Beneficjent rzeczywisty

850,00 

Kwalifikacje objęte szkoleniem i egzaminem:

KWALIFKIKACJE OBJĘTE EGZMINEM:

  • Definicja beneficjenta rzeczywistego w kontekście przepisów,
  • Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego – jak właściwie przeprowadzić proces due diligence struktury własnościowej
  • Charakterystyka spółek obowiązanych do zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR
  • Praktyczne zmiany w zakresie ustalenia beneficjenta rzeczywistego w ustawie implementującej V Dyrektywę AML
  • CRBR – jak działa i do czego służy
Kategoria:

Opis

Zapraszamy potwierdzenia praktycznych kwalifikacji związanych z identyfikacją i weryfikacją beneficjenta rzeczywistego w świetle najlepszych standardów międzynarodowych i najnowszych krajowych wytycznych.

Egzamin weryfikuje wiedzę i umiejętności zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR) oraz zagadnienia pracy z UBO w kontekście przyszłej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementującej wymogi V Dyrektywy AML.