Onboarding - czym jest i jak go przeprowadzić?

Zobacz wszystkie / Znaleziono 303
Kompetencje menadżerskie

Onboarding - czym jest i jak go przeprowadzić?

Onboarding – czym jest i jak go przeprowadzić?, 14/01/2021

Onboarding pracownika powinien być dobrze przygotowanym procesem. Jednak, aby tak się stało trzeba mieć niezbędną wiedzę z zakresu onboardingu; wiedzieć czym jest i jakie są jego zasady. Wtedy możesz liczyć na to, że wdrożenie w obowiązki nowej osoby będzie sprawnym procesem, który przyczyni się do szybszego rozwoju i aklimatyzacji pracownika w zespole. Czym jest onboarding i jak go wdrożyć?

Onboarding pracownika w firmie – czym jest i jak się do niego przygotować?

Zacznijmy od tego, czym jest pojęcie onboarding. To nic innego, jak wprowadzenie nowego pracownika w strukturę firmy, które obejmuje również adaptację pracownika w zespole. Od tego, jak zostanie przeprowadzony onboarding zależy efektywność pracownika i to jak szybko będzie umiał zaaklimatyzować się w zespole. Żeby współpraca obustronnie przebiegała efektywnie i w dobrej atmosferze, a także z poczuciem bezpieczeństwa zarówno po stronie nowego pracownika, jak i pracodawcy nie można zapominać o najważniejszych aspektach podczas wprowadzania onboardingu. Przede wszystkim onboarding zakłada takie elementy wprowadzenia pracownika w firmę jak przedstawienie mu poniższych elementów:

  1. Strategię organizacji, cele biznesowe, wizję firmy.
  2. Procedury wewnętrzne i zewnętrzne w firmie.
  3. Organizację pracy, czyli rozliczanie pracy, urlopy, nieobecności, czy obieg informacji i dokumentów w miejscu pracy.
  4. Szczegółowy zakres obowiązków na obejmowanym przez pracownika stanowisku.
  5. Obsługę firmowego sprzętu i korzystanie z niego.
  6. Zapoznanie z rozmieszczeniem pomieszczeń w firmie.
  7. Integrację z przyszłym zespołem, z którym będzie pracował i pozostałymi osobami w firmie.

Jak przeprowadzić onboarding pracownika?

Najpierw omówmy, kto zajmuje się onboardingiem w firmie. Z reguły wszystko zależy od struktury i wielkości firmy. W dużych firmach z racji systemu organizacji za onboarding odpowiada dział HR. Jeśli w firmie nie funkcjonuje dział HR to, to zadanie jest w gestii osoby, która bezpośrednio będzie zarządzała pracownikiem (kierownik, menedżer). Istnieją również sytuacje, w których to najstarszy stażem pracownik wprowadza nową osobę w strukturę firmy i przekazuje jej niezbędnie informacje do rozpoczęcia pracy i zaaklimatyzowania się w zespole. Co więcej, onboarding pracownika nie musi dotyczyć jednej osoby, bo można go przeprowadzić w większej grupie. Wszystko jest zależne od tego, ile osób zostanie zatrudnionych w jednym czasie.

Bardzo ważnym aspektem podczas wprowadzania pracownika w organizację firmy, strukturę jego pracy i obowiązki jest informacja zwrotna. Czyli zarówno od strony nowego pracownika; jak się czuje, co myśli, a także ze strony starszych członków zespoły, czyli; jak pracownik wykonuje powierzone mu zadania, jak się wywiązuje z obowiązku, czy rozumie wydawane mu polecenia, czy jest chętny do pracy itp. Ważny jest tutaj sposób przekazywania takich komunikatów, ponieważ one mają być konstruktywnymi uwagami i wyeliminować ewentualne niedomówienia i problemy, a nie wytykaniem błędów i skarżeniem się zespołu na nową osobę.

Dlaczego jest to korzystny proces?

Jeśli jest dobrze przeprowadzony, to przede wszystkim nowy pracownik ma szansę się szybciej zaaklimatyzować, co wiąże się z jego ambicjami i możliwościami pokazania swoich umiejętności. Ponadto im szybciej pracownik zostanie wdrożony, tym szybciej będzie mógł wykonywać swoje obowiązki. Należy tutaj pamiętać, że szybciej nie oznacza 30 minut rozmowy i zachowania w stylu „jak czegoś nie wiesz, to pytaj”. Trzeba pamiętać, że chociaż kto pyta, nie błądzi, to nowy pracownik może czuć się skrępowany przede wszystkim obawą przed ocenianiem jego umiejętności. Skoro co chwile o coś pyta, to przecież nic nie potrafi. Takie sytuacje niestety też mają miejsce, ale są idealnym przykładem jak nie przeprowadzać onboardingu.


Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU