Fundacja Lifeskills

Wrażliwi na niebezpieczne zjawiska, jakimi są nadmiar, nieobecność, powierzchowność i presja na wynik, stworzyliśmy Fundację LifeSkills. Jej głównym celem jest wdrażanie programów innowacyjnej edukacji z zakresu „właściwych umiejętności” dla przyszłych pokoleń. W słowie „właściwe” zaszyte jest tworzenie narzędzi dla projektowania produktów, usług i rynków, które jeszcze nie istnieją.

Fundacja zapewnia również profesjonalną przestrzeń dla nowoczesnych pedagogów, którzy wdrażają „właściwy” sposób edukacji, w jakim kompetencje użyteczne życiowo – LifeSkills – odgrywają kluczową rolę.

Więcej o Fundacji na stronie www.lifeskills.pl/fundacja/