Szkolenia dla brygadzistów Training Within Industry - koncepcja usprawnień o nadzwyczajnej efektywności

Obecnie szkolenia dla brygadzistów i wszelkich innych kadr zarządzających, oparte o koncepcje TWI są jednymi z najbardziej pożądanych

Zobacz wszystkie / Znaleziono 302
Produkcja

Szkolenia dla brygadzistów Training Within Industry - koncepcja usprawnień o nadzwyczajnej efektywności

Małgorzata Głębocka – Szurko, 08/02/2020

Ciągła potrzeba rozwoju przedsiębiorstw sprawia, że poszukiwane są wciąż nowe rozwiązania dotyczące usprawnienia metod pracy. Na przykładzie azjatyckich firm takich jak Toyota, czy Honda można zaobserwować, że kluczem są usprawnienia nie tylko, jeśli chodzi o umiejętności stricte techniczne, ale i w kwestii przekazywania umiejętności przez kadrę zarządzającą swoim pracownikom. Wszelkie szkolenia dla brygadzistów i firm produkcyjnych powinny się wiec skupiać na tej grupie, ponieważ sprawnie działająca kadra kierownicza, to klucz do sukcesu firmy. Znakomite rezultaty w tym względzie ma program TWI, czyli Training Within Industry. Czym jest i jakie ma korzyści dla przedsiębiorstw?

Szkolenia dla brygadzistów TWI – geneza

Training Within Industry został opracowany w USA w czasie wojny i miał na celu szybkie wdrożenie dużej grupy nowych, niedoświadczonych pracowników w sprawną produkcję w przemyśle zbrojeniowym. TWI miał na celu zwiększyć produktywność i jakość dzięki nowej utalentowanej kadrze. Ówczesne szkolenie dla brygadzistów skupiały się na trzech głównych umiejętnościach – umiejętności instruowania pracowników (IP), umiejętność udoskonalenia metod pracy (MP), oraz umiejętność stworzenia dobrych relacji z pracownikami (RP). IP pozwala na szybkie wskazanie pracownikami jak prawidłowo wykonywać obowiązki. MP zwiększają produktywność dzięki udoskonaleniu sposobu pracy i jej organizacji. RP natomiast, skupia się na stworzeniu pozytywnych relacji w miejscu pracy. Po wojnie jednak dalszy rozwój nad TWI został zaniechany, a koncepcje przekazane w ręce Japończyków. Dopiero od niedawna Training Within Industry przeżywa ponowny rozkwit, dzięki popularyzacji badań nad Lean Managementem.

Szkolenia dla firm produkcyjnych – jakie przynoszą efekty

Po udoskonaleniu metody przez japońskie przedsiębiorstwa, koncepcje rozwoju kadry zarządzającej zostały ponownie spopularyzowane w USA. Obecnie szkolenia dla brygadzistów i wszelkich innych kadr zarządzających, oparte o koncepcje TWI są jednymi z najbardziej pożądanych. W przedsiębiorstwach zanotowano duży wzrost efektywności i produktywności pracowników, co przekłada się na znaczny wzrost zysków. Dlatego firmy, które borykają się z niską efektywnością, powinny wziąć pod uwagę tego typu szkolenia. W ten sposób niewielki koszt przekłada się na długotrwałe rezultaty.


SZKOLENIA POWIĄZANE

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU