Oferta w rozumieniu Kodeksu cywilnego – czym jest i jakie są jej elementy?

Zobacz wszystkie / Znaleziono 303
Prawo, Biuro Zarządu

Oferta w rozumieniu Kodeksu cywilnego – czym jest i jakie są jej elementy?

mec. Romana Pietruk, 01/02/2021

W ogłoszeniach i na aukcjach bardzo często możemy spotkać się z formułką, że nie stanowi ono oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dlaczego taki dopisek się pojawia? Czym jest oferta i jakie są jej elementy? Dzisiaj przedstawimy podstawowe informacje z tego zakresu, a zainteresowanym polecamy szkolenia prawne, które przydadzą się każdemu, kto ma styczność z prowadzeniem biznesu lub zarządza nim z wysokiego szczebla.

 

Gdyby artykuł był szkoleniem prawnym, to co byś się dowiedział o ofercie?

Na samym początku należy wspomnieć o dwóch kwestiach, które z pewnością są poruszane na każdym szkoleniu prawnym. Należy rozróżnić ofertę od zaproszenia do zawarcia umowy. Oba pojęcia zostały zdefiniowane w Kodeksie cywilnym i przedstawiają się następująco.

Kodeks cywilny — Dział II Zawarcie umowy
Art. 66 KC — Definicja oferty
§ 1. Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy.

Natomiast zaproszenie do zawarcia umowy według Kodeksu cywilnego winniśmy rozumieć:

Kodeks cywilny — Dział II Zawarcie umowy
Art. 71 KC — Zaproszenie do zawarcia umowy
Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

Najważniejsza rzecz, której dowiesz się na szkoleniu prawnym to taka, że w rzeczywistości, aby rozróżnić od siebie poszczególne przypadki, czy są ofertą, czy też zaproszeniem do zawarcia umowy, należy przeprowadzić i poddać całość ocenie. Wszystko zależy od interpretacji np. ogłoszenie w prasie o sprzedaży przedmiotu, nie jest rozumiane jako oferta. Jednak produkt w sklepie na półce opatrzony ceną jest już rozumiany jako oferta, ze względu na domniemanie oświadczenia woli oblata (osoba zainteresowana zakupem).

 

Elementy oferty, a elementy zaproszenia do zawarcia umowy

Oferta w rozumieniu Kodeksu cywilnego sprowadza się do wystąpienia oświadczenia drugiej stronie woli zawarcia umowy. Musi nastąpić jednak warunek, że w oświadczeniu tym określone zostały istotne postanowienia umowy. Wyróżniamy również tutaj dwa obligujące pojęcia; oferent – osoba występująca z ofertą lub wyrażająca wolę zawarcia umowy i oblat, czyli osoba przyjmująca ofertę. Przyjrzymy się elementom oferty na przykładzie oferty sprzedaży, w której muszą zaistnieć łącznie 3 warunki, aby można było mówić o ofercie. Jeśli zabraknie chociaż jednego z nich, to w takiej sytuacji definicja oferty nie ma racji bytu i stosowne jest zastosowanie definicji zaproszenia do zawarcia umowy. Oczywiście temat jest szerzej omawiany na szkoleniach prawnych. Tutaj prezentujemy Ci pigułkę wiedzy, abyś był świadomy różnic, jakie wynikają z opisywanych pojęć.

Ofertę sprzedaży definiuje art. 543 Kodeksu cywilnego (kc), który mówi, że „wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży”. Czyli, żeby zaistniało pojęcie oferty muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • rzecz jest wystawiona w miejscu sprzedaży,
  • rzecz jest wystawiona na widok publiczny,
  • dana rzecz jest oznaczona co do ceny.

Spora część społeczeństwa nie wie jednak, jak prawidłowo rozróżniać od siebie ofertę sprzedaży od woli zawarcia umowy. Dlatego można tutaj posiłkować się art.71 kc, który podpowiada, jak rozpatrywać i rozumieć ogłoszenia, jeśli nie ma się pewności co do zaistniałej definicji oferty.

Art. 71.„Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy”.

Tym cytatem dobiegliśmy do końca tego artykułu, ale nie końca wiedzy w temacie ofert, ich rozumieniu i ocenie. Więcej dowiesz się korzystając z wiedzy doświadczonych prelegentów wybierając się na szkolenia prawne. Do czego, oczywiście zachęcamy.


Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU