Szkolenia dofinansowane

Szkolenia dofinansowane

Szkolenia z obszaru PRODUKCJA / LEAN / KAIZEN

Sprawdź szkolenia dofinansowane z pozostałych obszarów poniżej

Lean Tool Box szkolenie + wizyta w fabryce Toyoty

Problem solving – narzędzia i system rozwiązywania problemów

SMED – najskuteczniejsza metoda skracania czasu przezbrojenia

Przygotowanie wdrożenia LEAN / 5S dla produkcji

Standaryzacja pracy i balansowanie linii produkcyjnej w Takt Time

Szkolenia z obszaru AML / COMPLIANCE

Sprawdź szkolenia dofinansowane z pozostałych obszarów poniżej

Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
MIFID / MAR COMPLIANCE

Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji

Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego

Jak skorzystać z dofinansowania?

Baza Usług Rozwojowych (BUR) jest systemem administrowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i zawiera bazę szkoleń oferowanych przez dostawców świadczących usługi szkoleniowe o wysokiej jakości.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby samozatrudnione oraz przedsiębiorstwa (mikro, małe i średnie) i ich pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę lub umowy cywilnoprawne. Program nie obejmuje woj. pomorskiego i mazowieckiego

Jakie usługi można dofinansować?
•    szkolenia,
•    mentoring i coaching,
•    doradztwo,
•    e-learning.

Ile wynosi dofinansowanie?
W zależności od wielkości przedsiębiorstwa dofinansowanie może się wahać od 50%-80%. W każdym z województw nakładane są limity przypadające na pracownika i przedsiębiorstwo.

Jak otrzymać dofinansowanie?

1. Wytypuj pracowników i wybierz szkolenie
Środki z BUR mogą być przeznaczone na dowolne szkolenie z naszej oferty. Polecamy też szkolenia dedykowane dla zamkniętych grup pracowników, odpowiadające dokładnie potrzebom Twojej firmy lub szkolenia otwarte dla pojedynczych uczestników.

2. Załóż konto przedsiębiorstwa w BUR
Przedsiębiorstwo oraz pracownicy skierowani na szkolenie powinni założyć konta na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
W przypadku szkolenia zamkniętego, na podstawie Twoich preferencji przygotujemy kartę w BUR zgodną z ustalonymi szczegółami dotyczącymi szkolenia.

3. Złóż wniosek do operatora finansowego
Wniosek składa się w wyznaczonym terminie naboru przez właściwego dla regionu Operatora. Po złożeniu wniosku przedsiębiorca w terminie do 30 dni otrzyma decyzję.

4. Podpisz umowę z Operatorem
Przedsiębiorca podpisuje z operatorem finansowym umowę, w której wskazany jest temat szkolenia, kwota, dane osób skierowanych na szkolenie  a  także kwota dofinansowania i sposób rozliczenia szkolenia.

5. Skontaktuj się Langas Regtech
Po podpisaniu umowy skontaktuj się z nami – ustalimy termin szkolenia oraz kwestie organizacyjne.

6. Zapisz pracowników
Przedsiębiorca oraz skierowani na szkolenie pracownicy zapisują się na dane szkolenie zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych. Do zapisu z dofinansowaniem niezbędny jest ID WSPARCIA nadane przez właściwego operatora finansowego. Zrealizujemy szkolenie zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

7. Rozlicz szkolenie
W zależności od województwa Operator przyzna Ci dofinansowanie albo refundację kosztów.
W przypadku  dofinansowania – wpłacasz wkład własny (20-30%) do operatora finansowego przed rozpoczęciem szkolenia, a my po realizacji kursu otrzymujemy całość zapłaty od operatora.
W przypadku refundacji – wystawiamy FV i opłacisz ją w całości przed lub w trakcie szkolenia, a po zakończeniu kursu – przedstawiasz Operatorowi niezbędne dokumenty i otrzymujesz zwrot/ refundację w wysokości wskazanej w umowie (z reguły kwota refundacji to 70%-80 %)