26—27 kwietnia 2022R., Hotel REGENT, Warszawa

Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej

Zdobądź i potwierdź kwalifikacje w zakresie zabezpieczania i wspierania pracy organów spółki

BIURO ZARZĄDU

Od wielu lat Langas Group współpracuje ze środowiskiem specjalistów obsługujących organy korporacyjne przekazując wiedzę i umiejętności poszukiwane w biurach zarządu i departamentach korporacyjnych przedsiębiorstw.

Obecnie poziom specjalizacji oraz rozległość kwalifikacji niezbędnych do efektywnego i profesjonalnego działania w tym obszarze rynku jest tak duża, a odpowiedzialność specjalistów – coraz poważniejsza.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska, współpracujący z Langas eksperci przygotowali zestaw kwalifikacji charakteryzujący kluczowe stanowiska występujące w biurze zarządu i rady nadzorczej wraz z systemem egzaminowania.

Szczegółowy opis kwalifikacji w obszarze biura zarządu i rady nadzorczej.

Kwalifikacje Asystenta Zarządu i Rady Nadzorczej obejmują między innymi rozległe wiadomości z obszaru prawa, a także liczne umiejętności „miękkie” które trzeba po prostu przećwiczyć.

Dlatego przygotowaliśmy kompleksowy kurs, które pozwala na indywidualne zaplanowanie procesu nauki oraz maksymalizację efektu wzrostu kwalifikacji dzięki koncentracji na praktycznych ćwiczeniach i analizach case’ów. Będzie to intensywny kurs obejmujący najistotniejszą wiedzę prawno-organizacyjną dotyczącą obsługi organów spółek oraz kompetencje organizacyjne niezbędne na tym stanowisku​.

Dodatkowo, absolwenci szkolenia będą mieć możliwość bezpłatnego przystąpienia do egzaminu po szkoleniu w wybranym przez siebie terminie, dzięki czemu potwierdzą swoje kwalifikacje niezależnym certyfikatem.

Kurs składa się z

 • dwudniowych zajęć praktycznych z ekspertami (ćwiczenia i studia przypadków, efektywne rozwiązania sprawdzone w pracy biur zarządu wielu firm);
 • egzaminu certyfikacyjnego.

Uczestnicy poznają nie tylko interpretacje przepisów i najnowsze orzecznictwo, ale prześledzą metody postępowania i stosowania skutecznych rozwiązań w zakresie organizacji i wsparcia organów spółki. Szczegółowa analiza dokumentacji pojawiającej się w obsłudze zarządu oraz rady nadzorczej ma stanowić wsparcie dla tworzenia bezpiecznego i funkcjonalnego wsparcia dla organów spółki.

Korzyści

Uzyskasz certyfikat obiektywnie potwierdzający Twoją wiedzę jako Asystenta Biura Zarządu i Rady Nadzorczej:

 • w zakresie stosowania i interpretacji najnowszych regulacji prawnych dla spółek,
 • będziesz wiedzieć jak funkcjonuje zarząd i rada nadzorcza,
 • będziesz umieć przygotować i koordynować przebieg posiedzeń,
 • będziesz umieć analizować zapisy umowne i koordynować proces kontraktowania,
 • będziesz wiedzieć jak postępować z różnego rodzaju dokumentacją pojawiającą się w biurze obsługi organów,
 • będziesz umieć efektywnie zarządzać sobą w czasie i ustalać priorytety,
 • będziesz potrafić planować działania i ustalać cele,
 • będziesz umieć efektywnie i zgodnie z prawem przeprowadzić proces przygotowania, prowadzenia i zamykania spotkań, zebrań, narad.

Uczestnicy

 • Asystenci Zarządu, Asystenci Rady Nadzorczej
 • Asystenci Prezesa, Asystenci Kierownika  Biura Zarządu
 • Specjaliści ds. obsługi władz spółki
 • Specjaliści ds. organizacyjnych
 • Referenci w biurach zarządu

Program

DZIEŃ 1 / 26 KWIETNIA 2022

OBSŁUGA ZARZĄDU POD KĄTEM POSIEDZEŃ, UCHWAŁ, DOKUMENTACJI PRAWNEJ, PROTOKOŁY,  PROCES KONTRAKTOWANIA – ZAGADNIENIA PRAWNE


9.30
 – Rejestracja, kawa i herbata
10.00 – Rozpoczęcie szkolenia

Ekspert: mec. Romana Pietruk

ASYSTENCKI ZESTAW PRZEPISÓW PRAWNYCH REGULUJĄCYCH FUNKCJONOWANIE FIRMY
Jak stosować najnowsze regulacje i kluczowe przepisy w sprawniejszej obsłudze organów spółki?

 • Nowelizacja KSH – najważniejsze przepisy
 • Nowelizacja KRS – najważniejsze przepisy
 • Nowelizacja KC – najważniejsze przepisy
 • Nowelizacja KPC – postępowanie gospodarcze – najważniejsze przepisy
 • Nowe obowiązki – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 • Obowiązki informacyjne spółki – czego należy przestrzegać, a co grozi w przypadku uchybień?

ORIENTACJA W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ I PRAWNEJ FIRMY ORAZ ZNAJOMOŚĆ UPRAWNIEŃ ORGANÓW SPÓŁKI
Jaka wiedza o funkcjonowaniu spółki usprawni realizację asystenckich zadań?

 • Jak zorganizowane są władze w różnych formach prawnych spółek?
 • Jakie są możliwe formy organizacji zarządów?
 • W jaki sposób powoływany jest zarząd?
 • W jakich sprawach zarząd podejmuje decyzje i jak przebiega ich realizacja?
 • W jakich sprawach zarząd reprezentuje interesy spółki?
 • Jak powoływani są pełnomocnicy zarządu?
 • Wygasanie mandatów, a odwołanie członka zarząd – procedury, pisma, uregulowania wewnętrzne
 • Rola rady nadzorczej
 • Uprawnienia rady nadzorczej oraz jej członkowie
 • Jakimi sprawami zajmuje się rada nadzorcza?
 • Jak przebiega proces powołania i odwołania członka rady nadzorczej?
 • Case study: Zarząd, a pełnomocnik zarządu
 • Case study: Uprawnienia, a działania rady nadzorczej w praktyce

ASYSTENT W BIURZE OBSŁUGI ORGANÓW W KONTAKCIE ZE WSPÓLNIKAMI/AKCJONARIUSZAMI
Jak z poziomu biura obsługi organów współpracować ze wspólnikami/akcjonariuszami?

 • Wspólnicy spółki z o.o., akcjonariusze mniejszościowi vs większościowy w spółce akcyjnej
 • Jakie uprawnienia mają wspólnicy/akcjonariusze?
 • Czego mogą żądać ze strony biura obsługi organów?
 • Prawo indywidualnej kontroli spraw spółki przez wspólników/udziałowców, udział pośredników, a udostępnianie dokumentacji
 • Rejestr akcjonariuszy spółek – nowe obowiązku spółek
 • Obowiązek wyboru firmy prowadzącej rejestr, podpisanie umowy, koszty
 • Kto zgłasza wniosek do rejestru?
 • W jakich sprawach spółki decyduje Walne Zgromadzenie/Zgromadzenie Wspólników?
 • Case study: Żądanie informacji i wyjaśnień przez Wspólników/Akcjonariuszy

PRZYGOTOWANIE I OBSŁUGA POSIEDZEŃ ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ
Jak zorganizować posiedzenia zgodnie z przepisami oraz wewnętrznymi uregulowaniami?

 • W jakich sprawach zwoływane są posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia akcjonariuszy/zgromadzenia wspólników?
 • Jak wygląda proces organizacji posiedzenia?
 • Co należy przygotować do posiedzenia?
 • Jak przygotować projekt uchwały?
 • Jakie są różne zasady zwoływania posiedzeń? Jakie są pułapki tego procesu? Jakie są najlepsze rozwiązana w zakresie powiadamiania o posiedzeniu?
 • Porządek obrad – w jaki sposób powinno przebiegać posiedzenie?
 • Możliwe rodzaje głosowań oraz ich skutki
 • Case study: projekt uchwały
 • Case study: procedury przygotowania posiedzeń

ORGANIZACJA PROCESU PROTOKOŁOWANIA OBRAD ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ
Jak prowadzić zapis przebiegu posiedzenia?

 • Obligatoryjne elementy protokołu
 • Tworzenie protokołów
 • Udostępnianie protokołu, kto podpisuje i przechowuje protokół?
 • Przechowywanie protokołów w księdze protokołów
 • Udostępnianie protokołów
 • Case study: Protokoły z posiedzeń

KOORDYNACJA POSTĘPOWANIE KONTRAKTOWEGO
Jak analizować zapisy umowne i koordynować proces kontraktowania?

 • Reprezentacja spółki, a powoływanie pełnomocników handlowych?
 • Udzielanie pełnomocnictw, czas ich trwania, skutki wygaśnięcia
 • Do czego może zostać uprawniony pełnomocnik w umowach handlowych?
 • Specyfika umów handlowych z udziałem członków zarządów i pełnomocników zarządów; kluczowe zapisy
 • Jakie zapisy zabezpieczają umowę i jak wyłapać niekorzystne dla spółki zapisy?
 • Case study: Odpowiedzialność pełnomocników, a przekroczenie uprawnień
 • Case study: Skutki błędów w umowach handlowych

16.00 – Zakończenie szkolenia

 

DZIEŃ 2 / 27 KWIETNIA 2022

STANDARDY OBSŁUGI, PRZYGOTOWYWANIE SPOTKAŃ, BUDOWANIE KOMPETENCJI DORADCZYCH, WSPARCIE WŁADZ SPÓŁKI – ZAGADNIENIA „MIĘKKIE”

Ekspert: Małgorzata Głębocka – Szurko

8.30 – Rejestracja, kawa i herbata 
09.00 – Rozpoczęcie szkolenia

BUDOWANIE WYSOKICH STANDARDÓW OBSŁUGI WŁADZ SPÓŁKI

 • Rozpoznawanie i zaspokajanie oczekiwań władz spółki – narzędzia
 • Podejście procesowe w obsłudze biura zarządu spółki

DOSKONALENIE STANDARDÓW ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE

 • Zasady ustalania priorytetów
 • Techniki pracy pod presją czasu

KOMPETENCJE DORADCZE ASYSTENTA WOBEC NAJWYŻSZYCH WŁADZ SPÓŁKI

 • Technika ustalania celów SMART
 • Planowanie działań – harmonogram

PRZYGOTOWANIE SPOTKAŃ I ZEBRAŃ – ZAAWANSOWANE TECHNIKI KOMUNIKACYJNE

 • Przygotowanie spotkania
 • Ustalenie porządku obrad
 • Komunikacja celów spotkania i rezultatów
 • Rozpoczęcie spotkania
 • Prezentowanie możliwych rozwiązań – język otwartości i budowania przestrzeni dla drugiej strony
 • Techniki odpowiadania na zastrzeżenia
 • Zamknięcie zebrania, podsumowanie wyników i rozwiązań oraz ustalenie planu działania

15.00 – Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie ma formę warsztatów. Pierwszy dzień szkolenia będzie dotyczył zagadnień prawnych  z zakresu kluczowych zapisów wpływających na praktykę funkcjonowania spółek. Podczas drugiego dnia szkolenia zostaną omówione zagadnienia miękkie ukazujące rozwiązania dla sprawnej obsługi zarządu.

EGZAMIN

Prosimy o założenie konta na naszej platformie https://langas.pl/egzaminy/ zgodnie z tą instrukcja egzaminu.

Po weryfikacji tożsamości zostaną Państwo przypisani do wybranego przez Państwa egzaminu. Do zdawania egzaminu będzie można przystąpić w dowolnym momencie.

Egzamin składa się z pytań jednokrotnego wyboru. Do uzyskania certyfikatu niezbędne jest uzyskanie 80% punktów. Po zdaniu egzaminu certyfikat przesyłany jest w formacie PDF mailem, lub – na życzenie – w wersji papierowej.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
+48 22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
+48 22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Prawo, Biuro Zarządu Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Finanse dla Biura Zarządu
Finanse dla Biura Zarządu
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Certyfikowany Specjalista ds. obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej
Certyfikowany Specjalista ds. obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Kontrola RODO w Biurze Zarządu i Rady Nadzorczej
Kontrola RODO w Biurze Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Nowelizacja, praktyka i najnowsze orzecznictwo dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Nowelizacja, praktyka i najnowsze orzecznictwo dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Szkolenie Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej przygotowujący do roli asystenta i uzupełniający wiedzę osób, które obejmują już stanowisko Asystenta Zarządu

Szkolenie Asystent Zarządu to kompleksowy kurs, który umożliwia zwiększenie kwalifikacji kandydata na asystenta zarządu, a także uzupełnienie wiedzy osobie, która pełni już tę funkcję. Szkolenie Asystent Zarządu obejmuje najistotniejszą wiedzę prawno-organizacyjną dotyczącą obsługi organów spółek oraz kompetencje organizacyjne niezbędne na tym stanowisku​.

Szkolenie prawne dla Asystenta Zarządu — dlaczego warto brać w nim udział nawet jeśli jesteś już Asystentem?

Nie ma lepszego argumentu, niż to, że posiądziesz niezbędną wiedzę, by pełnić funkcję Asystenta Zarządu. A jeśli już pełnisz tę funkcję, to uzupełnisz swoją wiedzę i zyskasz świeże spojrzenie na wszelkie zmiany prawne, które być może miały miejsce od rozpoczęcia swojej kadencji.

Szkolenie stacjonarne jest certyfikowane. Biorąc udział w szkoleniu na asystenta zarządu, otrzymasz certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.

Szkolenie prawne przygotowane z myślą o pełnieniu funkcji asystenta zarządu jest zbiorem wiedzy z zakresu prawa i asystowania w radzie zarządu zgodnie z wymogami dla tegoż stanowiska.

Na szkoleniu w Langas „Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej” nauczysz się stosowania i interpretacji najnowszych regulacji prawnych dla spółek w tym również, jak zgodnie z prawem przeprowadzić proces przygotowania, prowadzenia i zamykania spotkań, zebrań, narad.

Szkolenie stacjonarne w Warszawie przygotuje cię również do koordynowania posiedzeń, ustalania priorytetów, zarządzania, efektywnego planowania. A także zdobędziesz umiejętności takie jak analiza zapisów umowne i koordynacja procesu kontraktowania. Nauczysz się również jak postępować z różnego rodzaju dokumentacją pojawiającą się w biurze obsługi organów.

Szkolenie Asystent Zarządu organizowane przez Langas — kto powinien wziąć udział?

Z pełną odpowiedzialnością do uczestniczenia w szkoleniu stacjonarnym w Warszawie, o tematyce prawno-organizacyjnej dla asystenta zarządu zapraszamy przede wszystkim asystentów zarządu rady nadzorczej, asystentów prezesa. Kierowników biur zarządu i referentów. Ponadto w szkoleniu powinny wziąć udział osoby zajmujące stanowisko specjalisty do spraw obsługi władz spółki i ds. organizacyjnych.

Asystent Zarządu i jego kwalifikacje zgodnie z PRK

Opis kwalifikacji został przygotowany zgodnie z zasadami Polskiej Ramy Kwalifikacji, która podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) składa się z ośmiu poziomów. Każdą z nich opisują ogólne stwierdzenia, charakteryzujące wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jakie muszą spełniać osoby o określonym poziomie kwalifikacji.

Szczegółowy opis kwalifikacji umieściliśmy w poniższym artykule.

Kwalifikacje z Biurze Zarządu i Rady Nadzorczej