15 marca 2021R., SZKOLENIE ON-LINE

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zmiany przepisów AML / CFT w projekcie ustawy implementującej V Dyrektywę AML oraz VI dyrektywa AML

Pobierz Broszurę

COMPLIANCE, AML

Zadania związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CFT) podlegają nowym regulacjom. Poznaj najważniejsze zmiany w wynikające z projektu ustawy wdrożeniowej V Dyrektywy AML oraz nadchodzących zmian w tym obszarze, które wynikają z VI Dyrektywy AML.

Szkolenie szczegółowo omawia praktyczne aspekty realizacji obowiązków wynikających z nowych przepisów o AML oraz CFT i stanowiska organów nadzoru w tym zakresie.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników instytucji obowiązanych na co dzień zaangażowanych w przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz pracowników działów compliance, prawnych i audytu wewnętrznego.

Korzyści:

Poznasz:

 • Nowe ryzyka i wyzwania w obszarze AML/CFT
 • Zmiany wynikających z V Dyrektywy AML
 • Zmianę podejścia w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
 • Stanowiska organów nadzoru w zakresie identyfikacja i weryfikacja klienta
 • Nadchodzące zmiany w sposobie walki z praniem pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu wynikające z VI Dyrektywy AML

Po ukończeniu szkolenia otrzymasz Certyfikat potwierdzający zdobytą specjalistyczną wiedzę w obszarze AML potwierdzony przez Stowarzyszenie Compliance Polska.

Uczestnicy

 • przedstawiciele banków, spółek ubezpieczeniowych, domów maklerskich i towarzystw inwestycyjnych, SKOK-ów,
 • notariusze, biegli rewidenci, doradcy podatkowi,
 • prawnicy, adwokaci, radcy prawni, prokurenci,
 • audytorzy, księgowi.

Szczególnie zapraszamy posiadaczy Certyfikatu AML Oficer poziom 1 lub 2.

Program:

15 marca 2021

8.30      Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00      Rozpoczęcie szkolenia

 

NOWE RYZYKA I WYZWANIA W OBSZARZE AML / CFT

 • nowe zagrożenia identyfikowane przez organy nadzoru
 • tendencje i zmiany zachowań klientów
 • prawne i praktyczne zagadnienia związane z identyfikacją klienta w trybie on-line
 • nowy rejestr rachunków (System Informacji Finansowej)

ZMIANY WYNIKAJĄCE Z V DYREKTYWY AML

 • rozszerzanie katalogu instytucji obowiązanych
 • zdefiniowanie na nowo środków należytej staranności w procesie KYC
 • relacje z klientami z krajów trzecich wysokiego ryzyka
 • nowe wyzwania w zakresie bieżącej analiza transakcji
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowe kontrowersyjne obowiązki instytucji obowiązanej

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO W PRAKTYCE

 • praktyczne aspekty identyfikacji i weryfikacji klienta, beneficjenta rzeczywistego,
 • matryca ryzyka klienta – wpływ oceny ryzyka na stosowanie środków bezpieczeństwa finansowanego
 • kopiowanie dokumentów tożsamości
 • zapobieganie ryzyku sankcji

WZMOŻONE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

 • klient wysokiego ryzyka – zmiana kryteriów
 • stosunki gospodarcze z klientem o statusie PEP

VI DYREKTYWA AML

 • nadchodzące zmiany w procesach AML i CFT

15.00    Zakończenie szkolenia

Metody:

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie:

 • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych,
 • case study,
 • ćwiczeń w grupach,
 • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień.

SZKOLENIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o dedykowaną platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo lub poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Szkolenia prowadzone przez Pana Tomasza Wojtaszczyka jak zawsze są super przygotowane. Warsztatowy sposób prowadzenia pozwala na zaangażowanie uczestników i lepsze zrozumienie poruszonego tematu.

Agata Jankowska

AML Oficer, Wonga.pl

Bardzo duża wiedza Pana Tomasza. Profesjonalne przekazanie wiedzy. Na każde zadane pytanie, otrzymaliśmy wyczerpującą odpowiedź.

Sylwia Faber

Analityk AML, Cinkciarz

Fantastyczna atmosfera. Świetna okazja na wymianę doświadczeń. Poruszane tematy otwierają oczy na nowe technologie, ich zalety i potencjalne problemy.

Lech Wilczyński

OPENGRID

Bardzo dobra możliwość poznania opinii i wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych instytucji.

Patrycja Bryl- Weiss

DOM MAKLERSKI BZWBK S.A.

Szkolenie bardzo profesjonalne, ciekawe, przydatne informacje i interesujące przykłady.

Jolanta Wilomska

INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA

Zdobądź know-how, które poznało już 250+ firm:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej
Compliance, AML AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
Compliance, AML Kontrola wewnętrzna w spółce
Kontrola wewnętrzna w spółce
więcej
Compliance, AML Certyfikowany specjalista ds. raportowania ESG
Certyfikowany specjalista ds. raportowania ESG
więcej
Compliance, AML Letnia Szkoła Compliance Oficera
Letnia Szkoła Compliance Oficera
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

AML szkolenie certyfikowane przez SCP

Szkolenie przeciwdziałanie praniu pieniędzy organizowane przez Langas Group jest szkoleniem AML z certyfikatem akredytowanym przez Stowarzyszenie Compliance Polska (SCP). Otrzymany po szkoleniu AML certyfikat jest potwierdzeniem zdobycia wiedzy z zakresu przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

Szkolenie AML online - dlaczego warto w nim uczestniczyć?

Szkolenie AML z tematu przeciwdziałanie praniu pieniędzy obejmuje elementy programu AML i CFT. Między innymi omówione zostaną takie aspekty jak nowe ryzyka i wyzwania w obszarze AML/CFT, V Dyrektywa AML i wynikające z niej zmiany, a także nadchodzące zmiany w sposobie walki z praniem pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu wynikające z VI Dyrektywy AML.

Na szkoleniu AML zostaną poruszone również kwestie dotyczące podejścia i stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, a także identyfikacja i weryfikacja klienta według stanowiska objętego przez organy nadzoru.

Szkolenie przeciwdziałanie praniu pieniędzy będzie idealnym uzupełnieniem wiedzy dla Officerów Compliance i AML, a także kandydatów na to stanowisko.

Szkolenie przeciwdziałanie praniu pieniędzy, kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy absolwentów kursów AML Officer, a także przedstawicieli banków, spółek ubezpieczeniowych, domów maklerskich i towarzystw inwestycyjnych, SKOK-ów. Szkolenie AML będzie również uzupełnieniem wiedzy z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy dla notariuszy, doradców podatkowych, adwokatów, prawników, prokurentów. A także audytorów wewnętrznych i zewnętrznych oraz księgowych.

Szkolenie przeciwdziałanie praniu pieniędzy będzie idealnym uzupełnieniem wiedzy dla osób posiadających certyfikat AML Officer poziom 1 lub poziom 2.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w polskim systemie

Kształt polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako system PPP/PFT) wyznaczają przede wszystkim przepisy prawne, zarówno krajowe, jak i Unii Europejskiej (UE). Podstawowym aktem prawnym w tym obszarze jest ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723, ze zm.), zwana dalej ustawą. Wskazuje ona organy i podmioty funkcjonujące w ramach tego systemu oraz określa ich obowiązki i uprawnienia.

Centralnym elementem polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF). Zgodnie z ustawą, GIIF – będący sekretarzem albo podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów – jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych po zasięgnięciu opinii ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych (o ile został wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów).

źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu