Analiza KCS

Proszę o ponowne przeanalizowanie przygotowanej Analizy Kluczowych Czynników Sukcesu dla SKSM i dla głównego konkurenta.

Proszę przenalizować zarówno dobór czynników, jak i ich wagi oraz kryteria oceny. Ważny jest obiektywizm i rzetelność!