Ochrona Danych Osobowych - czym jest?

czym są dane osobowe, ich przetwarzanie, a także czy dane przedsiębiorcy podlegają pod RODO?

Zobacz wszystkie / Znaleziono 302
Prawo, Biuro Zarządu

Ochrona Danych Osobowych - czym jest?

mec. Łukasz Pietruk, 26/04/2021

Ochrona danych osobowych to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Co więcej, musi zostać konkretnie wskazany cel przetwarzania danych osobowych, a także umieszczone stosowne informacje. W przypadku stron i sklepów internetowych mamy np. regulaminy, informacje o przetwarzaniu danych osobowych i polityce cookies. Należy teraz odpowiedź na pytanie czym są dane osobowe, ich przetwarzanie, a także czy dane przedsiębiorcy podlegają pod RODO?

Czym jest ochrona danych osobowych?

Ochrona danych osobowych to inaczej ochrona wszystkich informacji, które dotyczą osób fizycznych i przetwarzane są przez podmioty dysponujące tymi informacjami. Informacje takie mogą stanowić cały zbiór danych, ale również mogą być pojedynczymi informacjami. Obowiązek ochrony danych osobowych jest regulowany przepisami. Do takiej ochrony ma prawo każda osoba. Ponadto ochrona danych osobowych to również zabezpieczenie przed utratą, wyciekiem, czy przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. Należy zwrócić tutaj uwagę, że przepisy o ochronie danych osobowych nie narzucają konkretnych rodzajów zabezpieczeń, ponieważ ich zastosowanie zależne jest od profilu danej firmy. Teraz kiedy już wiesz, czym jest ochrona danych osobowych, należy wyjaśnić, czym są te dane i co do nich zaliczamy.

Kiedy mówimy o danych osobowych?

Powołując się na rozporządzenie RODO dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą zidentyfikować osobę fizyczną. Innymi słowy, to wszystkie dane, które umożliwiają określenie tożsamości na podstawie na przykład numer NIP, czy unikalnych czynników określających cechy fizyczne takiej osoby. Warto tutaj zaznaczyć, że chociaż daną osobową może być pojedyncza informacja, to w większości przypadków nie będzie ona uznawana za dane osobowe, ponieważ jest zbyt ogólna. Natomiast do rzeczywistych pojedynczych danych osobowych, które mogą umożliwić identyfikację danej osoby, uważane są numer PESEL i NIP.

Czym jest przetwarzanie danych osobowych?

O przetwarzaniu danych osobowych mówimy wtedy, kiedy dokonywane są jakiekolwiek operację na tych danych. Czyli zbieranie danych osobowych, zmienianie danych, udostępnianie, usuwanie. Co wspominaliśmy na samym występie, każda instytucja przetwarzająca dane musi wskazać uzasadniony cel ich przetwarzania.

Czy informacje o przedsiębiorcy to dane osobowe?

Istnieje pojęcie ochrony danych osobowych, a także ich przetwarzania. Czy ogólnodostępne dane przedsiębiorcy podlegają ochronie i czy w takiej sytuacji możemy mówić o danych osobowych? Wszystkie dane o przedsiębiorcach, czyli osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dostępne są na przykład na stronie CEIDG i są to dane ogólnodostępne. Czy takie dane podlegają pod definicję ochrony danych osobowych? W takiej sytuacji należy zajrzeć do artykułu 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, mówiącej wyłącznie o osobach fizycznych. Zatem można by stwierdzić, że ogólnodostępne dane przedsiębiorców nie podlegają ochronie danych osobowych.

Dane wrażliwe?

Jednakże należy pamiętać, że dane osobowe przedsiębiorcy utożsamiają go z prowadzeniem działalności gospodarczej i na przykład adres, który widoczny jest na stronie CEIDG niekoniecznie musi być rzeczywistym adresem zamieszkania przedsiębiorcy. Mówiąc prościej dane, które można sprawdzić na stronie CEIDG, z założenia powinny zostać wykorzystane tylko i wyłącznie do kontaktu z danym przedsiębiorcą. Nie można jednak zapominać, że oprócz danych stricte kontaktowych w CEIDG mogą znaleźć się również dane wrażliwe na przykład numer PESEL. Ponadto pełne imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail. Na tej podstawie dane takie chronione są przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Zatem każda osoba i każdy podmiot, który ma w zamiarze przetwarzać cudze dane osobowe, musi uzyskać rzeczywistą zgodę od właściciela tych danych. Czyli reasumując, dane przedsiębiorcy również pozdrawiają ochronie, a bezprawne ich wykorzystanie może zostać ukarane.

Warto tutaj zaznaczyć, że ustawa o ochronie danych osobowych dopuszcza przetwarzanie danych bez zgody ich właściciela w wyjątkowych sytuacjach, które zostały wskazane w tejże ustawie.


Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU