia działalności w sposób niezgodny z obowiązującym prawa oraz wewnętrznymi regulacjami danego podmiotu. Compliance ma również służyć ograniczaniu ryzyka strat finansowych wynikających z ewentualnych kar nałożonych na firmę w związku z niezgodną z przepisami prawa aktywnością. Warto też wspomnieć, iż właściwe funkcjonujący system compliance pomaga zapobiegać utracie dobrej marki i renomy, która mogłaby stać się wynikiem nieprzestrzegania prawa przez dany podmiot.

Kto i jak może skorzystać na uczestnictwie w szkoleniu?

Zastanawiasz się do kogo adresowane jest to szkolenie AML? Nie jesteś do końca zdecydowany i chciałbyś wiedzieć, w jaki sposób możesz skorzystać uczestnicząc w szkoleniu? Spieszymy z wyjaśnieniem.

Szkolenie compliance Beneficjent rzeczywisty dedykowane jest przede wszystkim przedstawicielom banków, spółek ubezpieczeniowych, domów maklerskich i towarzystw inwestycyjnych, a także SKOK-ów. Uczestnictwo w tym szkoleniu online z zakresu AML i compliance z pewnością okaże się dobrym wyborem również w przypadku dyrektorów, kierowników oraz specjalistów jednostek ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom, compliance, prawnych, nadzoru i kontroli, bezpieczeństwa, oceny ryzyka, analiz czy audytu wewnętrznego.

Przekrój osób do jakich adresowane jest szkolenie AML jest zatem bardzo szeroki. Co więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wzięły w nim udział również osoby niezwiązane bezpośrednio z wymienioną wyżej działalnością, a po prostu zainteresowane zagadnieniami, takimi jak np. beneficjent rzeczywisty, CRBR, AML, compliance i wiele innych.

Jest to szkolenie online, a biorąc w nim udział możesz mieć pewność, że zdobędziesz masę praktycznej wiedzy z zakresu identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego. Dowiesz się jakich zasad przestrzegać, by właściwie wypełniać obowiązek zgłoszenia spółek prawa handlowego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Poza tym, poznasz również kluczowe praktyki i standardy oraz zmiany konieczne do wprowadzenia w organizacji, wynikające z implementacji V Dyrektywy AML.

Szkolenie compliance prowadzone jest przez ekspertów - trenerów posiadających praktyczną wiedzę w dziedzinie AML. Po ukończeniu szkolenia masz szansę na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę i umiejętności, zgodnego z założeniami rady programowej Stowarzyszenia Compliance Polska.

Program szkolenia compliance - co obejmuje?

Na tym szkoleniu omawiane będą liczne zagadnienia z zakresu AML, compliance i osoby beneficjenta rzeczywistego. Program szkolenia obejmuje kilka obszarów tematycznych, wśród których wyszczególniono następujące bloki:

 • Beneficjent rzeczywisty - definicja, znaczenie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego,
 • Charakterystyka spółek - ustalenie osoby beneficjenta rzeczywistego w oparciu o najważniejsze standardy i praktyczne przykłady,
 • Analiza struktur własnościowych w oparciu o praktyczne przykłady,
 • Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego jako środek bezpieczeństwa finansowego,
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) - jak działa i do czego służy.

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia:

Szkolenia i konferecje - Langas Group