Certyfikowany specjalista ds. dokumentacji Biura Zarządu

850,00 

Kwalifikacje objęte szkoleniem i egzaminem:

 • Regulaminy organizacyjne i regulamin zarządu oraz rady nadzorczej
 • Regulamin i statut walnych zgromadzeń akcjonariuszy/zgromadzeń wspólników
 • Sprawy wymagające uchwał, tryby podejmowania, uchybienia, ważność
 • Tworzenie uchwał od a do z
 • Dobre praktyki protokołowania, tworzenia i obiegu protokołów
 • Kluczowe aspekty statutu, umowy spółki
 • Obsługa dokumentacji rejestrowej
 • „Obieg” wewnętrzny dokumentacji korporacyjnej
 • Dokumentacja związana z pełnomocnictwami
 • Dokumentacja kontraktowa
 • Archiwizowanie dokumentów spółki
Kategoria:

Opis

Znajomość regulacji prawnych i sprawdzonych praktyk rynkowych połączona z umiejętnością zarządzania obiegiem dokumentów stanowi gwarancję sprawnego zarządzania biurem zarządu i rady nadzorczej oraz zabezpieczania interesów spółki.

Zapraszamy na warsztaty rozwijające wiedzę w obszarze tworzenia i aktualizowania kluczowej dokumentacji spółki oraz dobrych praktyk implementowania wysokich standardów w zakresie dokumentacyjnej obsługi organów.