Szkolenia stacjonarne? On-line? A może hybrydowe?

zestawienie cech wiążących się z wyborem takiej czy innej formuły szkolenia

Zobacz wszystkie / Znaleziono 302
Kompetencje menadżerskie

Szkolenia stacjonarne? On-line? A może hybrydowe?

Jarosław Petz
Langas Regtech, 19/07/2021

W ciągu ostatnich kilku miesięcy powstało wiele opracowań poświęconych efektywności nauki on-line.

Poniżej przygotowaliśmy zestawienie cech wiążących się z wyborem takiej czy innej formuły podnoszenia kwalifikacji.

szkolenie on-line

Szkolenia on-line synchroniczne

Jest to obecnie jedna z najpopularniejszych formuł prowadzenia szkolenia. Prowadzący i uczestnicy widzą się i rozmawiają on-line, mogą wymieniać się uwagami i doświadczeniami, zdawać pytania i realizować ćwiczenia.

W tej formule najważniejsze zalety to:

 1. Możliwość uczestniczenia z dowolnego miejsca (zarówno z domu jak i z pracy)
 2. Pełne korzyści płynące ze współpracy z ekspertem
 3. Elastyczność przebiegu szkolenia – trener na bieżąco dopasowuje tempo a nawet szczegóły merytoryczne do potrzeb uczestników
 4. Niższe koszty realizacji niż przy szkoleniu stacjonarnym

Wadą takiej formuły jest:

 1. Problemy z wygospodarowaniem czasu i uwagi na szkolenie – nawet przełożeni, którzy kierują pracownika na szkolenie, czasem podsyłają mu zadania do zrobienia „przy okazji” podczas szkolenia
 2. Zmęczenie uczestników intensywną, kilkugodzinną pracą z komputerem
 3. Niska efektywność szkoleń interpersonalnych
 4. Zróżnicowany między uczestnikami poziom komfortu pracy z komputerem i jakości połączenia z Internetem
 5. Niechęć wielu osób do używania kamery, co bardzo utrudnia ćwiczenia i dyskusje

Odpowiedzią na te problemy jest modyfikacja metody szkolenia przez trenera oraz skrócenie sesji.

Szkolenia on-line asynchroniczne

Ta formuła, często zwana e-learningiem, sprawdza się najlepiej przy prostych zagadnieniach, które można szybko przyswoić i łatwo przećwiczyć indywidulanie, nie wymagających rozmowy z ekspertem prowadzącym szkolenie lub innymi uczestnikami szkolenia.

W tej formule najważniejsze zalety to:

 1. Możliwość bardziej elastycznego planowania czasu niż w przypadku tradycyjnych szkoleń stacjonarnych lub on-line.
 2. Nauka online oferuje bardziej spersonalizowane doświadczenie edukacyjne – uczestnik sam reguluje tempo swojej nauki i liczbę powtórzeń trudniejszych fragmentów, bez „presji sali”
 3. E-learning zabiera mniej czasu, niż tradycyjne szkolenie na ten sam temat, szczególnie przy zastosowaniu microlearingingu
 4. E-learning obniża koszty budowy podstawowych kwalifikacji, szczególnie tych opartych na wiedzy (a nie na umiejętnościach praktycznych)
szkolenie on-line

Wadą takiej formuły jest:

 1. Ponownie, problemy z wygospodarowaniem czasu i uwagi na szkolenie
 2. Ograniczona możliwość budowania kwalifikacji opartych na umiejętnościach oraz w obszarach, gdzie nie ma jednej metody postępowania
 3. Subiektywnie niska wartość szkoleń e-learningowych, wynikająca najczęściej ze złych doświadczeń z tą formą nauki z lat 90tych i wczesnych lat 2000
 4. Trudności w mobilizacji własnej uczestników do systematycznej i sprawnej pracy

Odpowiedzią na te problemy jest gamifikacja i microlearining.

szkolenie

Szkolenia hybrydowe

Ta formuła jest najczęściej wykorzystywana przy projektach typu „akademia”, w których grupa uczestników lub uczestnicy indywidualnie przechodzą przez kolejne moduły szkolenia lub przez ułożone w pewien ciąg logiczny szkolenia, uzyskując kompleksowe kwalifikacje.

W takiej formule najczęściej wykorzystujemy mieszankę:

 • Materiałów do samodzielnego zaznajomienia się przez uczestnika przed szkoleniem
 • Szkoleń stacjonarnych, podczas których dyskutujemy oraz ćwiczymy działania oparte na nowo przyswojonej wiedzy
 • Microlearingnu – działań wzmacniających efekty nauki przez wykonywanie prostych ćwiczeń czy zadań w telefonie komórkowym, przed kolejnym szkoleniem
 • Konsultacji indywidulanych z ekspertami
 • Egzaminów walidujących, mierzących uzyskanie pożądanych kwalifikacji (i niekiedy warunkujących przejście na kolejny etap akademii.

W tej formule najważniejsze zalety to:

 1. Możliwość budowania kompleksowych kwalifikacji z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb indywidulanych poszczególnych członków zespołu
 2. Wysoka atrakcyjność i prestiż wynikający z udziału w takim programie rozwojowym (traktowanym wówczas jak nagroda)
 3. Możliwość bieżącej kontroli efektywności procesu rozwojowego, zarówno na poziomie indywidulanym jak grupowym i dostosowywania projektu do zmieniających się potrzeb firmy (elastyczność celu)
 4. Niższe koszty realizacji niż przy np. studiach podyplomowych przy porównywalnej efektywności i kompleksowości procesu kształcenia

Wyzwaniem przy wyborze takiej formuły szkolenia jest konieczność starannego doboru pracowników do udziału w programie rozwojowym – jeżeli chcemy doinwestować kapitał ludzki, należy zrobić to starannie, na podstawie rzeczywistych i potwierdzonych potrzeb i celów indywidulanych.

Odpowiedzią na te problemy jest analiza potrzeb, którą przeprowadzamy dla naszych klientów.

Szkolenia stacjonarne

To najbardziej tradycyjna forma szkoleń. Tu najlepiej sprawdzają się warsztaty wydające relacji interpersonalnej, jak np. szkolenia z negocjacji czy wystąpienia publiczne, choć – ze względu na zmianę modelu pracy wielu firm – musimy nauczyć się negocjować lub występować publicznie właśnie on-line, więc także szkolenia na te tematy przenoszą się do świata wirtualnego.

W tej formule najważniejsze zalety szkolenia stacjonarnego to:

 1. Osobisty kontakt z ekspertem prowadzącym szkolenie, możliwość zadawania pytań „przy kawie”
 2. Wyższa subiektywna wartość i wiarygodność szkolenia
 3. Możliwość przekazania i wyćwiczenia umiejętności praktycznych, szczególnie „miękkich”
 4. Niższe, niż przy szkoleniach on-line, odczuwalne zmęczenie w trakcie szkolenia
 5. Możliwość skupienia się w całości na treści szkolenia i „wyłączenia się” z firmy (choć wiele osób i tak podczas szkoleń stacjonarnych ukradkiem zerka w maile i komórki służbowe)
 6. Możliwość wyjazdu z firmy w atrakcyjne miejsce (szkolenie jako forma wyjazdu integracyjnego)

Wadą takiej formuły jest:

 1. Podwyższenie kosztów szkolenia w stosunku do formuły online
 2. Często po wyjściu z sali szkoleniowej zapominamy 90% treści szkolenia (szczególnie, jeżeli nie umiemy odnieść nowo nabytych kompetencji do swoich zadań czy problemów zawodowych)
 3. Zależność między efektywnością szkolenia a dynamiką grupy: przy szkoleniach wyjazdowych często występuje „efekt drugiego dnia” oraz zjawisko „uciekania na pociąg” po obiedzie, ostatniego dnia szkolenia. I nie ma tu znaczenia jak bardzo interesujące jest spotkanie – konieczność dojechania do domu, czasem na drugi koniec Polski, jest obiektywna.
szkolenia stacjonarne

A jaką formułę szkoleń wewnętrznych preferuje Twoja firma?

Co u was się najlepiej sprawdza?

Napisz do nas i podziel się swoimi doświadczeniami


Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU