18 października 2024R., SZKOLENIE ON-LINE

Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw

Jak zapewnić sprawny system kompletowania, przechowywania i ochrony dokumentów firmy?

Pobierz Broszurę ZAREZERWUJ MIEJSCE

PRAWO, ZARZĄD

Jednym z wielu obowiązków związanych z prowadzeniem firm jest przestrzeganie formalno-prawnych wytycznych dotyczących archiwizowania i dbałości o bezpieczeństwo oraz ochronę dokumentacji.

 • Jak zorganizować system różnorodnej dokumentacji, która w wyniku działań władz i organów zarządzających firmą jest przetwarzana i przechowywana?
 • Jakie czynności podejmować, aby dokumentacja była bezpieczna?
 • Jakie jest ryzyko gospodarcze związane z prowadzeniem, transferem i archiwizacją dokumentacji?

Szkolenie służy wielostronnemu przygotowaniu pracowników firmy do prawidłowego pod względem prawnym i organizacyjnym przetwarzania i przechowywania dokumentów.

Korzyści:

Dowiesz się m.in.:

 • Jakie są wymogi formalno-prawne związane z prowadzeniem dokumentacji firmy, których bezwzględnie należy przestrzegać?
 • Jak tworzyć, wdrażać i zmieniać instrukcję kancelaryjną i instrukcję archiwalną?
 • Jakich standardów i wytycznych należy przestrzegać w zakresie archiwizowania dokumentów? – regulacje ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Jaka jest odpowiedzialność pracownicza, cywilna i karna za dokumentację?

Uczestnicy

 • Kierownicy działów organizacyjnych i prawnych
 • Dyrektorzy administracyjni
 • Specjaliści i pracownicy działów administracyjnych i organizacyjnych
 • Specjaliści i pracownicy archiwum
 • Office managerowie

Program:

18 PAŹDZIERNIKA 2024R.

9.15 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień|
9.30 – rozpoczęcie szkolenia
 

Dokumentacja przedsiębiorstwa –  powstawanie, podpisywanie, instrukcja kancelaryjna, obieg

 • Podpisywanie dokumentów, poświadczanie dokumentów, pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów
 • Tworzenie instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji archiwalnych – tworzenie, wdrażanie, zmiany, rodzaje
 • Przyjmowanie dokumentów – rejestracja, poświadczanie odbioru, itd.
 • Prawidłowy obieg dokumentacji przedsiębiorstwa – jak zapewnić bezpieczeństwo w: obiegu dokumentacji papierowej, obiegu dokumentacji elektronicznej, obiegu dokumentów księgowych
 • Pieczątki w obrocie gospodarczym  i w firmie
 • Archiwista jako koordynator czynności kancelaryjnych

 Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

 • Państwowy i niepaństwowy zasób archiwalny
 • Zakończenie działalności instytucji – co z dokumentami?
 • Kształtowanie i udostępnianie państwowego zasobu archiwalnego
 • Termin przekazywania dokumentów do archiwów państwowych
 • Zgoda na niszczenie dokumentów
 • Pozostawianie archiwaliów następcom prawnym

 Archiwizacja dokumentacji firmy – jakie procedury prawne należy spełnić?

 • W jaki sposób oznaczać sprawy i dokumenty?
 • Tryby postępowania z dokumentami papierowymi i elektronicznymi
 • Archiwum zakładowe – w jaki sposób je tworzyć i jak powinno funkcjonować?
 • Usługi firm zewnętrznych w zakresie archiwizacji – zapisy w umowach, realizacja
 • Jakie są procedury prawne brakowania dokumentacji niearchiwalnej?
 • Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji w związku z funduszami unijnymi
 • Jakie są okresy przechowywania dokumentów w archiwum?
 • Rola archiwisty

Niszczenie dokumentów – procedury postępowania

 • W jaki sposób dokumenty powinny być niszczone?
 • Jakie dokumenty powinny ulegać niszczeniu a jakie nie?
 • Korzystanie z usług firm zewnętrznych w zakresie niszczenia dokumentów – istotne elementy umów, kwestie odpowiedzialności

Przetwarzanie i przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe

 • Czym są dane osobowe?
 • Zabiory danych osobowych – gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie
 • Nowa rola i zadania ABI
 • Dokumentacja pracownicza: kwestionariusze osobowe CV, umowy o pracę, zaświadczenia o zatrudnieniu i płacy, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy
  o pracę bez wypowiedzenia, świadectwa pracy itp. – w jaki sposób przechowywać? Kto może mieć dostęp i jakie są sankcje w przypadku ujawnienia osobom nieupoważnionym?
 • W jaki sposób chronić dane osobowe? – wymogi dyktowane ustawowo
 • Przetwarzanie i archiwizacja dokumentacji związanej z danymi osobowymi– jakiego rodzaju mogą to być dane? W jaki sposób powinny być chronione?
 • Warunki techniczne przetwarzania danych osobowych
 • Niezbędna dokumentacja w aspekcie ochrony danych osobowych

 Odpowiedzialność pracownicza, cywilna i karna za dokumentację

 • Odpowiedzialność pracodawcy za wytwarzanie dokumentacji
  w wersji pisemnej i elektronicznej
 • Odpowiedzialność pracowników za wytwarzaną dokumentację
 • Udostępnianie informacji o dokumentów
 • Ochrona informacji niejawnej
 • Odpowiedzialność prawna za udostępnianie dokumentacji archiwalnej
 • Zróżnicowanie odpowiedzialności w odniesieniu do poszczególnych typów dokumentów oraz do treści w nich zawartych
 • Rola kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie realizacji zadań związanych z organizacją ochrony dokumentów

 15.30 – Zakończenie szkolenia

Metody

SZKOLENIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Bardzo duża wiedza Pani prowadzącej szkolenie – merytorycznie celująco. Szkolenie ciekawe i dobrze prowadzone.

Anna Franowicz-Mróz

Specjalista w Biurze Zarządu, POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.

Pani Mecenas Pietruk to klasa światowa i najwyższej jakości Wykładowca.

Anna Romańczuk

Kierownik Biura Zarządu, MegaSerwis sp. z o.o.

Szkolenie prowadzone w sposób bardzo przyjazny i dynamiczny. Merytoryczne, ciekawe w miłej atmosferze.

Ewa Ścisłowska-Wawrzyniak

Kierownik Administracji, "DSV ROAD" SP. Z O.O.

Szkolenie prowadzone rzeczowo, ciekawe z dużą ilością przykładów.

Karolina Klimiuk-Tomasik

Asystent ds. Administracyjnych, JZO S.A.

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

18 października 2024R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 27/09/2024: 1 370 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 18%

Cena zawiera:
•uczestnictwo w jednodniowym szkoleniu dla jednej osoby
•materiały szkoleniowe, certyfikat


Uwagi:
Szkolenie prowadzone jest na platformie Clickmeeting

Wymagania sprzętowe:
1. Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:
● Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka była aktualizowana przez ostatnie 2 lata)
● Przeglądarki: Safari, IE, Edge powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie. W takim wypadku należy skorzystać z Chrome lub Firefox.

2. Wymagania w telefonie/tablecie:
● Telefon z Androidem 6.0+ i korzystający z przeglądarki Chrome (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem Android)
● Telefon z system iOS 12.2+(iPhone) i przeglądarką Safari Mobile (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem iOS).
● Telefony ze starszymi systemami operacyjnymi na telefonach powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie.
● Podczas dołączania do pokoju, należy pozwolić aplikacji (będzie komunikat systemowy) na dostęp do mikrofonu.

3. Wymagania sieciowe:
● Dla uczestnika szkolenia: min. 2 Mbits/sek pobieranie (download) oraz 1 Mbits/sek wysyłanie (upload)
● Dla prezentującego wartość wysyłania(upload) min. 1 Mbits/sek , im większa wartość tym lepsza jakość prezentowanego obrazu/dźwięku.
● Można korzystać z Internetu w telefonie tzw. LTE
● W sieciach firmowych należy sprawdzić firewall i skontaktować się ze swoim działem IT i przekazać im następującą informację: “Aplikacja do webinarów korzysta z portów TCP 80/443(HTTP/HTTPS) UDP 16384-32767 do WebRTC audio”

4. Wymagania fizyczne:
● Do słuchania webinaru potrzebny jest tylko głośnik/słuchawki w komputerze
● Do przesyłania dźwięku potrzebny jest mikrofon (polecamy zestaw słuchawki z mikrofon, które zapewniają lepszą jakość niż wbudowany mikrofon w komputerze)
● Kamera wbudowana w laptopa/telefon jest wystarczająca


ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

Cena: 1 670 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 370 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 103 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej
On-line AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
On-line Kontrola wewnętrzna w spółce
Kontrola wewnętrzna w spółce
więcej
On-line Certyfikowany specjalista ds. raportowania ESG
Certyfikowany specjalista ds. raportowania ESG
więcej
On-line Prawne aspekty organizacji firmy z perspektywy sekretariatu
Prawne aspekty organizacji firmy z perspektywy sekretariatu
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Szkolenie ABI - sprawny system kompletowania, przechowywania i ochrony dokumentów

Właściwa archiwizacja i zachowanie bezpieczeństwa prowadzonej dokumentacji to obecnie jeden z obowiązków wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. Współcześnie coraz większy nacisk kładzie się bowiem na ochronę interesów klientów poszczególnych firm.

Jak wygląda szkolenie Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw oraz czym zajmuje się osoba odpowiedzialna za pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji?

Szkolenie ABI - na czym powinno się skupić?

Każde szkolenie z archiwizacji i bezpieczeństwa dokumentacji ma na celu przede wszystkim przygotowanie oddelegowanej na szkolenie osoby do pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji. Należy pamiętać, że szkolenie może być mieć różny zakres. Dlatego, jeśli zależy Ci na przygotowaniu siebie lub swojego pracownika do właściwego zarządzania dokumentacją w Twojej firmie, to zwróć uwagę na to, aby szkolenie było nie tylko prowadzone na bazie wymagań RODO i innych przepisów prawa, ale także dostosowane do sytuacji w Twojej organizacji.

Szkolenie prawne z zakresu przechowywania i zapewnienia bezpieczeństwa dokumentacji i danych osobowych powinno obejmować zagadnienia, które umożliwią uczestnikowi prawidłową archiwizację gromadzonych akt, a także wzbogacą jego dotychczasową wiedzę na temat ochrony danych. Na każdym szkoleniu szczegółowo powinny zostać omówione z pewnością wytyczne rozporządzenia o ochronie danych osobowych, gdyż jest to obecnie jeden z najważniejszych dokumentów regulujących kwestię ochrony interesów klientów, jak również samych przedsiębiorstw.

Do kogo adresowane jest szkolenie i jakie są korzyści?

Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw kompleksowe szkolenie prawne, do którego powinny przystąpić osoby pełniące funkcje specjalistów i pracowników działów administracyjnych i prawnych, w tym kierownicy działów organizacyjnych i prawnych, dyrektorzy administracyjni, specjaliści i pracownicy archiwum, a także office managerowie.

Szkoleniem mogą być również zainteresowani wszyscy pracownicy z działów jakości i IT, a także dyrektorzy, menedżerowie i kierownicy średniego szczebla, którzy w skutek pełnienia swoich obowiązków mają styczność z przetwarzaniem danych osobowych. Oczywiście warto, aby z takiego szkolenia skorzystały również osoby, które interesuje tematyka i zagadnienia związane z bezpieczeństwem dokumentacji i ochroną danych osobowych.

Udział w szkoleniu pozwoli Ci poznać wymogi formalno-prawne związane z prowadzeniem dokumentacji przedsiębiorstwa. Dowiesz się również, jakich standardów i wytycznych należy przestrzegać w zakresie właściwej archiwizacji zgromadzonych akt. Poznasz najważniejsze zasady tworzenia, wprowadzania oraz modyfikacji instrukcji kancelaryjnych i archiwalnych. Co więcej, na szkoleniu przedstawimy zagadnienia z zakresu odpowiedzialności pracowniczej, cywilnej oraz karnej w związku z archiwizacją dokumentów.

Co obejmuje program szkolenia?

Program szkolenia obejmuje kilka bloków tematycznych, wśród których znajdziesz następującą tematykę:

 • dokumentacja przedsiębiorstwa – powstawanie i obieg,
 • Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • archiwizacja dokumentacji firmy,
 • procedury postępowania przy niszczeniu dokumentów,
 • przetwarzanie i przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe,
 • odpowiedzialność pracownicza, cywilna i karna za dokumentację.

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia:

Szkolenia i konferecje - Langas Group