8—9 lipca 2021R., RADISSON BLU HOTEL, Sopot

9. Letnia Szkoła Menedżerów Zakupów

Jak wspierać firmę w osiąganiu wyników poprzez wdrażanie efektywnych praktyk zakupowych?

Pobierz Broszurę

ZAKUPY, SPRZEDAŻ, NEGOCJACJE

Profesjonalne zarządzanie wiedzą zakupową staje się obecnie bronią strategiczną, która daje przewagę nad innymi uczestnikami gry rynkowej.

Zapraszamy Cię do udziału w Letniej Szkole Menedżerów ZakupówSopocie. To wyjątkowe wydarzenie nie tylko prezentuje najaktualniejszą wiedzę, ale również mnóstwo aktualnych case’ów oraz sprawdzonych praktyk rynkowych stosowanych w działach zakupów.

To jedyne takie wydarzenie w roku, na którym nie może Cię zabraknąć!

Jakie praktyki zakupowe w firmie przynoszą efekty? Najlepsze, czyli przemyślane i dopasowane do profilu firmy, a także produktów czy usług, jakie oferuje. Dzisiaj przedstawiamy Ci wybrane praktyki zakupowe, które po prawidłowym wdrożenie przyniosą Ci zamierzone efekty i ułatwią realizację celów zakupowych.

Jak praktyki zakupowe to tylko takie, które działają.

Żeby być najlepszym, trzeba się ciągle rozwijać. A żeby to zrobić, należy działać według dobrego planu. Planu, którego realizacja będzie konsekwentna i przemyślana.
W 9. Letniej Szkole Menedżerów Zakupów będziemy analizować w szczegółach praktyki zakupowe:

 • Dobra strategia zakupowa, to połowa sukcesu
  Skup się na tym, co firma ma osiągnąć, jakie wskaźniki są kluczowe i na tym, jak je osiągnąć. Optymalizacja kosztów, realizacja zadań, osoba odpowiedzialna za ich prawidłowe wykonanie. Wszystko to powinno znaleźć się w Twojej strategii zakupowej.
 • Narysuj sobie drzewo
  To podstawa, która umożliwia usystematyzowanie zakupów, dywersyfikację dostawców, czy budowanie relacji zakupowych. Drzewo kategorii zakupowej będzie czymś, na czym będziesz opierał swoje późniejsze strategie przygotowane dla każdej z gałęzi zakupów.
 • Bądź dobrym analitykiem i zbieraczem
  Dane i ich gromadzenie to Twój nieodłączny przyjaciel w praktykach zakupowych. Na nich opiera się strategia zakupowa i działania z nią związane. Pamiętaj, że analiza nie dotyczy tylko finansów i optymalizacji kosztów, to jeden z czynników poddawanych analizie. Analizować powinieneś również efektywność działań, dostawców, a nawet samej strategii. Dzięki analizie jesteś w stanie podejmować dobre decyzje poparte danymi, a nie pomysłami z “powietrza”.
 • Oszczędzanie i optymalizacja kosztów
  Zorientowanie na generowanie popytu jest jednym z podstawowych działań w kategorii finansów. Tak samo, jak stosowanie dźwigni oszczędności. Na całość tych działań powinny się składać również ukierunkowane procesy na generowanie tych oszczędności. Kolejny ważny aspekt w optymalizacji kosztów to umiejętność szybkiego reagowania i elastyczność w działaniu. Musisz brać pod uwagę różne możliwości i sytuacje, a także czas realizacji i reakcji na nie. Kolokwialnie, powinieneś być gotowy na wszystko.

Korzyści

Dowiesz się m.in.

 • jak wiele dla firmy wnosi dział zakupów – jak to policzyć, rozliczyć a przede wszystkim sprzedać Zarządowi,
 • jak stworzyć model zintegrowanego planowania biznesu, gdzie zakupy są jednym z elementów i wcale nie marginalnym,
 • jakie kryteria oceny dostawców przyjąć dla tworzenia spójnej z biznesem strategii dla kategorii zakupowych,
 • jak podejść do tematu digitalizacji procesów zakupowych,
 • jak funkcjonalnie i sprawnie organizować proces kontraktowania zakupów dla firmy,
 • jak usprawniać zawartość regulacji i dokumentacji potrzebnej w organizowaniu zakupów,
 • jak negocjować warunki umów zakupowych i radzić sobie z ogólnymi warunkami zakupów.

Uczestnicy

 • Dyrektorzy, Kierownicy, Menedżerowie Zakupów
 • Menedżerowie ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw
 • Kierownicy Zaopatrzenia
 • Kierownicy Organizacji i Logistyki
 • Kierownicy działów logistyki

Program

DZIEŃ 1 / 8 LIPCA 2021

9.30 – Rejestracja uczestników, kawa i herbata
10.00
– Rozpoczęcie szkolenia

REALIZACJA WARTOŚCI DODANEJ W ZAKUPACH BIZNESOWYCH – TWORZENIE STRATEGII DLA DZIAŁU ZAKUPÓW

Ekspert: Jacek Jarmuszczak


JAK TWORZYĆ ORGANIZACJĘ ZAKUPOWĄ W FIRMIE?

 • Jaką wartość dodaną w biznesie realizuje dział zakupów?
 • KPI – wskaźniki efektywności i wartości dodanej w dziale zakupów – przykłady wskaźników efektywności zakupowej w zależności od rodzaju biznesu dla którego pracują
 • Zasady rozliczania oszczędności –kilkanaście dobrych praktyk w jaki sposób liczyć oszczędności i jak unikać kosztów
 • Wskaźniki płynności finansowej – termin płatności i jego wpływ na wynik firmy
 • Wskaźniki innowacyjności, pracochłonności, ryzyka etc.- co możemy mierzyć w zakupach biznesowych przynosząc wartość firmie?
 • Zintegrowane planowanie biznesu, czyli wychodzimy z naszego silosu i tworzymy prawdziwie multidyscyplinarne zespoły, trwale pracujące nad rozwojem biznesu.

BAZA DOSTAWCÓW JAKO ŹRÓDŁO WARTOŚCI DLA FIRMY – JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ BAZĄ DOSTAWCÓW?

 • Narzędzia oceny i kwalifikacji dostawców – dostawcy strategiczni, komercyjni, wąskie gardła
 • Tworzenie planu rozwoju dostawców
 • Zarządzanie bazą dostawców – czy rzeczywiście zarządzam bazą dostawców czy wyłącznie administruję wpływające zapotrzebowania?
 • Tworzenie listy dostawców kwalifikowanych
 • Tworzenie planów kontynuacji dostaw (Contingency Plan – Plan ciągłości dostaw)
 • Jakie kryteria oceny dostawców przyjąć, żeby wiedzieć, że faktycznie przynoszą wartość firmie?

DIGITALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH – CZYLI STARE PROBLEMY NOWYCH TECHNOLOGII

 • Jak policzyć ROI (zwrot z inwestycji) dla systemów zakupowych?
 • Digitalizacja procesu P2P
 • eCatalogi i IoT w zakupach – czyli o automatyzacji zakupów grupy C


16.00 –
Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 9 LIPCA 2021

08.30 – Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.00 –
Rozpoczęcie szkolenia


ZARZĄDZANIE KONTRAKTAMI ZAKUPOWYMI

Ekspert: mec. Monika Drab


ZAPYTANIA OFERTOWE, ZAMÓWIENIA – JAK POPRAWNIE SKONSTRUOWAĆ?

 • Czym jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego
 • Prawne kryteria konstrukcji zapytania ofertowego
 • Okres obowiązywania oferty
 • Przygotowanie treści zapytania ofertowego – istotne elementy formalno-prawne
 • Czy i kiedy zapytanie ofertowe wywołuje skutki prawne?
 • Milczenie – czy może być uznane za przyjęcie oferty?
 • Przyjęcie oferty – skutki prawne dla kupujących
 • Przyjęcie oferty ze zmianami
 • Negocjacje w drodze elektronicznej: jak uniknąć błędów negocjowania z osobą nieupoważnioną, jak się uchronić przed zawarciem umowy w trybie negocjacji/oferty z osobą nieupoważnioną – ryzyko dla firmy, ryzyko dla pracownika, sposoby zabezpieczenia

NEGOCJOWANIE WARUNKÓW UMÓW, ALTERNATYWNE SPOSOBY POSTĘPOWANIA WOBEC OGÓLNYCH WARUNKÓW ZAKUPOWYCH

 • Uregulowania Kodeksu Cywilnego w zakresie kontraktowania
 • Specyficzne uregulowania w umowach
 • Swoboda umów, a przepisy bezwzględnie obowiązujące
 • Dokonywanie czynności prawnych
 • Czy intencje stron mają znaczenie?
 • Negocjacje z zastrzeżeniem poufności – ryzyko i odpowiedzialność
 • Tajemnica przedsiębiorstwa
 • Dokumentacja przedkontraktowa
 • Negocjowanie zapisów umownych, negocjowanie ogólnych warunków zakupowych
 • Co zrobić, gdy kontrahent też ma OWU i jest ono niekorzystane dla nas

REPREZENTACJA I PEŁNOMOCNICTWA W KONTRAKTACH ZAKUPOWYCH

 • Reprezentacja stron umowy zakupowej
 • Uprawnienia pełnomocnika handlowego w zakupach dla firmy
 • Tworzenie treści pełnomocnictwa
 • Nadawania uprawnień pełnomocnikom
 • Odpowiedzialność pełnomocnika (pracownika, współpracownika) za zawierany kontrakt
 • Przekroczenie uprawnień – konsekwencje dla firmy i dla pełnomocnika
 • Organizacja systemu pełnomocnictw w zależności od rodzaju zakupów

ZAWIERANIE UMÓW ZAKUPOWYCH ORAZ DOKUMENTACJA KONTRAKTOWA

 • Określanie przedmiotu umowy
 • Dlaczego ważna jest komparycja umowy
 • Co składa się na cenę
 • Kary umowne i odszkodowania – jak je ograniczyć
 • Umowa przedwstępna a  list intencyjny – warunki i różnice
 • Formy umowy – jak wybrać właściwą formę umowy?
 • Warsztaty – analiza wybranej umowy

RĘKOJMIA I GWARANCJA – NAJWAŻNIEJSZE UPRAWNIENIA DZIAŁU ZAKUPÓW

 • Funkcja rękojmi. Odpowiedzialność absolutna?
 • Wady fizyczne: należyta jakość rzeczy sprzedanej, braki ilościowe, wadliwość rzeczy a opakowanie.
 • Odpowiedzialność sprzedawcy: wada znana kupującemu, ciężar dowodu, wada jawna i ukryta, umowna modyfikacja odpowiedzialności, granice modyfikacji
 • Zawiadomienie o wadzie – akty staranności.
 • Uprawnienia kupującego: wymiana rzeczy wadliwej, usunięcie wady, odstąpienie od umowy.
 • Terminy dotyczące kupującego z tytułu wady fizycznej.
 • Przejście uprawnień z rękojmi.
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza.

GWARANCJA JAKOŚCI

 • Gwarancja a rękojmia – co jest korzystniejsze dla producenta/sprzedawcy?
 • Uprawnienia kupującego z tytułu gwarancji.
 • Jak sporządzić poprawny tekst gwarancji?
 • Dostarczenie towaru na koszt gwaranta. Czy tego kosztu można uniknąć?
 • Bieg terminu gwarancji.
 • Umowy serwisowe – jak je realizować?

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 • Sposoby składania reklamacji.
 • Treść zgłoszenia reklamacyjnego.
 • Czas rozpatrywania reklamacji.
 • Postępowanie w razie nie uznania reklamacji.
 • Interaktywne case study dla uczestników szkolenia.

ZMIANY W PRAWIE KONSUMENCKIM OD 1 STYCZNIA 2021 R.

WARSZTATY: RODZAJE UMÓW ZAKUPOWYCH  ORAZ ICH PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE

 • Obligatoryjne elementy umów
 • Praktyczne zastosowanie wybranych rodzajów umów – podstawowe ryzyka i zagrożenia
 • Umowy sprzedaży – zakupu a dostawy: obowiązki sprzedającego i kupującego, kluczowe zapisy w umowie, aktualizacja umowy
 • Umowy ramowe: jak z nich korzystać? Kiedy warto podpisać?  zmiany w realizowanych umowach ramowych, problemy z umowami ramowymi

ROZWIĄZANIE NIEKORZYSTNEJ UMOWY ZAKUPOWEJ

 • Skuteczne zakończenie umowy: jakie są przesłanki i jak przygotować oświadczenie?
 • Nadzwyczajna zmiana okoliczności
 • Siła wyższa
 • Wypowiedzenie, rozwiązanie bez wypowiedzenia a odstąpienie


16.00 –
Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową. Ćwiczenia, analizy przykładów biznesowych, narzędzi zakupowych mają wspierać uczestników w budowaniu nowych kompetencji zawodowych.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Bardzo efektywne, najważniejsze jest podejście z punktu widzenia praktycznego, a nie teoretycznego. Umiejętność słuchania uczestników, brak odgórnego narzucania zdania prowadzącego i jego racji, dzielenie się doświadczeniami.

Anna Hałdrzyńska

Feerum S.A.

Profesjonalnie w szczególności pod względem wiedzy ekspertów

Paulina Kinal

Colian sp. z o.o.

Szkolenie przeprowadzone bardzo ciekawie.

Iwona Olcen

FLEXTRONICS INTERNATIONAL POLAND Sp. z o.o.

Szkolenie na wysokim poziomie, można dużo z niego wynieść.

Mateusz Błaszczyk

RBB STAL S.A.

Szkolenie bardzo profesjonalnie przygotowane, ogólna ocena ekspertów prowadzących szkolenie celująca.

Wiedza przekazana w bardzo przystępny i ciekawy sposób

Joanna Stawska

DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz Samochodowych sp. z o.o.

Zakres tematyczny bardzo przydatny, prowadzenie na bardzo wysokim poziomie

Ewelina Gajduszewska

Ceramika Paradyż sp. z o.o.

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU