Prawo w IT

partner cyklu

Prawo w IT

bezpieczeństwo prawne w cyber rzeczywistości

Prawo w IT jest szerokim obszarem, który obejmuje takich zagadnienia jak własność intelektualna, prywatność, bezpieczeństwo danych, zatrudnienie, wykorzystanie AI, umowy i wiele innych.

Prawo w branży IT to obszar, który wymaga uwagi i dbałości ze strony firm, aby chronić swoje interesy i przestrzegać przepisów prawa. Weź udział w krótkich i intensywnych szkoleniach prowadzonych przez praktyków i zabezpiecz swoje interesy w cyber rzeczywistości.

​Nowe regulacje IT dla branży finansowej

DORA – cyfrowa odporność operacyjna podmiotów finansowych

Rozporządzenie o cyfrowej odporności operacyjnej DORA, opublikowane 27 grudnia 2022 w Dzienniku Urzędowym UE tworzy zharmonizowane ramy regulacyjne wzmacniające bezpieczeństwo teleinformatyczne podmiotów finansowych.

DORA ma na celu zapobieganie zagrożeniom cybernetycznym i łagodzenie skutków zagrożeń oraz zapewnienie, że firmy są w stanie wytrzymać, reagować i przywracać sprawność po wszelkiego rodzaju zakłóceniach i zagrożeniach związanych z ICT.

 • identyfikacja luk w zarządzaniu cyberbezpieczeństwem
 • identyfikacja dostawców krytycznych
 • przegląd protokołów testowania i odzyskiwania danych pod kątem standardów określonych w nowym rozporządzeniu

Opis głównych założenia DORA znajdziesz na stronie partnera cyklu – Kancelarii Kochański & Partners – w artykule pt. Czym jest rozporządzenie DORA, czyli o czekającej sektor finansowy zmianie w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz tutaj.

Program

DORA – nowe wyzwanie dla instytucji finansowych

 • Jakie obszary w instytucji finansowej wymagają przygotowania do DORA?
 • Obowiązki wynikająca z DORA w podmiotach finansowych
 • Zarządzanie ryzykiem ICT zgodnie z DORA,
 • Dostawcy krytyczni instytucji finansowej – zarządzanie ryzykiem usług zewnętrznych ICT
 • Zabezpieczenia prawne ryzyk ICT w zgodzie z DORA

DORA a inne regulacje

 • Wytyczne i Komunikaty KNF i EBA, KSC, PSD2, RODO, regulacje sektorowe, NIS2
 • Projektowane zmiany w zakresie outsourcingu wg nowelizacji prawa bankowego

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za skutki naruszeń cyberbezpieczeństwa

 • Odpowiedzialność za naruszenie regulacji z zakresu cyberbezpieczeństwa na gruncie nowych regulacji DORA
 • Zasady współpracy podmiotów finansowych w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Katalog uprawnień organu nadzoru wobec operatorów usług kluczowych
 • Przypadki oraz przesłanki odpowiedzialności zarządu oraz kadry kierowniczej za naruszenie przypadków cyberbezpieczeństwa

Program

 • Czym jest MiCA? 
 • Główna idea MiCA
 • MiCA – główne cele
 • MiCA – definicje w świecie kryptowalut
 • Co oznacza MiCA dla firm z UE? 
 • Jakie są zagrożenia związane z wdrożeniem MiCA?
 • Jakie potencjalne korzyści oferuje MiCA?

Rynek kryptoaktywów i metawersum z perspektywy Rozporządzenia Markets in Crypto Assets (MiCA)

Rozporządzenie Markets in Crypto Assets (MiCA) jest elementem pakietu finansów cyfrowych Unii Europejskiej. Celem MiCA jest m.in.

 • Stworzenie jednolitych ram prawnych dla rynku kryptowalut w UE,
 • Wprowadzenie jednolitych zasady dla dostawców usług w zakresie kryptoaktywów (w tym podmiotów prowadzących giełdy) i emitentów kryptoaktywów,
 • Zapewnienie stabilności rynku i ochrona inwestorów przed ryzykiem.

Oprócz tego MiCA, ze względu na skalę wspólnego rynku europejskiego, może pójść w ślady rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i również stać się przyczynkiem do kształtowania podobnych regulacji w innych częściach świata. Oczekuje się, że Parlament Europejski będzie głosował nad projektem w lutym tego roku. MiCA najprawdopodobniej wejdzie w życie w III kwartale 2024 r.

Więcej treści o MICA tutaj: MiCA, czyli jak Unia Europejska chce uregulować rynek kryptowalutowy.

Usługi i rynki cyfrowe. Aktualne wyzwania prawne (w tym DMA, DSA Dyrektywy: Cyfrowa, Towarowa i Omnibus)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (z ang. Digital Service Act, zwane w niniejszym artykule jako „DSA” lub „Rozporządzenie DSA”) weszło w życie 16 listopada 2022 r. Nowy akt prawny określany jest mianem „Konstytucji Internetu”.

DSA ujednolici i w sposób zasadniczy zmieni ramy odpowiedzialności pośredników internetowych działających w UE. Rozporządzenie DSA zdecydowanie zaostrza wymogi wobec dostawców internetowych usług pośrednich dotyczące m.in. sposobu zarządzania nielegalnymi i szkodliwymi treściami oraz towarami i usługami sprzedawanymi za ich pośrednictwem. Jednak nie wszyscy  dostawcy ww. usług są w świetle DSA traktowani jednakowo.

Program

 • „Konstytucja Internetu” – kogo dotyczą nowe regulacje
 • Nowe obowiązki dla przedsiębiorców, w tym w branży finansowej
 • Usługi regulowane przez DSA
 • Kategorie pośredników wg. DSA

Ważne regulacje dla architektów systemów IT

Bezpieczeństwo sieci i informacji – NIS2 oraz znowelizowana UKSC

NIS2 jest rozszerzoną wersją dyrektywy NIS (o bezpieczeństwie sieci i informacji) z 2016 roku, a wprowadzone zmiany dotyczą harmonizacji wymagań cyberbezpieczeństwa i wprowadzenia minimalnych standardów oraz działań w zakresie cyberhigieny.
Równolegle do sieci CSIRT Network – dotyczącej współpracy technicznej pomiędzy krajowymi zespołami reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa – powstanie formalna sieć współpracy strategicznej podczas kryzysów cyberbezpieczeństwa (EU-CyCLONe).
Podobnie jak w przypadku przepisów dotyczących sankcji za naruszenia w ochronie danych osobowych, NIS2 uwzględnia także kary finansowe za niedopełnienie obowiązków w zakresie zarządzania ryzykiem i raportowania incydentów przez podmioty kluczowe.

Program

 • Zakres podmiotowy Dyrektywy NIS 2
  Kluczowe elementy Dyrektywy NIS 2 dla podmiotów objętych nową regulacją
 • Zasady analizy ryzyka oraz polityk bezpieczeństwa systemu informatycznego,
 • Zasady obsługi incydentów (zapobieganie, wykrywanie i reagowanie na incydenty),
 • Zasady zapewnienia ciągłości działania i umiejętnego zarządzania kryzysowego,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa łańcucha dostaw zgodnie z NIS2,
 • Sposoby zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, konserwacji, w tym obsługi i ujawniania słabych punktów,
 • Działanie w oparciu o zasady i procedury (testowanie i audyt) służące ocenie skuteczności środków zarządzania ryzykiem zgodnie z NIS2,
 • stosowanie kryptografii i szyfrowania,
 • obowiązek raportowania właściwym organom lub zespołom CSIRT incydentów.

25-26 / 8 / 2022

XV LETNIA SZKOŁA ASYSTENTÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Wszystkich asystentów Zarządów i Rad Nadzorczych szukających okazji do rozwoju także latem zapraszamy do udziału w XV Letniej Szkole Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej.
Jest to szkolenie, które buduje profesjonalne kwalifikacje w dwóch kluczowych obszarach: organizacyjno-interpersonalnym oraz prawno-formalnym.

Warsztaty poprowadzą wyjątkowi eksperci, którzy przekażą wiedzę oraz efektywne rozwiązania z zakresu wspierania, zabezpieczania i ułatwiania pracy organom spółek.

25-26 / 8 / 2022

LETNIA SZKOŁA CZŁONKA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Jak podołać czołowym wyzwaniom stojącym przed członkami zarządu i rad nadzorczych oraz uchronić się przed dotkliwymi konsekwencjami naruszeń? Zapraszamy do udziału w Letniej Szkole Członka Zarządu i Rady Nadzorczej. 

Warsztaty prowadzone podczas Szkoły oparte będą na analizie praktycznych zagadnień i wyzwań, jakie stoją przed zarządem i radą nadzorczą – organami odgrywającymi kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

PRAWO DLA DOSTAWCÓW USŁUG I DEVELOPERÓW IT

25-26 / 8 / 2022

Dialog Liderów 2022

Głównym tematem tego wyjątkowego spotkania będą trendy przyszłości w strategiach spółek i prawach własności w relacji do przewidywanych zmian w najbliższych latach. Do „oznaczania czarnych łabędzi” zaprosiliśmy międzynarodowych ekspertów:

 • dr. Jacka Bartosiaka –  naczelnego geopolityka Polski, który poprowadzi dwa warsztaty poświęcone perspektywom rozwoju sytuacji geopolitycznej z punktu widzenia strategii alokacji kapitału i rozwoju interesów firmy.
 • Roberta Kroola – międzynarodowego stratega, należącego do najbardziej wpływowych mentorów biznesowych w Polsce; który „…u jednych budzi niepokój, a innych budzi ze snu. Bije po oczach logiką oraz przenikliwością…”
 • dr inż. Roberta Klinskiego – przedsiębiorcę, rzecznika patentowego z Monachium, który wespół z Robertem Kroolem, zasypie nas przykładami czarnych łabędzi z Europy oraz Azji.
 • Krzysztofa Mędralę – prezesa zarządu MedApp SA, wieloletniego eksperta zarządzania w funduszach inwestycyjnych, międzynarodowych usługach finansowych oraz nowych technologiach stosowanych w medycynie.

Na tym spotkaniu nie może Cię zabraknąć!

25-26 / 8 / 2022

XV LETNIA SZKOŁA ASYSTENTÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Wszystkich asystentów Zarządów i Rad Nadzorczych szukających okazji do rozwoju także latem zapraszamy do udziału w XV Letniej Szkole Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej.
Jest to szkolenie, które buduje profesjonalne kwalifikacje w dwóch kluczowych obszarach: organizacyjno-interpersonalnym oraz prawno-formalnym.

Warsztaty poprowadzą wyjątkowi eksperci, którzy przekażą wiedzę oraz efektywne rozwiązania z zakresu wspierania, zabezpieczania i ułatwiania pracy organom spółek.

25-26 / 8 / 2022

LETNIA SZKOŁA CZŁONKA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Jak podołać czołowym wyzwaniom stojącym przed członkami zarządu i rad nadzorczych oraz uchronić się przed dotkliwymi konsekwencjami naruszeń? Zapraszamy do udziału w Letniej Szkole Członka Zarządu i Rady Nadzorczej. 

Warsztaty prowadzone podczas Szkoły oparte będą na analizie praktycznych zagadnień i wyzwań, jakie stoją przed zarządem i radą nadzorczą – organami odgrywającymi kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Najlepsi eksperci

Szkolenia letnie Langas 2022 – poznaj naszych trenerów

Zajmuje się doradztwem dla spółek prywatnych i tych dopuszczonych do obrotu na Warszawskiej GPW.

MEC. ANNA ADAMCZYK

EKSPERT PRAWA GOSPODARCZEGO, CYWILNEGO I PRAWA PRACY

Jako kierownik działu zakupów elektronicznych w Carlsberg Group, zarządzał zespołem, który przeprowadzał ok. 600 przetargów rocznie dla wszystkich zakładów Grupy Carlsberg na całym świecie. Jako Global Category Manager w Grupie Danfoss, tworzył strategię zakupową i prowadził negocjacje z kluczowymi dostawcami.

JACEK JARMUSZCZAK

WICEPREZES NEXTBUY

Założyciel i właściciel think tanku Strategy & Future, współzałożyciel “Play of Battle”, czyli studia zajmującego się przygotowaniem konceptów i projektowaniem realistycznych gier wojennych, współpracownik miesięcznika “Nowa Konfederacja” oraz New Generation Warfare Centre w Waszyngtonie, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Dyrektor Programu Gier Wojennych i Symulacji Fundacji Pułaskiego, Senior Fellow w The Potomac Foundation w Waszyngtonie, adwokat i publicysta specjalizujący się w geopolityce, strategii oraz nowoczesnej sztuce wojennej i wojnie morskiej. 

dr Jacek Bartosiak

ZAŁOŻYCIEL I WŁAŚCICIEL FIRMY STRATEGY & FUTURE

W 30 letnim dorobku poprowadził przeszło 10 tys. godzin sesji feedbackowych oraz mediacyjnych; uczestniczył w decyzjach właścicielskich o łącznej wartości przekraczającej 5,5 mld złotych; był kuratorem strategii w 55 projektach zmian organizacyjnych & międzypokoleniowych, a w jego seminariach, warsztatach uczestniczyło w Polsce już ponad 700 tys. osób. Pedagog oraz właściciel z krwi i kości, do tego były doradca inwestycyjny, były biegły sądowy i były śledczy gospodarczy.

Robert Krool

JEDEN Z BARDZIEJ DOŚWIADCZONYCH STRATEGÓW I MENTORÓW W NASZEJ CZĘŚCI EUROPY

Bogate doświadczenie oraz specjalistyczna wiedza z obszaru w prawa pracy, prawa cywilnego oraz szeroko pojętego prawa gospodarczego sprawiają, że jest cenionym wykładowcą.

MEC. MONIKA DRAB

EKSPERTKA BCC DS. ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ CZŁONKA ZARZĄDU ORAZ PRAWA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Trener metody Insights Discovery, którego fascynuje praca z ludźmi. Potrafi zbudować, przemodelować i zmotywować zespół zakupowy tak, aby stał się dojrzały kompetencyjnie i samodzielny.

ŁUKASZ JĘDRASZKIEWICZ

DYREKTOR DEPARTAMENTU ZAKUPÓW W WIODĄCEJ SPÓŁCE ENERGETYCZNEJ

Ekspert i doradca z dużym doświadczeniem prowadzący zarówno szkolenia otwarte jak i zamknięte adresowane do korpusu służby cywilnej, urzędów, banków i instytucji finansowych oraz spółek kapitałowych. Specjalizuje się również w prawie karnym, jak również ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, a także prawie autorskim.

mec. Piotr Fojtik

EKSPERT PRAWA GOSPODARCZEGO, PRAWA PRACY, ZAWIERANIA UMÓW

Wieloletni ekspert zarządzania w funduszach inwestycyjnych, międzynarodowych usługach finansowych oraz nowych technologiach stosowanych w medycynie.

Krzysztof Mędrala

PREZES ZARZĄDU MEDAPP S.A.

Realizuje projekty szkoleniowe i doradcze, które koncentrują się wokół rozwoju kompetencji menedżerskich w nowoczesnym, wysoce zmiennym środowisku biznesowym.

Współpracuje także z top menedżerami w sesjach indywidualnego coachingu i mentoringu.

Adam Górecki

PRAKTYK ZARZĄDZANIA, INTERIM MANAGER, WYKŁADOWCA MBA, NEGOCJATOR ZASTĘPCZY – UPRAWOMOCNIONY, MEDIATOR, COACH/TRENER I KONSULTANT

Szkolenia letnie z Langas w pigułce 

Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące szkoleń

Czy wszystkie szkolenia letnie odbywają się w tym samym hotelu?

Tak. Szkolenia menedżerskie, szkolenia dla biura zarządu, działów zakupów i szkolenia AML w formie szkół i akademii, odbywać się będą w Hotelu Sopot ****
ul. J. Haffnera 88, 81-715 Sopot, Polska

Czy w koszt szkolenia w Sopocie wliczone jest zakwaterowanie?

Nie. Zakwaterowanie w Hotelu Sopot można zarezerwować za naszym pośrednictwem w specjalnej cenie, zależnie od dostępności miejsc i terminu. 

W lipcu jest to koszt:

 • 680 zł za noc (pokój 1-osobowy ze śniadaniem),
 • 740 zł za noc  (pokój 2-osobowy ze śniadaniem).

W sierpniu jest to koszt:

 • 540 zł za noc (pokój 1-osobowy ze śniadaniem),
 • 600 zł za noc  (pokój 2-osobowy ze śniadaniem).

Aktualne ceny i dostępność pokoi prosimy każdorazowo sprawdzić przy rejestracji na szkolenie.

Czy nocleg na szkoleniach w Sopocie należy opłacić osobno?

Przy formularzu zgłoszeniowym w każdym szkoleniu można zaznaczyć opcję dodatkową — nocleg w hotelu w Sopocie i uiścić jedną opłatę za szkolenie i nocleg.

Istnieje także możliwość zapłaty bezpośrednio w hotelu.

Czy letnie szkolenia w Sopocie są certyfikowane?

Tak. Każdy uczestnik szkolenia dla biura zarządu, szkolenia dla działów zakupów i szkolenia AML otrzyma stosowny certyfikat uczestnictwa po zakończeniu szkolenia. 

Kto może uczestniczyć w szkoleniach biura zarządu?

Szkolenia biura zarządu i rady nadzorczej w Sopocie dopasowane są do osób na różnych poziomach.

XVI Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej to szkolenie przede wszystkim dla managerów i kierowników spółek:

Zapraszamy:

 • Kierownicy i menedżerowie Biura Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Kierownicy działów organizacyjno-prawnych,
 • Szefowie komórek nadzoru właścicielskiego,
 • Managerowie w biurach obsługi organów spółki,
 • Dyrektorzy departamentów prawnych.

XV Letnia Szkoła Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej to szkolenie skierowane do asystentów i specjalistów obsługujących organy korporacyjne.

Biorą w niej udział:

 • Asystenci Zarządu, Asystenci Rady Nadzorczej,
 • Asystenci Prezesa, Asystenci Kierownika Biura Zarządu,
 • Specjaliści ds. obsługi władz spółki,
 • Specjaliści ds. organizacyjnych,
 • Referenci w biurach zarządu.

Letnia Szkoła Członka Zarządu i Rady Nadzorczej to specjalistyczne szkolenie, w którym wezmą udział:

 • Przewodniczący Rad Nadzorczych,
 • Członkowie Rad Nadzorczych,
 • Członkowie Zarządu,
 • Prezesi Zarządu,
 • Dyrektorzy departamentów obsługi władz spółek,
 • Szefowie Biura Zarządu.

W jakich godzinach prowadzone są szkolenia biura zarządu?

Letnie szkolenia prowadzone są w godzinach 9.30 – 16:00 pierwszego dnia i 8:30  – 16:00 drugiego dnia.

Pozwala to na efektywne wykorzystanie zarówno czasu spędzanego na nauce, jak i popołudnia na pobliskiej plaży. 

Dla kogo będą odpowiednie szkolenia zakupowe?

Ze szkolenia dla managerów zakupów najbardziej skorzystają:

 • Dyrektorzy, Kierownicy, Menedżerowie Zakupów
 • Menedżerowie ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw
 • Kierownicy Zaopatrzenia
 • Kierownicy Organizacji i Logistyki
 • Kierownicy działów logistyki

Zapraszamy również osoby, które zainteresowane są tematyką szkoleń zakupowych.

Czy szkolenia dla działów zakupów trwają cały dzień?

Tak. Szkolenia zakupowe prowadzone są od 09.30 (7 lipca) rejestracja uczestników do 16:00. W drugi dzień szkolenia dla działów zakupów (8 lipca) rejestracja uczestników zaczyna się o 8:30. Szkolenie kończy się o 16:00.

Czy szkolenie AML jest również dla pracowników, czy tylko menedżerów?

Szkolenie AML w formie letniej Akademi AML Officera ma formę zarówno szkolenia dla pracowników, jak i menedżerów. Do uczestnictwa zapraszamy przede wszystkim:

 • Pracowników Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
 • Szefów Departamentów Compliance
 • Pracowników Departamentów Compliance
 • Pracowników Działów Ryzyka Operacyjnego

Szkolenie AML jest przygotowane w taki sposób, że skorzystają z niego również osoby niezajmujące powyższych stanowisk, które wiążą swoją karierę zawodową z pracą AML Officera lub działem Compliance. 

W jakich godzinach są prowadzone prelekcje na szkoleniu AML?

Szkolenie AML (7 i 8 lipca) rozpoczyna się o 10:00. Zakończenie szkolenia następuje o godzinie 15:00.