STOMOZ

Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej jest najstarszą w Polsce organizacją, która skupia menedżerów zajmujących się zarządzaniem instytucjami opieki zdrowotnej. Z naszych szeregów wywodzi się wielu ministrów, wiceministrów, urzędników urzędów centralnych i samorządowych, którzy odpowiedzialni są za organizację ochrony zdrowia w Polsce.

Współczesny STOMOZ wspiera swoim doświadczeniem i wiedzą decydentów, aktywnie uczestniczy w tworzeniu prawa, w konsultacjach z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Opiniujemy akty prawne dotyczące środowiska ochrony zdrowia, wspieramy menedżerów w podnoszeniu ich kompetencji zawodowych, uczestniczymy w międzynarodowych projektach edukacyjnych. Staramy się aby STOMOZ był organizacją apolityczną, profesjonalną i stojącą na straży zarówno interesów pacjentów, systemu opieki zdrowotnej jak i menedżerów – osób którzy są odpowiedzialni w szpitalach, przychodniach i firmach medycznych za wdrażanie rozwiązań ustawowych.