Jak i po co, robić redukcję kosztów w firmie?

Zobacz wszystkie / Znaleziono 302
Produkcja

Jak i po co, robić redukcję kosztów w firmie?

Jak i po co, robić redukcję kosztów w firmie?, 03/01/2021

Żeby poprawić sytuację finansową firmy, zazwyczaj przeprowadza się analizy i wyszukuje przyczyny problemu. Natomiast jedna z lepszych metod na poprawę finansów jest po prostu redukcja kosztów w przedsiębiorstwie. Masz niewielki zysk, a może ponosisz straty? Jeśli tak to najlepszy moment, aby zastanowić się, czy powinieneś przeprowadzić redukcję kosztów. Jak to zrobić?

Redukcja kosztów w firmie i zarządzanie kosztami

Zarządzanie kosztami to nic innego jak działania mające na celu zmniejszenie wydatków w przedsiębiorstwie. To również kontrola kosztów i procesów przebiegających w przedsiębiorstwie, a także analiza zysków i strat. Przede wszystkim analizę należy rozpocząć od sprawdzenia ryzyka marnotrawstwa, a także sposobów, w jakie pieniądze są wydawane. Należy również przeprowadzić analizę kosztów produkcji względem zysków, jakie ma firma. Tylko dobrze przeprowadzona analiza umożliwi podjęcie działań w kierunku redukcji kosztów, a także będzie odpowiedzią na to, czy rzeczywiście redukcja kosztów jest potrzebna. Przy redukcji kosztów należy pamiętać, że nie może ona mieć wpływu na jakość świadczonych usług przez firmę czy produktów fizycznych, które trafiają do klientów.

Redukcja kosztów i metody jej  przeprowadzania

Wśród metod na redukcję kosztów w przedsiębiorstwie można wymienić kilka najczęściej stosowanych. Przy czym należy mieć na uwadze, że metody powinny być dobrane do zasobów i profilu przedsiębiorstwa. Najpowszechniejsze metody to outsourcing, optymalizacja procesów i planowanie strategii zakupów. Przy redukcji kosztówmożna również wprowadzić motywacyjny system wynagrodzeń dla pracowników, który z założenia powinien zwiększyć ich wydajność. Jednak jest to również uzależnione od polityki przedsiębiorstwa i sposobów zarządzania nim.

Outsourcing

Outsourcing jest to oddelegowanie lub przekazanie zadań wykonywanych w firmie osobie, lub firmie zewnętrznej. Wbrew pozorom dobrze wybrany outsourcing może ograniczyć wydatki firmowe. Trzeba wykonać analizę wewnętrzną i zewnętrzną (firm outsourcingowych).

Motywacyjny system wynagrodzeń i oszczędność

Premie motywacyjne mogą wpłynąć bardzo dobrze na efektywność pracy pracowników, co przełoży się na realizację celów firmy bez konieczności zatrudniania dodatkowych osób. Z kolei pojęcie oszczędności w redukcji kosztów dotyczy brania pod uwagę opinii pracowników szeregowych, bo to właśnie często te osoby mają ciekawe pomysły na możliwości rozwoju, czy redukcję kosztów przedsiębiorstwa. Osoba, która pracuje na jednym stanowisku, 5 dni w tygodniu po 8 h sama wie, co by pomogło udoskonalić pracę, a tym samym zredukować koszty. Dzięki organizowaniu spotkań z pracownikami można wnieść do firmy wiele ciekawym pomysłów, które po prostu wymagają fachowej oprawy i wiedzy ze strony przełożonych, jak należy dane rzeczy wykonać.

Planowanie strategii zakupów i optymalizacja procesów

Redukcja kosztów to również zaplanowanie optymalnej strategii zakupów. Czyli analizowanie i monitorowanie sytuacji rynkowej, zysków, strat, a także łańcucha dostaw. Może warto poszukać redukcji kosztów wśród dostawców i sprawdzić cenę względem jakości, czy ograniczyć magazyny zewnętrzne w firmie?

Bardzo dobre efekty przynosi także optymalizacja procesów. Należy znaleźć sposoby na poprawę ich efektywności oraz eliminację opóźnień. Co jest równoznaczne z krótszym czasem produkcji, ale z taką samą lub lepszą jakością produktów. Żeby dokonać optymalizacji procesów, najpierw należy przeprowadzić analizę każdego z procesów. Następnie wdrożyć standaryzację procesów.


Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU