23—24 lutego 2021R., SZKOLENIE ON-LINE

Akademia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Certyfikowany Ekspert Obsługi Organów Spółki

Pobierz Broszurę

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Sprawność organizacji obsługi władz spółki wpływa na szybkość, zgodność z prawem, przejrzystość, skuteczność i spójność działania zarządu oraz rady nadzorczej.

Najnowsze regulacje prawne, jak również doskonalenie procesów wewnątrz organizacji przynosi wiele możliwości i zarazem wątpliwości, w jakim kierunku należy rozwijać pracę biura zarządu.

Zapraszamy do udziału w Akademii Biura Zarządu i Rady Nadzorczej –  zaawansowanym szkoleniu dla kierowników departamentów obsługi, organizacji i nadzoru oraz szefów biur prawnych, w trakcie którego zostaną poruszone najbardziej aktualne problemy i rozwiązania dyktowane najnowszymi przepisami, orzecznictwem, dobrymi przykładami rynkowymi usprawnień wewnętrznego funkcjonowania spółek.

Korzyści:

Poznaj i wdrażaj najskuteczniejsze i najnowsze praktyki obsługi organów:

 • Analizy najefektywniejszych doświadczeń z polskiego rynku gospodarczego w obszarze organizacji procesów wewnętrzno-prawnych w spółce
 • Wykorzystanie pozakodeksowych metod postępowania i rozwijania sprawniejszej organizacji pracy biura obsługi władz spółki
 • Zwiększenie rzetelności stosowanych narzędzi prawnych i wzmocnienie standardów organizacji pracy biura zarządu i rady nadzorczej

Uczestnicy

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Kierowników, Menedżerów Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Kierowników działów Organizacyjno-Prawnych
 • Kierowników Biur Nadzoru Właścicielskiego
 • Kierowników w Biurach Obsługi Organów Spółki
 • Dyrektorów departamentów prawnych
 • Członków Zarządu, Członków Rad Nadzorczych
 • Dyrektorów ds. Relacji Inwestorskich

Program:

DZIEŃ 1 / 23 LUTEGO 2021

9.30 – Logowanie do platformy i sprawdzenie ustawień
10.00 – Rozpoczęcie szkolenia

Ekspert: mec. Piotr Fojtik

BIURO ZARZĄDU I RN NA BIEŻĄCO – PRZEGLĄD ZMIAN PRAWNYCH 2020 I 2021 ROKU
Kluczowe zmiany prawne w prowadzeniu obsługi organów spółki kapitałowej

KŁOPOTLIWE  I SPORNE KWESTIE ORGANIZACJI PROCESU UPRAWNIEŃ  W SPÓŁKACH – PEŁNOMOCNICTWA I PROKURA
Reprezentacja spółki i działanie w jej imieniu

 • Kto i w jakim zakresie jest uprawniony do reprezentowania interesów spółki?
 • Reprezentacja w ramach układów holdingowych
 • Case study: skutki błędnie udzielonych pełnomocnictw
 • Umowy z członkami zarządu
 • W jaki sposób członkowie zarządu reprezentują spółkę i jak korzystają z pełnomocnictw?
 • Co może pełnomocnik? A co może prokurent?
 • Przekroczenie granic umocowania przez pełnomocnika i prokurenta
 • Case study: w jakich przypadkach i dlaczego umowa z kontrahentem podpisana przez prokurenta spółki jest wiążąca, a w jakich nie?
 • W jaki sposób odwołać pełnomocnika oraz inne uregulowania związane z wygaśnięciem pełnomocnictw?
 • Case study: System pełnomocnictw na przykładzie spółki x

REGULAMINY W SPÓŁCE
Usprawnianie wewnętrznej organizacji spółki poprzez stosowanie funkcjonalnych zapisów w regulaminach organów spółki

 • Znaczenie regulaminów – ujęcie prawne i organizacyjne
 • Czy warto czy też trzeba tworzyć regulaminy?
 • Czym są regulaminy i jaka jest ich rola?
 • Przygotowanie i uchwalenie regulaminu
 • Jak wyglądają kwestie formalne związane z przygotowaniem  i wdrożeniem  regulaminów?
 • Regulamin a statut/umowa spółki
 • W jaki sposób powinien być sformułowany regulamin Zarządu/Rady nadzorczej?
 • Kluczowe elementy regulaminów WZA/ZW – organizacja, przebieg, głosowanie
 • Regulaminy, a inne metody regulacji wewnętrznego funkcjonowania spółki (zarządzenia, rozporządzenia etc.)
 • Regulaminy organów, a problematyka Corporate Governance
 • CASE STUDY: Przykłady regulaminów, połączone z analizą błędów i poprawnych zapisów
 • CASE STUDY: Wprowadzanie  zmian  do regulaminów

ZAAWANSOWANE KWESTIE ORGANIZACJI POSIEDZEŃ ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
Zwoływanie – organizacja – uczestnicy – prawidłowa dokumentacja procesu

 • Zwoływanie i organizacja posiedzeń zarządu i rady nadzorczej
 • Sposoby odbywania posiedzeń zarządu i rady nadzorczej
 • Droga elektroniczna zwołania posiedzeń rady nadzorczej
 • Uczestnicy posiedzeń, goście podczas posiedzeń
 • Przebieg posiedzeń
 • Przykłady Regulaminów ułatwiające sprawne funkcjonowanie organów i zapobiegające powstawaniu konfliktów.
 • Case study: „pułapki formalne decyzji podjętych na posiedzeniach  – jak ich uniknąć?”

16.00 – Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 24 LUTEGO 2021

08.30 – Logowanie do platformy i sprawdzenie ustawień
09.00 – Rozpoczęcie szkolenia

Ekspert: mec. Romana Pietruk

STATUT SPÓŁKI/UMOWA SPÓŁKI
Narzędzia regulujące i optymalizujące zasady funkcjonowania i zakres działań uczestników wewnętrznej współpracy

 • Przepisy bezwzględnie obowiązujące, a zapisy specyficzne dla danej spółki; wymogi KSH
 • Wprowadzanie zmian do aktu założycielskiego – tryby i procedury postępowania
 • Zapisy istotne z punktu widzenia relacji wewnętrznych pomiędzy organami
 • Władze spółki – jakie regulacje są niezbędne ,a jakie ułatwiają funkcjonowanie organów: zarządu, rady nadzorczej, ZW/WZA?
 • Wprowadzanie zmian w umowie/statucie – możliwości wprowadzania zmian i skutki dokonanych modyfikacji
 • Jakie zapisy w umowie spółki mogą „zagrażać ” lub ograniczać  jej sprawne  funkcjonowanie?
 • Jakiego rodzaju zmiany warto wdrażać i w jakich sytuacjach?
 • CASE STUDY: Analiza kluczowych zapisów w umowach/statutach spółek z o.o. i akcyjnych
 • CASE STUDY: Wprowadzanie zmian do umowy/statutu -przykłady, analiza najważniejszych orzeczeń sądowych

KLAUZULE  ZABEZPIECZANIA  KONTRAKTÓW – BIURO ZARZĄDU NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA UMÓW
Jak tworzyć zapisy zabezpieczające wykonanie umowy?

 • Klauzule dotyczące zabezpieczenie  wykonania umów
 • Klauzule dotyczące zabezpieczeń: rodzaje, formułowanie, wprowadzanie zmian do umów
 • Klauzule bezpieczeństwa – ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności, wyłączność, kontrola zakładu kontrahenta
 • Klauzule poufności
 • Wprowadzanie nowych klauzul uzależnionych od celów głównych i pośrednich transakcji
 • Klauzule dotyczące nadzoru nad procesem wykonywania umowy
 • Klauzule dotyczące wprowadzania  zmian  do  umów  wykonywanych
 • Jakie są regulacje prawne dotyczące wprowadzaniu zmian?
 • Kiedy przeprowadza się uzdrawianie umów?
 • Aneksowanie w umowach
 • Klauzule dotyczące rozwiązywania umów i dochodzenia roszczeń

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DLA BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ NA NOWYCH ZASADACH
Praktyczne aspekty RODO w Biurze Zarządu i Rady Nadzorczej

 • Zakres obowiązywania i konsekwencje wynikające z uchwalenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
 • Przyszłość ustawy o ochronie danych osobowych w kontekście uchwalenia RODO
 • Legalność przetwarzania danych osobowych – przesłanki
 • Klauzula zgody, szczegółowe regulacje dotyczące zgód
 • Zabezpieczenia organizacyjne
 • Odpowiedzialność prawna i sankcje

STOSOWANIE PRZEPISÓW PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI W SPÓŁCE
Jak skonstruować,  wdrożyć i stosować  procedurę przeciwdziałania mobbingowi w  całej organizacji?

 • Znaczenie procedury pod kątem prawnym
 • Jak konstruować treści procedury dotyczącej przeciwdziałania mobbingowi?

16.00 – Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie wykładów, dyskusji oraz analizy kazusów, przepisów prawa, orzecznictwa, ćwiczeń. Różnorodna forma zajęć, poparta szeroką praktyką ekspertów, w tym w zakresie obsługi władz spółek, przy wykorzystaniu najnowszych przepisów prawa ma pokazać szeroki zakres rozwiązań, których wdrożenie gwarantuje optymalizację w zakresie prowadzenia biura zarządu i rady nadzorczej.

SZKOLENIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Pozytywne wrażenia, profesjonalnie przygotowany prowadzącym interesujące tematy.

Marta Cebulska

Koordynator ds. Windykacji, DUON Dystrybucja S.A.

Każde szkolenie prowadzone przez Panią Romanę jest perfekcyjne!

opinia anonimowa

Tematyka niezwykle ciężka, ponieważ opiera się na zagadnieniach prawa gospodarczego i cywilnego, dlatego prowadząca , która potrafi zainteresować i zaangażować publikę to strzał w dziesiątkę – brawa dla Pani Romany Pietruk.

Marlena Banaś

Specjalista ds. biura zarządu, LS- TECH-HOMES S.A.

Zdobądź know-how, które poznało już 250+ firm:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 22


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Profesjonalny sekretariat
Profesjonalny sekretariat
więcej
On-line XII Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej 2021
XII Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej 2021
więcej
On-line Szkoła Copywritingu z Pawłem Tkaczykiem
Szkoła Copywritingu z Pawłem Tkaczykiem
więcej
On-line Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
więcej
On-line Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU