SMED – przewodnik

SMED

szybsze przezbrojenia, większa efektywność

SMED

SMED – przewodnik

Czym jest SMED?

Metoda SMED (Single Minute Exchange of Die) jest metodą wykorzystywaną do przezbrajania maszyn. Celem wprowadzenia tej metody jest skrócenie procesu produkcyjnego nastawionego na wydajność. Metoda ta zakłada skrócenie czasu całkowitego przezbrojenia maszyny. A także budowę ergonomicznego miejsca pracy z wykorzystaniem między innymi; tablic pamięci, czy kolorowych piktogramów. SMED to także jedno z narzędzi Lean Management, o którym już wspominaliśmy na naszym blogu.

Zanim jednak zastosujesz SMED w swoim przedsiębiorstwie, sprawdź, jakie są etapy przezbrojeń. Jak je się wykonuje. Dzięki etapom wdrożenie metody SMED będzie efektywniejsze, łatwiejsze do wdrożenia i utrzymania.

Co zyskujesz wprowadzając SMED w swojej produkcji?

Metoda ta ma na celu skrócenie czasu przezbrojenia maszyny, automatycznie pierwszą rzeczą, jaką otrzymujesz, jest zwiększona zdolność produkcyjna. Eliminacja przestojów produkcyjnych i zwiększona elastyczność linii produkcyjnej. W efekcie wszystko to przyczynia się do uproszczenia i skrócenia procesu produkcyjnego, co umożliwia szybsze terminy realizacji zamówień, minimalizację strat, a w konsekwencji poprawę płynności finansowej. Kolejnym aspektem, który możemy uznać za korzyść z wprowadzenia tej metody na linię produkcyjną, jest zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy, gdyż sam SMED zakłada dokładną kontrolę etapów przezbrajania.

Należy również pamiętać, że ta metoda jest jednym z narzędzi Lean Management i prowadzi do doskonalenia firmy, a także efektywnej zorganizowanej pracy na hali produkcyjnej.

3 etapy przezbrojenia według SMED

Celem SMED jest skrócenie czasu przezbrojenia. Do tego stopnia, aby czas zmieścił się w jednocyfrowej wartości minuty, tj. nie więcej niż 9 minut. Mniej niż 10 minut – tyle, według tzw. światowej klasy, to czas na przezbrojenie. W zależności od procesu, który przezbrajamy, może to być redukcja ze 120 minut do 20 minut. Z czasem możliwe jest również przezbrojenie na jeszcze niższym poziomie.

Aby przygotować maszynę i konkretny proces do przezbrojenia zgodnie z zasadami SMED, musisz przejść przez 3. A realnie 4 etapy. Z czego jeden to etap 0. Dlatego, mówi się o trzech etapach SMED.

 • Oddziel działania wewnętrzne od działań zewnętrznych. Więc te, które musisz zrobić, gdy maszyna jest zatrzymana. Od tych, które możesz zrobić, gdy jest uruchomiona.
 • Przenieś wewnętrzne działania na zewnątrz. To znaczy, dopóki maszyna może nadal działać.
  W miarę możliwości skróć czas trwania działań wewnętrznych.
 • Uporządkuj otoczenie maszyny, ogranicz zbędne czynności. Wprowadź takie standardy wizualne i organizacyjne, które ułatwią dostępność surowców, narzędzi oraz innego niezbędnego sprzętu i wiedzy.

Lean Manufacturing a SMED

Nawet w organizacjach o mocnej pozycji rynkowej i posiadających zaawansowane systemy planowania produkcji mogą pojawiać się nagłe wahania zapotrzebowania od klientów. Jak w takiej sytuacji zarządzić koniecznością szybkich przezbrojeń? W jaki sposób sprostać nowym wymaganiom nie niszcząc jednocześnie dotychczasowego, misternie ułożonego, planu produkcji?

SMED został opracowany w Toyocie przez Shigeo Shingo jako narzędzie służące do usprawnienia procesu przezbrojeń oraz analizy tego procesu. Proces przezbrajania maszyn obecny w codziennej pracy jest niezbędny.

gemba walk
gemba walk

Lean Manufacturing a SMED

Nawet w organizacjach o mocnej pozycji rynkowej i posiadających zaawansowane systemy planowania produkcji mogą pojawiać się nagłe wahania zapotrzebowania od klientów. Jak w takiej sytuacji zarządzić koniecznością szybkich przezbrojeń? W jaki sposób sprostać nowym wymaganiom nie niszcząc jednocześnie dotychczasowego, misternie ułożonego, planu produkcji?

SMED został opracowany w Toyocie przez Shigeo Shingo jako narzędzie służące do usprawnienia procesu przezbrojeń oraz analizy tego procesu. Proces przezbrajania maszyn obecny w codziennej pracy jest niezbędny.

ambasador lean

SPRAWDŹ, CZY DOBRZE ROZUMIESZ POJĘCIE LEAN MANAGEMENT? 

Czy na pewno wiesz, czym jest Lean Management?

Czym jest Lean Management? Czy jesteś pewny, że dobrze znasz to pojęcie i jego zasady? Spotykamy się z nim coraz częściej w różnych postaciach. Funkcjonuje w sektorach Lean Manufacturing, Office, Accounting, czy Healthcare. W różnych branżach i strukturach. Czym są narzędzia Lean? Sprawdź, czy dobrze rozumiesz pojęcie Lean Management. 

Krok zero, czyli przygotowanie do analizy w SMED

Aby przygotować się do zmiany metody przezbrojeń w 3 krokach, musisz wykonać krok zero. Jest to procedura początkowa lub inaczej zwana etapem obserwacji i analizy.

Krok zero zakłada uważną obserwację procesu. A następnie analizowanie każdej czynności. Obserwacja procesu obejmuje również sam proces produkcyjny oraz aktualny czas potrzebny na przezbrojenia maszyn. W tym celu najlepiej jest rejestrować każdą operację i przezbrojenia. Zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne, z uwzględnieniem pracy operatora maszyny, czasu potrzebnego na pozyskanie niezbędnych narzędzi do przezbrojenia, całej organizacji stanowiska pracy. A także trasy transportowej.

Rejestracja tego procesu pozwala na dogłębną analizę działań krok po kroku. Warto zaangażować osoby, które oprócz operatora maszyny potrafią dzielić się nowymi pomysłami na zmiany usprawniające ten proces. Do analizy nagrania oprócz operatora maszyny, powinieneś zaprosić inne osoby z zespołu, a nawet liderów innych działów. Ponadto w składzie analizującym nagrany materiał, powinny się znaleźć osoby takie jak:

 • kierownika działu,
 • ustawiaczy,
 • liderów z działu Lean Manufacturing,
 • pracownika BHP,
 • technologa,
 • przedstawiciela działu utrzymania ruchu.

Od droga od etapu zero do ostatniego kroku, wygląda następująco.

SMED Langas Group

Jak zacząć proces przezbrajania, żeby był efektywny?

Żeby wszystko przebiegło zgodnie z planem, cały zespół musi zostać wdrożony w etapy przezbrojeń. Każdy z członków musi realizować wyznaczone założenia. Analiza procesu przezbrojenia, czyli opis operacji. To pierwsza czynność, która zaprowadzi Cię do właściwych etapów przezbrojeń według metody SMED.  Celem jest poznanie i utrwalenie zarówno organizacji, jak i przebiegu przezbrojeń. Należy nagrać cały proces. Wszystko krok po kroku od uruchomienia maszyny, pracę operatora, po końcowy etap produkcji i produkt.

SMED przezbrojenia
SMED przezbrojenia

Jak zacząć proces przezbrajania, żeby był efektywny?

Żeby wszystko przebiegło zgodnie z planem, cały zespół musi zostać wdrożony w etapy przezbrojeń. Każdy z członków musi realizować wyznaczone założenia. Analiza procesu przezbrojenia, czyli opis operacji. To pierwsza czynność, która zaprowadzi Cię do właściwych etapów przezbrojeń według metody SMED.  Celem jest poznanie i utrwalenie zarówno organizacji, jak i przebiegu przezbrojeń. Należy nagrać cały proces. Wszystko krok po kroku od uruchomienia maszyny, pracę operatora, po końcowy etap produkcji i produkt.

SMED jako motywacja do ciągłego doskonalenia?

Ciągłe doskonalenia i zmiany kultury organizacyjnej w pracy należy zacząć od szkolenia pracowników produkcyjnych. Podnoszenia kwalifikacji, budowania świadomości pracowników i zachęcania ich do udziału w projektach. Wszystko jednak zależy od lidera.

Musisz jednak pamiętać, że dążąc do kultury ciągłego doskonalenia, to lider buduje zespół oparty na współpracy i zaufaniu. Zespół produkcyjny składa się z operatorów maszyn i pracowników, którzy na co dzień zajmują się maszynami i etapami produkcji. A także liderów, którzy poprowadzą zespół.

Jednym z etapów organizacyjnych jest ergonomiczne stanowisko pracy, a także cały proces produkcyjny, który należy zaplanować. Z drugiej strony jednym z etapów takiego procesu jest skrócenie czasu przezbrojeń – SMED. Wpływa to nie tylko na produkcję, ale przede wszystkim na efektywność pracowników i realizację celów.

zarządzanie firmą

Controlling kosztów produkcji i tworzenie planu produkcji

W Japońskich zakładach produkcyjnych 80% wysiłku jest skierowane w stronę efektywnego planu i ciągłej optymalizacji kosztów. Elementem, który kompleksowo wspiera te procesy jest controlling produkcji. Usystematyzowany, ujednolicony, umożliwiający bieżące wyciąganie wniosków i ciągłe wdrażanie zmian.

Jak zaplanować, wdrożyć i korzystać z takiego systemu?

Narzędzia Lean Management – nie tylko SMED

Każda strategia Lean Management opiera się na narzędziach. Muszą one być dopasowane do branży i struktury przedsiębiorstwa. Narzędzia Lean pomagają usprawnić pracę, a także procesy codziennego doskonalenia firmy i systemów produkcyjnych.

Najczęściej używane i uniwersalne narzędzia Lean Management, które usprawnią procesy w firmie, poprawią produktywność zespołu i pomogą obniżyć koszty produkcji bez utraty jakości produktu.

 • Metoda 5S,
 • Kaizen – podstawowe narzędzie Lean Management,
 • Gemba,
 • Kaban i sterowanie produkcją,
 • SMED czyli przezbrojenie maszyn i form na produkcji,
 • TPM, czyli Kompleksowe Utrzymanie Produktywności i Six Sigma,
 • Zarządzanie wizualne – podstawa Lean Management.

Certyfikowany Audytor Lean w Magazynie i Intralogistyce

Optymalne koszty, zwiększanie wydajności procesów oraz ścieżka ciągłej poprawy w przedsiębiorstwie wymagają reakcji również ze strony procesów magazynowo-logistycznych. Niezbędne jest stosowanie sprawdzonych metod pracy. Zarządzanie procesami przepływu materiałów i gospodarowanie zapasami wiąże się z w wielu przypadkach z zastosowaniem narzędzi Lean management w logistyce wewnętrznej.

Eksperci w Langas

dr Michał Chalastra

dr Michał Chalastra

Ekspert i doradca firm produkcyjnych w zakresie controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i zintegrowanych systemów informacyjnych. Przeprowadzał audyt systemu controllingu i wdrażał systemy controllingu w wielu przedsiębiorstwach. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Członek komisji w konkursie na Controllera Roku oraz Rady Programowej czasopisma „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”.

 

 

Krzysztof Betker

Od ponad 14 lat związany z produkcją i logistyką. Zaangażowany w wiele projektów m.in.: podnoszenie efektywności obszarów montażowych (Standardized Work & Line Balancing), skracanie czasów przezbrojeń (SMED), mapowanie procesów (Process Mapping, Value Stream Mapping, Cross Functional Process Mapping), wytwarzanie komórkowe (Cellular Manufacturing), przepływy materiałów (Material Handling, Kanban, FIFO etc.).

Ireneusz Poznański

Praktyk z ponad 15-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania strukturami logistycznymi i produkcyjnymi oraz wdrożenia kultury LEAN Manufacturing. Kilka tysięcy godzin spędzonych u klientów podczas wdrożeń kultury LEAN, sprawia, że potrafi udzielić oczekiwanego wsparcia.