15 czerwca 2020R., Warszawa, MsMermaid - Conference Center

Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw

Jak zapewnić sprawny system kompletowania, przechowywania i ochrony dokumentów firmy

ZAREZERWUJ MIEJSCE w niższej cenie do 25.05.2020

PRAWO, ZARZĄD

Jednym z wielu obowiązków w zakresie prowadzenia podmiotów gospodarczych jest przestrzeganie formalno-prawnych wytycznych dotyczących archiwizowania i dbałości o bezpieczeństwo oraz ochronę dokumentacji.

W jaki sposób zorganizować cały system różnorodnej dokumentacji, która w wyniku podejmowanych działań władz i organów zarządzających firmą jest przetwarzana i przechowywana?

Jakie czynności podejmować, aby dokumentacja była bezpieczna?

Jakie istnieje ryzyko gospodarcze w zakresie prowadzenia, transferu i archiwizacji dokumentacji?

Proponowane szkolenie służy  wielostronnemu przygotowaniu pracowników firmy do prawidłowego pod względem prawnym i organizacyjnym przetwarzania i przechowywania dokumentów.

Korzyści:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA W SZKOLENIU:

 • Jakie są wymogi formalno-prawne związane z prowadzeniem dokumentacji firmy, których bezwzględnie należy przestrzegać?
 • W jaki sposób tworzyć, wdrażać i zmieniać instrukcję kancelaryjną i instrukcję archiwalną?
 • Znaczenie i funkcjonowanie obiegu dokumentacji papierowej i elektronicznej?
 • Jakich standardów i wytycznych należy przestrzegać w zakresie archiwizowania dokumentów? – regulacje ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Prowadzenie archiwum zakładowego – sposób tworzenia i funkcjonowania
 • Dokumentacja objęta klauzulą niejawności – zapewnienie standardów ochrony wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych – kancelaria tajna
 • Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów oraz najczęściej spotykane naruszenia uprawnień
 • Niszczenie dokumentów – procedury postępowania
 • Odpowiedzialność pracownicza, cywilna i karna za dokumentację

 

Uczestnicy

SZKOLENIE SKIEROWANE DO:

 • Kierowników działów organizacyjnych i prawnych
 • Dyrektorów administracyjnych
 • Specjalistów i pracowników działów administracyjnych i organizacyjnych
 • Specjalistów i pracowników archiwum
 • Office Managerów

Program:

15 CZERWCA 2020

9.00 – 09.30 Rejestracja i powitalna kawa i herbata

09.30 Rozpoczęcie szkolenia

DOKUMENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA –  POWSTAWANIE, PODPISYWANIE, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, OBIEG

 • Podpisywanie dokumentów, poświadczanie dokumentów, pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów
 • Tworzenie instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji archiwalnych – tworzenie, wdrażanie, zmiany, rodzaje
 • Przyjmowanie dokumentów – rejestracja, poświadczanie odbioru, itd.
 • Prawidłowy obieg dokumentacji przedsiębiorstwa – jak zapewnić bezpieczeństwo w:
 • obiegu dokumentacji papierowej
 • obiegu dokumentacji elektronicznej
 • obieg dokumentów księgowych
 • Pieczątki w obrocie gospodarczym  i w firmie
 • Archiwista jako koordynator czynności kancelaryjnych

USTAWA O NARADOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH

 • Państwowy i niepaństwowy zasób archiwalny
 • Zakończenie działalności instytucji – co z dokumentami?
 • Kształtowanie i udostępnianie państwowego zasobu archiwalnego
 • Termin przekazywania dokumentów do archiwów państwowych
 • Zgoda na niszczenie dokumentów
 • Pozostawianie archiwaliów następcom prawnym

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI FIRMY – JAKIE PROCEDURY PRAWNE NALEŻY SPEŁNIĆ?

 • W jaki sposób oznaczać sprawy i dokumenty?
 • Tryby postępowania z dokumentami papierowymi i elektronicznymi
 • Archiwum zakładowe – w jaki sposób je tworzyć i jak powinno funkcjonować?
 • Usługi firm zewnętrznych w zakresie archiwizacji – zapisy w umowach, realizacja
 • Jakie są procedury prawne brakowania dokumentacji niearchiwalnej?
 • Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji w związku z funduszami unijnymi
 • Jakie są okresy przechowywania dokumentów w archiwum?
 • Rola archiwisty

NISZCZENIE DOKUMENTÓW – PROCEDURY POSTĘPOWANIA

 • W jaki sposób dokumenty powinny być niszczone?
 • Jakie dokumenty powinny ulegać niszczeniu a jakie nie?
 • Korzystanie z usług firm zewnętrznych w zakresie niszczenia dokumentów – istotne elementy umów, kwestie odpowiedzialności

PRZETWARZANIE I PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH DANE OSOBOWE

 • Czym są dane osobowe?
 • Zabiory danych osobowych – gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie
 • Nowa rola i zadania ABI
 • Dokumentacja pracownicza: kwestionariusze osobowe CV, umowy o pracę, zaświadczenia o zatrudnieniu i płacy, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy
  o pracę bez wypowiedzenia, świadectwa pracy itp. – w jaki sposób przechowywać? Kto może mieć dostęp i jakie są sankcje w przypadku ujawnienia osobom nieupoważnionym?
 • W jaki sposób chronić dane osobowe? – wymogi dyktowane ustawowo
 • Przetwarzanie i archiwizacja dokumentacji związanej z danymi osobowymi– jakiego rodzaju mogą to być dane? W jaki sposób powinny być chronione?
 • Warunki techniczne przetwarzania danych osobowych
 • Niezbędna dokumentacja w aspekcie ochrony danych osobowych

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNICZA, CYWILNA I KARNA ZA DOKUMENTACJĘ

 • Odpowiedzialność pracodawcy za wytwarzanie dokumentacji
  w wersji pisemnej i elektronicznej
 • Odpowiedzialność pracowników za wytwarzaną dokumentację
 • Udostępnianie informacji o dokumentów
 • Ochrona informacji niejawnej
 • Odpowiedzialność prawna za udostępnianie dokumentacji archiwalnej
 • Zróżnicowanie odpowiedzialności w odniesieniu do poszczególnych typów dokumentów oraz do treści w nich zawartych
 • Rola kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie realizacji zadań związanych z organizacją ochrony dokumentów

16.30 Zakończenie szkolenia

 

Metody:

METODOLOGIA:

Szkolenie prowadzane w formie wykładowej z elementami dyskusji oraz analizy przykładów, aktów prawnych.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Bardzo duża wiedza Pani prowadzącej szkolenie – merytorycznie celująco. Szkolenie ciekawe i dobrze prowadzone.

Anna Franowicz-Mróz

Specjalista w Biurze Zarządu, POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.

Szkolenie prowadzone w sposób bardzo przyjazny i dynamiczny. Merytoryczne, ciekawe w miłej atmosferze.

Ewa Ścisłowska-Wawrzyniak

Kierownik Administracji, "DSV ROAD" SP. Z O.O.

Szkolenie prowadzone rzeczowo, ciekawe z dużą ilością przykładów.

Karolina Klimiuk-Tomasik

Asystent ds. Administracyjnych, JZO S.A.

Zdobądź know-how, które poznało już XX firm:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

15 czerwca 2020R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 25/05/2020: 1 170 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 20%
Zgłoszenie do 26/05/2020: 1 470 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:
•uczestnictwo w jednodniowym szkoleniu dla jednej osoby
•materiały szkoleniowe, certyfikat
•obiad, poczęstunek podczas przerw


Cena nie zawiera:
noclegu

ZAREZERWUJ MIEJSCE w niższej cenie do 25.05.2020
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 22

Cena: 1 470 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 170 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 56 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Prawo, Zarząd Prawo pracy i umowy cywilno-prawne w stanie epidemii
Prawo pracy i umowy cywilno-prawne w stanie epidemii
więcej
Prawo, Zarząd Umowy B2B w stanie epidemii
Umowy B2B w stanie epidemii
więcej
Prawo, Zarząd Prawo pracy i umowy cywilno-prawne w stanie epidemii
Prawo pracy i umowy cywilno-prawne w stanie epidemii
więcej
Prawo, Zarząd Nowelizacje prawne dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Nowelizacje prawne dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Zarząd Funkcjonowanie Biura Zarządu w stanie epidemii
Funkcjonowanie Biura Zarządu w stanie epidemii
więcej

ZAUFAŁO NAM JUŻ 5000+ FIRM

OPINIE O NASZYCH SZKOLENIACH

Bardzo przydatne z punktu widzenia praktyki w działaniach organów spółek, zmian w przepisach i działalności Biura Zarządów.
Bogusław Bujak, PGE Elektrownia Opole S.A.

Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo dużo case’ów.
Wioletta Bień, Boryszew ERG S.A.

Wysoki poziom wiedzy wykładowców, organizacja i obsługa na wysokim poziomie.,
Violetta Zydlewska, BUDOPOL S.A.