Jakich kluczowych kompetencji uczą się menadżerowie w 2023 roku?

Menedżerowie, którzy odniosą sukces w następnej dekadzie, będą przede wszystkim wrażliwi na zmiany: społeczne, kulturowe i technologiczne

Zobacz wszystkie / Znaleziono 271
Kompetencje menadżerskie

Jakich kluczowych kompetencji uczą się menadżerowie w 2023 roku?

Jarosław Petz
Langas Regtech, 09/05/2023

Rozwój technologii i dynamiczne zmiany na rynku wymuszają na menadżerach nieustanne doskonalenie swoich umiejętności.

W 2023 roku oczekiwania wobec nich będą jeszcze wyższe, co sprawi, że kluczowe kompetencje będą miały jeszcze większe znaczenie. W tym artykule przyjrzymy się, jakie umiejętności będą najważniejsze dla menadżerów w tym roku.

Umiejętności przywódcze

Najważniejszą kompetencją dla każdego menadżera są umiejętności przywódcze. W dzisiejszych czasach dobry lider musi potrafić inspirować swoich pracowników do osiągania celów, być jednocześnie wsparciem dla zespołu oraz potrafić efektywnie zarządzać czasem. W 2023 roku liderzy będą musieli dodatkowo radzić sobie z trudnymi sytuacjami, które wymuszają na nich szybkie i trafne decyzje.

Ważne jest również, aby menadżerowie potrafili budować pozytywny klimat w zespole i rozwijać umiejętności swoich pracowników. Kompetencje te są niezbędne do osiągania sukcesów i wzrostu firmy.

Umiejętności cyfrowe

Kolejnym kluczowym elementem dla menadżerów będą umiejętności cyfrowe. W dzisiejszych czasach korzystanie z nowoczesnych technologii jest nieodzowne w każdej branży. W 2023 roku menadżerowie będą musieli być na bieżąco z najnowszymi trendami oraz umieć efektywnie wykorzystywać narzędzia cyfrowe w codziennej pracy. Umiejętności te są niezbędne do tego, aby menadżerowie mogli szybko reagować na zmiany na rynku oraz zwiększyć efektywność swojej pracy.

Warto również pamiętać, że umiejętności cyfrowe są coraz bardziej poszukiwane przez pracodawców. Dzięki nim menadżerowie będą mieli większe szanse na awans i rozwój kariery.

Umiejętność wykorzystania sztucznej inteligencji

W ostatnich latach AI zyskała na popularności w wielu branżach, w tym także w biznesie. Wprowadzenie sztucznej inteligencji do pracy menadżera może pomóc w poprawie efektywności i jakości zarządzania firmą.

Dzięki wykorzystaniu AI, menadżerowie mogą otrzymać wartościowe informacje oraz prognozy, które pomogą im w podejmowaniu trafnych decyzji. AI może również przeprowadzać analizy trendów i danych, co ułatwia podejmowanie strategicznych decyzji. Dzięki AI menadżerowie mają także możliwość automatyzacji pewnych zadań, takich jak np. obsługa klienta czy rozliczenia finansowe, przekierowując wysiłek swoich zespołów na czynności generujące przychód.

Wprowadzenie AI do pracy menadżera wymaga od niego również umiejętności oceny i zarządzania ryzykiem. Często bowiem decyzje podejmowane przez AI są podejmowane na podstawie danych historycznych, co oznacza, że nie uwzględniają one całego kontekstu biznesowego. Dlatego też menadżerowie powinni umieć ocenić, kiedy AI może pomóc, a kiedy należy sięgnąć po tradycyjne narzędzia decyzyjne.

Kompetencje interpersonalne

Wraz z rosnącym znaczeniem technologii, umiejętności interpersonalne nabierają coraz większego znaczenia. W 2023 roku menadżerowie będą musieli być w stanie budować pozytywne relacje z pracownikami oraz klientami, aby skutecznie zarządzać zespołem oraz realizować cele firmy. Umiejętności te obejmują między innymi umiejętności komunikacyjne, empatię oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów.

Inne kompetencje menadżerskie 2023

 • Kompetencje do podejmowania decyzji – menadżerowie muszą podejmować decyzje na co dzień. Dobra umiejętność analizy danych, umiejętność myślenia strategicznego i oceny ryzyka są niezbędne, aby podejmować trafne decyzje.
 • Umiejętność planowania i organizacji – menadżerowie muszą planować i organizować swoją pracę oraz pracę zespołu. Muszą potrafić rozplanować zadania i zaplanować ich wykonanie w sposób efektywny i zgodny z celami firmy.
 • Zdolność do pracy w zespole – menadżerowie muszą pracować w zespole, zarówno z innymi menadżerami, jak i z pracownikami operacyjnymi. Dobra komunikacja, umiejętność słuchania i umiejętność pracy w grupie są kluczowe w tej roli.
 • Orientacja na wynik – menadżerowie muszą koncentrować się na osiąganiu wyników firmy. Umiejętność zarządzania projektami, umiejętność negocjacji i skuteczna realizacja celów biznesowych są tutaj kluczowe.
 • Zdolność adaptacji – menadżerowie muszą być elastyczni i potrafić szybko reagować na zmieniające się warunki biznesowe. Muszą też umieć dostosować swoje podejście do różnych typów pracowników.

A jakich kompetencji Wasza organizacja poszukuje wśród swoich menadżerów? Zobacz aktualne szkolenia dla menadżerów w Langas!

 

Style przywództwa na świecie

W książce “When Cultures Collide”, Richard D. Lewis dokonał analizy różnych kompetencji oczekiwanych od mednadżerów w różnych kulturach. Mowa tu oczywiście o kompetencjach na poziomie postaw.

W jego opinii (popartej badaniami) ideały postaw menadżerskich w poszczególnych kulturach wyglądają następująco:

 1. Brytyjscy menedżerowie są dyplomatyczni, swobodni, pomocni, skłonni do kompromisów i starają się być sprawiedliwi, choć w razie potrzeby potrafią być bezwzględni. Ich przywiązanie do tradycji może jednak skutkować brakiem zrozumienia odmiennych wartości u innych.
 2. Amerykańscy menedżerowie są asertywni, agresywni, zorientowani na cel i działanie, pewni siebie, energiczni, optymistyczni i gotowi na zmiany. Są zdolni do pracy zespołowej i ducha korporacji, ale cenią sobie indywidualną wolność, a ich pierwszym zainteresowaniem jest dalsza kariera.
 3. Francuscy menedżerowie są zazwyczaj autokratyczni i paternalistyczni, z imponującą znajomością wielu zagadnień, z którymi boryka się ich firma. Opinie doświadczonych menedżerów średniego szczebla i personelu technicznego mogą być odrzucane.
 4. Szwedzkie zarządzanie jest zdecentralizowane i demokratyczne. Wynika to z obserwacji, że lepiej poinformowani pracownicy są bardziej zmotywowani i osiągają lepsze wyniki. Wadą tego modelu jest niższa (lub opóźniona) decyzyjność.
 5. Niemieccy menedżerowie dążą do stworzenia idealnego systemu. W każdym dziale powinien istnieć jasny łańcuch dowodzenia, a informacje i instrukcje są przekazywane z góry. Mimo to dużą wagę przykłada się do konsensusu.
 6. Kraje Azji Wschodniej mają tendencję do konfucjańskiej hierarchii, gdzie grupa jest święta, a liderzy są postrzegani jako życzliwi.
 7. W krajach latynoskich i arabskich władza jest skoncentrowana w szefie firmy, a relacje rodzinne są bardzo ważne, zaś nepotyzm jest wszechobecny i nie jest niczym złym.

A jakie kultury budujemy w Polskich organizacjach?


Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU